Archieven & collecties

92 Archief A.R. Hol, 1931-1965

inhoud: Adriana Roelandia (Jaan) Hol (1895-1965) was fruitteelster, lerares Nederlands en dialectologe. Ze promoveerde op 42-jarige leeftijd en werkte daarna aan Kloeke's taalatlas van Noord- en Zuid-Nederland. Zij werkte mee aan de Reeks Nederlandse Dialectatlassen onder redactie van Blancquaert en Pee.
Het archief bestaat uit: typoscripten, ingevulde vragenlijsten, manuscripten, geŽxerpeerde bronnen en aantekeningen betreffende verschillende taalkundige onderzoeken en fiches.

resultaat: Adriana Roelandia Hol. Een tegenstelling Noord-Zuid in de praeterita en participia van de sterke werkwoorden : een dialectgeografisch historisch onderzoek. Den Haag, 1937.
Proefschrift Utrecht.
A.R. Hol. Dialect-grenzen in Midden-Gelderland : Lezing gehouden voor de Dialectencommissie 29 december 1951. Antwerpen, 1953.
A.R. Hol. De Betuwe. Leiden, 1957. - (Neerlands Volksleven ; 3)
A.R. Hol en J. Passage. Dialektatlas van Oost-Noord-Brabant, de rivierenstreek en Noord-Nederlands-Limburg : een dialectgeografisch historisch onderzoek. Antwerpen, 1966. - 2 delen. - (Reeks Nederlandse Dialektatlassen ; 10)

Openbaar.

26 inventarisnummer(s)

  

terug

92:1
Aantekeningen t.b.v. het artikel "Het meerv. en de 1e persoon enkelv. praesens van het verbum substantivum" in: Album Edgard Blancquaert. 1957-1958. 1 map.
N.B. Met 2 verspreidingskaarten; brieven van Willem Pee, A. van Haeringen, Jo Daan. Met biografie uit het Biografisch woordenboek door Harrie Scholtmeyer.
92:2
Manuscripten en typoscripten van bewerkingsgegevens betreffende dialectvragenlijst 2. 1948 en z.j. 1 map.
N.B. De aantekeningen hebben betrekking op vraag 2 over perceelsnamen.
92:3
Vragenlijsten betreffende het onderzoek naar onvoltooid verleden tijd en verleden deelwoord van sterke werkwoorden. 1932-1933. 1 map.
N.B. Een bundel getitelt "NIET" .
92:4
Vragenlijsten betreffende het onderzoek naar onvoltooid verleden tijd en verleden deelwoord van sterke werkwoorden. 1932-1933. 1 map.
N.B. Een bundel getitelt "WEL".
92:5
Typoscript van het onderzoek de lange -a. Met geŽxerpeerde bronnen en verspreidingskaarten. (1936-) 1954-1963. 1 map
N.B. Het typoscript begint bij p. 13.
Zie ook: 203:30
92:6
Gegevens van informanten en geŽxerpeerde bronnen betreffende het prefix ge- van het participium en werkwoordsvervoegingen. Z.j. 1 map.
92:7
Aantekeningen, geŽxerpeerde bronnen betreffende het gebruik van ald , old , oud . Z.j. 1 map.
N.B. Deel van de aantekeningen hebben betrekking op het gebruik van de stomme e in map 13.
92:8
Aantekeningen, geŽxerpeerde bronnen en vragenlijsten, betreffende de Umlaut in sterke ww vormen. 1933-1936 (-1946) . 1e van 4 mappen.
92:9
Aantekeningen, geŽxerpeerde bronnen en vragenlijsten, betreffende de Umlaut in sterke ww vormen. 1933-1936 (-1946) . 2e van 4 mappen.
92:10
Aantekeningen, geŽxerpeerde bronnen en vragenlijsten, betreffende de Umlaut in sterke ww vormen. 1933-1936 (-1946) . 3e van 4 mappen.
92:11
Aantekeningen, geŽxerpeerde bronnen en vragenlijsten, betreffende de Umlaut in sterke ww vormen. 1933-1936 (-1946) . 4 e van 4 mappen.
92:12
Aantekeningen, geŽxerpeerde bronnen en vragenlijsten betreffende het gebruik van gij. 1931-1936. 1 map.
92:13
Aantekeningen en geŽxerpeerde bronnen de stomme e. Z.j. 1 map.
92:14
GeŽxerpeerde bronnen betreffende het gebruik van 'berg'. Z.j. 1 map.
92:15
Gegevens van informanten, geŽxerpeerde bronnen betreffende het onderzoek naar diftongering Ż. 1940-1942. 1 map.
92:16
Manuscripten, aantekeningen, een krantenknipsel en systeemkaarten betreffende toponymie. Met enkele brieven. Z.j -1965. 1 map.
92:17
Aantekeningen betreffende dialectgrenzen. Z.j. 1 map.
92:18
GeŽxerpeerde bronnen en eigen waarnemingen betreffende de -n in werkwoordsvormen. Z.j. 1 map.
92:19
Aantekeningen, geŽxerpeerde bronnen en vragenlijsten, en verspreidingskaarten betreffende het onderzoek naar meervoud - praesens - werkwoordsvormen. 1941-1947. 1e van 3 mappen.
92:20
Aantekeningen, geŽxerpeerde bronnen, vragenlijsten en verspreidingskaarten betreffende het onderzoek naar meervoud - praesens - werkwoordsvormen. 1941-1947. 2e van 3 mappen.
92:21
Aantekeningen, geŽxerpeerde bronnen, vragenlijsten en verspreidingskaarten betreffende het onderzoek naar meervoud - praesens - werkwoordsvormen. 1941-1947. 3e van 3 mappen.
92:22
4 pakjes systeemkaartjes met werkwoordsvormen genummerd 1-98 vermoedelijk uit een vragenlijst en 2 pakjes fiches levende veldnamen uit het Gelderse rivierengebied (gealfabetiseerd). Z.j. 1 doos.
92:23
2 pakjes fiches namen uit Verpondingskohier Doornspijk ; 1 pakje fiches historische veldnamen uit Doornspijk ; 1 pakje fiches aantekeningen over graslandnamen; 1 pakjes fiches met literatuurverwijzingen m.b.t. toponymische elementen (gealfabetiseerd); 1 pakje fiches betreffende beemd; 1 pakje aantekeningen. Z.j. 1 doos
92:24
Aantekeningen, geŽxerpeerde bronnen betreffende dialectvragenlijst 3. 1941 en z.j. 1 map.
N.B. De aantekeningen hebben betrekking op werkwoordsvormen meervoud. Dit materiaal is door Grootaers in 1941 aan mevrouw Hol toegezonden.
92:25
Vragenformulieren en aantekeningen. Z.j. en 1936. 1e van 2 mappen.
N.B. In deze formulieren staan vragen naar de verschillende eerdergenoemde onderzoeken: bv. old, ald, werkwoordsvormen etc.
92:26
Vragenformulieren en aantekeningen. Z.j. en 1936. 2e van 2 mappen.
N.B. In deze formulieren staan vragen naar de verschillende eerdergenoemde onderzoeken: bv. old, ald, werkwoordsvormen etc.