Archieven & collecties

1127 Beeldencollectie Sjef van den Bosch, 20ste eeuw

inhoud: Beeldencollectie Sjef van den Bosch

Sjef van den Bosch (1938-2008) was een Nijmeegse verzamelaar van miniatuurbeelden, vooral replica's van Nederlandse beelden. Na zijn overlijden verhuisde de collectie naar het Meertens Instituut. In 2009 is de Beeldenbank opgezet om de collectie te ontsluiten en online te kunnen raadplegen. Bij de herziening van de collectie in 2016-2017 zijn dubbele beelden en beelden waar een duidelijk verhaal en contextgegevens ontbraken, verwijderd. Van de overgebleven miniatuurbeelden zijn de beschrijvingen herzien; is de ontsluiting door het toevoegen van trefwoorden groter en diverser geworden; zijn verwijzingen naar de bundel Verhalen van Stad en Streek, de verhalenbank, en de Liederenbank opgenomen; en is de documentatie herzien en aangevuld.
Van den Bosch had als uitgangspunt dat het beeld werkelijk in Nederland moest staan en dat een verhaal (of liedje, spreekwoord, gezegde) aan het beeld moest zijn verbonden. Aan de miniatuurbeelden zijn verhalen in de vorm van een sprookje, sage, legende, over historische figuren, spot- of bijnaam, gezegde, of liedje verbonden. De collectie bevat ook beelden van ambachtslieden, literaire figuren, adellijke en vorstelijke personen, kunstenaars, boeren, etc. waarover in het algemeen alleen feiten bekend zijn.
De collectie bevat miniatuurbeelden, foto's en typoscripten.

Zie ook collectie nr.: 344

resultaat: - Meertens Beeldenbank (http://www.meertens.knaw.nl/beeldenbank/)
- Marianne van Zuijlen, Collectie Sjef van den Bosch en de Beeldenbank van het Meertens Instituut, Vertelcultuur 4 (2017) 1, p.11-16

.

1 inventarisnummer(s)

  

terug

1127:1
Beeldencollectie Sjef van den Bosch