Archieven & collecties

78 Collectie Dialect van Goeree, (1935) 1945 - 1969

inhoud: De in Goedereede geboren Flip den Eerzamen (1882-1968) doceerde Nederlands en was tot zijn pensionering directeur van een HBS in Rotterdam. Hij schreef over folklore en taal in de Goereese kranten Eilandennieuws en Flakkeese Nieuwsbode. Hij was medewerker aan het Woordenboek der Zeeuwse Dialecten van 1929-1964 en informant van de Centrale Commissie voor Onderzoek van het Nederlands Volkseigen van de KNAW.
De collectie bestaat uit ingekomen stukken bij en uitgaande stukken van Den Eerzamen, manuscripten betreffende taal, dialect, etymologie en folklore en plakboeken met krantenknipsels.

resultaat: F. den Eerzamen. Het eiland Goeree; geschiedenis, volksleven, taal. Meppel, 1966.

Openbaar.

9 inventarisnummer(s)

  

terug

78:1
Ingekomen stukken bij en uitgaande stukken van Den Eerzamen. Met enkele (kopieŽn van) folkloristische foto's van Goeree Overflakkee. 1952-1955, 1962, 1968-1969. 1 map.
78:2
Manuscript betreffende spelling. Z.j. 1 map.
78:3
Manuscript van etymologische aantekeningen. Z.j. 1 map.
78:4
Manuscript betreffende bijwoorden en bijwoordelijke uitdrukkingen uit het Goereese dialect. Z.j. 1 map.
78:5
Aantekeningen betreffende taal en dialect te Goeree. Z.j. 1 map.
78:6
Aantekeningen betreffende taal en dialect te Goeree. Z.j. 1 map.
78:7
Krantenknipsels betreffende taal en folklore. ca. 1935. 1 map.
78:8
Manuscript met aantekeningen over dialekt en zegswijzen van Goeree Overflakkee. Met enkele afbeeldingen en krantenknipsels. Z.j. 1 stuk.
78:9
Krantenknipsels betreffende taal en folklore in 5 plakboeken. 1945-1969. 1 doos.