Archieven & collecties

102 Archief van de Commissie voor de Spelling van Buitenlandse Aardrijkskundige Namen (CBAN), (1960) 1968-1987

inhoud: In 1968 werd door het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen een commissie ingesteld met de opdracht richtlijnen te geven voor het gebruik en de spelling in Nederland van moderne buitenlandse aardrijkskundige namen en om een inventarisatie te maken van algemeen gebruikelijke Nederlandse vormen van buitenlandse aardrijkskundige namen. De commissie kreeg als naam: Commissie voor de Spelling van Buitenlandse Aardrijkskundige Namen (CBAN). In deze commissie werd onder andere benoemd prof. dr. F.J. Ormeling, hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam en dr. D.P. Blok, directeur van het Meertens Instituut.
De collectie bestaat uit: stukken van een conferentie van de Verenigde Naties betreffende de standaardisatie van aardrijkskundige namen, de oprichting van de Commissie (CBAN), vergaderingen, correspondentie en documentatie.

Openbaar.

24 inventarisnummer(s)

  

terug

102:1
Stukken betreffende de Nederlandse deelname aan een conferentie van de Verenigde Naties (VN) betreffende de standaardisatie van aardrijkskundige namen, te houden in Genève (Zwitserland) in het najaar van 1967. 1963-1964, 1966-1967. 1 omslag.
102:2
Stukken betreffende de oprichting van de Commissie voor de Spelling van Buitenlandse Aardrijkskundige Namen (CBAN) op 7 juni 1968. 1967-1968. 1 omslag.
102:3
Stukken betreffende commissie-lid drs. J.E. Romein, buitengewoon lector in de kartografie aan de Technische Hogeschool te Delft en lid van de Nederlands-Belgische Woordenlijstcommissie. 1960-1961, 1969. 1 omslag.
102:4
Naamlijst van commissieleden. 1969. 1 stuk.
102:5
Agenda's voor en verslagen van vergaderingen. 1968-1977, 1980-1982. 1 omslag.
102:6
Presentielijsten van vergaderingen. 1971-1978. 1 omslag.
102:7
Bijlagen bij vergaderingen. 1969-1970. 1 omslag.
102:8
Bijlagen bij vergaderingen. 1971. 1 omslag.
102:9
Bijlagen bij vergaderingen. 1972-1975. 1 omslag.
102:10
Bijlagen bij vergaderingen. 1976-1977, 1979-1980. 1 omslag.
102:11
Bijlagen bij vergaderingen. 1981-1982. 1 omslag.
102:12
Correspondentie met diverse personen en instellingen. 1968-1970. 1 omslag.
102:13
Correspondentie met diverse personen en instellingen. 1971-1975. 1 omslag.
102:14
Correspondentie met diverse personen en instellingen. 1976-1980. 1 omslag.
102:15
Correspondentie met diverse personen en instellingen. 1981-1985. 1 omslag.
102:16
Correspondentie met diverse personen en instellingen. 1986-1987. 1 omslag.
102:17
Ingekomen stukken van de Kartografische Sectie van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap. 1960, 1963-1966, z.j. 1 omslag.
102:18
Stukken betreffende een vergadering van de Dutch speaking Division of the United Nations on the Standardization of Geographical Names (DGSD of UNGEGN) gehouden te Enschede op 27-28 oktober. 1980. 1 omslag.
102:19
Stukken betreffende de samenstelling van de "Lijst van landennamen". 1973, 1977-1980. 1 omslag.
102:20
Stukken betreffende de standaardisatie van internationale waternamen. 1977, 1979-1982. 1 omslag.
102:21
Documentatie betreffende de spelling van buitenlandse aardrijkskundige namen. 1931-1932, 1935, 1938-1939, 1959, 1961-1962, 1965-1970. 1 omslag.
102:22
Documentatie betreffende de spelling van buitenlandse aardrijkskundige namen. 1971-1973, 1975. 1 omslag.
102:23
Documentatie betreffende de spelling van buitenlandse aardrijkskundige namen. 1976-1977, 1979-1980. 1 omslag.
102:24
Documentatie betreffende de spelling van buitenlandse aardrijkskundige namen. 1981-1982, 1985, 1987, z.j. 1 omslag.