Archieven & collecties

70 Archief Stichting Historisch Boerderijonderzoek, 1957 - 1992

inhoud: De Stichting Historisch Boerderijonderzoek (SHBO) werd in 1960 opgericht met als doel het bundelen van documentatie en onderzoek naar de geschiedenis van Nederlandse boerderijen.
Achtereenvolgens namen P.J. Meertens, J.J. Voskuil en G.W.J. Rooijakkers zitting in het bestuur. In 1991 werd SHBO een zelfstandig onderdeel van het Nederlands Openluchtmuseum te Arnhem.

Het archief bestaat uit ingekomen en kopieŽn van uitgaande stukken van Meertens, Voskuil en Rooijakkers: agenda's en notulen van vergaderingen van het Algemeen Bestuur, Dagelijks Bestuur, de Technische Commissie, de Publicatiecommissie, de Commissie voor Nederzettingsonderzoek en de Commissie voor Bijstand van het Nederlands Openluchtmuseum; beleidsnota's; statuten en reglementen; correspondentie; financiŽle stukken; stukken betreffende publicaties en de Publicatiecommissie, de Technische Commissie met subcommissies Berends en Bouma, opmetingstekeningen, boerderijendagen, lezingen en congresverslagen en de nationale Contactcommissie Monumentbescherming; overige stukken.

resultaat: J.J. Voskuil. Van vlechtwerk tot baksteen. Geschiedenis van de wanden van het boerenhuis in Nederland. Arnhem, 1979.

Openbaar.

28 inventarisnummer(s)

  

terug

70:1
Agenda's en notulen van Algemene Bestuursvergaderingen van de Stichting Historisch Boerderijonderzoek (SHBO). 1957-1962. 1 map.
70:2
Agenda's en notulen van Algemene Bestuursvergaderingen van de Stichting Historisch Boerderijonderzoek (SHBO). 1963-1968. 1 map.
70:3
Agenda's en notulen van Algemene Bestuursvergaderingen van de Stichting Historisch Boerderijonderzoek (SHBO). 1968-1978. 1 map.
70:4
Agenda's en notulen van Algemene Bestuursvergaderingen van de Stichting Historisch Boerderijonderzoek (SHBO). Met bijlagen. 1979-1981. 1 map.
70:5
Agenda's en notulen van Algemene Bestuursvergaderingen van de Stichting Historisch Boerderijonderzoek (SHBO). Met bijlagen. 1982-1986, 1991. 1 map.
70:6
Notulen van het Dagelijks Bestuur van de Stichting Historisch Boerderijonderzoek (SHBO). Met bijlagen. 1979-1982. 1 map.
70:7
Notulen van het Dagelijks Bestuur van de Stichting Historisch Boerderijonderzoek (SHBO). Met bijlagen. 1982-1986. 1 map.
70:8
Notulen van de Technische Commissie van de Stichting Historisch Boerderijonderzoek (SHBO). Met bijlagen. 1965-1972. 1 map.
70:9
Notulen van de Technische Commissie van de Stichting Historisch Boerderijonderzoek (SHBO). Met bijlagen. 1973-1981. 1 map.
70:10
Notulen van de Technische Commissie van de Stichting Historisch Boerderijonderzoek (SHBO). Met bijlagen. 1982-1986. 1 map.
70:11
Notulen van de Commissie voor Nederzettingsonderzoek van de Stichting Historisch Boerderijonderzoek (SHBO). 1987-1990. 1 map.
70:13
Beleidsnota's van de Stichting Historisch Boerderijonderzoek (SHBO). 1983, 1990. 1 map.
70:14
Jaarverslagen. 1986-1987, 1990. 1 map.
70:15
Statuten en huishoudelijke reglementen van de Stichting Historisch Boerderijonderzoek (SHBO). 1958, 1960, 1980-1981, 1990 en z.j. 1 map.
70:16
Correspondentie. 1957-1960, 1964-1970. 1 map.
70:17
Correspondentie. 1992. 1 map.
70:18
FinanciŽle stukken van de Stichting Historisch Boerderijonderzoek (SHBO). 1985-1986, 1991-1992. 1 map.
70:19
Stukken betreffende de Publicatiecommissie van de Stichting Historisch Boerderijonderzoek (SHBO). Met stukken betreffende enkele publicaties. 1971-1982. 1 map.
70:20
Stukken betreffende de Publicatiecommissie van de Stichting Historisch Boerderijonderzoek (SHBO). 1982-1985, 1991-1992. 1 map.
70:21
Stukken betreffende de Technische Commissie van de Stichting Historisch Boerderijonderzoek (SHBO). Met stukken over opmetingen en een overzichtskaart (naar Kloeke) van opmetingen tussen 1811 en 1979. 1973, 1979. 1 map.
70:22
Stukken betreffende de subcommissies Berends en Bouma van de Technische Commissie van de Stichting Historisch Boerderijonderzoek (SHBO). Met opmetingingstekeningen van P.A.M. van Wijk. 1974-1984. 1 map.
70:23
Stukken betreffende richtlijnen voor opmetingingstekeningen van boerderijen. 1960 en z.j. 1 map.
70:24
Stukken betreffende Voskuil's publicatie Van vlechtwerk tot baksteen. 1979-1980. 1 map.
70:25
Verslag van een lezing van SHBO secretaris C.Th. Kokke voor amateur historici. 1979. 1 omslag.
70:26
Verslag van P.A.M. van Wijk van een congres te LŁneburg. 1979. 1 omslag.
N.B. Congres werd bijgewoond als SHBO afgevaardigde.
70:27
Stukken betreffende boerderijendagen. 1959-1966, 1981. 1 map.
70:28
Stukken betreffende de Nationale Contactcommissie Monumentbescherming. 1979. 1 map.
70:29
Fiches betreffende de bibliografie boerenhuizen van B. Wander. Z.j. 3 dozen fiches.
N.B. Bevat:
1. Systematische ordening
2. Alfabetische ordening A-S
3. Alfabetische ordening T-Z + thematische + provinciale ordening