Archieven & collecties

255 Collectie dialectaantekeningen, 1903-1934

inhoud: A.L. Vreeken was hoofdonderwijzer van een M.U.L.O. in Arnhem. Hij verrichtte vergelijkend onderzoek naar de Nederlandse dialecten.
De collectie bestaat uit: brieven, schriftjes met losse aantekeningen en documentatie.

Openbaar.

11 inventarisnummer(s)

  

terug

255:1
Brieven van diverse personen over Nederlandse dialecten. 1917-1919, 1921. 1 omslag.
255:2
Brieven van P.J. Meertens, directeur. 1932-1933. 1 omslag.
255:3
Brief van de heer Spitzen, leraar aan de H.B.S. te Den Haag. Met aantekeningen over verschillende dialecten.
255:4
Schriftjes met aantekeningen over diverse dialecten. Z.j. 1 doos.
255:5
Schriftjes met aantekeningen over diverse dialecten. Z.j. 1 doos.
255:6
Schriftjes met aantekeningen over diverse dialecten. Z.j. 1 doos.
255:7
Schriftjes met aantekeningen over diverse dialecten. Z.j. 1 doos.
255:8
Aantekeningen over en krantenknipsels betreffende dialecten. 1916, 1926-1927, 1934. 1 omslag.
255:9
Losse afleveringen van Friso. Nieuws- en advertentieblad voor de gemeenten Workum, Hem. Oldeph. en Noordw., Hindeloopen en Stavoren. 1918. 1 omslag.
255:10
Losse afleveringen van Friso. Nieuws- en advertentieblad voor de gemeenten Workum, Hem. Oldeph. en Noordw., Hindeloopen en Stavoren. 1918-1919. 1 omslag.
255:11
Losse afleveringen van diverse kranten. 1903-1905, 1914, 1916-1921. 1 omslag.