Archieven & collecties

300 Archief van het Werkverband / de Werkgemeenschap Dialectologie van de Stichting Taalwetenschap, 1978-1991

inhoud: Het Werkverband Dialectologie is een onderdeel van de Stichting Taalwetenschap. Het houdt zich bezig met de studie van de dialectologie van de Germaanse en Romaanse talen, alsmede met interlinguaal onderzoek van de Europese talen en dialecten. Op het terrein van de werkgemeenschap zijn de volgende werkgroepen werkzaam: Werkgroep A. dialectgrammatica, B. dialectlexicografie en -lexicologie en C. dialect en standaardtaal. In 1980 wordt de naam Werkgemeenschap Dialectologie van de Stichting Taalwetenschap.

Het archief bestaat uit: ingekomen stukken bij en kopieŽn van uitgegane stukken.

Het archief is verworven via M. Gerritsen, lid van het werkverband en medewerkster van het Meertens Instituut.

Openbaar.

33 inventarisnummer(s)

  

terug

300:1a
Ingekomen stukken bij en kopieŽn van uitgegane stukken van de Werkgemeenschap Dialectologie van de Stichting Taalwetenschap. 1977, 1979-1981, 1983-1984. 1 omslag.
300:1
Agenda's , notulen en bijlagen van de algemene vergaderingen van het Werkverband./ Werkgemeenschap Dialektologie 1979 - 1981. 1 omslag.
N.B. 6-4-1979; 2-5-1979; 12-10-1979; 28-4-1980; 10-10-1980; 10-4-1981; 9-10-1981
300:2a
Ingekomen stukken bij en kopieŽn van uitgegane stukken van de Werkgemeenschap Dialectologie van de Stichting Taalwetenschap. 1985. 1 omslag.
300:2
Notulen en bijlagen van de bestuursvergaderingen van het Werkverband./ Werkgemeenschap Dialektologie 1978-1981. 1 omslag.
N.B. 29-5-1978, 14-11-1978, 26-2-1979, 12-6-1979, 18-9-1979, 27-11-1979, 4-2-1980, 1-9-1980, 14-1-1981, 23-3-1981
300:3a
Ingekomen stukken bij en kopieŽn van uitgegane stukken van de Werkgemeenschap Dialectologie van de Stichting Taalwetenschap. 1986. 1 omslag.
300:3
Verslagen van Werkgroepbijeenkomsten. 1979-1981. 1 omslag.
N.B. Dialektgrammatika 21-9-1979), Lexicologie-lexicografie 26-9-1979). Historische dialektologie 22-6-1979, 21-9-1979), Taalgeografie (25-6-1979, 19-9-1979), Interlinguale dialektologie 26-9-1979), Dialekt en standaardtaal (25-6-1979, 24-9-1979, 28-10-1979, 17-12-1979, 22-1-1980, 10-3-1980, 18-6-1980, 3-7-1980, 26-9-1980, 14-11-1980, 1-4-1981)
300:4a
Ingekomen stukken bij en kopieŽn van uitgegane stukken van de Werkgemeenschap Dialectologie van de Stichting Taalwetenschap. 1987. 1 omslag.
300:4
Jaarverslagen van Werkverband / werkgemeenschap. 1978-1980. 1 omslag.
300:5a
Ingekomen stukken bij en kopieŽn van uitgegane stukken van de Werkgemeenschap Dialectologie van de Stichting Taalwetenschap. 1988. 1 omslag.
300:5
Ingekomen stukken bij en kopieŽn van uitgegane stukken van het Werkverband / de werkgemeenschap. 1978. 1 map.
N.B Hierbij een aantal ingevulde formulieren van de eerste leden (?).
300:6a
Ingekomen stukken bij en kopieŽn van uitgegane stukken van de Werkgemeenschap Dialectologie van de Stichting Taalwetenschap. 1989. 1 omslag.
300:6
Ingekomen stukken bij en kopieŽn van uitgegane stukken van het Werkverband / de werkgemeenschap. 1979. 1 map.
300:7a
Ingekomen stukken bij en kopieŽn van uitgegane stukken van de Werkgemeenschap Dialectologie van de Stichting Taalwetenschap. 1990. 1 omslag.
300:7
Ingekomen stukken bij en kopieŽn van uitgegane stukken van het Werkverband / de werkgemeenschap. 1980. 1 map.
300:8a
Ingekomen stukken bij en kopieŽn van uitgegane stukken van de Werkgemeenschap Dialectologie van de Stichting Taalwetenschap. 1991. 1 omslag.
300:8
Ingekomen stukken bij en kopieŽn van uitgegane stukken van de Werkgemeenschap. 1981. 1 omslag.
300:9
Stukken m.b.t. de inventarisatie van dialectologisch onderzoek. 1978. 1 omslag.
N.B. Verzoek om gegevens, gegevens instituten en individuele onderzoekers en de Inventarisatie.
300:10
Reglement voor de behandeling subsidieaanvragen. 1980-1981. 1 omslag.
300:11
Beoordelingsrapporten en beoordelingsstukken van subsidieaanvragen. 1979-1981. 1 omslag.
300:12
Subsidieaanvrage Goeman Taeldeman project. 1979. 1 omslag.
300:13
Subsidieaanvragen en continueringsaanvrage Dees. 1979 - 1980. 1 omslag.
300:14
Subsidieaanvrage Kortlandt. 1979. 1 omslag.
300:15
Subsidieaanvrage Weijnen. 1979. 1 omslag.
300:16
Subsidieaanvrage en continueringsaanvrage Sassen Hoppenbrouwers. 1980 - 1981. 1 omslag.
300:17
Subsidieaanvrage en continueringsaanvrage Stroop / Booy. 1981. 1 omslag.
300:18
Subsidieaanvrage en continueringsaanvrage Stroop. 1980 - 1981. 1 omslag.
300:19
Uitgegane stukken t.b.v. symposium 15-3-1980. 1980. 1 omslag.
300:20
Ledenlijsten. 1978 - 1981. 1 omslag.
300:21
Ingevulde antwoordformulieren. 1978. 1 omslag.
N.B m.b.t. belangstelling voor onderdeel dialectologie, symposium, algemene vergadering
300:22
Ingevulde antwoordformulieren. 1979. 1 omslag.
N.B. M.b.t. belangstelling voor / deelname aan werkgreoepen
300:23
Ingevulde antwoordformulieren. 1980. 1 omslag.
N.B. M.b.t. belangstelling voor onderdeel dialectologie, symposium, algemene vergadering
300:24
Ingevulde antwoordformulieren. 1981. 1 omslag.
N.B. M.b.t. algemene vergadering
300:25
Overige stukken. 1979 - 1981. 1 omslag.
N.B. W.o. persberichten en circulaires