Archieven & collecties

91 Archief W. Pée, (1936) 1946-1957

inhoud: Willem Pée (1903-1986) was taalkundige. Hij promoveerde op het proefschrift Dialectgeographie der Nederlandsche diminutiva. Hij was hoogleraar Nederlandse taalkunde aan de Rijksuniversiteit te Luik en Gent; daarnaast was hij algemeen secretaris van de Belgische Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie en redactiesecretaris van het tijdschrift Taal en Tongval tot en met 1975.
Het archief bestaat uit correspondentie tussen Willem Pée, in de functie van secretaris van genoemde commissies en P.J. Meertens als secretaris van de Dialectencommissie (Nederland); register voor plaatsnamen.

resultaat: W. Pée, Dialectgeographie der Nederlandsche diminutiva, 2 delen 1936-1938
E. Blancquaert en W. Pée, Reeks Nederlandse dialectatlassen 1925-1982.
W. Pée, Anderhalve eeuw taalgrensverschuiving en taaltoestanden in Frans-Vlaanderen, 1957
W. Pée, Dialect-Atlas van West-Vlaanderen en Fransch-Vlaanderen, RND6. Antwerpen 1946

Openbaar.

5 inventarisnummer(s)

  

terug

91:1
Correspondentie tussen Willem Pée en P.J. Meertens. 1943, 1946-1947. 1 map.
91:2
Correspondentie tussen Willem Pée en P.J. Meertens. 1948. 1 map.
91:3
Correspondentie tussen Willem Pée en P.J. Meertens. 1949. 1 map.
91:4
Correspondentie tussen Willem Pée en P.J. Meertens. 1950-1957. 1 map.
91:5
Alfabetisch register van plaatsnamen voor Noord-Nederland, Zuid-Nederland en Frans-Vlaanderen door Willem Pée en P.J. Meertens. 1936. 1 map.
N.B. Supplement op het systematisch en alfabetisch register van Grootaers en Kloeke.