Archieven & collecties

547 Archief van de Stichting onderzoek magie en toverij en rechtsopvolgers, 1985-2015

inhoud: De Stichting Onderzoek magie en toverij kwam voort uit de Studiegroep Hekserij en toverij in Nederland. De stichting werd opgericht in 1990 en had als doel cultuurhistorisch onderzoek naar de vorm en betekenisgeving van het dagelijks leven te bevorderen.
In 2001 werd de naam gewijzigd naar Stichting Onderzoek cultuur van het dagelijks leven. In 2016 werd de stichting opgeheven.

De collectie bestaat uit vergaderstukken van de stichting, correspondentie, statuten, jaarverslagen, stukken betreffende subsidiŽring en stukken inzake het congres 'Healing, magic and belief' in 1994.

Zie ook: Coll.nr. 207, Archief van de studiegroep Toverij en hekserij.

Openbaar.

17 inventarisnummer(s)

  

terug

547:1
Vergaderstukken. 1990-2009. 1 omslag.
N.B. Afkomstig van P.J. Margry, secretaris.
547:2
Jaarverslagen. 1990-2000. 1 omslag.
N.B. Afkomstig van P.J. Margry, secretaris.
547:3
Stukken inzake financiŽn. 1990-2000. 1 omslag.
N.B. Afkomstig van P.J. Margry, secretaris.
547:4
Stukken inzake donateurs. 1990-1992. 1 omslag.
N.B. Afkomstig van P.J. Margry, secretaris.
547:5
Stukken inzake subsidieverzoeken. 1992-1995. 1 omslag.
N.B. Afkomstig van P.J. Margry, secretaris.
547:6
Stukken inzake de Kamer van Koophandel. 1990-2001. 1 omslag.
N.B. Afkomstig van P.J. Margry, secretaris.
547:7
Stukken inzake de statuten. 1985-2001. 1 omslag.
N.B. Afkomstig van P.J. Margry, secretaris.
547:8
Stukken inzake het congres Magic, healing and belief (1994). 1990-1994. 1 omslag.
N.B. Bevat subsidie-aanvragen en een financieel overzicht.
Afkomstig van P.J. Margry, secretaris.
547:9
Diverse stukken. 1990-2015. 1 omslag.
N.B. O.m. correspondentie inzake opheffing van de stichting.
Afkomstig van P.J. Margry, secretaris.
547:10
Stukken inzake de statuten. 1990-2001. 1 omslag.
N.B. Afkomstig van W. Frijhoff, voorzitter.
547:11
Vergaderstukken en jaarstukken. 1990-2000. 1 omslag.
N.B. Afkomstig van W. Frijhoff, voorzitter.
547:12
KopieŽn van artikelen en recensies. 1987-1994. 1 omslag.
N.B. Afkomstig van W. Frijhoff, voorzitter.
547:13
Correspondentie Willem Frijhoff. 1990-2015. Omslag 1 van 2.
N.B. Afkomstig van W. Frijhoff, voorzitter. Bevat hoofdzakelijk prints van e-mails.
547:14
Correspondentie Willem Frijhoff. 1990-2015. Omslag 2 van 2.
N.B. Afkomstig van W. Frijhoff, voorzitter. Bevat hoofdzakelijk prints van e-mails.
547:15
Bankoverzichten en enkele declaraties en verklaringen. 1993-2014. 1 omslag.
N.B. Afkomstig van H. van der Velden, penningmeester.
547:16
Vergaderstukken. 1990-2000. 1 omslag.
N.B. Afkomstig van H. van der Velden, penningmeester.
547:17
Stukken inzake ontvangen subsidies. 1990-1993. 1 omslag.
N.B. Afkomstig van H. van der Velden, penningmeester.