Archieven & collecties

289 Collectie Zuiderzee, IJsselmeer en Waddenzee, 1972 - 1984

inhoud: Materiaal verzameld voor het artikel "Zuiderzee, IJsselmeer en Waddenzee" door de sociaal-geograaf en historisch-geograaf M. W. Heslinga (1922-2009)(in 1984 verschenen in de feestbundel 'Miscellanea Frisica', n.a.v. het afscheid van H.T.J. Miedema als bijzonder hoogleraar Fries te Utrecht).

De collectie bevat materiaal betreffende Zuiderzee en Waddenzee inclusief de geraadpleegde atlassen, Zuiderzeeplannen, processen-verbaal over de grensbepaling van gemeenten in 1820-1830 aan de Noordhollandse, Friese en Groningse kusten.

Zie ook: Collectie 492

resultaat: Zuiderzee, IJsselmeer en Waddenzee : over de namen van de grote Nederlandse binnenzeeŽn in de negentiende en twintigste eeuw / M. W. Heslinga
Overdr. uit.: Miscellanea Frisica / door N. R. Aarhammer ... [et al.]. - Assen : Van Gorcum, 1984
p. 271-292

Openbaar.

6 inventarisnummer(s)

  

terug

289:1
FotokopieŽn en knipsels betreffende Friese kustgemeenten. Z.j. en 1982. 1 omslag
289:2
Manuscripten en fotokopieŽn betreffende Zuiderzee en Waddenzee. Z.j. 1749 - 1927. 1 omslag.
289:3
Manuscripten en fotokopieŽn betreffende Zuiderzee. Z.j., 1846 - 1980. 1 omslag.
289:4
Manuscripten en fotokopieŽn betreffende Waddenzee. Z.j. 1972 - 1984. 1 omslag.
289:5
Manuscripten en fotokopieŽn betreffende Wattenmeer Z.j. 1956 - 1974. 1 omslag.
289:6
Manuscripten en fotokopieŽn betreffende plannen afsluiting. Z.j. 1828 - 1981. 1 omslag.