Archieven & collecties

79 Archief van de Nederlandse Phonologische Werkgemeenschap, (1937) 1939 - 1961

inhoud: De Nederlandse Phonologische Werkgemeenschap werd als subcommissie van de Nederlandse Vereniging voor Phonetische Wetenschappen in 1939 opgericht. Het doel van de Werkgemeenschap was het onderzoeken en beschrijven van het algemeen Nederlands en zijn dialecten met het oog op de samenstelling van een fonologische kaart van Nederland. Leden van de Werkgemeenschap waren o.a. Meertens, Van Ginneken en Jo Daan.
Het archief bestaat uit correspondentie, notulen met bijlagen, statuten, financiŽle stukken en een ledenlijst uit 1943.

Openbaar.

6 inventarisnummer(s)

  

terug

79:1
Correspondentie. Met enkele krantenknipsels. 1937-1961. 1 map.
79:2
Notulen. 1940-1950. 1 map.
79:3
Agenda's en presentielijsten van vergaderingen. Met enkele manuscripten en typoscripten van voordrachten gehouden tijdens vergaderingen van de Nederlandse Phonologische Werkgemeenschap. 1939-1949. 1 map.
79:4
Statuten. 1939-1949. 1 map.
79:5
FinanciŽle stukken. 1940. 1 omslag.
79:6
Ledenlijst. 1943. 1 omslag.