Archieven & collecties

90 Archief Jac. van Ginneken, 1910-1945

inhoud: Jacobus Johannes Antonius van Ginneken (1877-1945) was taalkundige. Hij promoveerde in 1907 in Leiden op de dissertatie Principes de linguistique. Van 1923-1945 was hij hoogleraar in de Nederlandse taal- en letterkunde, de vergelijkende Indogermaanse taalwetenschap en het Sanskriet aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Hij was lid van de KNAW in 1916, van de Dialectencommissie in 1926-1945 en voorzitter van de Dialectencommissie in 1934-1945.

Het archief bestaat uit correspondentie tussen voorzitter Jac. van Ginneken en secretaris P.J. Meertens van de Dialectencommissie; geëxcerpeerde bronnen en aantekeningen betreffende verschillende taalkundige onderwerpen, grammofoonplaten en overige documentatie.
De grammofoonplaten zijn gedigitaliseerd.

De collectie is ingedeeld als volgt:
• Algemeen (inv.nr. 1-29)
• Sociologische structuur, algemeen (inv.nr. 30-33)
• Sociologische structuur, groepstalen (inv.nr. 34-51)
• Sociologische structuur, vaktalen (inv.nr. 52-64)
• Oud-Nederlands (inv.nr. 65)
• Dialect in vroeger eeuwen (inv.nr. 66-81)
• Hulpwetenschappen (inv.nr. 82-83)
• Taalgeografie (inv.nr. 84-95)
• Dialectbeschrijving (inv.nr. 96-134)
• Woordstudies (inv.nr. 135-144)
• Niet-gedrukte taalkaarten (inv.nr. 145-189)
• Gedrukte taalkaarten (inv.nr. 190)
• Geografisch hulpmateriaal (inv.nr. 191-205)
• Dialectmateriaal (inv.nr. 206-228)
• Enquêtemateriaal (inv.nr. 229-273)
• Linguïstiek (inv.nr. 274-294)
• Etymologie (inv.nr. 295-298)
• Etnologie (inv.nr. 299-307)
• Fonologie (inv.nr. 308-329)
• Fonetiek (inv.nr. 330-343)
• Spelling (inv.nr. 344-353)
• Grammatica (inv.nr. 354-360)
• Stilistiek (inv.nr. 361-365)
• Syntaxis (inv.nr. 366-371)
• Taalpsychologie (inv.nr. 372)
• Vormleer (inv.nr. 373-374
• Indo-Europees (inv.nr. 375-401)
• Kaukasich (inv.nr. 402-421)
• Afrikaans (inv.nr. 422-424)
• Naamkunde (inv.nr. 425)
• Letterkunde (inv.nr. 426-443)
• Letterkundeonderzoek door leerlingen (inv.nr. 444-503)
• Dissertaties en scripties leerlingen (inv.nr. 504-523)
• Voordracht en expressie (inv.nr. 524-529)
• Beroepspsychologie(inv.nr. 530-556)
• Tekstvergelijking (Imitatio) (inv.nr. 557-620)
• Religie (inv.nr. 621-628)
• Brochures en krantenknipsels (inv.nr. 629-652)
• Inventarissen en schenkingen (inv.nr. 653-660)
• Overig (661-702)

Taalkaarten van Van Ginneken zijn opgenomen als archief nr. 511.
Toegevoegd: 2021: 90:705

resultaat: J. van Ginneken. Principes de linguistique. Essai synthétique. Amsterdam, 1907.
J. van Ginneken. Handboek der Nederlandsche Taal. De sociologische structuur der Nederlandsche Taal. Dl. 1 Nijmegen, 1913.
J. van Ginneken. Roman van een kleuter. Nijmegen, 1917.
J. van Ginneken. De erfelijkheid der klankwetten. Amsterdam, 1926.
J. van Ginneken. Ras en taal. Amsterdam, 1926.
J. van Ginneken. Drie waterlandse dialecten. 2 dln. Alphen aan de Rijn, 1954.
J. van Ginneken en J. Endepols. De regenboogkleuren van Nederlands taal. Nijmegen, 1917.
Jac. van Ginneken onder vuur : over eigentijdse en naoorlogse kritiek op taalkundige J.J. A vab Ginneken S.J. (1877-1945) / Gerrold Peter van der Stroom. - Amsterdam [etc.] : Stichting Neerlandistiek VU [etc.], 2012. - ix, 372 p. : ill. ; 25 cm. - (Uitgave / Stichting Neerlandistiek VU ; 68)

Openbaar.

eerste | volgende 100 | laatste | 1 t/m 100 van 705 | alle treffers

  

terug

90:1
Correspondentie en notulen van de Dialecten-commissie van de K.N.A.W. 1936-1943. 1 omslag.
N.B. Bevat foto van Van Ginneken.
90:2
Correspondentie en statuten van de Stichting voor het bevolkingsonderzoek in de drooggelegde Zuiderzeepolders. 1940-1941. 1 omslag.
90:3
Correspondentie tussen J. v. Ginneken en P.J. Meertens. 1930-1933. 1 omslag.
90:4
Correspondentie tussen J. v. Ginneken en P.J. Meertens. Met bijlagen. 1934. 1 omslag.
90:5
Correspondentie tussen J. v. Ginneken en P.J. Meertens. 1935. 1 omslag.
90:6
Correspondentie tussen J. v. Ginneken en P.J. Meertens. 1936. 1 omslag.
90:7
Correspondentie tussen J. v. Ginneken en P.J. Meertens. Met bijlagen. 1937. 1 omslag.
90:8
Correspondentie tussen J. v. Ginneken en P.J. Meertens. Met bijlagen. 1938. 1 omslag.
90:9
Correspondentie tussen J. v. Ginneken en P.J. Meertens. 1939. 1 omslag.
90:10
Correspondentie tussen J. v. Ginneken en P.J. Meertens. Met bijlagen. 1940. 1 omslag.
90:11
Correspondentie tussen J. v. Ginneken en P.J. Meertens. Met bijlagen. 1941. 1 omslag.
90:12
Correspondentie tussen J. v. Ginneken en P.J. Meertens. 1942. 1 omslag.
90:13
Correspondentie tussen J. v. Ginneken en P.J. Meertens. 1943. 1 omslag.
90:14
Correspondentie tussen J. v. Ginneken en P.J. Meertens. 1944. 1 omslag.
90:15
Correspondentie tussen J. v. Ginneken en P.J. Meertens. Met bijlagen. 1945. 1 omslag.
90:16
Correspondentie betreffende werk en privé 1912-1940. 1 omslag.
90:17
Brieven van o.a. Jud, Jaborg en Sommerfeld. 1916-1936. 1 omslag.
90:18
Correspondentie betreffende 'De Nederlandse dialecten in den loop der eeuwen'. 1920-1930. 1 omslag.
90:19
Correspondentie betreffende de uitgave van een Taalatlas. 1936. 1 omslag.
90:20
Literatuurlijsten dialect- en taalkunde algemeen. Ca. 1910-1925. 1 omslag.
90:21
Drukproef van het 'Handboek der Nederlandsche taal, deel 1'. Met aantekeningen. Ca. 1914. 1 omslag.
90:22
Aantekeningen en krantenknipsels betreffende het 'Handboek der Nederlandsche taal, deel 1'. Ca 1916-1934. 1e van 4 omslagen.
90:23
Aantekeningen en krantenknipsels betreffende het 'Handboek der Nederlandsche taal, deel 1'. Ca 1916-1934. 2e van 4 omslagen.
90:24
Aantekeningen en krantenknipsels betreffende het 'Handboek der Nederlandsche taal, deel 1'. Ca 1916-1934. 3e van 4 omslagen.
90:25
Aantekeningen en krantenknipsels betreffende het 'Handboek der Nederlandsche taal, deel 1'. Ca 1916-1934. 4e van 4 omslagen.
90:26
Recensies door van Ginneken van divers dialectkundig werk, van de 'Publicaties van het Instituut te Oslo' en van het tijdschrift Anthropos. Ca. 1910-1925. 1 omslag.
90:27
Recencies van het 'Handboek der Nederlandsche taal deel 1', 'De roman van een kleuter' en van 'Regenboogkleuren'. Ca. 1916-1934. 1 omslag.
90:28
KNAW-brochures van verslagen van de Dialecten-commissie. 1931-1942. 1 omslag.
90:29
Manuscripten en typoscripten van 'De Nederlandse streektalen' en van 'De woordenschat en de denkvorm der streektalen'. 1943. 1 omslag.
90:30
Opzet van de indeling en aantekenboekjes betreffende 'Het handboek der Nederlandsche taal deel II. De sociologische structuur der taal'. 1910-1914. 1 omslag.
90:31
Aantekeningen betreffende 'Het handboek der Nederlandsche taal' deel II. De sociologische structuur der taal'. Met bijlagen. 1910-1914. 1e omslag van 2.
90:32
Aantekeningen betreffende 'Het handboek der Nederlandsche taal' deel II. De sociologische structuur der taal'. Met bijlagen. 1910-1914. 2e omslag van 2.
90:33
Drukproef 'Handboek der Nederlandsche Taal deel 2' : De sociologische structuur. Met aanvullingen, correcties en bijlagen. 1914. 1 omslag.
90:34
Aantekeningen betreffende Vrijmetselaarstaal. 1915. 1 omslag.
90:35
Typoscript van 'Literaire taal'. Met bijlagen. Ca. 1915-1930. 1 omslag.
90:36
Manuscript van 'De onderlinge verhouding en samenwerking der groepstalen.' Ca. 1915-1930. 1 omslag.
90:37
Aantekeningen en krantenknipsels betreffende volkstaal. Ca. 1915-1930. 1 omslag.
N.B. Profanaties, wilde gebeden, scheldliedjes, uitdukkingen, platheden.
90:38
Aantekeningen en krantenknipsels betreffende kindertaal. Ca. 1915-1930. 1 omslag.
90:39
Overgeschreven baker-, tel-, aftel- en nette liedjes. Ca. 1915-1930. 1 omslag.
90:40
Overgeschreven rijmpjes, jongenstaal, rij-, knierij-, schommel-, kring- en dansliedjes, kaatsebal en bikkelen. Ca. 1915-1930. 1 omslag.
90:41
Aantekeningen betreffende volksvertelsels, volksrijmpjes, feestliedjes van het kalenderjaar. 1916. 1e van 3 omslagen.
90:42
Aantekeningen betreffende volksvertelsels, volksrijmpjes, feestliedjes van het kalenderjaar. 1916. 2e van 3 omslagen.
90:43
Aantekeningen betreffende volksvertelsels, volksrijmpjes, feestliedjes van het kalenderjaar. 1916. 3e van 3 omslagen.
90:44
Manuscript van 'Katholieke Taal'. 1918. 1 omslag.
90:45
J. Polman. 'Over de complexe ontstaansoorzaken der Joodsche dialecten'. 1930. 1 omslag.
90:46
Aantekeningen betreffende kinderspelen in Hulst. Z.j. 1 omslag.
90:47
Aantekeningen betreffende baker-, oefen- en kinderliedjes. Z.j. 1 omslag.
90:48
Inventaris- en literatuurlijst van kinderliedjes en kindertaal. Z.j. 1 omslag.
90:49
Kopieën van vermoedelijk collegestof. Z.j. 1 omslag.
90:50
Brochures. 'De taal der Rooms-Katholieken, De Engelbewaarder, Het Dompertje, Mei. 1912-1920. 1 omslag.
90:51
Krantenknipsels, kerk- en weekblaadjes betreffende de taal der Protestanten. 1914. 1 omslag.
90:52
Aantekeningen betreffende sporttaal. 1913. 1 omslag.
90:53
Aantekeningen betreffende toneeltaal. 1915. 1 omslag.
90:54
Correspondentie, enqueteformulieren, catalogi en krantenknipsels betreffende boerentaal. Ca. 1915-1920. 1 omslag.
90:55
Anoniem. Aantekeningen betreffende boerentaal. Gorkum, Rijswijk, Sticht, Maas en Waal. Ca. 1915-1920. 1 omslag.
90:56
A. van Gerwen. Handgetekende kaarten betreffende 'De Boerentaal van Oost-Brabant'. Nrs. 2 t/m 161. Met aantekeningen. Ca. 1915-1920. 1 omslag.
90:57
A. van Gerwen. Handgetekende kaarten betreffende 'De Boerentaal van Oost-Brabant'. Nrs. 163 t/m 319. Met aantekeningen. Ca. 1915-1920. 1 omslag.
90:58
A. van Gerwen. Manuscript van 'De Boerentaal van Oost-Brabant'. Ca. 1915-1920. 1 omslag.
90:59
Aantekeningen en liedjes betreffende legertaal. Ca. 1916. 1 omslag.
90:60
Pierre Heynen. Typoscript van 'De Boerentaal van Margraten'. Ca. 1920-1930. 1 omslag.
90:61
P. Trost. Typoscript van 'Jaegersprache'. Ca. 1930-1940. 1 omslag.
90:62
Aantekeningen betreffende bridge- en andere kaarttermen. 1937. 1 omslag.
N.B. Materiaal van H.G. Nieuwenhuis.
90:63
Fiches met gegevens betreffende vaktalen in Vlaanderen. Ca. 1930-1940. 1 doos.
N.B. Voor het gebied Asper (1), St. Niklaas, Waas (2), Z.O. Vlaanderen (3), Kortrijk, Oudenaerde, Meetjesland (4), Vlaanderen (5).
Boerenamen 1, Dorscherstermen 3, Hooierstermen, Karntaal 3, Karretaal, Klompenmakerstaal 2, Mandenmakerstaal, Molenaarstaal, Oogst- en stuikerstermen, Pikkerstermen, Ploegerstaal 3, Schoenmakerstaal 5, Stroodekkerstaal 1, Vogelvangerstaal 2, Weverstaal 3.
90:64
Ontwerp- en definitieve woordenlijsten van de Centrale Taalcommissie voor de techniek. 1944. 1 omslag.
N.B. Betreffende de volgende vakgebieden: Stedebouw en Volkshuisvesting, Bedrijfshygiene, Chemische Technologie, Klimaatregeling in woon- en werkruimten, Chemie, Bouwconstructies, Kanselarijtaal, Oudste Rechtstaal.
90:65
Aantekeningen betreffende Oud-Friesch en Oud-Nederlandsch. Ca. 1930-1944. 1 omslag.
90:66
Syntaxis van 'Het Limburgse leven van Jezus' Met bijdragen van Munnichs, Dister, Kronenburg, Haas, van Beck, Meeuwesse, Schurink. Deel V. Ca. 1930-1940. 1 omslag.
90:67
Aantekeningen betreffende de vervaardiging van een bibliografie van woordenboeken. Ca. 1930-1940. 1e omslag van 2.
90:68
Aantekeningen betreffende de vervaardiging van een bibliografie van de woordenboeken. Ca. 1930-1940. 2e omslag van 2.
90:69
Mej. Konenburg en Dister. Fiches betreffende de syntaxis van 'Het Limburgse leven van Jezus' Deel II. Ca. 1930-1940. 1 doos.
90:70
Mej. Konenburg en Dister. Fiches betreffende de syntaxis van 'Het Limburgse leven van Jezus' Deel III. Ca. 1930-1940. 1 doos.
90:71
Mej. Konenburg en Dister. Fiches betreffende de syntaxis van 'Het Limburgse leven van Jezus' Deel IV. Ca. 1930-1940. 1 doos.
90:72
Fiches betreffende de syntaxis van 'Het Limburgse leven van Jezus' Ca. 1930-1940. 1 doos.
90:73
Fiches betreffende de syntaxis van 'Het Limburgse leven van Jezus' Deel I, II en III. Ca. 1930-1940. 1 doos.
90:74
Fiches betreffende de casusleer van 'Het Limburgse leven van Jezus' en fiches middelnederlands. Ca. 1930-1940. 1 doos.
90:75
L. Allard. Fiches betreffende de Middelnederlanderlandse woordgeografie. Een onderzoek n.a.v. bepaalde woorden in verschillende teksten over Tondalus, werk van Hadewijch en 'Het Limburgse leven van Jezus'. Ca. 1930-1940. 1 doos.
N.B. Met bijbehorend schrift
90:76
Anoniem. Fiches betreffende de Middelnederlandse mystieke woordenschat van Hadewijch, Tondalus' visioen en de vergelijkende klankleer van Tondalus of Patricius. Ca. 1930-1940. 1 doos.
90:77
Handschrift betreffende 'Middelnederlandsche lexicologie'. Ca. 1930-1940. 1 omslag.
90:78
L. Geenen. Typoscript van 'De on-Limburgsche woordschikking in het grote leven van St. Lutgard'. Ca. 1930-1940. 1 omslag.
90:79
J. Bergsma. Manuscript van 'Levens van Jezus' in het Mnl. Ca. 1930-1940. 1 omslag.
90:80
Anoniem. 'Handschriften betreffende het Antwerps dialect in de 16e eeuw'. A.G.M. Haas. 'Proeve van middelnederlandsche dialectologie'. V.d. Berg. 'Over het localiseren van een middelnederlandsche kloostertekst'. Ca. 1930-1940. 1 omslag.
90:81
B. Overmaat. Manuscript van 'Labiovelarisering en mouillering in oudere bronnen'. 1933. 1 omslag.
90:82
Manuscripten en typoscripten van 'De vroegere tijdperken van Brabant'. Met bijlagen. Ca. 1929. 1 omslag.
90:83
Typoscript van 'Brabant door de eeuwen heen'. Ca. 1930-1940. 1 omslag.
90:84
1 Band met manuscripten betreffende 'De geschiedenis der Nederlandsche taal deel I en II'. Ca. 1930-1940. 1 pak.
90:85
1 Band met aantekeningen betreffende Franken en Saksen, een onderzoek naar Inguaenismen, Istraeonismen, ripuarismen. Ca. 1930-1940. 1 pak.
90:86
Aantekeningen betreffende 'Keltische Unterschichte'. Met taalkaarten. Ca. 1930-1940. 1 omslag.
90:87
Manuscript van 'Ons West-Limburgsch en Oost-Brabants taalgebied. Eene proeve van reconstructie'. Ca. 1930-1940. 1 omslag.
90:88
Aantekeningen betreffende 'De Nederfrankische normaalgrens'. Ca. 1930-1940. 1 omslag.
90:89
Typoscript van 'Ras en taal' en doorslag van 'Sprache und rasse'. Met aantekeningen en bijlagen. Ca. 1930-1940. 1 omslag.
90:90
Typoscript van 'Die algemeine deliabalisierung'. Met aantekeningen. Ca. 1930-1940. 1 omslag.
90:91
Typoscript en doorslag van 'Anthropologie und Geschichte'. Met aantekeningen. Ca. 1930-1940. 1 omslag.
90:92
Kaarten van Oud-Nederlandsche-, Middelnederlandsche-, 16de en 17de eeuwse- en contemporaine bronnen van de Ned. dialecten. Ca. 1930-1940. 1 omslag.
90:93
A. Sommerfelt. Typoscript betreffende cultuurprovincies en taalgebieden. Ca. 1930-1940. 1 omslag.
90:94
Typoscript betreffende de voordracht voor de eerste Delta-conferentie. 1931. 1 omslag.
90:95
Manuscript en typoscript van 'Onze Zuidelijke taalgrens'. 1937. 1 omslag.
N.B. Verschenen in Onze taaltuin. Met het desbetreffende nr. daarvan.
90:96
H.J.A. Groneman. Typoscript van 'Iets over de volkstaal in de omstreken van Zutphen' en 'De phonologische beschrijving van de bevolking der Wieringermeer II'. 1905. 1 omslag.
90:97
G.G. Kloeke. typoscript van 'Die entstehung der Niederlandischen Diminutiv. Endung tje'. 1923. 1 omslag.
90:98
Manuscript van 'De Nederlandse klankkaarten'. Overlopend in 'De Geschiedenis van de Nederlandse klanken'. Ca. 1925-1940. 1 omslag.
90:99
Mej. Alewijns. Handschrift betreffende 'Rode - rade'. Ca. 1925-1940. 1 omslag.
90:100
Fiches betreffende 'Rode - rade'. Ca. 1925-1940. 1 omslag.