Archieven & collecties

125 Collectie Namen in Oost-Nederland, 1950-1985

inhoud: Albert Gerard Koenderink (Almelo 1914-Arnhem 1999) was amateurgeoloog, onderwijzer, hoofd van een lagere school en aardrijkskundeleraar. Hij verzamelde namen van zijn geboortestreek Twente en de Achterhoek en publiceerde daar een aantal artikelen en boeken over.

De collectie bestaat uit aantekeningen betreffende toponiemen en vernoemingsnamen, familienamen, voornamen, namen van huizen, straatnamen, winkeliers en bedrijven in Arnhem, het dialect in Almelo, Gelderse Markerechten en oost- en middennederlandse teksten.

Toegevoegd: de inventarisnummers 49-70 zijn in 2014 geschonken door het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers.

resultaat: A.G. Koenderink. Stramproyer heemstudies, III. [1968].
A.G. Koenderink. De teuten uit de Brabantse en Limburgse Kempen. Oosterbeek, 1978.
A.G. Koenderink. Inleiding tot de toponymie van het gebied tussen Overijselse Vecht en Oude IJsel. Oosterbeek, 1979.
A.G. Koenderink. De plantnamen in Oost-Nederland. Oosterbeek, 1982.

Openbaar.

70 inventarisnummer(s)

  

terug

125:1
Aantekeningen betreffende het dialect in Almelo. Z.j. 1 doos.
N.B. Met bijgevoegd de schenkingbrief.
125:2
Aantekeningen betreffende toponiemen en vernoemingsnamen. Z.j. 1e van 2 dozen.
125:3
Aantekeningen betreffende toponiemen en vernoemingsnamen. Z.j. 2e van 2 dozen.
125:4
Fiches met toponiemen en vernoemingsnamen. Z.j. 1e van 5 dozen.
125:5
Fiches met toponiemen en vernoemingsnamen. Z.j. 2e van 5 dozen.
125:6
Fiches met toponiemen en vernoemingsnamen. Z.j. 3e van 5 dozen.
125:7
Fiches met toponiemen en vernoemingsnamen. Z.j. 4e van 5 dozen.
125:8
Fiches met toponiemen en vernoemingsnamen. Z.j. 5e van 5 dozen.
125:9
Aantekeningen betreffende familienamen in Arnhem, Gelderland, Twente en Graafschap Bentheim. Z.j. 1 map.
N.B. Schenkingsbrief betreffende een paar aantekeningen uit 1977. zie ook 125:10
125:10
KopieŽn van een aantekenboekje betreffende het dialect van Almelo. Met correspondentie. 1975. 1 map.
N.B. Origineel van aantekenboekje is in 1977 geschonken. Schenkingbrief uit 1977 in 125:9
125:11
Boekje 'Op de wandel in en om het oude dorp Hellendoorn', met ingeplakte gedrukten betreffende het dialect in Overijssel en Twente. Z.j. 1 stuk.
125:12
Typoscript van een 'Woordenboekje van het Overijselsch. Proeve van J.H. Halbertsma' (1836?). 1 stuk.
125:13
Aantekeningen betreffende straatnamen, winkeliers en bedrijven in Arnhem 1865-1866. Z.j. 1 map.
125:14
Aantekeningen betreffende Gelderse Markerechten. Z.j. 1 omslag.
125:15
Aantekeningen van archiefonderzoek door Koenderink. Z.j. 1 omslag.
125:16
Aantekeningen betreffende oost- en midden Nederlandse teksten. Z.j. 1 omslag.
125:17
Diverse aantekeningen. Met een bij Koenderink ingekomen brief. 1998 en z.j. 1 omslag.
125:18
Aantekeningen in 7 bundels multovelletjes betreffende veld- en boerderijnamen van de zuidelijke Veluwe. Z.j. 1e van 2 mappen.
N.B. A t/m Hoeve.
125:19
Aantekeningen in 7 bundels multovelletjes betreffende veld- en boerderijnamen van de zuidelijke Veluwe. Z.j. 2e van 2 mappen.
N.B. Hof t/m Over.
125:20
Aantekeningen in 2 bundels multovelletjes betreffende boerderij-, plaats- en veldnamen van de Veluwezoom. Z.j. 1 map.
N.B. Vink t/m Wijk.
125:21
Aantekeningen in 2 bundels multovelletjes betreffende uitgangen van namen van plaatsen , percelen en boerderijen van de 8e tot de 15e eeuw. Z.j. 1 map.
125:22
Aantekeningen betreffende herbergnamen. Z.j. 1e van 2 mappen.
125:23
Aantekeningen betreffende herbergnamen. Z.j. 2e van 2 mappen.
125:24
Aantekeningen in 6 spiraalschriften met toponiemen en familienamen. Z.j. 1e van 3 mappen.
125:25
Aantekeningen in 6 spiraalschriften met toponiemen en familienamen. Z.j. 2e van 3 mappen.
125:26
Aantekeningen in 6 spiraalschriften met toponiemen en familienamen. Z.j. 3e van 3 mappen.
125:27
Aantekeningen betreffende burgnamen. Z.j. 1 map.
125:28
Aantekeningen in 6 aantekenboekjes "Woordenlijst Almeloos dialect / dialect van Twente". Z.j. 1 map.
125:29
Aantekeningen in 2 bundels multovelletjes met knipsels en losse aantekeningen betreffende plantennamen in dialect van Almelo. Z.j. 1 map.
125:30
Aantekeningen in 12 bundels multovelletjes en 8 schriften en losse aantekeningen betreffende namen. Z.j. 1e van 7 mappen.
N.B. Samenhang van verschillende bundels is onduidelijk.
125:31
Aantekeningen in 12 bundels multovelletjes en 8 schriften en losse aantekeningen betreffende namen. Z.j. 2e van 7 mappen.
N.B. Samenhang van verschillende bundels is onduidelijk.
125:32
Aantekeningen in 12 bundels multovelletjes en 8 schriften en losse aantekeningen betreffende namen. Z.j. 3e van 7 mappen.
N.B. Samenhang van verschillende bundels is onduidelijk.
125:33
Aantekeningen in 12 bundels multovelletjes en 8 schriften en losse aantekeningen betreffende namen. Z.j. 4e van 7 mappen.
N.B. Samenhang van verschillende bundels is onduidelijk.
125:34
Aantekeningen in 12 bundels multovelletjes en 8 schriften en losse aantekeningen betreffende namen. Z.j. 5e van 7 mappen.
N.B. Samenhang van verschillende bundels is onduidelijk.
125:35
Aantekeningen in 12 bundels multovelletjes en 8 schriften en losse aantekeningen betreffende namen. Z.j. 6e van 7 mappen.
N.B. Samenhang van verschillende bundels is onduidelijk.
125:36
Aantekeningen in 12 bundels multovelletjes en 8 schriften en losse aantekeningen betreffende namen. Z.j. 7e van 7 mappen.
N.B. Samenhang van verschillende bundels is onduidelijk.
125:37
Krantenknipsels en overdruk betreffenden heemkunde, dialect en archeologie. [1933} 1974 - 1985. 1 omslag.
N.B. Uit NRC, Dagblad van het Oosten, Twentsche courant.
125:38
Krantenknipsels "Straten namen Almelo". Z.j. 1 omslag.
125:39
Krantenknipsels "Flitsen uit Vriezenveens geschiedenis". 1978. 1 omslag.
125:40
Krantenknipsels "Van eigen erf". Dagblad van het Oosten. 1983-1989. 1 omslag.
125:41
Krantenknipsels "Almelose wapenfeiten". [1983]. 1 omslag.
125:42
Aantekeningen betreffende Twents dialect. Z.j. 1 doos
N.B. 3 banden Twents dialect in knipsels uit Dagblad van het Oosten en fotokopie van Wanings Twents-Achterhoeks woordenboek in 1 band. Met schenkingsbrieven van diverse andere inzendingen.
125:43
Aantekeningen in 8 banden en een bundel betreffende Twents dialect. Z.j. 1 doos
N.B. Twents dialect bij Halbertsma , in vergelijking met Guido Gazelle; bij Beekmans Het dijk- en waterschapsrecht in Nederland, 1 band over het huis en de mensen.
125:44
Aantekeningen in 5 banden en 3 aantekenboekjes betreffende Twents dialect, spreekwoorden en zegswijzen en toponymie. Z.j. 1 doos.
125:45
Fiches betreffende dialect- en namenonderzoek. Z.j. 1e van 2 dozen.
N.B. Ongeordend.
125:46
Fiches betreffende dialect- en namenonderzoek. Z.j. 2e van 2 dozen.
N.B. Ongeordend.
125:47
Typoscripten en aantekeningen betreffende planten en bomen.
Z.j. 1e van 2 mappen.
N.B. Aangetroffen in archief Har Brok.
125:48
Typoscripten en aantekeningen betreffende planten en bomen.
Z.j. 1e van 2 mappen.
N.B. Aangetroffen in archief Har Brok.
125:49
Schriften inzake toponiemen Twente. 4 stuks. Z.j.
N.B. Alfabetisch overzicht van microtoponiemen. Bevat opgave van bronnen en jaartallen. B-G, G-K, K-M, N-Z + overig.
125:50
Multomappen inzake toponiemen Gelderland. 4 stuks. Z.j.
N.B. Alfabetisch overzicht van microtoponiemen. Bevat opgave van bronnen en jaartallen.
A-E. Hierbij een schrift met letters A en B.
H en -ing, -in(c)k
L-R. Bevat ook een overzicht met toponiemen met namen van dieren. Ook enkele Laarnamen.
S-Z
125:51
Toponymische elementen. 2 mappen en 1 klein cahier. Z.j.
N.B. Alfabetisch geordend. A-L, G-M, T-W.
125:52
Toponiemen in verband met begroeiing. 1 multomap. Z.j.
125:53
Erfbenamingen op ing/in(c)k. 1 multomap. Z.j.
125:54
Toponiemen Overijssel met H. 1 multomap en 1 schrift. Z.j.
125:55
Toponiemen Overijssel en Gelderland uit oude bronnen. 1 schrift. Z.j.
N.B. Alfabetisch geordend P-V.
125:56
Inleiding tot de toponymie van de Veluwezoom. 1 omslag. [1981?].
125:57
Toponiemen van Overijssel, Gelderland en de Noordoostpolder. 1 multomap. Z.j.
N.B. Alfabetisch gerangschikt per gemeente: Haaksbergen-Zutfen.
125:58
Namen van boerderijen, dorpen, gehuchten, marken, weiden en akkers van Gelderland en aangrenzende streken naar hun grondwoorden gerangschikt. 2 multomappen. Z.j.
N.B. A-M en M-Z.
125:59
Huisnamen van Hummelo. 1 bundel. Z.j.
125:60
Huisnamen van Hoog Keppel, Laag Keppel, Eldrik, Drempt. 1 bundel. Z.j.
125:61
Herbergnamen. 1 multomap. Z.j.
125:62
Herbergnamen. 1 typoscript en enkele knipsels. 1 map. Z.j.
125:63
Wegnamen in Oost-Nederland. 1 multomap en 1 schrift. Z.j.
N.B. A-V en W-Z.
125:64
Straatnamen. 2 schriften. Z.j.
N.B. Straatnamen A-Z. Wegnamen A-P. Straten en wegen (aantekeningen).
125:65
Het verkeer in Arnhem en omgeving. 1 omslag. Z.j.
125:66
De wegen in Oost en Midden Nederland. 1 typoscript en 1 manuscript. Z.j.
125:67
Arnhemse familienamen. 1 typoscript, 1 schrift, 2 multomappen en aantekeningen. [198?] en z.j.
N.B. Arnhemse familienamen, hun betekenis en herkomst (deel 5, andere delen zijn niet aanwezig). Arnhemse familienamen afgeleid van buitenlandse plaatsnamen. Familienamen van Franse herkomst in Arnhem. Nog enige gegevens over de Arnhemse familie Dibbets.
125:68
Familienamen. 3 multomappen Z.j.
N.B. R-T en V, S-Z, T-Z.
125:69
Voornamen. 1 multomap, een handschrift en een typoscript. Z.j.
N.B. Manlijke voornamen voor het jaar 1500 in Arnhem. Vrouwelijke voornamen tijdens de Middeleeuwen in Arnhem. Voornamen L-M.
125:70
Volksnamen van planten. 3 schriften. Z.j.
N.B. A-E, E-P en aantekeningen.