Archieven & collecties

109 Archief van de Koninklijke Vereeniging Het Nederlandsche Lied, 1901 - 1943

inhoud: Koninklijke Vereeniging Het Nederlandsche Lied, opgericht in 1904 te Utrecht, beoogde Nederlandse volksliederen te verzamelen, te bestuderen en ten gehore te brengen. In 1910 richtte de vereniging bij de Utrechtsche Studenten-zangvereenging haar eigen koor op genaamd "Coers' Lied", genoemd naar het erelid Frits Coers (1870-1937). Het archief is in 1943 aan het Meertens Instituut overgedragen.
Het archief bestaat uit agenda's en bijlagen bij en notulen van vergaderingen, jaarverslagen, liedboekjes en overige stukken.

resultaat: Liederboek van Groot-Nederland, verz. door F.R. Coers Frzn ; met een voorrede van Paul Fredericq. - Rotterdam, 1898. (Liederboek van Groot-Nederland ; 2)
Studenten-liederenboek van Groot-Nederland, verz. door F.R. Coers ; met een voorrede van Paul Fredericq. - Amsterdam [etc.], [1897]. (Liederboek van Groot-Nederland ; 1)

Openbaar.

12 inventarisnummer(s)

  

terug

109:1
Agenda's, aanwezigheidslijst en notulen van Algemene Vergaderingen. 1916-1919. 1 map.
109:2
Manuscripten van agenda's en notulen van Bestuursvergaderingen. 1915-1916. 1 map.
109:3
Ingekomen stukken bij en kopieŽn van uitgaande stukken van de Koninklijke Vereeniging 'Het Nederlandsche Lied'. 1914-1915. 1 map.
109:4
Ingekomen stukken bij en kopieŽn van uitgaande stukken van de Koninklijke Vereeniging 'Het Nederlandsche Lied'. 1915-1916, 1919, 1943. 1 map.
109:5
Ingekomen stukken bij en kopieŽn van uitgaande stukken van de Koninklijke Vereeniging 'Het Nederlandsche Lied'. 1917-1920. 1 map.
109:6
Jaarverslagen. 1905-1917, 1929-1932. 1 map.
109:7
KopieŽn van typoscripten van circulaires en voordrachten van de Koninklijke Vereeniging 'Het Nederlandsche Lied'. 1926-1932 en z.j. 1 map.
109:8
Stukken betreffende de statuten. 1910, 1919-1920. 1 map.
109:9
Afschrift van een contract tussen Frederik Rudolf Coers en Cornelis Anthony Jacobus van Dishoeck. 1911. 1 map.
109:10
FinanciŽle stukken. 1904-1920. 1 map.
109:11
Liedboekjes met enkele flyers van Coers' lied. 1901-1930. 1 map.
109:12
Enkele aantekeningen en documentatie. 1928, 1929 en z.j. 1 map.