Archieven & collecties

116 Collectie Reeks Nederlandse dialectatlassen (RND), 1977-1991

inhoud: De 'Reeks Nederlandse Dialectatlassen' (RND) werd in de periode 1925-1982 samengesteld door E. Blancquaert (Universiteit van Gent) en W. Pe (Universiteit van Luik). De basis voor dit dialect-geografisch project bestaat uit 142 zinnen die iedere informant in zijn dialect diende te vertalen. Het gaat om ruim 1900 plaatsen in Nederland en Vlaanderen, waarvoor elk twee tot vijf informanten zijn benaderd. Van deze gesprekken werden alleen aantekeningen gemaakt.
De collectie bestaat uit aantekeningen en kaarten.

Voor de audiocollectie, zie archief nr. 2035 en nr. 522.

resultaat: Reeks Nederlandsche dialect-atlassen

Openbaar.

18 inventarisnummer(s)

  

terug

116:1
RND zin-dossiers. nrs. 1-15. Z.j. 1 doos.
116:2
RND zin-dossiers. nrs. 16-30. Z.j. 1 doos.
116:3
RND zin-dossiers. nrs. 31-45. Z.j. 1 doos.
116:4
RND zin-dossiers. nrs. 46-60. Z.j. 1 doos.
116:5
RND zin-dossiers. nrs. 61-75. Z.j. 1 doos.
116:6
RND zin-dossiers. nrs. 76-90. Z.j. 1 doos.
116:7
RND zin-dossiers. nrs. 91-105. Z.j. 1 doos.
116:8
RND zin-dossiers. nrs. 106-120. Z.j. 1 doos.
116:9
RND zin-dossiers. nrs. 121-135. Z.j. 1 doos.
116:10
RND zin-dossiers. nrs. 136-142. Z.j. 1 doos.
116:11
Stukken betreffende de RND. 1977, z.j. 1 omslag.
116:12
Fotokopien van de lijsten met errata van de Reeks Nederlandse dialectatlassen ten behoeve van de correcties. z.j. 1 omslag.
116:13
Schrijfblok "Variantenapparaat RND-zinnen". zin 1-64. Z.j. 1 stuk.
116:14
Schrijfblok "Variantenapparaat RND-zinnen". zin 65-142. Z.j. 1 stuk.
116:15
Onderzoeksmateriaal van Jaap de Rooij naar de 3de persoon in het kader van de RND. Z.j. 1 omslag.
116:16
Bibliografie "Publikaties over dialekt in Zeeland" van Jaap de Rooij [1991]. 1 stuk.
116:17
Verbeteringen en aanvullingen RND. Z.j. 1 omslag.
116:18
16 kaarten 1:160.000 met namen van steden, gemeenten en parochies t.b.v. RND. Z.j. 1 map.