Archieven & collecties

445 Collectie J.R.W. Sinninghe, (1887) 1933-1984

inhoud: Jacques R.W. Sinninghe (1904 -1988) was liefhebber en verzamelaar van volksverhalen. Van 1941 tot 1947 werkte hij in opdracht van de Volkskundecommissie op het Volkskundebureau van de KNAW voor het volksverhaalonderzoek. In 1955 was Sinninghe oprichter van de 'Stichting tot Codificatie van de Nederlandse Volksverhalen'. Deze stichting bracht een omvangrijke verzameling bijeen uit allerlei Nederlandse maar vooral ook Vlaamse bronnen. Een deel hiervan kwam in het bezit van de Universiteit van Tilburg, die gezien het nationale en wetenschapshistorische belang van zowel verzamelaar Sinninghe als zijn collectie in 2011 heeft besloten om het materiaal in eeuwigdurende bruikleen over te brengen naar het Meertens Instituut.

De collectie bestaat uit:
- stukken betreffende Sinninghe (1-5)
- artikelen, correspondentie, typoscripten en aantekeningen die door Sinninghe zijn opgesteld (6-34)
- stukken betreffende stichtingen en conferenties (35-45)
- documentatie en publicaties van derden (46-70)
- Volksverhalen en sagen:
- teksten opgetekend door Sinninghe (71-74)
- geluidsbanden (75)
- vertaalde teksten (76)
- verhalen afkomstig van andere vertellers en verzamelaars (77-85)
- verhalen uit Vlaamse licentiaatsverhandelingen (86-237)
- niet-geclassificeerde verhalen (238-253)
- verhalen ingedeeld naar geografisch gebied (254-315)
- verhalen ingedeeeld naar thema (316-330)
- Fiches (45 kaartenbakken en overig fichemateriaal)(331-340)

De collectie sluit aan bij Archiefnr. 77, de collectie die Sinninghe in 1974 aan het Rijksarchief Zeeland overdroeg en in 1998 overgedragen werd aan het Meertens Instituut.

Lit.: Willem de Blécourt, De Volksverhalen van J.R.W. Sinninghe, in: Volkskundig Bulletin jrg. 7, nr. 2 (dec. 1981).

Voor de audiocollectie, zie: archief nr. 2012

Openbaar.

eerste | vorige 100 | volgende 100 | laatste | 101 t/m 200 van 346 | alle treffers

  

terug

445:101
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit 'Sagenmotieven in het noordwesten van Limburg' (B) door Ivo Kenens, Verhandeling 9, Universiteit van Leuven (1957), z.j. Genummerd 1-356. Met index op plaatsnamen. 2e van 2 mappen.
445:102
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Onderzoek naar de sagenmotieven in het kanton Bilzen ' (B) door Wilma Jackers, Verhandeling 13, Universiteit van Leuven (1958), z.j.Genummerd, zeer incompleet, slechts enkele nummers aanwezig. 1 omslag.
445:103
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Onderzoek naar sagenmotieven in het gebied Lier en omgeving' (B) door Hilda van Hoof, Verhandeling 14, Universiteit van Leuven (1958), 1967. Genummerd 1-367, incompleet. Met index op plaatsnamen. 1 omslag.
445:104
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Onderzoek naar sagenmotieven in het land tussen Schelde en Dender' (B) door Paul Henderickx, Verhandeling 15, Universiteit van Leuven (1959), 1967. Genummerd 1-379, incompleet. Met index op plaatsnamen. 1 map.
445:105
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Onderzoek naar sagenmotieven in het gebied Roede van Meenen' (B) door Godelieve Speecke, Verhandeling 16, Universiteit van Leuven (1959), 1967. Genummerd 1-338. Met index op plaatsnamen. 1 map.
445:106
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Onderzoek naar sagenmotieven in het gebied Streek ten Noorden van Tienen' (B) door Godelieve Degeest, Verhandeling 17, Universiteit van Leuven (1960), 1967. Genummerd 101-505. Met index op plaatsnamen. 1e van 2 mappen.
445:107
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Onderzoek naar sagenmotieven in het gebied Streek ten Noorden van Tienen' (B) door Godelieve Degeest, Verhandeling 17, Universiteit van Leuven (1960), 1967. Genummerd 101-505. Met index op plaatsnamen. 2e van 2 mappen.
445:108
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Sagenonderzoek in Roeselare-ambacht en enkele aanpalende gemeenten' (B) door Hedwig van Wassenhove, Verhandeling 18, Universiteit van Leuven (1968), 1968. Genummerd 1-300. Met index op plaatsnamen. 1e van 2 mappen.
445:109
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Sagenonderzoek in Roeselare-ambacht en enkele aanpalende gemeenten' (B) door Hedwig van Wassenhove, Verhandeling 18, Universiteit van Leuven (1968), 1968. Genummerd 1-300. Met index op plaatsnamen. 2e van 2 mappen.
445:110
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Onderzoek naar de sagenmotieven in het overgangsgebied Antwerpen-Kempen' (B) door Hugo Hendrickx, Verhandeling 19, Universiteit van Leuven (1962), 1967. Genummerd 1-772. Met index op plaatsnamen. 1e van 2 mappen.
445:111
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Onderzoek naar de sagenmotieven in het overgangsgebied Antwerpen-Kempen' (B) door Hugo Hendrickx, Verhandeling 19, Universiteit van Leuven (1962), 1967. Genummerd 1-772. Met index op plaatsnamen. 2e van 2 mappen.
445:112
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Onderzoek naar de sagenmotieven in Klein-Brabant' (B) door Jan Wauters, Verhandeling 20, Universiteit van Leuven (1962), z.j. Genummerd 1-539. Met index op plaatsnamen. 1e van 3 mappen.
445:113
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Onderzoek naar de sagenmotieven in Klein-Brabant' (B) door Jan Wauters, Verhandeling 20, Universiteit van Leuven (1962), z.j. Genummerd 1-539. Met index op plaatsnamen. 2e van 3 mappen.
445:114
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Onderzoek naar de sagenmotieven in Klein-Brabant' (B) door Jan Wauters, Verhandeling 20, Universiteit van Leuven (1962), z.j. Genummerd 1-539. Met index op plaatsnamen. 3e van 3 mappen.
445:115
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Sagenonderzoek op de grens tussen Oost-, West- en Zeeuws-Vlaanderen' (B) door Omer Mattheeuws, Verhandeling 22, Universiteit van Leuven (1963), z.j. Genummerd 1-524. Met index op plaatsnamen. 1e van 2 mappen.
445:116
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Sagenonderzoek op de grens tussen Oost-, West- en Zeeuws-Vlaanderen' (B) door Omer Mattheeuws, Verhandeling 22, Universiteit van Leuven (1963), z.j. Genummerd 1-524. Met index op plaatsnamen. 2e van 2 mappen.
445:117
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Onderzoek naar de sagenmotieven tussen de Antwerpse agglomeratie en de Rupelstreek' (B) door Paul Smets, Verhandeling 23, Universiteit van Leuven (1965), z.j. Genummerd 1-408. Met index op plaatsnamen. 1e van 2 mappen.
445:118
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Onderzoek naar de sagenmotieven tussen de Antwerpse agglomeratie en de Rupelstreek' (B) door Paul Smets, Verhandeling 23, Universiteit van Leuven (1965), z.j. Genummerd 1-408. Met index op plaatsnamen. 2e van 2 mappen.
445:119
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Onderzoek naar de sagenmotieven in Heist-op-den-Berg en omgeving' (B) door Wilfried van Hoof, Verhandeling 24, Universiteit van Leuven (1963), z.j. Genummerd 1-440. Met index op plaatsnamen. 1e van 2 mappen.
445:120
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Onderzoek naar de sagenmotieven in Heist-op-den-Berg en omgeving' (B) door Wilfried van Hoof, Verhandeling 24, Universiteit van Leuven (1963), z.j. Genummerd 1-440. Met index op plaatsnamen. 2e van 2 mappen.
445:121
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Onderzoek naar de sagenmotieven in het land van Herentals' (B) door Agnes Michielsen, Verhandeling 25, Universiteit van Leuven (1964), 1968. Genummerd 1-794. Met index op plaatsnamen. 1e van 4 mappen.
445:122
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Onderzoek naar de sagenmotieven in het land van Herentals' (B) door Agnes Michielsen, Verhandeling 25, Universiteit van Leuven (1964), 1968. Genummerd 1-794. Met index op plaatsnamen. 2e van 4 mappen.
445:123
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Onderzoek naar de sagenmotieven in het land van Herentals' (B) door Agnes Michielsen, Verhandeling 25, Universiteit van Leuven (1964), 1968. Genummerd 1-794. Met index op plaatsnamen. 3e van 4 mappen.
445:124
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Onderzoek naar de sagenmotieven in het land van Herentals' (B) door Agnes Michielsen, Verhandeling 25, Universiteit van Leuven (1964), 1968. Genummerd 1-794. Met index op plaatsnamen. 4e van 4 mappen.
445:125
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Onderzoek naar de sagenmotieven in het hart van de Antwerpse Kempen' (B) door Hervé Daras, Verhandeling 26, Universiteit van Leuven (1964), 1968. Genummerd 1-1975.Met index op plaatsnamen. 1e van 9 mappen.
445:126
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Onderzoek naar de sagenmotieven in het hart van de Antwerpse Kempen' (B) door Hervé Daras, Verhandeling 26, Universiteit van Leuven (1964), 1968. Genummerd 1-1975. Met index op plaatsnamen. 2e van 9 mappen.
445:127
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Onderzoek naar de sagenmotieven in het hart van de Antwerpse Kempen' (B) door Hervé Daras, Verhandeling 26, Universiteit van Leuven (1964), 1968. Genummerd 1-1975. Met index op plaatsnamen. 3e van 9 mappen.
445:128
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Onderzoek naar de sagenmotieven in het hart van de Antwerpse Kempen' (B) door Hervé Daras, Verhandeling 26, Universiteit van Leuven (1964), 1968. Genummerd 1-1975. Met index op plaatsnamen. 4e van 9 mappen.
445:129
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Onderzoek naar de sagenmotieven in het hart van de Antwerpse Kempen' (B) door Hervé Daras, Verhandeling 26, Universiteit van Leuven (1964), 1968. Genummerd 1-1975. Met index op plaatsnamen. 5e van 9 mappen.
445:130
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Onderzoek naar de sagenmotieven in het hart van de Antwerpse Kempen' (B) door Hervé Daras, Verhandeling 26, Universiteit van Leuven (1964), 1968. Genummerd 1-1975. Met index op plaatsnamen. 6e van 9 mappen.
445:131
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Onderzoek naar de sagenmotieven in het hart van de Antwerpse Kempen' (B) door Hervé Daras, Verhandeling 26, Universiteit van Leuven (1964), 1968. Genummerd 1-1975. Met index op plaatsnamen. 7e van 9 mappen.
445:132
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Onderzoek naar de sagenmotieven in het hart van de Antwerpse Kempen' (B) door Hervé Daras, Verhandeling 26, Universiteit van Leuven (1964), 1968. Genummerd 1-1975. Met index op plaatsnamen. 8e van 9 mappen.
445:133
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Onderzoek naar de sagenmotieven in het hart van de Antwerpse Kempen' (B) door Hervé Daras, Verhandeling 26, Universiteit van Leuven (1964), 1968. Genummerd 1-1975. Met index op plaatsnamen. 9e van 9 mappen.
445:134
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Onderzoek naar de sagenmotieven in het hart van de Antwerpse Kempen' (B) door Hervé Daras, Verhandeling 26, Universiteit van Leuven (1964), z.j. Genummerd 1000 (876)-2000-(497). 1e van 3 mappen.
445:135
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Onderzoek naar de sagenmotieven in het hart van de Antwerpse Kempen' (B) door Hervé Daras, Verhandeling 26, Universiteit van Leuven (1964), z.j. Genummerd 1000 (876)-2000-(497). 2e van 3 mappen.
445:136
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Onderzoek naar de sagenmotieven in het hart van de Antwerpse Kempen' (B) door Hervé Daras, Verhandeling 26, Universiteit van Leuven (1964), z.j. Genummerd 1000 (876)-2000-(497). 3e van 3 mappen.
445:137
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit de 'Verzameling van sagen uit de Vlaamse Ardennen' (B) door M.P. Kestelyn, Verhandeling 27, Universiteit van Leuven (1964), z.j. Genummerd 1-549. Met index op plaatsnamen. 1e van 3 mappen.
445:138
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit de 'Verzameling van sagen uit de Vlaamse Ardennen' (B) door M.P. Kestelyn, Verhandeling 27, Universiteit van Leuven (1964), z.j. Genummerd 1-549. Met index op plaatsnamen. 2e van 3 mappen.
445:139
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit de 'Verzameling van sagen uit de Vlaamse Ardennen' (B) door M.P. Kestelyn, Verhandeling 27, Universiteit van Leuven (1964), z.j. Genummerd 1-549. Met index op plaatsnamen. 3e van 3 mappen.
445:140
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Onderzoek naar de sagenmotieven in 't Vrijbos' (B) door Stefaan Top, Verhandeling 28, Universiteit van Leuven (1964), z.j. Genummerd 1-244A. Met index op plaatsnamen. 1e van 5 mappen.
445:141
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Onderzoek naar de sagenmotieven in 't Vrijbos' (B) door Stefaan Top, Verhandeling 28, Universiteit van Leuven (1964), z.j. Genummerd 1-244A. Met index op plaatsnamen. 2e van 5 mappen.
445:142
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Onderzoek naar de sagenmotieven in 't Vrijbos' (B) door Stefaan Top, Verhandeling 28, Universiteit van Leuven (1964), z.j. Genummerd 1-244A. Met index op plaatsnamen. 3e van 5 mappen.
445:143
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Onderzoek naar de sagenmotieven in 't Vrijbos' (B) door Stefaan Top, Verhandeling 28, Universiteit van Leuven (1964), z.j. Genummerd 1-244A. Met index op plaatsnamen. 4e van 5 mappen.
445:144
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Onderzoek naar de sagenmotieven in 't Vrijbos' (B) door Stefaan Top, Verhandeling 28, Universiteit van Leuven (1964), z.j. Genummerd 1-244A. Met index op plaatsnamen. 5e van 5 mappen.
445:145
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Sagenonderzoek in de Denderstreek tussen Ninove, Geraardsbergen en Herzele' (B) door M.D. van der Linden, Verhandeling 29, Universiteit van Leuven (1964), 1968. Genummerd 1-817. Met index op plaatsnamen. 1e van 4 mappen.
445:146
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Sagenonderzoek in de Denderstreek tussen Ninove, Geraardsbergen en Herzele' (B) door M.D. van der Linden, Verhandeling 29, Universiteit van Leuven (1964), 1968. Genummerd 1-817. Met index op plaatsnamen. 2e van 4 mappen.
445:147
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Sagenonderzoek in de Denderstreek tussen Ninove, Geraardsbergen en Herzele' (B) door M.D. van der Linden, Verhandeling 29, Universiteit van Leuven (1964), 1968. Genummerd 1-817. Met index op plaatsnamen. 3e van 4 mappen.
445:148
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Sagenonderzoek in de Denderstreek tussen Ninove, Geraardsbergen en Herzele' (B) door M.D. van der Linden, Verhandeling 29, Universiteit van Leuven (1964), 1968. Genummerd 1-817. Met index op plaatsnamen. 4e van 4 mappen.
445:149
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Onderzoek naar sagenmotieven in het grensgebied Kempen-Hageland' (B) door Monique Vankerkhoven, Verhandeling 30, Universiteit van Leuven (1964), z.j. Genummerd 1-750. Met index op plaatsnamen. 1e van 3 mappen.
445:150
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Onderzoek naar sagenmotieven in het grensgebied Kempen-Hageland' (B) door Monique Vankerkhoven, Verhandeling 30, Universiteit van Leuven (1964), z.j. Genummerd 1-750. Met index op plaatsnamen. 2e van 3 mappen.
445:151
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Onderzoek naar sagenmotieven in het grensgebied Kempen-Hageland' (B) door Monique Vankerkhoven, Verhandeling 30, Universiteit van Leuven (1964), z.j. Genummerd 1-750. Met index op plaatsnamen. 3e van 3 mappen.
445:152
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Onderzoek naar sagenmotieven in de streek tussen Mechelen en Leuven (Brabantse Kempen)' (B) door Alice van Looy, Verhandeling 31, Universiteit van Leuven (1964), z.j. Genummerd 1-622. Met index op plaatsnamen. 1e van 2 mappen.
445:153
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Onderzoek naar sagenmotieven in de streek tussen Mechelen en Leuven (Brabantse Kempen)' (B) door Alice van Looy, Verhandeling 31, Universiteit van Leuven (1964), z.j. Genummerd 1-622. Met index op plaatsnamen. 2e van 2 mappen.
445:154
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Sagenonderzoek in het kanton Sint-Truiden' (B) door Andrée Abeels, Verhandeling 32, Universiteit van Leuven (1965), z.j. Genummerd 1-782. Met index op plaatsnamen. 1e van 3 mappen.
445:155
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Sagenonderzoek in het kanton Sint-Truiden' (B) door Andrée Abeels, Verhandeling 32, Universiteit van Leuven (1965), z.j. Genummerd 1-782. Met index op plaatsnamen. 2e van 3 mappen.
445:156
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Sagenonderzoek in het kanton Sint-Truiden' (B) door Andrée Abeels, Verhandeling 32, Universiteit van Leuven (1965), z.j. Genummerd 1-782. Met index op plaatsnamen. 3e van 3 mappen.
445:157
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Onderzoek naar sagenmotieven ten zuiden van Brugge' (B) door Lieven Cumps, Verhandeling 33, Universiteit van Leuven (1965), z.j. Genummerd 1-478. Met index op plaatsnamen. 1e van 2 mappen.
445:158
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Onderzoek naar sagenmotieven ten zuiden van Brugge' (B) door Lieven Cumps, Verhandeling 33, Universiteit van Leuven (1965), z.j. Genummerd 1-478. Met index op plaatsnamen. 2e van 2 mappen.
445:159
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Onderzoek naar sagenmotieven in Budel, Maarheze, Stamprooi, Weert, Kinrooi, Molenbeersel, Ophoven, Kessenich' (B) door Thomas Daniëls, Verhandeling 34, Universiteit van Leuven (1965), z.j. Genummerd 1-819. Met index op plaatsnamen. 1e van 3 mappen.
445:160
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Onderzoek naar sagenmotieven in Budel, Maarheze, Stamprooi, Weert, Kinrooi, Molenbeersel, Ophoven, Kessenich' (B) door Thomas Daniëls, Verhandeling 34, Universiteit van Leuven (1965), z.j. Genummerd 1-819. Met index op plaatsnamen. 2e van 3 mappen.
445:161
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Onderzoek naar sagenmotieven in Budel, Maarheze, Stamprooi, Weert, Kinrooi, Molenbeersel, Ophoven, Kessenich' (B) door Thomas Daniëls, Verhandeling 34, Universiteit van Leuven (1965), z.j. Genummerd 1-819. Met index op plaatsnamen. 3e van 3 mappen.
445:162
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Sagenonderzoek in het kanton Borgloon' (B) door Renée Jagenau, Verhandeling 36, Universiteit van Leuven (1965), z.j. Genummerd 1-552. Met index op plaatsnamen. 1e van 2 mappen.
445:163
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Sagenonderzoek in het kanton Borgloon' (B) door Renée Jagenau, Verhandeling 36, Universiteit van Leuven (1965), z.j. Genummerd 1-552. Met index op plaatsnamen. 2e van 2 mappen.
445:164
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Sagenonderzoek in het oostelijk gedeelte van het arrondissement Ieper' (B) door Mark Reynaert, Verhandeling 37, Universiteit van Leuven (1965), z.j. Genummerd 1-366. Met index op plaatsnamen. 1e van 2 mappen.
445:165
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Sagenonderzoek in het oostelijk gedeelte van het arrondissement Ieper' (B) door Mark Reynaert, Verhandeling 37, Universiteit van Leuven (1965), z.j. Genummerd 1-366. Met index op plaatsnamen. 2e van 2 mappen.
445:166
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Onderzoek naar de sagenmotieven in Rupelstreek en omgeving' (B) door Lutgaert Smets, Verhandeling 38, Universiteit van Leuven (1963), z.j. Genummerd 1-421. Met index op plaatsnamen. 1e van 2 mappen.
445:167
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Onderzoek naar de sagenmotieven in Rupelstreek en omgeving' (B) door Lutgaert Smets, Verhandeling 38, Universiteit van Leuven (1963), z.j. Genummerd 1-421. Met index op plaatsnamen. 2e van 2 mappen.
445:168
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Onderzoek naar sagenmotieven in gemeenten ten Noorden van Brugge' (B) door Mirjam van der Cruysse, Verhandeling 39, Universiteit van Leuven (1965), 1969. Genummerd 1-754. Met index op plaatsnamen. 1e van 3 mappen.
445:169
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Onderzoek naar sagenmotieven in gemeenten ten Noorden van Brugge' (B) door Mirjam van der Cruysse, Verhandeling 39, Universiteit van Leuven (1965), 1969. Genummerd 1-754. Met index op plaatsnamen. 2e van 3 mappen.
445:170
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Onderzoek naar sagenmotieven in gemeenten ten Noorden van Brugge' (B) door Mirjam van der Cruysse, Verhandeling 39, Universiteit van Leuven (1965), 1969. Genummerd 1-754. Met index op plaatsnamen. 3e van 3 mappen.
445:171
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Sagenonderzoek in Antwerpen en de Antwerpse agglomeratie' (B) door Ria Cambré, Verhandeling 42, Universiteit van Leuven (1966), 1969. Genummerd 1-309. Met index op plaatsnamen. 1 map.
445:172
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Sagenonderzoek in het westelijk gedeelte van het arrondissement Ieper' (B) door Kristiaan Erard, Verhandeling 43, Universiteit van Leuven (1966), 1970. Genummerd 1(1)-55(470). Met index op plaatsnamen. 1e van 2 mappen.
445:173
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Sagenonderzoek in het westelijk gedeelte van het arrondissement Ieper' (B) door Kristiaan Erard, Verhandeling 43, Universiteit van Leuven (1966), 1970. Genummerd 1(1)-55(470). Met index op plaatsnamen. 2e van 2 mappen.
445:174
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Sagenonderzoek in het kanton Herk-de-Stad' (B) door Marie-Claire Hermans, Verhandeling 44, Universiteit van Leuven (1966), 1968. Genummerd 1-968. Met index op plaatsnamen. 1e van 4 mappen.
445:175
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Sagenonderzoek in het kanton Herk-de-Stad' (B) door Marie-Claire Hermans, Verhandeling 44, Universiteit van Leuven (1966), 1968. Genummerd 1-968. Met index op plaatsnamen. 2e van 4 mappen.
445:176
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Sagenonderzoek in het kanton Herk-de-Stad' (B) door Marie-Claire Hermans, Verhandeling 44, Universiteit van Leuven (1966), 1968. Genummerd 1-968. Met index op plaatsnamen. 3e van 4 mappen.
445:177
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Sagenonderzoek in het kanton Herk-de-Stad' (B) door Marie-Claire Hermans, Verhandeling 44, Universiteit van Leuven (1966), 1968. Genummerd 1-968. Met index op plaatsnamen. 4e van 4 mappen.
445:178
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Sagenonderzoek tussen Schelde en Leie in het oostelijk gedeelte van West-Vlaanderen' (B) door Frans van Houdenhove, Verhandeling 45, Universiteit van Leuven (1967), 1968. Genummerd 1-654. Met index op plaatsnamen. 1e van 3 mappen.
445:179
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Sagenonderzoek tussen Schelde en Leie in het oostelijk gedeelte van West-Vlaanderen' (B) door Frans van Houdenhove, Verhandeling 45, Universiteit van Leuven (1967), 1968. Genummerd 1-654. Met index op plaatsnamen. 2e van 3 mappen.
445:180
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Sagenonderzoek tussen Schelde en Leie in het oostelijk gedeelte van West-Vlaanderen' (B) door Frans van Houdenhove, Verhandeling 45, Universiteit van Leuven (1967), 1968. Genummerd 1-654. Met index op plaatsnamen. 3e van 3 mappen.
445:181
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Sagenonderzoek in het kanton Tongeren' (B) door Marie-Ghislaine Dreezen, Verhandeling 46, Universiteit van Leuven (1967), 1970. Genummerd 1-R126, incompleet. Met index op plaatsnamen. 1e van 3 mappen.
445:182
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Sagenonderzoek in het kanton Tongeren' (B) door Marie-Ghislaine Dreezen, Verhandeling 46, Universiteit van Leuven (1967), 1970. Genummerd 1-R126, incompleet. Met index op plaatsnamen. 2e van 3 mappen.
445:183
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Sagenonderzoek in het kanton Tongeren' (B) door Marie-Ghislaine Dreezen, Verhandeling 46, Universiteit van Leuven (1967), 1970. Genummerd 1-R126, incompleet. Met index op plaatsnamen. 3e van 3 mappen.
445:184
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Sagenonderzoek in een deel van het Waasland en een deel van het land van Dendermonde' (B) door V. van Onsem, Verhandeling 47, Universiteit van Leuven (1967), 1968. Genummerd 1-267B. Met index op plaatsnamen. 1 map.
445:185
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Sagenonderzoek tussen Brussel - Mechelen - Leuven' (B) door Guy Govaerts, Verhandeling 48, Universiteit van Leuven (1967), 1968. Genummerd 1-280. Met index op plaatsnamen. 1 map.
445:186
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Sagenonderzoek aan de grens van Oost-Vlaanderen en Brabant' (B) door Marguerite de Groot, Verhandeling 49, Universiteit van Leuven (1967), 1968. Genummerd 1-853. Met index op plaatsnamen. 1e van 3 mappen.
445:187
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Sagenonderzoek aan de grens van Oost-Vlaanderen en Brabant' (B) door Marguerite de Groot, Verhandeling 49, Universiteit van Leuven (1967), 1968. Genummerd 1-853. Met index op plaatsnamen. 2e van 3 mappen.
445:188
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Sagenonderzoek aan de grens van Oost-Vlaanderen en Brabant' (B) door Marguerite de Groot, Verhandeling 49, Universiteit van Leuven (1967), 1968. Genummerd 1-853. Met index op plaatsnamen. 3e van 3 mappen.
445:189
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Onderzoek naar sagenmotieven aan de oostkust' (B) door Christiaen Dewaele, Verhandeling 50, Universiteit van Leuven (1967), z.j. Genummerd 1-590. Met index op plaatsnamen. 1e van 2 mappen.
445:190
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Onderzoek naar sagenmotieven aan de oostkust' (B) door Christiaen Dewaele, Verhandeling 50, Universiteit van Leuven (1967), z.j. Genummerd 1-590. Met index op plaatsnamen. 2e van 2 mappen.
445:191
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Sagenonderzoek in het zuidelijk gedeelte van de roede van Tielt en Izegem' (B) door Roger Callens, Verhandeling 51, Universiteit van Leuven (1968), z.j. Genummerd 1-455. Met index op plaatsnamen. 1 map.
445:192
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Sagenonderzoek in het grensgebied van de Limburgse Kempen' (B) door Clement Ooms, Verhandeling 51, Universiteit van Leuven (1968), 1971. Genummerd 1-562. Met index op plaatsnamen. 1e van 2 mappen.
445:193
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Sagenonderzoek in het grensgebied van de Limburgse Kempen' (B) door Clement Ooms, Verhandeling 51, Universiteit van Leuven (1968), 1971. Genummerd 1-562. Met index op plaatsnamen. 2e van 2 mappen.
445:194
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Sagenonderzoek in tien gemeenten in de Maasvallei' (B) door Jozef Venken, Verhandeling 53, Universiteit van Leuven (1968), 1970. Genummerd 1-635-14. Met index op plaatsnamen. 1e van 4 mappen.
445:195
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Sagenonderzoek in tien gemeenten in de Maasvallei' (B) door Jozef Venken, Verhandeling 53, Universiteit van Leuven (1968), 1970. Genummerd 1-635-14. Met index op plaatsnamen. 2e van 4 mappen.
445:196
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Sagenonderzoek in tien gemeenten in de Maasvallei' (B) door Jozef Venken, Verhandeling 53, Universiteit van Leuven (1968), 1970. Genummerd 1-635-14. Met index op plaatsnamen. 3e van 4 mappen.
445:197
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Sagenonderzoek in tien gemeenten in de Maasvallei' (B) door Jozef Venken, Verhandeling 53, Universiteit van Leuven (1968), 1970. Genummerd 1-635-14. Met index op plaatsnamen. 4e van 4 mappen.
445:198
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit 'Onderzoek naar de Sagenmotieven in het Oosten van het Houtland' (B) door Paul Vandewalle, Verhandeling 54, Universiteit van Leuven (1968), z.j. Genummerd 1-581, 0.1-0.14. Met index op plaatsnamen. 1e van 3 mappen.
445:199
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit 'Onderzoek naar de Sagenmotieven in het Oosten van het Houtland' (B) door Paul Vandewalle, Verhandeling 54, Universiteit van Leuven (1968), z.j. Genummerd 1-581, 0.1-0.14. Met index op plaatsnamen. 2e van 3 mappen.
445:200
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit 'Onderzoek naar de Sagenmotieven in het Oosten van het Houtland' (B) door Paul Vandewalle, Verhandeling 54, Universiteit van Leuven (1968), z.j. Genummerd 1-581, 0.1-0.14. Met index op plaatsnamen. 3e van 3 mappen.