Archieven & collecties

101 Collectie inzake het project Oud-Germaanse persoonsnamen, 1971 - 1981

inhoud: In de zeventiger jaren van de 20ste eeuw participeerde het Meertens Instituut in het project "Oudgermaanse persoonsnamen" van het Instituut voor Oudgermaanse, Friese en Scandinavische taal- en letterkunde van de Rijksuniversiteit Utrecht. Dit project beoogde het ontwikkelen van een computerprogramma, dat gebruikt kon worden voor bepaalde apecten van naamkundig onderzoek.
De collectie bestaat uit stukken betreffende de beschrijving en stand van zaken van het project, inputformulieren en afdrukken van computerlijsten met oud-Germaanse persoonsnamen.

Openbaar.

12 inventarisnummer(s)

  

terug

101:1
Stukken betreffende de beschrijving en stand van zaken van het project en de computerlijsten. 1981, z.j. 1 omslag.
101:2
Systeemkaartjes met oud-Germaanse persoonsnamen. Z.j. 1 kaartsysteem.
N.B. KAST ... ;bakje ... ZOEK 29-01-2009
101:3
Inputformulieren. Z.j. 1 doos.
101:4
Inputformulieren. Z.j. 1 doos.
101:5
Afdrukken van computerlijsten. 1971, 1973. 1 doos.
101:6
Afdrukken van computerlijsten. 1973-1975. 1 doos.
101:7
Afdrukken van computerlijsten. 1974-1975. 1 doos.
101:8
Afdrukken van computerlijsten. 1974-1977. 1 doos.
101:9
Afdrukken van computerlijsten. 1974, 1980. 1 doos.
101:10
Afdrukken van computerlijsten. 1976-1977. 1 doos.
101:11
Afdrukken van computerlijsten. 1978-1980. 1 doos.
101:12
Afdrukken van computerlijsten. 1981. 1 doos.