Archieven & collecties

280 Collectie kleine handschriften van de afdeling Naamkunde, 1927-1981

inhoud: Handschriften, namenlijsten, of typoscripten van kleine onderzoeken van naamkundige aard; veelal afkomstig uit de vaste kring van informanten van het instituut.

Openbaar.

43 inventarisnummer(s)

  

terug

280:1
Typoscripten met doopgegevens. Z.j. 1 omslag.
N.B. Klapper op de doopregister van 1727 - 1739 uit dossier 861.
280:2
Typoscript betreffende de naam Roël. 1981. 1 omslag.
N.B. Scriptie F.J.J. Roël "Roël, een naam een oud verhaal", geschonken 1982.
280:3
Typoscript J.A.M.P. Biesen. Register van naamsaanneming. 1971. 1 omslag.
N.B. met bibliotheekcode 8013 b c
280:4
Handschrift betreffende de naam Dibbets / Dibbits. Z.j. 1 omslag.
N.B. Vermoedelijk aantekeningen van Koenderink.
280:5
Typoscript betreffende namen voorkomend op bidprentjes uit Stramprooi. Z.j. 1 omslag.
N.B. Vermoedelijk afkomstig van Offermans.
280:6
Typoscript A.K. Perk betreffende namen in Gooiland ca 1500 - 1780. 1965. 1 omslag.
N.B. Met enkele brieven.
280:7
Stukken afkomstig van Prof. Dr. A. E. H. Swaen betreffende geslachtsnamen. 1944-1947, z.j. 1 omslag.
280:8
Lijsten met beroeps- en plaatsnamen. Z.j. 1 omslag.
280:9
Verzameling losse aantekeningen en lijsten van familienamen, bij- en voornamen. 1937-1938, 1952, 1957, z.j. 1 omslag.
280:10
Een dossiermap met het door D.P. Blok bewerkte manuscript (1957) en de proefdrukken van M. Schönfeld: Nagelaten opstellen (1959). Tevens het manuscript van Schönfeld's Keltische namen in Saksisch Nederland? (Driemaandelijkse Bladen, 1958). 1957-1959. 1 omslag.
280:11
Bibliografie en literatuurverwijzingen;
Collectie namen
1. Een (proto-)kaartsysteem m.b.t. een gerubriceerde naamkundige bibliografie en literatuurverwijzingen m.b.t. afzonderlijke namen op systeemkaartjes (13x8). Met brievenregister (beantwoorde vragen) en index knipselarchief.
2. Een doos met fiches, voornamelijk 10x8:
- toponymische elementen, geordend op Kloeke-nummer.
- persoonsnamen uit R. Fruin, Het archief van Reimerswaal.
- persoonsnamen op Walcheren, uit R. Fruin, De lijst van Echternach, 1181-1210.
- bijzondere persoonsnamen uit verzameling Meertens (fiche 11x10).
- achternamen uit het Register van Gelderse Leenakten (Nijmegen) (fiche 13x8).
280:12
Manuscript van H.J. Moerman, Nederlandse plaatsnamen. Een overzicht, Leiden, E.J. Brill, 1956.
Plaatsnamen beginnende met de letters A-K.

280:13
Manuscript van H.J. Moerman, Nederlandse plaatsnamen. Een overzicht, Leiden, E.J. Brill, 1956.
Plaatsnamen beginnende met de letters L-Z.
280:14
Ingevulde bonnen betreffende de Namenprijsvraag Pro Juventate;
(vgl. correspondentie J. van Wijk-Eriks N.A. 117). Z.j. 1 doos.
280:15
Fiches met toponiemen betreffende Leeuwarden uit de Leeuwarder Courant. 1936-1937. 1 doos.
280:16
Doos met fiches:
1. Braaksma: "Naamkunde bibliografie"
2. L.S. Blom: Kaartsysteem van: Aardenburgse woorden; namen van percelen; zegswijzen; bijnamen van personen
[gedeelte "bij Buitenhuis" JJS] 20 J 08 ; ontvangen in 1966
3. Persoonsnamen Zeeland 14e eeuw.
280:17
Verslag en fiches betreffende een onderzoek naar Surinaamse persoonsnamen voor 1863 door Ch.H. van Eersel te Amsterdam. Z.j. 1 doos.
280:18
Lijsten met familienamen in Haarlem. 1947. 1 omslag.
280:19
Afleveringen van artikelen "Wat betekent mijn familienaam?", verschenen in De Toerist in de periode 1953.-1977 beginnende met de letters A-Cristen. Fotokopieën, 1987. 1 omslag.
280:20
Afleveringen van artikelen "Wat betekent mijn familienaam?", verschenen in De Toerist in de periode 1953.-1977 beginnende met de letters Criau - D.'Hoste. Fotokopieën, 1987. 1 omslag.
280:21
Kranten- en tijdschriftknipsels betreffende Joodse namen, verzameld door J. van Wijk-Eriks te Bennekom 1942-1954. 1 omslag.
280:22
Register van "I. Voornamen van nu-levende of na 1-1-1900 overleden mensen in Nederland (met de persoonlijke vervormingen v/d voornamen)". ca. 1950. 1 deel.
280:23
Register van "IV. Voornamen van buitenlanders". ca. 1950. 1 deel.
280:24
Lijst van toponiemen van Beek (Zuid-Limburg) en vijf omliggende gehuchten, behorende bij de kandidaatsscriptie van B.A. van der Baar. Z.j. 1 stuk.
280:25
Lijst van toponiemen van Oisterwijk, behorende bij de kandidaatsscriptie van P.J. Liedmeyer. Z.j. 1 stuk.
280:26
Lijst van toponiemen van Sint-Oedenrode, behorene bij de doctoraalscriptie vaan Th. Hoogbergen te Veghel. 1959. 1 stuk.
280:27
Lijst van veld- en waternamen in de gemeente Veghel, behorende bij de kandidaatsscriptie van Th. Hoogbergen te Veghel. 1955. 1 stuk.
280:28
Lijst van toponiemen van Driel, Gendt en Overasselt, behorende bij de doctoraalscriptie van A.P.A. van Zuylen te Nijmegen. 1963. 1 stuk.
280:29
Lijst van toponiemen van drie Limburgse dorpen, behorende bij de taalkundige scriptie voor het doctoraalexamen van P.H.M.S. Offermans te Nijmegen. Z.j. 1 stuk.
280:30
Stukken betreffende een onderzoek door fr. Leyden naar plaatsnamen met "voor(t)"namen. 1936, 1941, z.j. 1 omslag.
280:31
J.W. Muller. Dictaat plaatsnaamkunde van J.W. Muller. sept. 1927 - mei 1928 ; Hfdz. Germaanse (Dietse) persoonsnamen.
(8013 B b)
280:32
G. Achterberg. Index en inventaris op 2e element van de verzameling Schönfeld beginnende met de letters A-L. Z.j. 1 doos.
280:33
G. Achterberg. Index en inventaris op 2e element van de verzameling Schönfeld beginnende met de letters M-Z. Z.j. 1 doos.
280:34
Lijsten en kaarten van toponiemen van Beckumen Woolde. Z.j. 1 omslag.
280:35
(Fotokopieën van) oorkonden uit diverse bronnen. Met bijlagen. 1963-1964, 1973, z.j. 1 omslag.
280:36
Typoscript "Topografische namen in en bij Duurswold" van W. de Vries. 1934. 1 stuk.
280:37
Manuscript "Nieuwe woorden in of kort voor de oorlog ontstaan", verzameld door K. Lous in de periode 1942-1945. Met brief van en aan zijn zoon G.S. Lous te Zeist betreffende de schenking van dit manuscript.
1942-1945, 2000. 1 omslag.
280:38
Artikel "De namen van het nagras in Zuid-Nederland" van L. Grootaers, verschenen in de bundel Donum Natalicium Schrijnen. Verzameling van opstellen door oud-leerlingen en bevriende vakgenooten opgedragen aan mgr. prof. dr. Jos. Schrijnen bij gelegenheid van zijn zestigste verjaardag 3 mei 1929.
1929. 1 stuk.
280:39
Manuscript van M. Poldervaart "Aantekeningen vnl van bibliografische aard, betreffende de geschiedenis enz. van Schagen en omgeving (Noorderkwartier). Z.j. 1 map.
N.B. 3 dictaatcahiers. stamboeknummer 75.623
280:40
Typoscript van een register betreffende namen uit Zur Urgeschichtlicher Kelten und Illyrier. Julius Pokorny. 1938 . 1 omslag
N.B. 4 Idg
280:41
Typoscript van een register betreffende Emsländische Grammatik van Hermann Schönhoff. - 1908 . 1 omslag
N.B. (4 Gd Schönhoff)
280:42
Excerpt uit Aalmoezeniersweeshuis Vondelingen (Archief Amsterdam) / J.C. Daan
280:43
Harmelen en Veldhuizen Voornamenregister.