Archieven & collecties

445 Collectie J.R.W. Sinninghe, (1887) 1933-1984

inhoud: Jacques R.W. Sinninghe (1904 -1988) was liefhebber en verzamelaar van volksverhalen. Van 1941 tot 1947 werkte hij in opdracht van de Volkskundecommissie op het Volkskundebureau van de KNAW voor het volksverhaalonderzoek. In 1955 was Sinninghe oprichter van de 'Stichting tot Codificatie van de Nederlandse Volksverhalen'. Deze stichting bracht een omvangrijke verzameling bijeen uit allerlei Nederlandse maar vooral ook Vlaamse bronnen. Een deel hiervan kwam in het bezit van de Universiteit van Tilburg, die gezien het nationale en wetenschapshistorische belang van zowel verzamelaar Sinninghe als zijn collectie in 2011 heeft besloten om het materiaal in eeuwigdurende bruikleen over te brengen naar het Meertens Instituut.

De collectie bestaat uit:
- stukken betreffende Sinninghe (1-5)
- artikelen, correspondentie, typoscripten en aantekeningen die door Sinninghe zijn opgesteld (6-34)
- stukken betreffende stichtingen en conferenties (35-45)
- documentatie en publicaties van derden (46-70)
- Volksverhalen en sagen:
- teksten opgetekend door Sinninghe (71-74)
- geluidsbanden (75)
- vertaalde teksten (76)
- verhalen afkomstig van andere vertellers en verzamelaars (77-85)
- verhalen uit Vlaamse licentiaatsverhandelingen (86-237)
- niet-geclassificeerde verhalen (238-253)
- verhalen ingedeeld naar geografisch gebied (254-315)
- verhalen ingedeeeld naar thema (316-330)
- Fiches (45 kaartenbakken en overig fichemateriaal)(331-340)

De collectie sluit aan bij Archiefnr. 77, de collectie die Sinninghe in 1974 aan het Rijksarchief Zeeland overdroeg en in 1998 overgedragen werd aan het Meertens Instituut.

Lit.: Willem de Blécourt, De Volksverhalen van J.R.W. Sinninghe, in: Volkskundig Bulletin jrg. 7, nr. 2 (dec. 1981).

Voor de audiocollectie, zie: archief nr. 2012

Openbaar.

eerste | vorige 100 | laatste | 301 t/m 346 van 346 | alle treffers

  

terug

445:301
Typoscripten van verhalen uit Vlaanderen. Z.j. 1 omslag.
445:302
Typoscripten van verhalen uit Vlaanderen. Z.j. 1 omslag.
445:303
Typoscripten van verhalen uit Vlaanderen. Z.j. 1 omslag.
445:304
Typoscripten van verhalen uit Vlaanderen. Z.j. 1 omslag.
N.B. Oorspronkelijke tekst op stofmap: "sagen die nog op kaart gebracht moeten worden + duplo's van gemaakt worden."
445:305
Krantenknipsels met sagen en volksverhalen uit Oost- en West-Vlaanderen. Z.j. 1 omslag.
445:306
Typoscripten van verhalen uit provincie Antwerpen (B). Z.j. 1 map.
N.B. Alfabetisch geordend naar plaatsnaam A-Z.
445:307
Typoscripten van verhalen uit Limburg (België). Z.j. 1 omslag.
N.B. Bevat systeemkaarten met verhalen en fotokopieën van Duitse verhalen.
445:308
Typoscripten van verhalen uit Limburg (B). Z.j. 1 map.
N.B. Alfabetisch geordend naar plaatsnaam.
445:309
Typoscripten van verhalen uit Limburg (B). Z.j. 1 map.
N.B. Alfabetisch geordend naar plaatsnaam .
445:310
Typoscripten van verhalen uit Oost-Vlaanderen (B). Z.j. 1e van 2 mappen.
N.B. Alfabetisch geordend naar plaatsnaam: A-N.
445:311
Typoscripten van verhalen uit Oost-Vlaanderen (B). Z.j. 2e van 2 mappen.
N.B. Alfabetisch geordend naar plaatsnaam: O-Z.
445:312
Typoscripten van verhalen uit Vlaams Brabant (B). Z.j. 1 map.
N.B. Alfabetisch geordend naar plaatsnaam.
445:313
Typoscripten van verhalen uit West-Vlaanderen (B). Z.j. 1 map.
N.B. Alfabetisch geordend naar plaatsnaam.
445:314
Verhalen afkomstig uit Duitsland. 1966 en z.j. 1 omslag.
N.B. Bevat kopie van de publikatie 'Sagen und Schwänke aus dem Kreis Ahaus und aus dem Lankreis Münster' / Heinz Bügener, 1966 + enkele verhalen uit Duitse archiefcollectie (in kopie).
445:315
Typoscripten van verhalen uit Overzeese Rijksdelen. Z.j. 1 omslag.
445:316
Typoscripten betreffende bezweringsformules. Z.j. 1 omslag.
445:317
Typoscripten betreffende bezweringsformules. Z.j. 1 map.
N.B. Alfabetisch geordend naar kwaal. Bevat aantekeningen van Sinninghe.
445:318
Typoscripten betreffende etiologische verhalen. Z.j. 1 omslag.
445:319
Typoscripten betreffende heksenprocessen. Z.j. 1 omslag.
445:320
Typoscripten betreffende opschriften. Z.j. 1 omslag.
445:321
Typoscripten betreffende raadsels. Z.j. 1e van 4 mappen.
445:322
Typoscripten betreffende raadsels. Z.j. 2e van 4 mappen.
445:323
Typoscripten betreffende raadsels. Z.j. 3e van 4 mappen.
445:324
Typoscripten betreffende raadsels. Z.j. 4e van 4 mappen.
N.B. Bevat aantekeningen van Sininghe.
445:325
Typoscripten betreffende schimpverzen. Z.j. 1 omslag.
445:326
Typoscripten betreffende spookverhalen. Z.j. 1 omslag.
445:327
Typoscripten betreffende versjes, rijmpjes en liedjes. Z.j. 1 omslag.
N.B. Bevat handschriften.
445:328
Typoscripten betreffende volksfeesten. Z.j. 1 omslag.
N.B. Bevat handschriften.
445:329
Typoscripten betreffende volkstaal. Z.j. 1 omslag.
445:330
Typoscripten betreffende (weer)spreuken die verband houden met kalenderfeesten. Z.j. 1 map.
N.B. Deels afkomstig uit handschrift 'Sassen 1890'.
445:331
Fiches voorzien van trefwoorden, literatuurverwijzingen en aantekeningen. Z.j., 1 map.
N.B. Onvolledig, zoals aangetroffen.
445:332
Kaartsysteem met geficheerde overleveringen en volksverhalen. Z.j., 45 dozen fiches.
N.B. Het systeem bevat ca. 43.000 kaarten. De indeling loopt deels parallel aan De Katalog van Sinninghe (bibliotheeksignatuur 3984 II Sinninghe):
1. Watergeesten
2. Aardgeesten I
3. Aardgeesten II
4. Vuurgeesten I
5. Vuurgeesten II
6. Vuurgeesten III
7. Luchtgeesten I
8. Luchtgeesten II
9. Plaaggeesten I
10. Plaaggeesten II
11. Plaaggeesten III
12. Spookdieren I
13. Spookdieren II
14. Terugkerende doden I
15. Terugkerende doden II
16. Terugkerende doden III
17. Tovenaars I
18. Tovenaars II
19. Tovenaars III
20. Toverboek; Personen met tovermacht
21. Bespookte plaatsen I
22. Bespookte plaatsen II
23. Macht der geestelijken
24. Geestelijken; Heksenmeester
25. Weerwolf I
26. Weerwolf II
27. Duivelssagen
28. Framassons
29. Historische sagen I
30. Historische sagen II
31. Historische sagen III
32. Etymologische sagen; Sagen over verzonnen kastelen; Etc.
33. Anecdoten
34. Heksen I
35. Heksen II
36. Heksen III
37. Heksen IV
38. Heksen V
39. Heksen VI
40. Heksen VII
41. Heksen VIII
42. Heksen IX
43. Heks herkend/machteloos
44. Heks herkend/machteloos
45. Heksedieren
445:333
Fiches in diverse stadia van bewerking. Z.j. 1e van 9 omslagen.
N.B. Systematisch geordend. Onvolledig, zoals aangetroffen.
445:334
Fiches in diverse stadia van bewerking. Z.j. 2e van 9 omslagen.
N.B. Systematisch geordend. Onvolledig, zoals aangetroffen.
445:335
Fiches in diverse stadia van bewerking. Z.j. 3e van 9 omslagen.
N.B. Systematisch geordend. Onvolledig, zoals aangetroffen.
445:336
Fiches in diverse stadia van bewerking. Z.j. 4e van 9 omslagen.
N.B. Systematisch geordend. Onvolledig, zoals aangetroffen.
445:337
Fiches in diverse stadia van bewerking. Z.j. 6e van 9 omslagen.
N.B. Systematisch geordend. Onvolledig, zoals aangetroffen.
445:338
Fiches in diverse stadia van bewerking. Z.j. 7e van 9 omslagen.
N.B. Systematisch geordend. Onvolledig, zoals aangetroffen.
445:339
Fiches in diverse stadia van bewerking. Z.j. 8e van 9 omslagen.
N.B. Ordening naar Nederlandse provincie. Onvolledig, zoals aangetroffen.
445:340
Fiches in diverse stadia van bewerking. Z.j. 9e van 9 omslagen.
N.B. Betreft volksverhalen afkomstig uit het 'Sagenonderzoek in het centraal gedeelte van Belgisch Limburg' (B) door Willy Achten, Verhandeling 63, Universiteit van Leuven (1971). Onvolledig, zoals aangetroffen.
445:341
Fotokopieën en correspondentie. 1935-1997. 1 omslag.
N.B. Betreft kopieën van knipsels betreffende Sinninghe en de gang van zaken rondom de aankoop van de collectie door de provincie Noord-Brabant; bevat de tekst van een lezing door Peter Nissen.
445:342
Fotokopieën van werkaantekeningen betreffende de verwerking van de collectie in de bibliotheek van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant. 1983 en z.j. 1 omslag.
N.B. Bevat diverse registers op de collectie.
445:343
Fotokopieën van rapporten betreffende de opname van de collectie Sinninghe in de bibliotheek van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant. 1981-1982. 1 omslag.
N.B. Bevat o.a.: • De collectie Sinninghe : een rapport over volksverhalen en subsidies door Willem de Blécourt, 1981 • Commentaar op W. de Blécourt, De collectie Sinninghe door G.G.A.M. Keukens, 1982 • Notities bij een commentaar door Willem de Blécourt, 1982
445:344
Fotokopieën van correspondentie. 1946-2012. 1 omslag.
N.B. Bevat een rapport van S. Top m.b.t. de collectie-Sinninghe (1991).
445:345
Systematische overzichten van het materiaal in de collectie. 1981-1982 en z.j. 10 bundels in 1 omslag.
N.B. Bevat o.a.: • Inventaris van vermelde bronnen in het codificatie-apparaat van de Collectie-Sinninghe / J. Smeur, 1981
• Register van thema's, motieven en zaken
• Bronnen in het systematische deel van de Collectie-Sinninghe
• Sinninghe, motieven volgens Thompson
• Geluidsbanden van Sinninghe / [trancriptie] uitgewerkt door J. Smeur
445:346
Catalogus van de boekerij van J.R.W. Sinninghe. 1997. 1 bundel. - 61 p.