Archieven & collecties

84 Collectie K.H. Heeroma, 1925-1935

inhoud: Klaas Hanzen Heeroma (1909 - 1972) was dialectoloog en dichter. Hij promoveerde in 1935 aan de Universiteit van Leiden bij G. Kloeke op het proefschrift Hollandse dialektstudies. Hij was hoogleraar Nederlandse taal- en letterkunde te Jakarta en Groningen en directeur van het Nedersaksisch Instituut. Heeroma was lid van de Dialectencommissie van 1946-1949.
De collectie bestaat uit glasdia's van de kaarten uit zijn dissertatie Hollandse dialektstudies.

resultaat: K.H. Heeroma. Taalatlas van Oost-Nederland en aangrenzende gebieden. 3e afl Assen, 1957- 1963.
K.H. Heeroma. Hollandse dialektstudies. Bijdrage tot de ontwikkelingsgeschiedenis van het Algemeen Beschaafd Nederlands. Groningen-Batavia, 1935.

Openbaar.

1 inventarisnummer(s)

  

terug

84:1
Projectieplaatjes van Hollandse dialectstudies. Z.j. 1 doos