Archieven & collecties

486 Collectie Familie Palm, 1895-2011

inhoud: A.L.E. (Eva) Palm (*1937), secretaresse, beschreef in 2011 de geschiedenis van haar familie in de tekst 'Palmen in Rotterdam'. Zij richtte zich hierbij met name op de voor- en nazaten van haar ouders, Elia Palm en Alida van der Heiden.

De collectie bestaat uit:
- tekst 'Palmen in Rotterdam' + cd-rom (inventarisnr. 486:1)
- fotoboeken en losse foto's (inventarisnr. 486:2-8)
- brieven en divers drukwerk (inventarisnr. 486:9)
- officiŽle documenten (inventarisnr. 486:10-11)

Voor de inhoud van de cd-rom (486:1), zie: archief nr. 1084:7

Openbaar.

11 inventarisnummer(s)

  

terug

486:1
[VERWIJDERD] Print van de tekst 'Palmen in Rotterdam : een familiegeschiedenis' door Eva Palm. 2011. - 35 p. + cd-rom.
Voor de bestanden afkomstig van de cd-rom, zie: archief nr. 1084:7
486:2
Fotoboek. 1919-1931. 1 stuk.
N.B. 'Familie van pa en ma'.
486:3
Fotoboek. 1928-1948. 1 stuk.
N.B. Familiefoto's, vakantie Marokko 1947, strandkamp Nieuw Helvoet 1948
486:4
Fotoboek. 1933-1949. 1 stuk.
N.B. Familiefoto's.
486:5
Fotoboek. 1938-1951. 1 stuk.
N.B. Familie- en vakantiefoto's.
486:6
Fotoboek. 1953-1960. 1 stuk.
N.B. Familie- en vakantiefoto's.
486:7
Losse en opgeplakte foto's. Ca. 1895-1960. Envelop 1 van 2.
486:8
Losse en opgeplakte foto's. Ca. 1895-1960. Envelop 2 van 2.
486:9
Brieven en divers drukwerk. 1898-2008. 1 map.
N.B. Brieven (1898, 1912-1916, 1929, 1954, 1981, 1956, 1977); telegram (1933); aantekenboekje met woordenlijstjes; krantenknipsels, o.m. betreffende de componist Jan Gerard Palm; NRC van 1/9/1939: 'Engeland aanvaardt den oorlog'; De vliegende Hollander van 10 mei 1945: 'Duitschland capituleert'.
486:10
OfficiŽle documenten. 1916-1975. 1e van 2 omslagen.
N.B. O.a. paspoorten en persoonsbewijzen, distributiestamkaarten,
entbewijzen, aanstellings- en ontslagbrieven, diploma's.
486:11
OfficiŽle documenten. 1916-1975. 2e van 2 omslagen.
N.B. O.a. paspoorten en persoonsbewijzen, distributiestamkaarten,
entbewijzen, aanstellings- en ontslagbrieven, diploma's.