Archieven & collecties

445 Collectie J.R.W. Sinninghe, (1887) 1933-1984

inhoud: Jacques R.W. Sinninghe (1904 -1988) was liefhebber en verzamelaar van volksverhalen. Van 1941 tot 1947 werkte hij in opdracht van de Volkskundecommissie op het Volkskundebureau van de KNAW voor het volksverhaalonderzoek. In 1955 was Sinninghe oprichter van de 'Stichting tot Codificatie van de Nederlandse Volksverhalen'. Deze stichting bracht een omvangrijke verzameling bijeen uit allerlei Nederlandse maar vooral ook Vlaamse bronnen. Een deel hiervan kwam in het bezit van de Universiteit van Tilburg, die gezien het nationale en wetenschapshistorische belang van zowel verzamelaar Sinninghe als zijn collectie in 2011 heeft besloten om het materiaal in eeuwigdurende bruikleen over te brengen naar het Meertens Instituut.

De collectie bestaat uit:
- stukken betreffende Sinninghe (1-5)
- artikelen, correspondentie, typoscripten en aantekeningen die door Sinninghe zijn opgesteld (6-34)
- stukken betreffende stichtingen en conferenties (35-45)
- documentatie en publicaties van derden (46-70)
- Volksverhalen en sagen:
- teksten opgetekend door Sinninghe (71-74)
- geluidsbanden (75)
- vertaalde teksten (76)
- verhalen afkomstig van andere vertellers en verzamelaars (77-85)
- verhalen uit Vlaamse licentiaatsverhandelingen (86-237)
- niet-geclassificeerde verhalen (238-253)
- verhalen ingedeeld naar geografisch gebied (254-315)
- verhalen ingedeeeld naar thema (316-330)
- Fiches (45 kaartenbakken en overig fichemateriaal)(331-340)

De collectie sluit aan bij Archiefnr. 77, de collectie die Sinninghe in 1974 aan het Rijksarchief Zeeland overdroeg en in 1998 overgedragen werd aan het Meertens Instituut.

Lit.: Willem de Blécourt, De Volksverhalen van J.R.W. Sinninghe, in: Volkskundig Bulletin jrg. 7, nr. 2 (dec. 1981).

Voor de audiocollectie, zie: archief nr. 2012

Openbaar.

eerste | vorige 100 | volgende 46 | laatste | 201 t/m 300 van 346 | alle treffers

  

terug

445:201
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Sagenstudie van het gebied "Bachten de Kupe" tot over de Franse grens' (B) door Simone van Bael-Lehouck, Verhandeling 55, Universiteit van Leuven (1969), 1970. Genummerd 1-818. Met index op plaatsnamen. 1e van 3 mappen.
445:202
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Sagenstudie van het gebied "Bachten de Kupe" tot over de Franse grens' (B) door Simone van Bael-Lehouck, Verhandeling 55, Universiteit van Leuven (1969), 1970. Genummerd 1-818. Met index op plaatsnamen. 2e van 3 mappen.
445:203
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Sagenstudie van het gebied "Bachten de Kupe" tot over de Franse grens' (B) door Simone van Bael-Lehouck, Verhandeling 55, Universiteit van Leuven (1969), 1970. Genummerd 1-818. Met index op plaatsnamen. 3e van 3 mappen.
445:204
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Sagenonderzoek in: Moerzeken, Hamme, Tielrode, Elversele, Sint-Niklaas, Temse, Steendorp en Kruibeke' (B) door R. Callaert, Verhandeling 56, Universiteit van Leuven (1969), 1970. Genummerd 1-209. Met index op plaatsnamen. 1 map.
445:205
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Onderzoek naar de sagenmotieven in Westerlo en omgeving' (B) door Boudewijn van Grieken, Verhandeling 57, Universiteit van Leuven (1965), 1967. Genummerd 1-883 (incompleet, nrs.380-883 ontbreken). Met index op plaatsnamen. 1 map.
445:206
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Sagenonderzoek ten oosten van Aalst en in Noord-West-Brabant, Leuven' (B) door Lies Pauwels, Verhandeling 57, Universiteit van Leuven (1969), 1970. Genummerd 1-989, 1-18. Met index op plaatsnamen. 1e van 4 mappen.
445:207
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Sagenonderzoek ten oosten van Aalst en in Noord-West-Brabant, Leuven' (B) door Lies Pauwels, Verhandeling 57, Universiteit van Leuven (1969), 1970. Genummerd 1-989, 1-18. Met index op plaatsnamen. 2e van 4 mappen.
445:208
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Sagenonderzoek ten oosten van Aalst en in Noord-West-Brabant, Leuven' (B) door Lies Pauwels, Verhandeling 57, Universiteit van Leuven (1969), 1970. Genummerd 1-989, 1-18. Met index op plaatsnamen. 3e van 4 mappen.
445:209
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Sagenonderzoek ten oosten van Aalst en in Noord-West-Brabant, Leuven' (B) door Lies Pauwels, Verhandeling 57, Universiteit van Leuven (1969), 1970. Genummerd 1-989, 1-18. Met index op plaatsnamen. 4e van 4 mappen.
445:210
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Sagenstudie van het gebied ten noordwesten van het Houtland' (B) door Marie-Rose Nijsters, Verhandeling 58, Universiteit van Leuven (1969), 1970. Genummerd 1-163/4. Met index op plaatsnamen. 1e van 3 mappen.
445:211
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Sagenstudie van het gebied ten noordwesten van het Houtland' (B) door Marie-Rose Nijsters, Verhandeling 58, Universiteit van Leuven (1969), 1970. Genummerd 1-163/4. Met index op plaatsnamen. 2e van 3 mappen.
445:212
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Sagenstudie van het gebied ten noordwesten van het Houtland' (B) door Marie-Rose Nijsters, Verhandeling 58, Universiteit van Leuven (1969), 1970. Genummerd 1-163/4. Met index op plaatsnamen. 3e van 3 mappen.
445:213
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Sagenonderzoek in negentien gemeenten ten westen van Brussel' (B) door Walter van Wesenbeeck, Verhandeling 59, Universiteit van Leuven (1969), 1970. Genummerd 1-533, A-U. Met index op plaatsnamen. 1e van 2 mappen.
445:214
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Sagenonderzoek in negentien gemeenten ten westen van Brussel' (B) door Walter van Wesenbeeck, Verhandeling 59, Universiteit van Leuven (1969), 1970. Genummerd 1-533, A-U. Met index op plaatsnamen. 2e van 2 mappen.
445:215
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Sagenonderzoek in het noordelijk gedeelte van het Land van Waas' (B) door Hugo Verherstraeten, Verhandeling 60, Universiteit van Leuven (1970), 1970. Genummerd 1-332. Met index op plaatsnamen. 1 map.
445:216
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Onderzoek naar de sagenmotieven in het hartje van het Houtland' (B) door Willy van Houcke, Verhandeling 61, Universiteit van Leuven (1970), 1971. Genummerd 1-828, 1(1)-1(94). Met index op plaatsnamen. 1e van 4 mappen.
445:217
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Onderzoek naar de sagenmotieven in het hartje van het Houtland' (B) door Willy van Houcke, Verhandeling 61, Universiteit van Leuven (1970), 1971. Genummerd 1-828, 1(1)-1(94). Met index op plaatsnamen. 2e van 4 mappen.
445:218
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Onderzoek naar de sagenmotieven in het hartje van het Houtland' (B) door Willy van Houcke, Verhandeling 61, Universiteit van Leuven (1970), 1971. Genummerd 1-828, 1(1)-1(94). Met index op plaatsnamen. 3e van 4 mappen.
445:219
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Onderzoek naar de sagenmotieven in het hartje van het Houtland' (B) door Willy van Houcke, Verhandeling 61, Universiteit van Leuven (1970), 1971. Genummerd 1-828, 1(1)-1(94). Met index op plaatsnamen. 4e van 4 mappen.
445:220
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Sagenonderzoek in het zuidelijk deel van Belgisch-Limburgse Maasvallei' (B) door Piet Knabben, Verhandeling 62, Universiteit van Leuven (1970), z.j. Genummerd 1-662 (vervolg). 1e van 4 mappen.
445:221
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Sagenonderzoek in het zuidelijk deel van Belgisch-Limburgse Maasvallei' (B) door Piet Knabben, Verhandeling 62, Universiteit van Leuven (1970), z.j. Genummerd 1-662 (vervolg). 2e van 4 mappen.
445:222
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Sagenonderzoek in het zuidelijk deel van Belgisch-Limburgse Maasvallei' (B) door Piet Knabben, Verhandeling 62, Universiteit van Leuven (1970), z.j. Genummerd 1-662 (vervolg). 3e van 4 mappen.
445:223
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Sagenonderzoek in het zuidelijk deel van Belgisch-Limburgse Maasvallei' (B) door Piet Knabben, Verhandeling 62, Universiteit van Leuven (1970), z.j. Genummerd 1-662 (vervolg). 4e van 4 mappen.
445:224
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Sagenonderzoek in het centraal gedeelte van Belgisch Limburg' (B) door Willy Achten, Verhandeling 63, Universiteit van Leuven (1971), z.j. Genummerd P1-121d. 1e van 4 mappen.
445:225
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Sagenonderzoek in het centraal gedeelte van Belgisch Limburg' (B) door Willy Achten, Verhandeling 63, Universiteit van Leuven (1971), z.j. Genummerd P1-121d. 2e van 4 mappen.
445:226
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Sagenonderzoek in het centraal gedeelte van Belgisch Limburg' (B) door Willy Achten, Verhandeling 63, Universiteit van Leuven (1971), z.j. Genummerd P1-121d. 3e van 4 mappen.
445:227
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Sagenonderzoek in het centraal gedeelte van Belgisch Limburg' (B) door Willy Achten, Verhandeling 63, Universiteit van Leuven (1971), z.j. Genummerd P1-121d. 4e van 4 mappen.
445:228
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit 'Bijdrage tot de studie van de volkssagen in het Land van Waas' (B) door Hugo Arens, Verhandeling Universiteit Gent (1954), [gepubliceerd in 'Oostvlaamsche Zanten'], 1966. Genummerd 1-188. Met index op plaatsnamen. 1 map.
445:229
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit 'Bijdrage tot de studie van de volkssagen bij de Vlaamse strand- en zeevissers' (B) door Annie Cornelis, Verhandeling Universiteit Gent (1958), z.j. Genummerd 1-212. Met index op plaatsnamen. 1 map.
445:230
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit 'Vlaamsche sagen uit den volksmond' (B) door Alfons De Cock, [uitgegeven in boekvorm: Amsterdam : Wereldbibliotheek, 1921], z.j. Genummerd 1-273. Met index op plaatsnamen. 1 map.
445:231
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit 'Bijdrage tot een sagenboek van Poperinge en aanpalende gemeenten' (B) door Michel Deschrijver, Verhandeling Universiteit Gent (1961), z.j. Genummerd 1-363. Met index op plaatsnamen. 1e van 2 mappen.
445:232
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit 'Bijdrage tot een sagenboek van Poperinge en aanpalende gemeenten' (B) door Michel Deschrijver, Verhandeling Universiteit Gent (1961), z.j. Genummerd 1-363. Met index op plaatsnamen. 2e van 2 mappen.
445:233
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit 'Bijdrage tot de studie van de volkssagen in Zuid-Oostvlaanderen: Oudenaarde en Bevere' (B) door Abel Desmyter, Verhandeling Universiteit Gent (1955), 1969. Genummerd 1-160. Met index op plaatsnamen. 1 map.
445:234
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit 'Sagen weerszijden de schreve : van Oost-Cappel tot Winnezele, van Beveren tot Watou' (B) door A.M. Devynck, Verhandeling Universiteit Gent (1967), [uitgegeven in boekvorm: Nieuwpoort : Bachten de Kupe, 1967], z.j. Genummerd 1-573. Met index op plaatsnamen. 1e van 2 mappen.
445:235
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit 'Sagen weerszijden de schreve : van Oost-Cappel tot Winnezele, van Beveren tot Watou' (B) door A.M. Devynck, Verhandeling Universiteit Gent (1967), [uitgegeven in boekvorm: Nieuwpoort : Bachten de Kupe, 1967], z.j. Genummerd 1-573. Met index op plaatsnamen. 2e van 2 mappen.
445:236
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit 'Bijdrage tot een sagenboek van Zuid-Oostvlaanderen' (B) door R. de Geeter, Verhandeling Universiteit Gent (1952), 1966. Genummerd 1-247. Met index op plaatsnamen. 1 map.
445:237
Indexen op niet-aangetroffen licentiaatsverhandelingen + Lijst der verhandelingen (1950-1966) Universiteit Leuven. Z.j. 1 omslag.
445:238
Diverse classificatiesystemen van verhaaltypen.
N.B. Over o.a. tovenaars, plaaggeesten, aardgeesten, dierensagen. Z.j. 1 omslag.
445:239
Typoscripten van diverse verhalen. Z.j. 1 map.
445:240
Typoscripten van niet-geclassificeerde verhalen. Z.j. 1 map.
N.B. Oorspronkelijke tekst op stofmap: "al behandeld".
445:241
Typoscripten van diverse verhalen. Z.j. 1 omslag.
N.B. Ordening alfabetisch naar bron.
445:242
Typoscripten van niet-geclassificeerde verhalen. Z.j. 1 omslag.
N.B. Oorspronkelijke tekst op stofmap: "sagen". Bevat ook aantekeningen van Sinninghe en correspondentie.
445:243
Typoscripten van niet geclassificeerde verhalen. Z.j. 1 omslag.
445:244
Typoscripten van niet-geclassificeerde verhalen. Z.j. 1 map.
N.B. Oorspronkelijke tekst op stofmap: "uitzoeken en op kaart zetten". Bevat ook aantekeningen van Sinninghe en correspondentie.
445:245
Typoscripten van niet-geclassificeerde verhalen. Z.j. 1 map.
N.B. Oorspronkelijke tekst op stofmap: "Volksverhalen, gebruiken etc. waarvan nog een kaart en doorslagen gemaakt moeten worden." Bevat ook aantekeningen van Sinninghe, correspondentie en krantenartikelen.
445:246
Typoscripten van niet-geclassificeerde verhalen. Z.j. 1 omslag.
N.B. Hoofdzakelijk verhalen ondertekend door A. Booijvier.
445:247
Typoscripten van niet-geclassificeerde verhalen. Z.j. 1 omslag.
N.B. Oorspronkelijke tekst op stofmap: "nog te behandelen". Bevat aantekeningen van Sinninghe en correspondentie.
445:248
Typoscripten van niet-geclassificeerde verhalen. Z.j. 1 map.
N.B. Oorspronkelijke tekst op stofmap: "reeds behandeld".
445:249
Lijsten van [blijkbaar] geëxcerpeerde boeken en tijdschriften. Z.j. 1 omslag.
445:250
Typoscripten van sprookjes. Z.j. 1e van 4 mappen.
N.B. Ordening naar de catalogus van Aarne-Thompson; nrs. 15-676. Vermoedelijke bron voor Sinninghe's Katalog der Niederländische Märchens, Ursprungssage, Sagen und Legendenvarianten (1943), maar ook later nog bijgewerkt.
445:251
Typoscripten van sprookjes. Z.j. 2e van 4 mappen.
N.B. Ordening naar de catalogus van Aarne-Thompson; nrs. 700-1199. Vermoedelijke bron voor Sinninghe's Katalog der Niederländische Märchens, Ursprungssage, Sagen und Legendenvarianten (1943), maar ook later nog bijgewerkt.
445:252
Typoscripten van sprookjes. Z.j. 3e van 4 mappen.
N.B. Ordening naar de catalogus van Aarne-Thompson; nrs. 1200-1838. Vermoedelijke bron voor Sinninghe's Katalog der Niederländische Märchens, Ursprungssage, Sagen und Legendenvarianten (1943), maar ook later nog bijgewerkt.
445:253
Typoscripten van sprookjes. Z.j. 4e van 4 mappen.
N.B. Ordening naar de catalogus van Aarne-Thompson; nrs. 1846-2300. Vermoedelijke bron voor Sinninghe's Katalog der Niederländische Märchens, Ursprungssage, Sagen und Legendenvarianten (1943), maar ook later nog bijgewerkt.
445:254
Typoscripten van verhalen uit Groningen. Z.j. 1 omslag.
445:255
Typoscripten van verhalen uit Groningen. Z.j. 1 omslag.
445:256
Typoscripten van verhalen uit Groningen. Z.j. 1 omslag.
N.B. Alfabetisch geordend naar plaatsnaam.
445:257
Krantenknipsels met sagen en volksverhalen uit Groningen. 1934-1959 en z.j. 1 omslag.
445:258
Typoscripten van verhalen uit Friesland. Z.j. 1 omslag.
N.B. Alfabetisch geordend naar plaatsnaam.
445:259
Krantenknipsels met sagen en volksverhalen uit Friesland. 1947-1965 en z.j. 1 omslag.
445:260
Typoscripten van verhalen uit Drenthe. Z.j. 1 omslag.
N.B. Alfabetisch geordend naar plaatsnaam.
445:261
Krantenknipsels met sagen en volksverhalen uit Drenthe. 1934-1965 en z.j. 1 omslag.
445:262
Typoscripten van verhalen uit Overijssel. Z.j. 1 omslag.
445:263
Typoscripten van verhalen uit Overijssel. Z.j. 1 omslag.
445:264
Typoscripten van verhalen uit Overijssel. Z.j. 1 omslag.
N.B. Bevat handschrift van het verhaal 'De wandelende Twentsche Jood' (1948).
445:265
Typoscripten van verhalen uit Overijssel. Z.j. 1 map.
N.B. Alfabetisch geordend naar plaatsnaam: A-Z.
445:266
Krantenknipsels met sagen en volksverhalen uit Overijssel. 1950-1964 en z.j. 1 omslag.
445:267
Typoscripten van verhalen uit Gelderland. Z.j. 1 omslag.
N.B. Alfabetisch geordend naar plaatsnaam.
445:268
Typoscripten van verhalen uit Etten (Gelderland). Z.j. 1 omslag.
N.B. Bevat drukproeven.
445:269
Krantenknipsels met sagen en volksverhalen uit Gelderland. 1954-1963 en z.j. 1 omslag.
445:270
Typoscripten van verhalen uit Utrecht. Z.j. 1 omslag.
445:271
Typoscripten van verhalen uit Utrecht. Z.j. 1 omslag.
N.B. Alfabetisch geordend naar plaatsnaam.
445:272
Krantenknipsels met sagen en volksverhalen uit Utrecht. Z.j. 1 omslag.
445:273
Typoscripten van verhalen uit Noord-Holland. Z.j. 1 omslag.
445:274
Typoscripten van verhalen uit Noord-Holland. Z.j. 1 map.
N.B. Alfabetisch geordend: A-Z.
445:275
Krantenknipsels met sagen en volksverhalen uit Noord-Holland. 1950-1965 en z.j. 1 omslag.
445:276
Typoscripten van verhalen uit Zuid-Holland. Z.j. 1 omslag.
445:277
Typoscripten van verhalen uit Zeeland en Brabant. 1932-1934. 1 map.
N.B. Tekst op stofmap: "Verhalen Zeeland + Brabant, periode 1932-1934. Niet bekend of deze al bewerkt/verwerkt zijn." 1 omslag.
Bevat ook correspondentie (1932, 1933, 1945, 1963), o.a. reacties op oproepen in diverse dagbladen m.b.t. bijdragen voor het Zeeuwsch Sagenboek (verschenen in 1933).
445:278
Typoscripten van verhalen uit Zeeland. Z.j. 1 omslag.
N.B. Bevat ingevulde Vragenlijsten nr. 12c betreffende Nederlandse spookhuizen (1947). Deze lijsten zijn niet opgenomen in Arch.nr. 36.
445:279
Typoscripten van verhalen uit Zeeland. Z.j. 1 omslag.
N.B. Bevat correspondentie m.b.t. spookhuizen (1946-1947). Bevat ingevulde Vragenlijsten nr. 12c betreffende Nederlandse spookhuizen (1947). Deze lijsten zijn niet opgenomen in Arch.nr. 36.
445:280
Typoscripten van verhalen uit Zeeland. Z.j. 1 omslag.
N.B. Alfabetisch geordend naar plaatsnaam.
445:281
Typoscripten van verhalen uit Noord-Brabant. Z.j. 1 omslag.
N.B. Bevat handgeschreven verhalen van een correspondent (1972).
445:282
Typoscripten van verhalen uit Noord-Brabant. Z.j. 1 omslag.
N.B. Bevat aantekeningen van Sinninghe.
445:283
Typoscripten van verhalen uit Noord-Brabant. Z.j. 1 omslag.
N.B. Bevat aantekeningen van Sinninghe en correspondentie m.b.t. Noord-Brabantsch sagenboek (1957).
445:284
Typoscripten van verhalen uit Noord-Brabant. Z.j. 1 omslag.
N.B. Bevat enkele zwart-wit foto's van landschappen die aansluiten bij verhalen.
445:285
Typoscripten van verhalen uit Noord-Brabant. Z.j. 1 omslag.
445:286
Typoscripten van verhalen uit Noord-Brabant. Z.j. 1 omslag.
445:287
Typoscripten van verhalen uit Noord-Brabant. Z.j. 1 omslag.
445:288
Typoscripten van verhalen uit Noord-Brabant. Z.j. 1 omslag.
N.B. Bevat aantekeningen van Sinninghe.
445:289
Typoscripten van verhalen uit Noord-Brabant. Z.j. 1 omslag.
N.B. Bevat aantekeningen van Sinninghe en enkele handgeschreven verhalen.
445:290
Typoscripten van verhalen uit Noord-Brabant. Z.j. 1 omslag.
N.B. Bevat ook teksten van liederen.
445:291
Typoscripten van verhalen uit Noord-Brabant. Z.j. 1e van 3 mappen.
N.B. Alfabetisch geordend naar plaatsnaam: A-D.
445:292
Typoscripten van verhalen uit Noord-Brabant. Z.j. 2e van 3 mappen.
N.B. Alfabetisch geordend naar plaatsnaam: E-K.
445:293
Typoscripten van verhalen uit Noord-Brabant. Z.j. 3e van 3 mappen.
N.B. Alfabetisch geordend naar plaatsnaam: L-Z.
445:294
Krantenknipsels met sagen en volksverhalen uit Noord-Brabant. 1939-1965 en z.j. 1 omslag.
445:295
Typoscripten van verhalen uit Limburg. Z.j. 1 omslag.
445:296
Krantenknipsels met sagen en volksverhalen uit Limburg. 1939-1965 en z.j. 1 omslag.
445:297
Typoscripten van verhalen uit Vlaanderen. Z.j. 1 omslag.
445:298
Typoscripten van verhalen uit Vlaanderen. Z.j. 1 omslag.
445:299
Typoscripten van verhalen uit Vlaanderen. Z.j. 1 omslag.
445:300
Typoscripten van verhalen uit Vlaanderen. Z.j. 1 map.