Archieven & collecties

113 Archief Th. Baader, (1709) 1909-1943 (1969)

inhoud: De Duitser Theodor L.J.A.M. Baader (1888-1959) werd in 1923 hoogleraar Germaanse en Keltische taal- en letterkunde aan de net opgerichte Katholieke Universiteit Nijmegen. Van 1936 tot 1945 was hij daar rector magnificus.
Hij maakte een begin aan de uitgave van een Westfaals en Zuidnedersaksisch woordenboek, waaraan hij tot 1928 heeft gewerkt.
Het archief bevat manuscripten, typoscripten, systeemkaartjes en documentatie op het gebied van taalkunde en dialectologie.

resultaat: H.J.T.M. Brok, Het archief Baader. in: Nijmeegse Centrale voor Dialect- en Naamkunde 8 (1969) p. 8-23.

Openbaar.

eerste | volgende 4 | laatste | 1 t/m 100 van 104 | alle treffers

  

terug

113:1
Fotokopie van de beschrijving van het Archief Baader door H.J.T.M Brok. 1968. 1 omslag
N.B. Overdruk van artikel uit Nijmeegse centrale voor dialect en naamkunde 1968. p. 8 - 23.
113:2
Typoscripten, manuscripten en aantekeningen betreffende het Keltisch. Z.j. 1 omslag.
113:3
Typoscripten, manuscripten en aantekeningen betreffende het Saksisch. Z.j. 1 omslag.
113:4
Typoscripten, manuscripten en aantekeningen betreffende het Germaans en Indogermaans. 1930 - 1938 en z.j. 1 omslag.
113:5
Typoscripten, manuscripten en aantekeningen betreffende het Gotisch. 1923 en z.j. 1 omslag.
113:6
Typoscripten, manuscripten en aantekeningen betreffende het fonologie en fonetiek. 1940 en z.j. 1 omslag.
113:7
Typoscripten, manuscripten en aantekeningen betreffende het ras en taal. 1929 - 1938 en z.j. 1 omslag.
N.B. Met verspreidingskaarten en toelichting.
113:8
Verspreidingskaarten betreffende het ras en taal. 1937 en z.j. 1 omslag.
113:9
Illustraties betreffende het ras en taal. 1937 en z.j. 1 omslag.
N.B. Foto's, briefkaarten voor publicatie over bronstijd en oudgermaans geestesleven.
113:10
Typoscripten met excerpten van taalkundige werken. 1929 - 1936 en z.j. 1 omslag.
113:11
Typoscripten betreffende algemene taalwetenschap. 1921 en z.j. 1 omslag.
N.B. Physioplastiek bij kinderen van H.P.J. Koenen, 1921.
113:12
Typoscripten, manuscripten en aantekeningen betreffende de Duitse taalkunde. 1940 en z.j. 1 omslag.
113:13
Manuscripten met werk van leerlingen. Z.j. 1 map.
113:14
Overige typoscripten, manuscripten en aantekeningen. Z.j. 1 omslag.
113:15
Briefwisseling met W. de Vreese-van de Poll over Bibliotheca manuscripta Neerlandica. 1943. 1 omslag.
113:16
Diverse kaarten. Z.j. 1 omslag.
113:17
Twee schriften. Z.j. 1 map.
113:18
Briefwisseling en documentatie betreffende het Westfaals woordenboek. 1922 - 1938. 1 map.
113:19
Stukken betreffende de geschiedenis van het Westfaals woordenboek. 1922 - 1927. 1 omslag.
113:20
Correspondentie Westfaals woordenboek. 1909 - 1927. 1 omslag.
N.B. Dit was een aparte ordner.
113:21
Documentatie en typoscripten betreffende het Zuidnedersaksisch woordenboek. 1921 - 1927 en z.j. 1 omslag.
113:22
Brievenboek gevoerd door Th. Baader. 1921 - 1922. 1 map.
113:23
Lijst van Nederlandse medewerkers. ca 1926. 1 omslag.
N.B. Met vermelding van beantwoorde vragenlijsten.
113:24
Brievenboeken. 1922 - 1925, 1927. 1 omslag.
113:25
Correspondentie medewerkers Westfaals woordenboek. 1924 - 1931. 1 omslag.
113:26
Controleboeken met telling van fiches. 1920 - 1926. 1 omslag.
N.B. Zettelkontrolle
113:27
Bronopgave en tellinglijsten. Z.j. 1 omslag.
113:28
Vragenlijsten van het Zuidnedersaksisch woordenboek in 19 afleveringen. Z.j. 1 omslag.
N.B. Aflevering 19 in typoscript.
113:29
Vragenlijsten van het Westfaals woordenboek. Z.j. 1 omslag.
113:30
Bewerkingslijsten van het woordenboek. 1969 en z.j. 1 omslag.
N..B. Door H.J.T.M. Brok
113:31
Enkele ingevulde lijsten voor Overijssel. 1926-1927 en z..j. 1 map.
113:32
Enkele ingevulde lijsten voor Gelderland. 1925-1926 en z..j. 1e van 2 mappen.
113:33
Enkele ingevulde lijsten voor Gelderland. 1925-1926 en z..j. 2e van 2 mappen.
113:34
Enkele ingevulde lijsten voor Noord-Brabant. 1926 en z..j. 1 omslag.
113:35
Enkele ingevulde lijsten voor Zeeland en Limburg. 1926 en z..j. 1 omslag.
113:36
Enkele bewerkingen voor lijsten uit Overijssel en Gelderland. 1931 en z.j. 1 omslag.
N.B. 5 schriften
113:37
Ingevulde lijsten voor Duitsland. 1922-1926 en z..j. 1 map.
N.B. Kreis 1
113:38
Ingevulde lijsten voor Duitsland. 1922-1926 en z..j. 1 omslag.
N.B. Kreis 1
113:39
Ingevulde lijsten voor Duitsland. 1926 en z..j. 1 omslag.
N.B. Kreis 2
113:40
Ingevulde lijsten voor Duitsland. 1926 en z..j. 1 omslag.
N.B. Kreis 3
113:41
Ingevulde lijsten voor Duitsland. 1922-1923 en z..j. 1 omslag.
N.B. Kreis 4
113:42
Ingevulde lijsten voor Duitsland. 1922-1923 en z..j. 1 map.
N.B. Kreis 5
113:43
Ingevulde lijsten voor Duitsland. 1923 en z..j. 1 map.
N.B. Kreis 6
113:44
Ingevulde lijsten voor Duitsland. 1922 en z..j. 1 map.
N.B. Kreis 8
113:45
Ingevulde lijsten voor Duitsland. 1922-1923 en z..j. 1 map.
N.B. Kreis 9
113:46
Ingevulde lijsten voor Duitsland. 1926 en z..j. 1 omslag.
N.B. Kreis 11
113:47
Ingevulde lijsten voor Duitsland. 1926 en z..j. 1 omslag.
N.B. Kreis 12
113:48
Ingevulde lijsten voor Duitsland buiten het gebied va het Westfaals woordenboek. 1922-1924 en z..j. 1 omslag.
113:49
Overige brieven en aantekeningen. 1927 en z..j. 1 omslag.
113:50
Woordenlijsten. 1924 en z..j. 1 omslag.
113:51
Wenker vragenlijst. 1936 en z.j. 1 omslag.
N.B. Voor de provincies Gelderland, Overijssel, Limburg en Duitsland.
113:52
Overige aantekeningen. 1926 en z..j. 1 omslag.
113:53
Bewerkingsformulieren. Z..j. 1 omslag.
113:54
Manuscript en aantekeningen. Z..j. 1 map.
N.B. Voorlopige tekst van het woordenboek
113:55
Verspreidingskaarten, proefkaarten, topografische kaarten. Z..j. 1 map.
113:56
Brieven en krantenknipsels van medewerkers. 1926 -1930. 1 map
N.B. Knipsels van H. van Dijk in Drents dialect. Onverwerkt materiaal.
113:57
Brieven en krantenknipsels van medewerkers. 1927 -1928. 1 doos
N.B. Knipsels van H. van Dijk in Drents dialect. Onverwerkt materiaal.
113:58
Brieven en krantenknipsels van medewerkers. 1927 -1931. 1 envelop.
N.B. 14 enveloppen met knipsels van Van de Wouda-Schrek uit Zutphen in dialect. Onverwerkt materiaal.
113:59
Brieven en krantenknipsels en losse dialectgegevens. 1926 - 1929. 1 omslag.
N.B. Van Van de Wouda-Schrek uit Zutphen. Onverwerkt materiaal.
113:60
Brieven en krantenknipsels en losse dialectgegevens. 1926 -1927. 1 enveloppe.
N.B. 6 enveloppen voor het Westfaals. Onverwerkt materiaal.
113:61
Brieven en krantenknipsels en losse dialectgegevens. 1925 -1926. 1 omslag.
N.B. Voor het Westfaals. Onverwerkt materiaal.
113:62
Brieven en krantenknipsels en losse dialectgegevens. 1926 -1929. 1 omslag.
N.B. Voor het Nederlands. Onverwerkt materiaal.
113:63
Brieven en krantenknipsels en losse dialectgegevens. 1926 -1931 en z.j. 1 omslag.
N.B. Onverwerkt materiaal.
113:64
Krantenknipsels. 1926 -1931 en z.j. 1 enveloppe.
N.B. Onverwerkt materiaal.
113:65
De nieuwe Twentsche en Almelosche Courant. 1930 -1931 en z.j. 1 enveloppe.
N.B. Onverwerkt materiaal.
113:66
Krantenknipsels Oschmanns Feuilleton-Korrespondenz. 1926. 1 enveloppe.
N.B. Onverwerkt materiaal.
113:67
Schriften met dialectaantekeningen van Baader en andere personen. Z.j. 1 map.
N.B. 10 schriften genummerd II A.13.5.1-11; nr II A 13.5.8 zie 113:68. Onverwerkt materiaal.
113:68
Overige aantekeningen , knipsels en losse dialectgegevens. Z.j. 1 map.
N.B. 1 schrift genummerd nr II A 13.5.8. Onverwerkt materiaal.
113:69
Overige aantekeningen en losse dialectgegevens. Z.j. 1 map.
N.B. Met 2 schriften. Onverwerkt materiaal.
113:70
Schriften met aantekeningen en losse dialectgegevens. ca 1920. 1 map.
N.B. 9 schriften. "Westfälisches"
113:71
Publicaties met dialectteksten. 1893 - 1926. 1 omslag.
N.B. Almanakken en jaarboeken genummerd II A 15.1.1 t/m II A 15.1.10 en boeken genummerd II A 15.2.1 t/m II A 15.2.5
113:72
Typoscripten van oude teksten. Z.j. 1 omslag.
N.B. Genummerd II B 1.1 t/m II B 1.4.
113:73
Manuscripten (originele). 1538 - 1746 en z.j. 1 omslag.
N.B. Genummerd N 1 - 25. Met hiaten.
113:74
Manuscripten (originele). 1720. 1 omslag.
N.B. Genummerd Dk 1-8.
113:75
Manuscripten (originele). 1741-1784. 1 omslag.
N.B. Genummerd Gr 1-4.
113:76
Manuscripten (originele). 1790. 1 omslag.
N.B. Genummerd Ap 1-13.
113:77
Manuscripten (originele). 1823 - 1837 en z.j. 1 omslag.
N.B. Genummerd Arm 1-17.
113:78
Manuscripten (originele). 1709 - 1863. 1 omslag.
N.B. Genummerd R 1-16; R 7 zie 113:80.
113:79
Manuscripten (originele). Z.j. 1 omslag.
N.B. Genummerd R 17-24.
113:80
Boekjes. Z.j. 1 envelop.
N.B. Hülff-Mittel oder Abends Andacht 1726 en R 7 uit map 113:78 .
113:81
Fotokopieën. 1535. 1e van 2 enveloppen.
N.B. Foto's van "Aan erdesscher unnde tijtliker gewalt uith gotlyker schryfft", handschrift Staatsarchiv Münster.
113:82
Fotokopieën. 1535. 2e van 2 enveloppen.
N.B. Foto's van "Aan erdesscher unnde tijtliker gewalt uith gotlyker schryfft", handschrift Staatsarchiv Münster.
113:83
Fotokopieën. 1535. 1 envelop.
N.B. Foto's van handschrift zonder titel uit Archiv Münster
113:84
Fotokopieën. Z.j. 1 envelop.
N.B. Foto's op karton geplakt van diverse handschriften en van gekalligrafeerde kapitalen
113:85
Cliché's. Z.j.
113:86
Aantekenboek Dr. Köne. 1826-1828. 1 map.
N.B. Samenvatting van inhoud door H.J.T.M. Brok
113:87
Carnavalskrant. 1827. 1 omslag.
N.B. Dorsteniana, Inoffizielle Karnevalszeitung von Dorsten; 7 afleveringen.
113:88
Carnavalskrant. 1828-1830. 1 omslag.
N.B. uit Dorsten; 3 afleveringen.
113:89
Ingebonden manuscript. Z.j. 1 omslag.
N.B. Over Ludgerus, bisschop van Münster. Met begeleidende brief van Köne uit 1857 en samenvatting van H. Brok.
113:90
Manuscript. 1860. 1 omslag.
N.B. Over heilige Ludgerus, afgeschreven in losse katernen door Anton Rassenberg in 1860. Met samenvatting van H. Brok.
113:91
Manuscripten en typoscripten. 1883-1888, en z.j. 1 omslag.
N.B. Liederen en toneelstukken
113:92
Blanco vragenlijsten Z.j. 1 omslag.
N.B. Sächsisches Mundartenwörterbuch
113:93
Typoscript met aantekeningen. 1933. 1 omslag.
N.B. Phonologie des dialektes von Tilligte in Twente I van Thomas Ribbert.
113:94
Manuscript, typoscript, drukproeven en aantekeningen. 1933-1939. 1 omslag.
N.B. Over het dialekt von Tilligte in Twente II van Baader en Ribbert. Met correspondentie.
113:95
Manuscript, typoscript, drukproeven en aantekeningen. 1938-1939. 1 omslag.
N.B. Over het dialekt von Tilligte in Twente III van Baader en Ribbert. Met correspondentie.
113:96
Typoscript. 1941. 1 omslag.
N.B. Phonologie des Maastrichter Dialektes, A.J.A. Duchateau. Met brief.
113:97
Manuscripten, typoscript betreffende naamkundige onderwerpen. Z.j. 1 omslag.
N.B. Met enkele krantenknipsels.
113:98
Manuscript. Z.j. 1 omslag.
N.B. Die Mundart in Tegelen, scriptie H. Simons
113:99
Documentatie. Z.j. 1 doos.
N.B. Boeken, tijdschriften en overdrukken; deels opgenomen in bibliotheekcatalogus.
113:100
Fiches betreffende algemene taalwetenschap. Z.j. 1e van 2 dozen.
N.B. Trefwoorden. I.8.2.1 - .2