Archieven & collecties

82 Archief G.G. Kloeke, (1881) 1915-1959 (1997)

inhoud: Gesinus G. Kloeke (1887-1963) was taalkundige. Hij promoveerde in 1914 in Leipzig en in 1922 in Leiden op de dissertatie Der Vokalismus der Mundart von Finkenwärder bei Hamburg. Behalve Duits, doceerde hij ook Nederlandse taal en letterkunde te Leiden, Amsterdam en Hamburg. Hij was van 1931 tot 1963 lid van de Dialectencommissie en van 1946-1948 voorzitter daarvan.

Het archief bestaat uit: correspondentie; ingekomen stukken en kopieën van uitgaande stukken; systeemkaartjes; vragenlijsten; scripties en dialectaantekeningen van studenten van Kloeke en documentatie.

resultaat: G.G. Kloeke. De hollandsche expansie in de zestiende en zeventiende eeuw en haar weerspiegeling in de hedendaagsche Nederlandsche dialecten. Proeve eener historisch-dialectgeografische synthese. Den Haag, 1927.
G.G. Kloeke. Taalatlas van Noord- en Zuid-Nederland. afl 1. Leiden, 1939.
G.G. Kloeke, Taalatlas van Noord- en Zuid-Nederland. afl. 2. Leiden. 1941.
G.G. Kloeke, Herkomst en groei van het Afrikaans. Leiden, 1949.
Jo Daan, Geschiedenis van de dialectgeografie in het Nederlandse taalgebied. Rondom Kloeke en het Dialectbureau. KNAW. Amsterdam, 2000.

Openbaar.

66 inventarisnummer(s)

  

terug

82:1
Correspondentie tussen Kloeke en P.J. Meertens. 1930-1932. 1 map.
82:2
Correspondentie tussen Kloeke en P.J. Meertens. 1933-1934. 1 map.
82:3
Correspondentie tussen Kloeke en P.J. Meertens. 1935. 1 omslag.
82:4
Correspondentie tussen Kloeke en P.J. Meertens. 1936. 1 omslag.
82:5
Correspondentie tussen Kloeke en P.J. Meertens. 1937. 1 omslag.
82:6
Correspondentie tussen Kloeke en P.J. Meertens. 1938-1939. 1 omslag.
82:7
Correspondentie tussen Kloeke en P.J. Meertens en Jo Daan. 1940. 1 omslag.
82:8
Correspondentie tussen Kloeke en P.J. Meertens en Jo Daan. 1941. 1 omslag.
82:9
Correspondentie tussen Kloeke en P.J. Meertens en Jo Daan. 1942. 1 omslag.
82:10
Correspondentie tussen Kloeke en P.J. Meertens en Jo Daan. 1943. 1 omslag.
N.B. Met enkele brieven van Kloeke's echtgenote M.J. Kloeke-van Lessen.
82:11
Correspondentie tussen Kloeke en P.J. Meertens. 1944. 1 omslag.
82:12
Correspondentie tussen Kloeke en P.J. Meertens. 1945. 1 omslag.
82:13
Correspondentie tussen Kloeke en P.J. Meertens. Met bijlagen betreffende de Dialectencommissie. 1946-1947. 1 map.
82:14
Correspondentie tussen Kloeke en P.J. Meertens. 1948. 1 omslag.
82:15
Correspondentie tussen Kloeke en P.J. Meertens en Jo Daan. 1951-1959. 1 omslag.
82:16
Ingekomen stukken bij en kopieën van uitgaande stukken van Kloeke. Met aantekeningen. 1915-1929 en z.j. 1 map.
82:17
Systeemkaartjes van oud bronnenmateriaal opgemaakt voor de publicatie van het Woordenboek der Nederlandsche taal. Z.j. 1 doos.
N.B. Omvat 15 ongeordende pakjes systeemkaartjes, met opschrift, waarvan een groot aantal kaartjes is beschreven door M.J. Francken.
82:18
Systeemkaartjes van oud bronnenmateriaal opgemaakt voor de publicatie van het Woordenboek der Nederlandsche taal. Met enkele bij Kloeke binnengekomen brieven in mapje 10. Z.j. 1 doos.
N.B. Omvat 13 ongeordende pakjes systeemkaartjes, met opschrift, waarvan een groot aantal kaartjes is beschreven door M.J. Francken.
82:19
Systeemkaartjes van Dialectwoordenlijsten van Aalsmeerse en Winschoter woorden. Z.j. 1 doos.
N.B. Betreft 3 pakjes met woorden uit Aalsmeer en 8 pakjes met woorden uit Winschoten.
82:20
Systeemkaartjes van Zwolse dialectwoorden. Met ingekomen brieven bij G.G. Kloeke van zijn vader W. Kloeke met aantekeningen van Zwolse dialectwoorden. 1915 en z.j. 1 doos.
N.B. Betreft 16 pakjes door W. Kloeke opgemaakte min of meer alfabetisch gerangschikte dialectwoorden.
82:21
Systeemkaartjes van Zwolse dialectwoorden. Z.j. 1 doos.
N.B. Betreft 8 pakjes min of meer alfabetisch gerangschikte dialectwoorden.
82:22
Systeemkaartjes met bibliografische gegevens. Met twee ingekomen brieven bij Kloeke en enkele aantekeningen. 1915 en z.j. 1 pakje.
82:23
Systeemkaartjes met bibliografische gegevens. Ca. 1915. 1 pakje.
82:24
Ingekomen stukken bij W. van Schothorst betreffende zijn onderzoek naar het dialect van de NW Veluwe. 1902-1903. 1 pakje.
N.B. De stukken zijn waarschijnlijk door Schothorst overgedragen aan Kloeke.
82:25
Ingekomen stukken bij W. van Schothorst betreffende zijn onderzoek naar het dialect van de NW Veluwe. 1902-1903, 1928 en 1929. 1 pakje.
N.B. De stukken zijn waarschijnlijk door Schothorst overgedragen aan Kloeke.
82:26
Kaarten uit de Wenker Sprach-Atlas. Met aantekeningenschriftje betreffende diminutiva en een briefje gericht aan de nazaten van Kloeke uit 1985.
1881, 1985 en z.j. 1 map.
82:27
Lijsten B en C met antwoorden op vragenlijst Noordoost-Nederland. Geordend op Kloeke nummer. 1915-1919. 1 map.
N.B. Met een lijst van H. Scholtmeijer van 14 april 1997.
82:28
Lijsten E met antwoorden op vragenlijst Noordoost-Nederland. Geordend op Kloeke nummer. 1931-1932. 1 map.
82:29
Lijsten F, G, L en N met antwoorden op vragenlijsten Duitsland. Geordend op Kloeke nummer. 1918-1922. 1 map.
82:30
Alfabetisch geordende systeemkaartjes met bibliografische gegevens. Z.j. 1 pakje.
N.B. A-K.
82:31
Alfabetisch geordende systeemkaartjes met bibliografische gegevens. Z.j. 1 pakje.
N.B. L-Z.
82:32
Systeemkaartjes met ongeordende bibliografische gegevens. 1e van 2 pakjes.
82:33
Systeemkaartjes met ongeordende bibliografische gegevens. 2e van 2 pakjes.
82:34
Scriptie betreffende verschillen in taal tussen protestanten en katholieken door G. Bol. 1947. 1 map.
N.B. G. Bol was een student(e) van Kloeke.
82:35
Dialectaantekeningen betreffende de mannelijke duif van G. ten Dam Ham. 1939. 1 map.
N.B. Tr. ten Dam Ham was een studente van Kloeke.
82:36
Dialectaantekeningen betreffende het woord 'gaaf' van B.A. Dubbeldam. Z.j. 1 map.
N.B. B.A. Dubbeldam was een student(e) van Kloeke.
82:37
Dialectaantekeningen betreffende de klucht van G.M.J. Duyfhuizen. Z.j. 1 map.
N.B. + gedrukte klucht: Kees de Windbuyl of de vernietigde history / Thijs Kool. Amsterdam, [1747]. - 42 p. + typoscript met fragment uit 'Kralingiana', z.j.
Geertruida M.J. Duyfhuizen was een student(e) van Kloeke.
82:38
Dialectaantekeningen van S.E.E van Gilse. Z.j. 1 map.
N.B. "Het keu-probleem : verslag van een onderzoek naar de verbreiding en historie van een der dialectische namen voor het jonge varken." Sophie Emily Elisabeth van Gilse was een studente van Kloeke.
82:39
Dialectaantekeningen van L.G. de Graaf. Z.j. 1 map.
N.B. "Iets over dialectkaarten in het algemeen en over die van het vrouwelijke paard in het bizonder". L.G. de Graaf was een studente van Kloeke.
82:40
Dialectaantekeningen van J.G.W. ten Holt. Z.j. 1 map.
N.B. "Nog een Hollandse expansie : de ronding van lenen, leunen en soortgelijke". Scriptie; J.G.W. ten Holt was een studente van Kloeke.
82:41
Dialectaantekeningen van P.A. Hoogeveen over de rode biet of kroot. Z.j. 1 map.
N.B. P.A. Hoogeveen was een student(e) van Kloeke.
82:42
Dialectaantekeningen betreffende 'de spade' van Van der Meulen. Z.j. 1 map.
N.B. Van der Meulen was een student(e) van Kloeke.
82:43
Scriptie betreffende studententaal in Leiden van J.P. Naeff. Z.j. 1 map.
N.B. Jan Paulus Naeff was een student van Kloeke.
82:44
Dialectaantekeningen van Leonie van Nierop. 1935. 1 map.
N.B. Hierbij gevoegd: Het dagboek van Jacob Bicker Raye. Hs. Z.j. Leonie van Nierop was een studente van Kloeke.
82:45
Dialectaantekeningen betreffende het woord 'dooier' en 'het Rotterdams vóór 1600' door J. Slikboer. Met bijlagen. 1936, 1952. 1 map.
N.B. Johannes Slikboer was een student van Kloeke.
82:46
Lijst van het dialectgebruik van het woord 'tarwe' van J.W. Weevers. Z.j. 1 map.
N.B. J.W. Weevers was een student van Kloeke.
82:47
Dialectaantekeningen betreffende germanismen in Jan Luyken's 'Jezus en de ziel' van M.Th. Wiskerke. Z.j. 1 map.
N.B. M. Th. Wiskerke was een studente van Kloeke.
82:48
Antwoorden en enige ingekomen brieven bij een vragenlijst van G.G. Kloeke. A2 - A8. 1923. 1 omslag.
N.B. Het betreft de vertaling van : 1. muis, 2. zeug met biggen, 3. mannetjeseend, 4. vrouwtjeshond, 5. potje, 6. bok, 7. mol, 8. eidooier, 9. boterham met kaas, 10. tafella, 11. beetje water met een stukje zeep, 12. in de benauwdheid zitten.
82:49
Antwoorden en enige ingekomen brieven bij een vragenlijst van G.G. Kloeke. B1 - B130. 1923. 1 omslag.
N.B. Het betreft de vertaling van : 1. muis, 2. zeug met biggen, 3. mannetjeseend, 4. vrouwtjeshond, 5. potje, 6. bok, 7. mol, 8. eidooier, 9. boterham met kaas, 10. tafella, 11. beetje water met een stukje zeep, 12. in de benauwdheid zitten.
82:50
Antwoorden en enige ingekomen brieven bij een vragenlijst van G.G. Kloeke. C1 - C192. 1923. 1 omslag.
N.B. Het betreft de vertaling van : 1. muis, 2. zeug met biggen, 3. mannetjeseend, 4. vrouwtjeshond, 5. potje, 6. bok, 7. mol, 8. eidooier, 9. boterham met kaas, 10. tafella, 11. beetje water met een stukje zeep, 12. in de benauwdheid zitten.
82:51
Antwoorden en enige ingekomen brieven bij een vragenlijst van G.G. Kloeke. D1 - D5. 1923. 1 omslag.
N.B. Het betreft de vertaling van : 1. muis, 2. zeug met biggen, 3. mannetjeseend, 4. vrouwtjeshond, 5. potje, 6. bok, 7. mol, 8. eidooier, 9. boterham met kaas, 10. tafella, 11. beetje water met een stukje zeep, 12. in de benauwdheid zitten.
82:52
Antwoorden en enige ingekomen brieven bij een vragenlijst van G.G. Kloeke. E7 - E233. 1923. 1 omslag.
N.B. Het betreft de vertaling van : 1. muis, 2. zeug met biggen, 3. mannetjeseend, 4. vrouwtjeshond, 5. potje, 6. bok, 7. mol, 8. eidooier, 9. boterham met kaas, 10. tafella, 11. beetje water met een stukje zeep, 12. in de benauwdheid zitten.
82:53
Antwoorden en enige ingekomen brieven bij een vragenlijst van G.G. Kloeke. F2 - F208. 1923. 1 omslag.
N.B. Het betreft de vertaling van : 1. muis, 2. zeug met biggen, 3. mannetjeseend, 4. vrouwtjeshond, 5. potje, 6. bok, 7. mol, 8. eidooier, 9. boterham met kaas, 10. tafella, 11. beetje water met een stukje zeep, 12. in de benauwdheid zitten.
82:54
Antwoorden en enige ingekomen brieven bij een vragenlijst van G.G. Kloeke. G6 - G258. 1923. 1 omslag.
N.B. Het betreft de vertaling van : 1. muis, 2. zeug met biggen, 3. mannetjeseend, 4. vrouwtjeshond, 5. potje, 6. bok, 7. mol, 8. eidooier, 9. boterham met kaas, 10. tafella, 11. beetje water met een stukje zeep, 12. in de benauwdheid zitten.
82:55
Antwoorden en enige ingekomen brieven bij een vragenlijst van G.G. Kloeke. I20 - I175. 1923. 1 omslag.
N.B. Het betreft de vertaling van : 1. muis, 2. zeug met biggen, 3. mannetjeseend, 4. vrouwtjeshond, 5. potje, 6. bok, 7. mol, 8. eidooier, 9. boterham met kaas, 10. tafella, 11. beetje water met een stukje zeep, 12. in de benauwdheid zitten.
82:56
Antwoorden en enige ingekomen brieven bij een vragenlijst van G.G. Kloeke. K3 - K218a. 1923. 1 omslag.
N.B. Het betreft de vertaling van : 1. muis, 2. zeug met biggen, 3. mannetjeseend, 4. vrouwtjeshond, 5. potje, 6. bok, 7. mol, 8. eidooier, 9. boterham met kaas, 10. tafella, 11. beetje water met een stukje zeep, 12. in de benauwdheid zitten.
82:57
Antwoorden en enige ingekomen brieven bij een vragenlijst van G.G. Kloeke. L1 - L434. 1923. 1 omslag.
N.B. Het betreft de vertaling van : 1. muis, 2. zeug met biggen, 3. mannetjeseend, 4. vrouwtjeshond, 5. potje, 6. bok, 7. mol, 8. eidooier, 9. boterham met kaas, 10. tafella, 11. beetje water met een stukje zeep, 12. in de benauwdheid zitten.
82:58
Antwoorden en enige ingekomen brieven bij een vragenlijst van G.G. Kloeke. M3 - M48. 1923. 1 omslag.
N.B. Het betreft de vertaling van : 1. muis, 2. zeug met biggen, 3. mannetjeseend, 4. vrouwtjeshond, 5. potje, 6. bok, 7. mol, 8. eidooier, 9. boterham met kaas, 10. tafella, 11. beetje water met een stukje zeep, 12. in de benauwdheid zitten.
82:59
Antwoorden en enige ingekomen brieven bij een vragenlijst van G.G. Kloeke. O61. 1923. 1 omslag.
N.B. Het betreft de vertaling van : 1. muis, 2. zeug met biggen, 3. mannetjeseend, 4. vrouwtjeshond, 5. potje, 6. bok, 7. mol, 8. eidooier, 9. boterham met kaas, 10. tafella, 11. beetje water met een stukje zeep, 12. in de benauwdheid zitten.
82:60
Antwoorden en enige ingekomen brieven bij een vragenlijst van G.G. Kloeke. Q14 - Q253. 1923. 1 omslag.
N.B. Het betreft de vertaling van : 1. muis, 2. zeug met biggen, 3. mannetjeseend, 4. vrouwtjeshond, 5. potje, 6. bok, 7. mol, 8. eidooier, 9. boterham met kaas, 10. tafella, 11. beetje water met een stukje zeep, 12. in de benauwdheid zitten.
82:61
Archiefje van L. van Laar/ W. van Haersolte: correspondentie tussen L. van Laar en baron Willem van Haersolte. 1896, 1924. 1 map.
82:62
Archiefje van W. Kloeke (vader van G.G. Kloeke): ingekomen brief, manuscripten, aantekeningen, krantenknipsels met recensies betreffende de Zwolsche Sketsies en documentatie. 1910, 1915, 1926-1932. 1 map.
82:63
Archiefje van de Commissie voor de samenstelling eener taalkaart voor Noord-Nederland: correspondentie met bijlagen. 1893-1929. 1 map.
N.B. Leden van de commissie waren H. Kern, J.H. Galleé, J. te Winkel en J. W. Muller.
82:64
Dialectaantekeningen van J.S. Perk-Kramers over Het woordenboek van Paladanus. Typoscr. Niet aangetroffen.
82:65
Dialectmateriaal voor het Graafschap Bentheim bijeengebracht door G. Wenker (Wenkersätze). Afschrift voor Kloeke. 1923[?]. 1 bundel.
82:66
Lezing door Kloeke van 11 januari 1932 over ingweonismen. 1932. 1 handschrift/typoscript.
N.B. Dit stuk is in 2016 toegevoegd aan deze collectie, en is afkomstig uit 60:277.