Archieven & collecties

445 Collectie J.R.W. Sinninghe, (1887) 1933-1984

inhoud: Jacques R.W. Sinninghe (1904 -1988) was liefhebber en verzamelaar van volksverhalen. Van 1941 tot 1947 werkte hij in opdracht van de Volkskundecommissie op het Volkskundebureau van de KNAW voor het volksverhaalonderzoek. In 1955 was Sinninghe oprichter van de 'Stichting tot Codificatie van de Nederlandse Volksverhalen'. Deze stichting bracht een omvangrijke verzameling bijeen uit allerlei Nederlandse maar vooral ook Vlaamse bronnen. Een deel hiervan kwam in het bezit van de Universiteit van Tilburg, die gezien het nationale en wetenschapshistorische belang van zowel verzamelaar Sinninghe als zijn collectie in 2011 heeft besloten om het materiaal in eeuwigdurende bruikleen over te brengen naar het Meertens Instituut.

De collectie bestaat uit:
- stukken betreffende Sinninghe (1-5)
- artikelen, correspondentie, typoscripten en aantekeningen die door Sinninghe zijn opgesteld (6-34)
- stukken betreffende stichtingen en conferenties (35-45)
- documentatie en publicaties van derden (46-70)
- Volksverhalen en sagen:
- teksten opgetekend door Sinninghe (71-74)
- geluidsbanden (75)
- vertaalde teksten (76)
- verhalen afkomstig van andere vertellers en verzamelaars (77-85)
- verhalen uit Vlaamse licentiaatsverhandelingen (86-237)
- niet-geclassificeerde verhalen (238-253)
- verhalen ingedeeld naar geografisch gebied (254-315)
- verhalen ingedeeeld naar thema (316-330)
- Fiches (45 kaartenbakken en overig fichemateriaal)(331-340)

De collectie sluit aan bij Archiefnr. 77, de collectie die Sinninghe in 1974 aan het Rijksarchief Zeeland overdroeg en in 1998 overgedragen werd aan het Meertens Instituut.

Lit.: Willem de Blécourt, De Volksverhalen van J.R.W. Sinninghe, in: Volkskundig Bulletin jrg. 7, nr. 2 (dec. 1981).

Voor de audiocollectie, zie: archief nr. 2012

Openbaar.

346 inventarisnummer(s)

  

terug

445:1
Persoonlijke documentatie van Sinninghe. Z.j., 1969-1977. 1 envelop.
N.B. Bevat fotomateriaal, curriculum vitae, materiaal betreffende een gezamenlijke expositie van Jacques Sinninghe en Anke Sinninghe-ter Gast in Breda (1977). Knipsels en correspondentie met betrekking tot zijn benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau (30 april 1969).
445:2
Krantenknipsels betreffende Sinninghe. 1950-1959. 1 envelop.
445:3
Krantenknipsels betreffende Sinninghe. 1960-1978. 1 envelop.
445:4
Krantenknipsels betreffende Sinninghe. Z.j. en 1960-1964. 1 envelop.
445:5
Recensies van publicaties van Sinninghe. Z.j. en 1933-1980.
N.B. Chronologisch geordend. 1 envelop.
445:6
Correspondentie (in- en uitgaand) betreffende o.m. volksverhalen, sagenonderzoek, publicaties en ex-librissen. 1943-1984. 1e van 3 omslagen.
N.B. Alfabetisch geordend op geadresseerde of afzender. A-L.
Bevat o.m. correspondentie met Bertus Aafjes, Tj. W.R. de Haan, Chiem van Houweninge, Olaff de Landell.
445:7
Correspondentie (in- en uitgaand) betreffende o.m. volksverhalen, sagenonderzoek, publicaties en ex-librissen. 1943-1984. 2e van 3 omslagen.
N.B. Alfabetisch geordend op geadresseerde of afzender. M-S. Bevat o.m. correspondentie met P.J. Meertens, K.C Peeters.
445:8
Correspondentie (in- en uitgaand) betreffende o.m. volksverhalen, sagenonderzoek, publicaties en ex-librissen. 1943-1984. 3e van 3 omslagen.
N.B. Alfabetisch geordend op geadresseerde of afzender. T-Z en overig.
445:9
Correspondentie met bibliotheken en archiefinstellingen. 1965-1980. 1 omslag.
445:10
Aantekeningen, typoscripten, correspondentie en documentatie betreffende straten van Den Haag. 1967 en z.j. 1 map.
N.B. Alfabetisch geordend op straatnaam.
445:11
Krantenknipsels van de serie 'Spieghel historiael' gepubliceerd in dagblad 'Het Binnenhof'. 1949-1951. 1 map.
N.B. Artikelen betreffen historie van Den Haag. Auteur is vermoedelijk Sinninghe.
445:12
Krantenknipsels van de serie 'In Holland staat een huis' gepubliceerd in dagblad 'Het Binnenhof'. 1952-1954. 1 map.
N.B. Artikelen betreffen huizen van Den Haag. Auteur is vermoedelijk Sinninghe.
445:13
Aantekeningen en typoscripten van en correspondentie over periodieke publicaties van Sinninghe betreffende de Nobelstraat te Den Haag en haar vroegere bewoning. 1963-1964. 1e van 2 mappen.
445:14
Aantekeningen en typoscripten van en correspondentie over periodieke publicaties van Sinninghe betreffende de Nobelstraat te Den Haag en haar vroegere bewoning. 1963-1964. 2e van 2 mappen.
445:15
Typoscripten, aantekeningen en correspondentie betreffende Den Haag. 1939, 1944 en z.j. 1 omslag.
N.B. o.m. over Haagse straten. Bevat kopie van 'Bijzonderheden omtrent de veel geruchtmakende verschijning van den geest eens afgestorvene in een huis op de Stille Veerkade te 's-Gravenhage' (1859).
445:16
Aantekeningen en typoscripten van en correspondentie over teksten van Sinninghe betreffende (met name Brabants) bier. 1963. 1 map.
445:17
Aantekeningen en typoscripten van 'De Nederlandsche sage en haar gestalten' (ongepubliceerd) door J.R.W. Sinninghe. Z.j. 1e van 2 mappen.
445:18
Aantekeningen en typoscripten van 'De Nederlandsche sage en haar gestalten' (ongepubliceerd) door J.R.W. Sinninghe. Z.j. 2e van 2 mappen.
445:19
Typoscript ter voorbereiding van een (ongepubliceerd gebleven?) publicatie van Sinninghe over toversprookjes. [194?]. 1 map.
N.B. Bevat ook 2 handschriften met diverse sprookjes opgetekend door onderwijzer in Dungen [±1890].
445:20
Correspondentie, aantekeningen, typoscripten en knipsels betreffende 'Nederlands oude pleisterplaatsen en herbergen' (ongepubliceerd) door J.R.W. Sinninghe. 1941-1952 en z.j. 1e van 4 omslagen.
N.B. Ordening alfabetisch op plaatsnaam.
445:21
Correspondentie, aantekeningen, typoscripten en knipsels betreffende 'Nederlands oude pleisterplaatsen en herbergen' (ongepubliceerd) door J.R.W. Sinninghe. 1941-1952 en z.j. 2e van 4 omslagen.
445:22
Correspondentie, aantekeningen, typoscripten en knipsels betreffende 'Nederlands oude pleisterplaatsen en herbergen' (ongepubliceerd) door J.R.W. Sinninghe. 1941-1952 en z.j. 3e van 4 omslagen.
445:23
Correspondentie, aantekeningen, typoscripten en knipsels betreffende 'Nederlands oude pleisterplaatsen en herbergen' (ongepubliceerd) door J.R.W. Sinninghe. 1941-1952 en z.j. 4e van 4 omslagen.
445:24
Correspondentie, aantekeningen en typoscripten ter voorbereiding van een publicatie over de folklore van Dongen (Noord-Brabant). 1959-1962 en z.j. 1 map.
445:25
Typoscript van het 'Woordenboek van het Nederlands volksgeloof' (niet gepubliceerd). Z.j. 1 map.
N.B. Ordening alfabetisch op trefwoord.
445:26
Correspondentie en aantekeningen betreffende Nederlandse bedevaartvaantjes. 1942 en 1950. 1 map.
445:27
Correspondentie, aantekeningen, typoscripten en overgenomen bronnenmateriaal betreffende profetieën en voorspellingen. 1944 en z.j. 1 map.
445:28
Aantekeningen, typoscripten, overgenomen bronnenmateriaal en een enkele brief betreffende de menselijke weergave van natuurgeluiden (met name vogelzang). 1945 en z.j. 1 map.
445:29
Vragenlijsten nr. 12c betreffende Nederlandse spookhuizen. 1947. 1 map.
N.B. Bevat ook correspondentie (1947-1957) en uitgetypte verhalen afkomstig uit de vragenlijsten (deze lijsten zijn niet opgenomen in Arch.nr. 36).
445:30
Correspondentie, aantekeningen en typoscripten ter voorbereiding van een publicatie betreffende 'Heilige bronnen in Noord-Brabant'. 1942 en z.j. 1 omslag.
445:31
Typoscripten van artikelen en lezingen betreffende de Gebroeders Grimm. Z.j. 1 omslag.
445:32
Correspondentie en krantenknipsels m.b.t. de samenstelling van het Gedenkboek van de H.B.S. Breda 1867-1952. 1952. 1 omslag.
N.B. Toegevoegd titelbeschrijving en afbeelding van resulterend boekwerk.
445:33
Typoscripten, drukproeven en uitnodigingen m.b.t. artikelen en lezingen over diverse onderwerpen. 1952-1970 en z.j. 1 omslag.
N.B. Bevat o.m. Der Bauer in der niederländischen Volkserzählung; De namen der dwergen; Huismerken op archiefstukken; Kwakzalverij; Le catalogue des légendes néerlandaises et tant que catalogue international; Ettense vertellers; The influence of the jews on the folklore of the Netherlands; Een onbekend Zeeuws heksenproces; De sagencyclus van Jan de Wyse; artikelen over G.J. Boekenoogen, Charles Perrault en K. ter Laan.
445:34
Krantenknipsels met artikelen van Sinninghe. 1946-1977 en z.j. 1 omslag.
N.B. chronologisch geordend.
445:35
Correspondentie en knipsels betreffende bestuursfuncties in diverse verenigingen en stichtingen, 1953-1961. 1 envelop.
N.B. Bevat: knipsels over de Heemkundige kring Breda (1953-1954); knipsels over de afdeling West-Brabant van de Nederlandse Genealogische Vereniging (1957-1961); correspondentie m.b.t. de Stichting Culturele Werkgemeenschap (1957-1961).
445:36
Stukken met betrekking tot de 'Stichting tot Codificatie van de Nederlandse Volksverhalen'. 1956-1973. 1e van 3 mappen.
N.B. Bevat foto's van bestuursleden, stukken betreffende de eerste bijeenkomst in 1956 en correspondentie van de stichting (1956-1970, chronologisch geordend).
445:37
Stukken met betrekking tot de 'Stichting tot Codificatie van de Nederlandse Volksverhalen'. 1956-1970. 2e van 3 mappen.
N.B. Bevat stukken betreffende de viering van het 2e lustrum van de stichting en het Congres van het Gesellschaft zur Märchenforschung der europäische Völker in 1965 te Breda. Met correspondentie omtrent de viering (alfabetisch geordend). Met typoscript van de feestuitgave 'Tien jaren volksverhalen 1955-1965'.
445:38
Stukken met betrekking tot de 'Stichting tot Codificatie van de Nederlandse Volksverhalen'. 1956-1970. 3e van 3 mappen.
N.B. Bevat stukken betreffende de viering van het 3e lustrum van de stichting en het Congres van de International Society for Folk-narrative Research in 1970 te Breda. Met diverse typoscripten van gehouden lezingen en correspondentie omtrent de viering.
445:39
Krantenknipsels betreffende de 'Stichting tot Codificatie van de Nederlandse Volksverhalen'. 1956-1973. 1 envelop.
445:40
Correspondentie en knipsels betreffende (totstandkoming van) carnavalsmuseum 'Hof der Zotheid' te Breda. 1969-1977. 1 envelop.
445:41
Stukken met betrekking tot diverse conferenties, instellingen en commissies. 1950–1983. 1e van 5 mappen.
N.B. Betreft o.m uitnodigingen, correspondentie, typoscripten van verslagen en referaten m.b.t. Vlaams filologencongres; Groot-Kempische cultuurdagen; Stichting Brabantse dag.
445:42
Stukken met betrekking tot diverse conferenties, instellingen en commissies. 1950–1983. 2e van 5 mappen.
N.B. Betreft o.m uitnodigingen, correspondentie, typoscripten van verslagen en referaten m.b.t. International Society for Folk narrative Research.
445:43
Stukken met betrekking tot diverse conferenties, instellingen en commissies. 1950–1983. 3e van 5 mappen.
N.B. Betreft o.m uitnodigingen, correspondentie, typoscripten van verslagen en referaten m.b.t. World Congress of Jewish studies; SIEF.
445:44
Stukken met betrekking tot diverse conferenties, instellingen en commissies. 1950–1983. 4e van 5 mappen.
N.B. Betreft o.m uitnodigingen, correspondentie, typoscripten van verslagen en referaten m.b.t. Europese volkskundeconferentie.
445:45
Stukken met betrekking tot diverse conferenties, instellingen en commissies. 1950–1983. 5e van 5 mappen.
N.B. Betreft o.m uitnodigingen, correspondentie, typoscripten van verslagen en referaten m.b.t. overige conferenties.
445:46
Klein drukwerk.1954-1984 en z.j. 1e van 2 mappen.
N.B. Bevat o.m. uitnodigingen, visitekaarten en folders.
445:47
Klein drukwerk.1954-1984 en z.j. 2e van 2 mappen.
N.B. Bevat o.m. uitnodigingen, visitekaarten en folders.
445:48
Foto- en illustratiemateriaal. Z.j. 1 map.
N.B. o.m. betreffende carnavalsvieringen. Bevat genummerde lijst.
445:49
Documentatie (krantenknipsels, kopieën en brochures; ook aantekeningen en artikelen van Sinninghe) betreffende uiteenlopende onderwerpen. 1887-1968. 1e van 21 omslagen.
N.B. Onderwerpen: almanak; barnsteen; bedevaarten; bedrijven; beroepen; bierbrouwen; bijenteelt; bomen; branden en brandbestrijding; brood en gebak; Chinezen.
445:50
Documentatie (krantenknipsels, kopieën en brochures; ook aantekeningen en artikelen van Sinninghe) betreffende uiteenlopende onderwerpen. 1887-1968. 2e van 21 omslagen.
N.B. Onderwerpen: dialecten; draaiorgels; duiven; eendenkooi; eten en drinken; fauna; flora; fondsen (fundatiën).
445:51
Documentatie (krantenknipsels, kopieën en brochures; ook aantekeningen en artikelen van Sinninghe) betreffende uiteenlopende onderwerpen. 1887-1968. 3e van 21 omslagen.
N.B. Onderwerpen: genealogie; genotsmiddelen; geschut; gevelstenen en gedenkstenen; gezelschapsspelen; heiligen; heksenprocessen; herbergen.
445:52
Documentatie (krantenknipsels, kopieën en brochures; ook aantekeningen en artikelen van Sinninghe) betreffende uiteenlopende onderwerpen. 1887-1968. 4e van 21 omslagen.
N.B. Onderwerpen: jacht; jeugdbenden; joden; kansspelen; kastelen; keien; kerken; kinderspelen; klederdrachten; klokken.
445:53
Documentatie (krantenknipsels, kopieën en brochures; ook aantekeningen en artikelen van Sinninghe) betreffende uiteenlopende onderwerpen. 1887-1968. 5e van 21 omslagen.
N.B. Onderwerpen: kloosters; krijgskunde (met artikelen van Sinninghe); kruisen; kwakzalverij; landbouw; levensgeschiedenissen; liederen (bevat fotokopie van Ein New Lied /von zweien Jungkfrawen / vom Adell zu Delden / drey meil von Deuenter / vorbranth, 1545); magie; markten; misgeboorten; molens; muziek; onderwijs; onmaatschappelijken (stropers, smokkelaars, zwervers, venters, bedelaars, secretariërs).
445:54
Documentatie (krantenknipsels, kopieën en brochures; ook aantekeningen en artikelen van Sinninghe) betreffende uiteenlopende onderwerpen. 1887-1968. 6e van 21 omslagen.
N.B. Onderwerpen: Onschuldig veroordeelden (bevat fotokopie van Een testament van een jonghe dochter van Vlissingen, die tot haer onschult onthooft is, 1613); opgravingen (prehistorie); oudgedienden; overstromingen; paarden; raadsels; rechten; reclame; reuzen (bevat correspondentie en verhalen bewerkt door Sinninghe); rozekruisers (bevat fotokopie van Spieghel der Broeders van de roose Kruysse, 1625); schaatssport; schapenteelt; schatten; scheepsfolklore.
445:55
Documentatie (krantenknipsels, kopieën en brochures; ook aantekeningen en artikelen van Sinninghe) betreffende uiteenlopende onderwerpen. 1887-1968. 7e van 21 omslagen.
N.B. Onderwerpen: schuttersgilden; smokkelen; soldatenleven; spookhuizen; standbeelden; straatliederen (teksten); straatmuziek; studenten.
445:56
Documentatie (krantenknipsels, kopieën en brochures; ook aantekeningen en artikelen van Sinninghe) betreffende uiteenlopende onderwerpen. 1887-1968. 8e van 21 omslagen.
N.B. Onderwerpen: ; stuiverromans (bevat een gratis proefnummer van De banneling op het duivelseiland door Alfred Drefus); tatoeages; testamenten; toerisme; toeristische feesten; turf (met aantekeningen en artikelen van Sinninghe);uithangtekens en uithangborden; veeteelt.
445:57
Documentatie (krantenknipsels, kopieën en brochures; ook aantekeningen en artikelen van Sinninghe) betreffende uiteenlopende onderwerpen. 1887-1968. 9e van 21 omslagen.
N.B. Onderwerpen: verkeer; verkiezingen; vertellers; verzamelingen; visserij; Vlaamse beweging; volksdans; volksgeloof; volksgeneeskunde; volkskunst; volkliederen.
445:58
Documentatie (krantenknipsels, kopieën en brochures; ook aantekeningen en artikelen van Sinninghe) betreffende uiteenlopende onderwerpen. 1887-1968. 10e van 21 omslagen.
N.B. Onderwerpen: volksrechtspraak; volkstoneel; volksweerkunde (met artikelen van Sinninghe); voorspellingen; vrijmetselaars; vuurtorens; waarzeggerij; windwijzers; ziekten; zigeuners; zonderlingen (merkwaardige personen); diversen.
445:59
Documentatie (krantenknipsels, kopieën en brochures; ook aantekeningen en artikelen van Sinninghe) betreffende uiteenlopende onderwerpen. 1887-1968. 11e van 21 omslagen.
N.B. Onderwerpen: Volksgebruiken. Bevat: Volksgebruiken algemeen; geboorte, doop; liefde, verloving, bruiloft; dood en begrafenis; kattenfeesten in Ieperen.
445:60
Documentatie (krantenknipsels, kopieën en brochures; ook aantekeningen en artikelen van Sinninghe) betreffende uiteenlopende onderwerpen. 1887-1968. 12e van 21 omslagen.
N.B. Onderwerpen: Volksgebruiken. Bevat: kalenderfeesten algemeen; Pasen; kerstfeest en Driekoningen; Sint Jan; Sint Maarten; Sint Nicolaas.
445:61
Documentatie (krantenknipsels, kopieën en brochures; ook aantekeningen en artikelen van Sinninghe) betreffende uiteenlopende onderwerpen. 1887-1968. 13e van 21 omslagen.
N.B. Onderwerpen: Volksfeesten. Bevat: Brabantse Dag Heeze; kermis; vastenavond; carnaval algemeen (met typoscript van een lezing Carnaval in Nederland door Sinninghe en diverse carnavalskranten uit de periode 1887-1907).
445:62
Documentatie (krantenknipsels, kopieën en brochures; ook aantekeningen en artikelen van Sinninghe) betreffende uiteenlopende onderwerpen. 1887-1968. 14e van 21 omslagen.
N.B. Onderwerp: Carnavalsvieringen 1954-1972.
445:63
Documentatie (krantenknipsels, kopieën en brochures; ook aantekeningen en artikelen van Sinninghe) betreffende uiteenlopende onderwerpen. 1887-1968. 15e van 21 omslagen.
N.B. Onderwerp: Carnavalsvieringen 1954-1972.
445:64
Documentatie (krantenknipsels, kopieën en brochures; ook aantekeningen en artikelen van Sinninghe) betreffende uiteenlopende onderwerpen. 1887-1968. 16 van 21 omslagen.
N.B. Onderwerp: Ambachten.
445:65
Documentatie (krantenknipsels, kopieën en brochures; ook aantekeningen en artikelen van Sinninghe) betreffende uiteenlopende onderwerpen. 1887-1968. 17e van 21 omslagen.
N.B. Onderwerp: Oranje (bevat o.a. Huizen en paleizen van de Oranjes / door A.I.J.M. Schellart en Theo de Vries. – Amsterdam, 1964); Tweede Wereldoorlog.
445:66
Documentatie (krantenknipsels, kopieën en brochures; ook aantekeningen en artikelen van Sinninghe) betreffende uiteenlopende onderwerpen. 1887-1968. 18e van 21 omslagen.
N.B. Onderwerpen: Toponomie van Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Holland en Noord-Holland (Amsterdam).
445:67
Documentatie (krantenknipsels, kopieën en brochures; ook aantekeningen en artikelen van Sinninghe) betreffende uiteenlopende onderwerpen. 1887-1968. 19e van 21 omslagen.
N.B. Onderwerpen: Toponomie van Zuid-Holland en Zuid-Holland (Den Haag).
445:68
Documentatie (krantenknipsels, kopieën en brochures; ook aantekeningen en artikelen van Sinninghe) betreffende uiteenlopende onderwerpen. 1887-1968. 20e van 21 omslagen.
N.B. Onderwerpen: Toponomie van Noord-Brabant (met handgetekende kaart van Dongen met overzicht van de middenstand in de periode 1885-1890)en Noord-Brabant (Breda).
445:69
Documentatie (krantenknipsels, kopieën en brochures; ook aantekeningen en artikelen van Sinninghe) betreffende uiteenlopende onderwerpen. 1887-1968. 21e van 21 omslagen.
N.B. Onderwerpen: Toponomie van Zeeland, Limburg en de Belgische provincies Brabant, Antwerpen en Oost-Vlaanderen.
445:70
Diverse publicaties en overdrukken. 1940-1984. 1 doos.
N.B. Bevat de volgende titels:
• Albert B. Friedman, The Viking book of folk ballads of the English-speaking world [review] / Francis Lee Utley. – Overdruk uit: Modern language notes 72 (1957);394-395.
• Ambacht / uitg. van het Centraal Orgaan voor het Scheppend Ambacht. – Amsterdam, 1949-1954.
Aanwezig: jrg. 1 (1949), no. 1.
• Analecta et additamenta / René Meurant. – Overdruk uit: Anthropos 58 (1963); p. 224-230.
• Australian Children's Theatre : song book two / dramatizations by Joan and Betty Rayner. – Melbourne : Georgian House, 1964.
• Australian Children's Theatre story-songs : book one / dramatizations by Joan and Betty Rayner. – Melbourne : Georgian House, 1961.
• Banditisme in het Vlaams volkssagenreporterium / Stefaan Top. – Overdruk uit: Wetenschappelijke tijdingen : orgaan van de vereeniging voor wetenschap 29 (1970), no. 5 (sept.-okt.); p. 322-342.
• Barbara Allen Woods : The devil in dog form [Besprechung] / Ina-Maria Greverus. – Overdruk uit: Hessische Blätter für Volkskunde 51/52 (1961); p. 101-104.
• Betrachtungen zum Wesen und zur Funktion des Märchens / von Kurt Ranke. – Overdruk uit: Studium Generale 11 (1958), Heft 11; p. 647-664.
• Bijdragen tot de studie van volkssagen bij de Vlaamse strand- en zeevissers / Annie Cornelis. – Gent, 1958. – Typoscript van proefschrift RU Gent.
• Bonifatius yn de Dokkumer leginde / S.J. van der Molen. – Overdruk uit: It beaken (juni 1954); p. 135-140.
• C.P. Farrar and A.P. Evans, Bibliography of English translation from medieval sources [review] / Francis Lee Utley. – Overdruk uit: Speculum 21 (1946), no. 4; p. 529-533.
• Child hygiene among the American Indians / Samuel X. Radbill. – Overdruk uit: Texas reports on biology and medicine 3 (1945), no. 4; p. 419-512.
• Conflict and promise in folklore / Francis Lee Utley. – Overdruk uit: Journal of American folklore 65 (1952), no. 256; p. 111-119.
• De 'Kamper-uien': import? / P.J.J. Diermanse. – Overdruk uit: Tijdschrift voor Nederlandsche taal- en letterkunde deel 60 (1940), afl. 1; p. 68-71.
• Dr Willem Doorenbos en Wolfs 'Nederlandsche volksoverleveringen' / door S.J. van der Molen. – Overdruk uit: Volkskunde 8 (1949), no. 3; p. 115-119.
• Een drietal volkssprookjes uit Overijsel [drukproef]/ Tj. W.R. de Haan. – S.a.; p. 11-18.
• Een Walcherse legende [drukproef] / door Tj. W.R. de Haan. S.a. -[6] p.: ill.
• Heemvaart Beek en Donk. – Beek en Donk, 1972-1973.
Aanwezig: no. 1-3 (1972).
• Het koren mandelen / Maurits de Meyer. – Overdruk uit: Baekelmans ter Eere 1945; p. 229-232 + kaart.
• Historie van 365 kinderen / Blaffart. - Kopie-typoscript.
• How Judicare came in the creed / Francis Lee Utley. – Overdruk uit: Mediaeval Studies 8 (1946); p. 303-09.
• Howells' New York City Ballad Seller / Francis Lee Utley. – Overdruk uit: Journal of American folklore 70 (1957; p. 361-362.
• Internationaal congres voor volkskunde : Arnhem 20-24 September 1955 : indrukken en kanttekeningen / door M. de Meyer. – Overdruk uit: Volkskunde 14 (1955); p. 139-143.
• Internationaler Kongreß der Volkserzählungsforscher in Kiel und Kopenhagen vom 13. Bis 29. August 1959 / Gisela Schneidewind. – Overdruk uit: Deutsches Jahrbuch für Volkskunde 6 (1960); p. 434-438.
• Jan-Öjvind Swahn, The tale of Cupid and Psyche [review] / Kurt Ranke. – Overdruk uit: ARV : Tidskrift för Nordisk Folkminneforskning 12 (1956); p. 158-167.
• KFV-mededelingen : [orgaan van het Komitee voor Frans-Vlaanderen]. – Wareghem, 1973-…
Aanwezig: jrg. 8 (1980), no. 2 en 4; jrg. 10 (1982), no. 2; jrg. 12 (1984), no. 4.
• L'Université de Louvain et l'étude des légendes profanes en Flandre / K.C. Peeters. – Overdruk uit: Internationaler Kongreß der Volkserzählungsforscher in Kiel und Kopenhagen. – Berlin : De Gruyter, 1961; p. 257-264.
• La Carabe Doré dans le solklore Wallon / Roger Pinon. – Overdruk uit: Revue Verviétoise d'histoire naturelle 8-9-10 (1950); p. 84-95.
• Lauri Simonsuuri : Typen und Motivverzeichnis der finnischen mythischen Sagen [Besprechung] / Ina-Maria Greverus. – Overdruk uit: Hessische Blätter für Volkskunde 53 (1962); p. 163-165.
• Le journal des poètes : mensuel de création et d'information poétiques / Maison internationale de la poésie. - Bruxelles, 1931-…
Aanwezig: no. 9 (1949) en no.9 (1950).
• Le loup et l'ane dans le folklore nivernais / par Paul Delarue. – Overdruk uit: Le folklore vivant, 1946; p. 100-104.
Les variantes Hongroises des légendes médiévales du cerf / Tekla Dömötör. – Overdruk uit: Littérature hongroise — Littérature européenne, 1964; p. 51-68.
• "Maa painaa parrelleen." Suomalaisen tarinaperinteen systemoinnista / Lauri Simonsuuri. – Overdruk, bron onbekend; p223-227.
• Markten en kermissen in het arrondissement Turnhout / Theo Peeters. – Leuven, 1966. – Typoscript van de 'Verhandeling tot het bekomen van de graad van licentiaat in de Wijsbegeerte en Letteren, Germaanse filologie.'
• Mededelingen van de centrale commissie voor onderzoek van het Nederlandse volkseigen. - Amsterdam, 1949-1989.
Aanwezig: no. 2 (1950).
• Mitteilungsblatt / Archiv für westfälische Volkskunde ; Volkskundliche Kommission. - Münster, 1951-1988.
Aanwezig: no. 14 (1964)-no. 15 (1965) + overzicht van Fragelisten 1-37.
• Mitteilungsblatt des Archivs für Westfalen / Landschaftsverband Westfalen-Lippe. - Münster, 1951-….
Aanwezig: 1981, no. 29.
• Museumjournaal van het Stedelijk Van Abbemuseum te Eindhoven, Rijksmuseum Kröller-Müller te Otterlo, Stedelijk Museum te Amsterdam. – Amsterdam, 1955-1989.
Aanwezig: Serie 1, no. 1 en 2 (1955)
• Nederlands ten zuiden van Limburg / Tj. W.R. de Haan. – Overdruk uit: De Navorscher jrg. 94 (1953), no. 3; p. 76-81.
• Nieuwspapier Drents Museum Assen. – Assen, 1976-1980.
Aanwezig: jrg. 1 (1976), no. 3-6; jrg. 2 (1977), no. 8 en 9.
• Noah's Ham and Jansel Enikel / Francis Lee Utley. – Overdruk uit: The Germanic review 16 (1941), no. 4; p. 242-249.
• Over zeeën en meeren, minnen en mannen : gids voor de Noord- en Zuidnederlandse zeemensen / Bert Sliggers. – Haarlem, 1975. – Kopie-typoscript.
• Retorsie-maatregelen in het Brabantse kort vóór de Munsterse vrede / door A. Hallema. – Overdruk uit: Nederlandsc archief voor kerkgeschiedenis N.S. 47 (1965), afl. 1; p. 12-21.
• Rhys Carpenter: Folk tale, fiction and saga in the Homeric epics [review] / Francis Lee Utley. – Overdruk uit: Southern Folklore Quarterly 11 (1947), no. 3; p. 225-227.
• Rijnlandse volksverhalen / A. Bicker Caarten. – Overdruk uit: Leids jaarboekje 1957; p. 153-157.
• Rijnlandse volksverhalen / A. Bicker Caarten. – Overdruk uit: Leids jaarboekje 1961; p. 139-144.
• The choristers' lament / Francis Lee Utley. – Overdruk uit: Speculum 21 (1946), no. 2; p. 194-202.
• Verslag van de Dialecten-Commissie der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen te Amsterdam . - [Amsterdam], 1930 – 1978.
Aanwezig: 1946.
• W.F. Bryan and Germaine Dempster, Sources and analogues of Chaucer's Canterbury tales [review] / Francis Lee Utley. – Overdruk uit: Speculum 17 (1942), no. 2; p. 274-283.
• Zu einigen antifeudalen Sagentypen / Gisela Schneidewind. – Overdruk uit: Deutsches Jahrbuch für Volkskunde 8 (1962), Teil 1; p. 159-165.
445:71
Typoscripten van niet-geclassificeerde verhalen opgetekend door Sinninghe. Z.j. 1 map.
N.B Oorspronkelijke tekst op stofmap: "reeds opgenomen".
445:72
Typoscripten van niet-geclassificeerde verhalen opgetekend door Sinninghe. Z.j. 1 map.
N.B. Oorspronkelijke tekst op stofmap: "nog niet opgenomen". Bevat ook aantekeningen.
445:73
Typoscripten van verhalen uit Noord-Brabant. Z.j. 1 map.
N.B. Oorspronkelijke tekst op stofmap: "al deze volksverhalen opgetekend door J.R.W. Sinninghe".
445:74
Typoscripten van verhalen; artikelen en lezingen van Sinninghe over verhalen en vertellen. Z.j. 1 map.
N.B. Bevat ook correspondentie met o.m. Ben Janssen (Eindhoven) en Tj.W.R. de Haan; tevens 3 schriften met aantekeningen van Sinninghe.
445:75
Audiomateriaal. Z.j. 44 objecten (27 geluidsbanden, 13 cassettebanden, 4 grammofoonplaten). >> klimaatkamer
N.B. Bevat voornamelijk opnames van volksverhalen, maar ook radioprogramma's (o.m. met en over Sinninghe) en opnames van volksliedjes. Geheel gedigitaliseerd.
zie: archief nr. 2012
445:76
Typoscripten van Engelse en Duitse vertalingen van verhalen bestemd voor publicatie elders, en correspondentie hieromtrent. 1960-1961. 1 map.
N.B. Bevat correspondentie met Laurits Bødker en Roland Seth.
445:77
Systeemkaarten afkomstig van mevr. J.Th. Gorter-Siemens. 1934-1953. 1e van 2 omslagen.
N.B. Bevat door Gorter-Siemens opgetekende verhalen van Evert Jansen en krantenknipsels over diverse onderwerpen.
445:78
Systeemkaarten afkomstig van mevr. J.Th. Gorter-Siemens. 1934-1953. 2e van 2 omslagen.
N.B. Bevat door Gorter-Siemens opgetekende verhalen van Evert Jansen en enige biografische informatie betreffende Jansen. Voorts krantenknipsels over diverse onderwerpen.
445:79
Typoscripten van verhalen en liedteksten toegezonden door Ben Janssen (Eindhoven). Z.j. 1 map.
445:80
Typoscripten van verhalen en anecdotes van diverse Brabantse vertellers, opgetekend door Ben Janssen (Eindhoven). Z.j. 1 map.
445:81
Typoscripten van Brabantse volksrijmen, spotrijmen en andere verzen en verhalen opgetekend door Ben Janssen (Eindhoven). Z.j. 1 map.
N.B. Bevat ook artikelen en lezingen van Janssen. Oorspronkelijke tekst op stofmap: "Mij toegezonden door de Hr Jansen, portier bij Philips, die lezingen hield over Brabantse folklore."
445:82
Typoscripten van diverse verhaalmaterialen afkomstig van Ben Janssen (Eindhoven). 1959-1961 en z.j. 1 map.
N.B. Bevat artikelen van Janssen, typoscripten van bronmateriaal, verhalen [vermoedelijk] opgetekend door Janssen, correspondentie met Janssen (1959-1961).
445:83
Typoscripten van verhalen opgetekend door Henk Kooyman (Haastrecht). Z.j. 1 omslag.
N.B. Met begeleidende notitie van Tj.W.R. de Haan.
445:84
Typoscripten van diverse verhalen en gegevens omtrent vertellers Thijs Vermunt, Rinus Rommens en Janus Peijs + Proeve van een vertelstond. Z.j. 1 omslag.
445:85
Typoscripten van verhalen, hoofzakelijk afkomstig van Evert Jansen. Z.j. 1 omslag.
N.B. Bevat ook handschrift van Jansen en fiches van Jeannette Gorter Siemens (die veel verhalen van Jansen optekende).
445:86
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Onderzoek naar sagenmotieven uit het Hageland' (B) door Alphons Roeck, Verhandeling 1, Universiteit van Leuven (1950), 1966. Genummerd 1-407. Met index op plaatsnamen. 1e van 3 mappen.
445:87
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Onderzoek naar sagenmotieven uit het Hageland' (B) door Alphons Roeck, Verhandeling 1, Universiteit van Leuven (1950), 1966. Genummerd 1-407. Met index op plaatsnamen. 2e van 3 mappen.
445:88
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Onderzoek naar sagenmotieven uit het Hageland' (B) door Alphons Roeck, Verhandeling 1, Universiteit van Leuven (1950), 1966. Genummerd 1-407. Met index op plaatsnamen. 3e van 3 mappen.
445:89
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Onderzoek naar sagenmotieven in het gebied ten Noorden van de provincie Antwerpen' (B) door Reinhilde Aertsen, Verhandeling 2, Universiteit van Leuven (1953), 1966. Genummerd 1-339. Met index op plaatsnamen. 1e van 2 mappen.
445:90
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Onderzoek naar sagenmotieven in het gebied ten Noorden van de provincie Antwerpen' (B) door Reinhilde Aertsen, Verhandeling 2, Universiteit van Leuven (1953), 1966. Genummerd 1-339. Met index op plaatsnamen. 2e van 2 mappen.
445:91
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Onderzoek naar sagenmotieven Bree en omgeving' (B) door Robert Celis, Verhandeling 3, Universiteit van Leuven (1954), 1966. Genummerd 1-497, incompleet. Met index op plaatsnamen. 1e van 3 mappen.
445:92
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Onderzoek naar sagenmotieven Bree en omgeving' (B) door Robert Celis, Verhandeling 3, Universiteit van Leuven (1954), 1966. Genummerd 1-497, incompleet. Met index op plaatsnamen. 2e van 3 mappen.
445:93
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Onderzoek naar sagenmotieven Bree en omgeving' (B) door Robert Celis, Verhandeling 3, Universiteit van Leuven (1954), 1966. Genummerd 1-497, incompleet. Met index op plaatsnamen. 3e van 3 mappen.
445:94
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Onderzoek naar de sagenmotieven in de Polders ten noorden van Antwerpen' (B) door Marcel van den Berg, Verhandeling 4, Universiteit van Leuven (1955), z.j. Genummerd, zeer incompleet, slechts enkele nummers aanwezig. 1 omslag.
445:95
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Onderzoek naar de sagenmotieven in het land tussen Leie en Schelde' (B) door S. Bohez, Verhandeling 6 [=7] (1956), z.j. Genummerd 138-500, incompleet. Met index op plaatsnamen. 1e van 2 omslagen.
445:96
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Onderzoek naar de sagenmotieven in het land tussen Leie en Schelde' (B) door S. Bohez, Verhandeling 6 [=7] (1956), z.j. Genummerd 138-500, incompleet. Met index op plaatsnamen. 2e van 2 omslagen.
445:97
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Onderzoek naar de sagenmotieven in het gebied Mechelen en omgeving' (B) door Lutgaert de Wit, Verhandeling 8 (1956), 1966. Genummerd 1-424. Met index op plaatsnamen. 1e van 3 mappen.
445:98
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Onderzoek naar de sagenmotieven in het gebied Mechelen en omgeving' (B) door Lutgaert de Wit, Verhandeling 8, Universiteit van Leuven (1956), 1966. Genummerd 1-424. Met index op plaatsnamen. 2e van 3 mappen.
445:99
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Onderzoek naar de sagenmotieven in het gebied Mechelen en omgeving' (B) door Lutgaert de Wit, Verhandeling 8, Universiteit van Leuven (1956), 1966. Genummerd 1-424. Met index op plaatsnamen. 3e van 3 mappen.
445:100
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit 'Sagenmotieven in het noordwesten van Limburg' (B) door Ivo Kenens, Verhandeling 9, Universiteit van Leuven (1957), z.j. Genummerd 1-356. Met index op plaatsnamen. 1e van 2 mappen.
445:101
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit 'Sagenmotieven in het noordwesten van Limburg' (B) door Ivo Kenens, Verhandeling 9, Universiteit van Leuven (1957), z.j. Genummerd 1-356. Met index op plaatsnamen. 2e van 2 mappen.
445:102
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Onderzoek naar de sagenmotieven in het kanton Bilzen ' (B) door Wilma Jackers, Verhandeling 13, Universiteit van Leuven (1958), z.j.Genummerd, zeer incompleet, slechts enkele nummers aanwezig. 1 omslag.
445:103
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Onderzoek naar sagenmotieven in het gebied Lier en omgeving' (B) door Hilda van Hoof, Verhandeling 14, Universiteit van Leuven (1958), 1967. Genummerd 1-367, incompleet. Met index op plaatsnamen. 1 omslag.
445:104
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Onderzoek naar sagenmotieven in het land tussen Schelde en Dender' (B) door Paul Henderickx, Verhandeling 15, Universiteit van Leuven (1959), 1967. Genummerd 1-379, incompleet. Met index op plaatsnamen. 1 map.
445:105
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Onderzoek naar sagenmotieven in het gebied Roede van Meenen' (B) door Godelieve Speecke, Verhandeling 16, Universiteit van Leuven (1959), 1967. Genummerd 1-338. Met index op plaatsnamen. 1 map.
445:106
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Onderzoek naar sagenmotieven in het gebied Streek ten Noorden van Tienen' (B) door Godelieve Degeest, Verhandeling 17, Universiteit van Leuven (1960), 1967. Genummerd 101-505. Met index op plaatsnamen. 1e van 2 mappen.
445:107
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Onderzoek naar sagenmotieven in het gebied Streek ten Noorden van Tienen' (B) door Godelieve Degeest, Verhandeling 17, Universiteit van Leuven (1960), 1967. Genummerd 101-505. Met index op plaatsnamen. 2e van 2 mappen.
445:108
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Sagenonderzoek in Roeselare-ambacht en enkele aanpalende gemeenten' (B) door Hedwig van Wassenhove, Verhandeling 18, Universiteit van Leuven (1968), 1968. Genummerd 1-300. Met index op plaatsnamen. 1e van 2 mappen.
445:109
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Sagenonderzoek in Roeselare-ambacht en enkele aanpalende gemeenten' (B) door Hedwig van Wassenhove, Verhandeling 18, Universiteit van Leuven (1968), 1968. Genummerd 1-300. Met index op plaatsnamen. 2e van 2 mappen.
445:110
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Onderzoek naar de sagenmotieven in het overgangsgebied Antwerpen-Kempen' (B) door Hugo Hendrickx, Verhandeling 19, Universiteit van Leuven (1962), 1967. Genummerd 1-772. Met index op plaatsnamen. 1e van 2 mappen.
445:111
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Onderzoek naar de sagenmotieven in het overgangsgebied Antwerpen-Kempen' (B) door Hugo Hendrickx, Verhandeling 19, Universiteit van Leuven (1962), 1967. Genummerd 1-772. Met index op plaatsnamen. 2e van 2 mappen.
445:112
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Onderzoek naar de sagenmotieven in Klein-Brabant' (B) door Jan Wauters, Verhandeling 20, Universiteit van Leuven (1962), z.j. Genummerd 1-539. Met index op plaatsnamen. 1e van 3 mappen.
445:113
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Onderzoek naar de sagenmotieven in Klein-Brabant' (B) door Jan Wauters, Verhandeling 20, Universiteit van Leuven (1962), z.j. Genummerd 1-539. Met index op plaatsnamen. 2e van 3 mappen.
445:114
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Onderzoek naar de sagenmotieven in Klein-Brabant' (B) door Jan Wauters, Verhandeling 20, Universiteit van Leuven (1962), z.j. Genummerd 1-539. Met index op plaatsnamen. 3e van 3 mappen.
445:115
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Sagenonderzoek op de grens tussen Oost-, West- en Zeeuws-Vlaanderen' (B) door Omer Mattheeuws, Verhandeling 22, Universiteit van Leuven (1963), z.j. Genummerd 1-524. Met index op plaatsnamen. 1e van 2 mappen.
445:116
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Sagenonderzoek op de grens tussen Oost-, West- en Zeeuws-Vlaanderen' (B) door Omer Mattheeuws, Verhandeling 22, Universiteit van Leuven (1963), z.j. Genummerd 1-524. Met index op plaatsnamen. 2e van 2 mappen.
445:117
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Onderzoek naar de sagenmotieven tussen de Antwerpse agglomeratie en de Rupelstreek' (B) door Paul Smets, Verhandeling 23, Universiteit van Leuven (1965), z.j. Genummerd 1-408. Met index op plaatsnamen. 1e van 2 mappen.
445:118
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Onderzoek naar de sagenmotieven tussen de Antwerpse agglomeratie en de Rupelstreek' (B) door Paul Smets, Verhandeling 23, Universiteit van Leuven (1965), z.j. Genummerd 1-408. Met index op plaatsnamen. 2e van 2 mappen.
445:119
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Onderzoek naar de sagenmotieven in Heist-op-den-Berg en omgeving' (B) door Wilfried van Hoof, Verhandeling 24, Universiteit van Leuven (1963), z.j. Genummerd 1-440. Met index op plaatsnamen. 1e van 2 mappen.
445:120
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Onderzoek naar de sagenmotieven in Heist-op-den-Berg en omgeving' (B) door Wilfried van Hoof, Verhandeling 24, Universiteit van Leuven (1963), z.j. Genummerd 1-440. Met index op plaatsnamen. 2e van 2 mappen.
445:121
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Onderzoek naar de sagenmotieven in het land van Herentals' (B) door Agnes Michielsen, Verhandeling 25, Universiteit van Leuven (1964), 1968. Genummerd 1-794. Met index op plaatsnamen. 1e van 4 mappen.
445:122
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Onderzoek naar de sagenmotieven in het land van Herentals' (B) door Agnes Michielsen, Verhandeling 25, Universiteit van Leuven (1964), 1968. Genummerd 1-794. Met index op plaatsnamen. 2e van 4 mappen.
445:123
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Onderzoek naar de sagenmotieven in het land van Herentals' (B) door Agnes Michielsen, Verhandeling 25, Universiteit van Leuven (1964), 1968. Genummerd 1-794. Met index op plaatsnamen. 3e van 4 mappen.
445:124
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Onderzoek naar de sagenmotieven in het land van Herentals' (B) door Agnes Michielsen, Verhandeling 25, Universiteit van Leuven (1964), 1968. Genummerd 1-794. Met index op plaatsnamen. 4e van 4 mappen.
445:125
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Onderzoek naar de sagenmotieven in het hart van de Antwerpse Kempen' (B) door Hervé Daras, Verhandeling 26, Universiteit van Leuven (1964), 1968. Genummerd 1-1975.Met index op plaatsnamen. 1e van 9 mappen.
445:126
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Onderzoek naar de sagenmotieven in het hart van de Antwerpse Kempen' (B) door Hervé Daras, Verhandeling 26, Universiteit van Leuven (1964), 1968. Genummerd 1-1975. Met index op plaatsnamen. 2e van 9 mappen.
445:127
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Onderzoek naar de sagenmotieven in het hart van de Antwerpse Kempen' (B) door Hervé Daras, Verhandeling 26, Universiteit van Leuven (1964), 1968. Genummerd 1-1975. Met index op plaatsnamen. 3e van 9 mappen.
445:128
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Onderzoek naar de sagenmotieven in het hart van de Antwerpse Kempen' (B) door Hervé Daras, Verhandeling 26, Universiteit van Leuven (1964), 1968. Genummerd 1-1975. Met index op plaatsnamen. 4e van 9 mappen.
445:129
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Onderzoek naar de sagenmotieven in het hart van de Antwerpse Kempen' (B) door Hervé Daras, Verhandeling 26, Universiteit van Leuven (1964), 1968. Genummerd 1-1975. Met index op plaatsnamen. 5e van 9 mappen.
445:130
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Onderzoek naar de sagenmotieven in het hart van de Antwerpse Kempen' (B) door Hervé Daras, Verhandeling 26, Universiteit van Leuven (1964), 1968. Genummerd 1-1975. Met index op plaatsnamen. 6e van 9 mappen.
445:131
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Onderzoek naar de sagenmotieven in het hart van de Antwerpse Kempen' (B) door Hervé Daras, Verhandeling 26, Universiteit van Leuven (1964), 1968. Genummerd 1-1975. Met index op plaatsnamen. 7e van 9 mappen.
445:132
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Onderzoek naar de sagenmotieven in het hart van de Antwerpse Kempen' (B) door Hervé Daras, Verhandeling 26, Universiteit van Leuven (1964), 1968. Genummerd 1-1975. Met index op plaatsnamen. 8e van 9 mappen.
445:133
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Onderzoek naar de sagenmotieven in het hart van de Antwerpse Kempen' (B) door Hervé Daras, Verhandeling 26, Universiteit van Leuven (1964), 1968. Genummerd 1-1975. Met index op plaatsnamen. 9e van 9 mappen.
445:134
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Onderzoek naar de sagenmotieven in het hart van de Antwerpse Kempen' (B) door Hervé Daras, Verhandeling 26, Universiteit van Leuven (1964), z.j. Genummerd 1000 (876)-2000-(497). 1e van 3 mappen.
445:135
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Onderzoek naar de sagenmotieven in het hart van de Antwerpse Kempen' (B) door Hervé Daras, Verhandeling 26, Universiteit van Leuven (1964), z.j. Genummerd 1000 (876)-2000-(497). 2e van 3 mappen.
445:136
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Onderzoek naar de sagenmotieven in het hart van de Antwerpse Kempen' (B) door Hervé Daras, Verhandeling 26, Universiteit van Leuven (1964), z.j. Genummerd 1000 (876)-2000-(497). 3e van 3 mappen.
445:137
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit de 'Verzameling van sagen uit de Vlaamse Ardennen' (B) door M.P. Kestelyn, Verhandeling 27, Universiteit van Leuven (1964), z.j. Genummerd 1-549. Met index op plaatsnamen. 1e van 3 mappen.
445:138
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit de 'Verzameling van sagen uit de Vlaamse Ardennen' (B) door M.P. Kestelyn, Verhandeling 27, Universiteit van Leuven (1964), z.j. Genummerd 1-549. Met index op plaatsnamen. 2e van 3 mappen.
445:139
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit de 'Verzameling van sagen uit de Vlaamse Ardennen' (B) door M.P. Kestelyn, Verhandeling 27, Universiteit van Leuven (1964), z.j. Genummerd 1-549. Met index op plaatsnamen. 3e van 3 mappen.
445:140
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Onderzoek naar de sagenmotieven in 't Vrijbos' (B) door Stefaan Top, Verhandeling 28, Universiteit van Leuven (1964), z.j. Genummerd 1-244A. Met index op plaatsnamen. 1e van 5 mappen.
445:141
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Onderzoek naar de sagenmotieven in 't Vrijbos' (B) door Stefaan Top, Verhandeling 28, Universiteit van Leuven (1964), z.j. Genummerd 1-244A. Met index op plaatsnamen. 2e van 5 mappen.
445:142
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Onderzoek naar de sagenmotieven in 't Vrijbos' (B) door Stefaan Top, Verhandeling 28, Universiteit van Leuven (1964), z.j. Genummerd 1-244A. Met index op plaatsnamen. 3e van 5 mappen.
445:143
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Onderzoek naar de sagenmotieven in 't Vrijbos' (B) door Stefaan Top, Verhandeling 28, Universiteit van Leuven (1964), z.j. Genummerd 1-244A. Met index op plaatsnamen. 4e van 5 mappen.
445:144
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Onderzoek naar de sagenmotieven in 't Vrijbos' (B) door Stefaan Top, Verhandeling 28, Universiteit van Leuven (1964), z.j. Genummerd 1-244A. Met index op plaatsnamen. 5e van 5 mappen.
445:145
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Sagenonderzoek in de Denderstreek tussen Ninove, Geraardsbergen en Herzele' (B) door M.D. van der Linden, Verhandeling 29, Universiteit van Leuven (1964), 1968. Genummerd 1-817. Met index op plaatsnamen. 1e van 4 mappen.
445:146
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Sagenonderzoek in de Denderstreek tussen Ninove, Geraardsbergen en Herzele' (B) door M.D. van der Linden, Verhandeling 29, Universiteit van Leuven (1964), 1968. Genummerd 1-817. Met index op plaatsnamen. 2e van 4 mappen.
445:147
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Sagenonderzoek in de Denderstreek tussen Ninove, Geraardsbergen en Herzele' (B) door M.D. van der Linden, Verhandeling 29, Universiteit van Leuven (1964), 1968. Genummerd 1-817. Met index op plaatsnamen. 3e van 4 mappen.
445:148
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Sagenonderzoek in de Denderstreek tussen Ninove, Geraardsbergen en Herzele' (B) door M.D. van der Linden, Verhandeling 29, Universiteit van Leuven (1964), 1968. Genummerd 1-817. Met index op plaatsnamen. 4e van 4 mappen.
445:149
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Onderzoek naar sagenmotieven in het grensgebied Kempen-Hageland' (B) door Monique Vankerkhoven, Verhandeling 30, Universiteit van Leuven (1964), z.j. Genummerd 1-750. Met index op plaatsnamen. 1e van 3 mappen.
445:150
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Onderzoek naar sagenmotieven in het grensgebied Kempen-Hageland' (B) door Monique Vankerkhoven, Verhandeling 30, Universiteit van Leuven (1964), z.j. Genummerd 1-750. Met index op plaatsnamen. 2e van 3 mappen.
445:151
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Onderzoek naar sagenmotieven in het grensgebied Kempen-Hageland' (B) door Monique Vankerkhoven, Verhandeling 30, Universiteit van Leuven (1964), z.j. Genummerd 1-750. Met index op plaatsnamen. 3e van 3 mappen.
445:152
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Onderzoek naar sagenmotieven in de streek tussen Mechelen en Leuven (Brabantse Kempen)' (B) door Alice van Looy, Verhandeling 31, Universiteit van Leuven (1964), z.j. Genummerd 1-622. Met index op plaatsnamen. 1e van 2 mappen.
445:153
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Onderzoek naar sagenmotieven in de streek tussen Mechelen en Leuven (Brabantse Kempen)' (B) door Alice van Looy, Verhandeling 31, Universiteit van Leuven (1964), z.j. Genummerd 1-622. Met index op plaatsnamen. 2e van 2 mappen.
445:154
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Sagenonderzoek in het kanton Sint-Truiden' (B) door Andrée Abeels, Verhandeling 32, Universiteit van Leuven (1965), z.j. Genummerd 1-782. Met index op plaatsnamen. 1e van 3 mappen.
445:155
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Sagenonderzoek in het kanton Sint-Truiden' (B) door Andrée Abeels, Verhandeling 32, Universiteit van Leuven (1965), z.j. Genummerd 1-782. Met index op plaatsnamen. 2e van 3 mappen.
445:156
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Sagenonderzoek in het kanton Sint-Truiden' (B) door Andrée Abeels, Verhandeling 32, Universiteit van Leuven (1965), z.j. Genummerd 1-782. Met index op plaatsnamen. 3e van 3 mappen.
445:157
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Onderzoek naar sagenmotieven ten zuiden van Brugge' (B) door Lieven Cumps, Verhandeling 33, Universiteit van Leuven (1965), z.j. Genummerd 1-478. Met index op plaatsnamen. 1e van 2 mappen.
445:158
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Onderzoek naar sagenmotieven ten zuiden van Brugge' (B) door Lieven Cumps, Verhandeling 33, Universiteit van Leuven (1965), z.j. Genummerd 1-478. Met index op plaatsnamen. 2e van 2 mappen.
445:159
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Onderzoek naar sagenmotieven in Budel, Maarheze, Stamprooi, Weert, Kinrooi, Molenbeersel, Ophoven, Kessenich' (B) door Thomas Daniëls, Verhandeling 34, Universiteit van Leuven (1965), z.j. Genummerd 1-819. Met index op plaatsnamen. 1e van 3 mappen.
445:160
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Onderzoek naar sagenmotieven in Budel, Maarheze, Stamprooi, Weert, Kinrooi, Molenbeersel, Ophoven, Kessenich' (B) door Thomas Daniëls, Verhandeling 34, Universiteit van Leuven (1965), z.j. Genummerd 1-819. Met index op plaatsnamen. 2e van 3 mappen.
445:161
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Onderzoek naar sagenmotieven in Budel, Maarheze, Stamprooi, Weert, Kinrooi, Molenbeersel, Ophoven, Kessenich' (B) door Thomas Daniëls, Verhandeling 34, Universiteit van Leuven (1965), z.j. Genummerd 1-819. Met index op plaatsnamen. 3e van 3 mappen.
445:162
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Sagenonderzoek in het kanton Borgloon' (B) door Renée Jagenau, Verhandeling 36, Universiteit van Leuven (1965), z.j. Genummerd 1-552. Met index op plaatsnamen. 1e van 2 mappen.
445:163
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Sagenonderzoek in het kanton Borgloon' (B) door Renée Jagenau, Verhandeling 36, Universiteit van Leuven (1965), z.j. Genummerd 1-552. Met index op plaatsnamen. 2e van 2 mappen.
445:164
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Sagenonderzoek in het oostelijk gedeelte van het arrondissement Ieper' (B) door Mark Reynaert, Verhandeling 37, Universiteit van Leuven (1965), z.j. Genummerd 1-366. Met index op plaatsnamen. 1e van 2 mappen.
445:165
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Sagenonderzoek in het oostelijk gedeelte van het arrondissement Ieper' (B) door Mark Reynaert, Verhandeling 37, Universiteit van Leuven (1965), z.j. Genummerd 1-366. Met index op plaatsnamen. 2e van 2 mappen.
445:166
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Onderzoek naar de sagenmotieven in Rupelstreek en omgeving' (B) door Lutgaert Smets, Verhandeling 38, Universiteit van Leuven (1963), z.j. Genummerd 1-421. Met index op plaatsnamen. 1e van 2 mappen.
445:167
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Onderzoek naar de sagenmotieven in Rupelstreek en omgeving' (B) door Lutgaert Smets, Verhandeling 38, Universiteit van Leuven (1963), z.j. Genummerd 1-421. Met index op plaatsnamen. 2e van 2 mappen.
445:168
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Onderzoek naar sagenmotieven in gemeenten ten Noorden van Brugge' (B) door Mirjam van der Cruysse, Verhandeling 39, Universiteit van Leuven (1965), 1969. Genummerd 1-754. Met index op plaatsnamen. 1e van 3 mappen.
445:169
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Onderzoek naar sagenmotieven in gemeenten ten Noorden van Brugge' (B) door Mirjam van der Cruysse, Verhandeling 39, Universiteit van Leuven (1965), 1969. Genummerd 1-754. Met index op plaatsnamen. 2e van 3 mappen.
445:170
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Onderzoek naar sagenmotieven in gemeenten ten Noorden van Brugge' (B) door Mirjam van der Cruysse, Verhandeling 39, Universiteit van Leuven (1965), 1969. Genummerd 1-754. Met index op plaatsnamen. 3e van 3 mappen.
445:171
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Sagenonderzoek in Antwerpen en de Antwerpse agglomeratie' (B) door Ria Cambré, Verhandeling 42, Universiteit van Leuven (1966), 1969. Genummerd 1-309. Met index op plaatsnamen. 1 map.
445:172
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Sagenonderzoek in het westelijk gedeelte van het arrondissement Ieper' (B) door Kristiaan Erard, Verhandeling 43, Universiteit van Leuven (1966), 1970. Genummerd 1(1)-55(470). Met index op plaatsnamen. 1e van 2 mappen.
445:173
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Sagenonderzoek in het westelijk gedeelte van het arrondissement Ieper' (B) door Kristiaan Erard, Verhandeling 43, Universiteit van Leuven (1966), 1970. Genummerd 1(1)-55(470). Met index op plaatsnamen. 2e van 2 mappen.
445:174
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Sagenonderzoek in het kanton Herk-de-Stad' (B) door Marie-Claire Hermans, Verhandeling 44, Universiteit van Leuven (1966), 1968. Genummerd 1-968. Met index op plaatsnamen. 1e van 4 mappen.
445:175
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Sagenonderzoek in het kanton Herk-de-Stad' (B) door Marie-Claire Hermans, Verhandeling 44, Universiteit van Leuven (1966), 1968. Genummerd 1-968. Met index op plaatsnamen. 2e van 4 mappen.
445:176
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Sagenonderzoek in het kanton Herk-de-Stad' (B) door Marie-Claire Hermans, Verhandeling 44, Universiteit van Leuven (1966), 1968. Genummerd 1-968. Met index op plaatsnamen. 3e van 4 mappen.
445:177
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Sagenonderzoek in het kanton Herk-de-Stad' (B) door Marie-Claire Hermans, Verhandeling 44, Universiteit van Leuven (1966), 1968. Genummerd 1-968. Met index op plaatsnamen. 4e van 4 mappen.
445:178
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Sagenonderzoek tussen Schelde en Leie in het oostelijk gedeelte van West-Vlaanderen' (B) door Frans van Houdenhove, Verhandeling 45, Universiteit van Leuven (1967), 1968. Genummerd 1-654. Met index op plaatsnamen. 1e van 3 mappen.
445:179
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Sagenonderzoek tussen Schelde en Leie in het oostelijk gedeelte van West-Vlaanderen' (B) door Frans van Houdenhove, Verhandeling 45, Universiteit van Leuven (1967), 1968. Genummerd 1-654. Met index op plaatsnamen. 2e van 3 mappen.
445:180
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Sagenonderzoek tussen Schelde en Leie in het oostelijk gedeelte van West-Vlaanderen' (B) door Frans van Houdenhove, Verhandeling 45, Universiteit van Leuven (1967), 1968. Genummerd 1-654. Met index op plaatsnamen. 3e van 3 mappen.
445:181
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Sagenonderzoek in het kanton Tongeren' (B) door Marie-Ghislaine Dreezen, Verhandeling 46, Universiteit van Leuven (1967), 1970. Genummerd 1-R126, incompleet. Met index op plaatsnamen. 1e van 3 mappen.
445:182
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Sagenonderzoek in het kanton Tongeren' (B) door Marie-Ghislaine Dreezen, Verhandeling 46, Universiteit van Leuven (1967), 1970. Genummerd 1-R126, incompleet. Met index op plaatsnamen. 2e van 3 mappen.
445:183
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Sagenonderzoek in het kanton Tongeren' (B) door Marie-Ghislaine Dreezen, Verhandeling 46, Universiteit van Leuven (1967), 1970. Genummerd 1-R126, incompleet. Met index op plaatsnamen. 3e van 3 mappen.
445:184
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Sagenonderzoek in een deel van het Waasland en een deel van het land van Dendermonde' (B) door V. van Onsem, Verhandeling 47, Universiteit van Leuven (1967), 1968. Genummerd 1-267B. Met index op plaatsnamen. 1 map.
445:185
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Sagenonderzoek tussen Brussel - Mechelen - Leuven' (B) door Guy Govaerts, Verhandeling 48, Universiteit van Leuven (1967), 1968. Genummerd 1-280. Met index op plaatsnamen. 1 map.
445:186
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Sagenonderzoek aan de grens van Oost-Vlaanderen en Brabant' (B) door Marguerite de Groot, Verhandeling 49, Universiteit van Leuven (1967), 1968. Genummerd 1-853. Met index op plaatsnamen. 1e van 3 mappen.
445:187
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Sagenonderzoek aan de grens van Oost-Vlaanderen en Brabant' (B) door Marguerite de Groot, Verhandeling 49, Universiteit van Leuven (1967), 1968. Genummerd 1-853. Met index op plaatsnamen. 2e van 3 mappen.
445:188
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Sagenonderzoek aan de grens van Oost-Vlaanderen en Brabant' (B) door Marguerite de Groot, Verhandeling 49, Universiteit van Leuven (1967), 1968. Genummerd 1-853. Met index op plaatsnamen. 3e van 3 mappen.
445:189
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Onderzoek naar sagenmotieven aan de oostkust' (B) door Christiaen Dewaele, Verhandeling 50, Universiteit van Leuven (1967), z.j. Genummerd 1-590. Met index op plaatsnamen. 1e van 2 mappen.
445:190
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Onderzoek naar sagenmotieven aan de oostkust' (B) door Christiaen Dewaele, Verhandeling 50, Universiteit van Leuven (1967), z.j. Genummerd 1-590. Met index op plaatsnamen. 2e van 2 mappen.
445:191
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Sagenonderzoek in het zuidelijk gedeelte van de roede van Tielt en Izegem' (B) door Roger Callens, Verhandeling 51, Universiteit van Leuven (1968), z.j. Genummerd 1-455. Met index op plaatsnamen. 1 map.
445:192
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Sagenonderzoek in het grensgebied van de Limburgse Kempen' (B) door Clement Ooms, Verhandeling 51, Universiteit van Leuven (1968), 1971. Genummerd 1-562. Met index op plaatsnamen. 1e van 2 mappen.
445:193
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Sagenonderzoek in het grensgebied van de Limburgse Kempen' (B) door Clement Ooms, Verhandeling 51, Universiteit van Leuven (1968), 1971. Genummerd 1-562. Met index op plaatsnamen. 2e van 2 mappen.
445:194
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Sagenonderzoek in tien gemeenten in de Maasvallei' (B) door Jozef Venken, Verhandeling 53, Universiteit van Leuven (1968), 1970. Genummerd 1-635-14. Met index op plaatsnamen. 1e van 4 mappen.
445:195
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Sagenonderzoek in tien gemeenten in de Maasvallei' (B) door Jozef Venken, Verhandeling 53, Universiteit van Leuven (1968), 1970. Genummerd 1-635-14. Met index op plaatsnamen. 2e van 4 mappen.
445:196
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Sagenonderzoek in tien gemeenten in de Maasvallei' (B) door Jozef Venken, Verhandeling 53, Universiteit van Leuven (1968), 1970. Genummerd 1-635-14. Met index op plaatsnamen. 3e van 4 mappen.
445:197
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Sagenonderzoek in tien gemeenten in de Maasvallei' (B) door Jozef Venken, Verhandeling 53, Universiteit van Leuven (1968), 1970. Genummerd 1-635-14. Met index op plaatsnamen. 4e van 4 mappen.
445:198
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit 'Onderzoek naar de Sagenmotieven in het Oosten van het Houtland' (B) door Paul Vandewalle, Verhandeling 54, Universiteit van Leuven (1968), z.j. Genummerd 1-581, 0.1-0.14. Met index op plaatsnamen. 1e van 3 mappen.
445:199
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit 'Onderzoek naar de Sagenmotieven in het Oosten van het Houtland' (B) door Paul Vandewalle, Verhandeling 54, Universiteit van Leuven (1968), z.j. Genummerd 1-581, 0.1-0.14. Met index op plaatsnamen. 2e van 3 mappen.
445:200
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit 'Onderzoek naar de Sagenmotieven in het Oosten van het Houtland' (B) door Paul Vandewalle, Verhandeling 54, Universiteit van Leuven (1968), z.j. Genummerd 1-581, 0.1-0.14. Met index op plaatsnamen. 3e van 3 mappen.
445:201
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Sagenstudie van het gebied "Bachten de Kupe" tot over de Franse grens' (B) door Simone van Bael-Lehouck, Verhandeling 55, Universiteit van Leuven (1969), 1970. Genummerd 1-818. Met index op plaatsnamen. 1e van 3 mappen.
445:202
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Sagenstudie van het gebied "Bachten de Kupe" tot over de Franse grens' (B) door Simone van Bael-Lehouck, Verhandeling 55, Universiteit van Leuven (1969), 1970. Genummerd 1-818. Met index op plaatsnamen. 2e van 3 mappen.
445:203
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Sagenstudie van het gebied "Bachten de Kupe" tot over de Franse grens' (B) door Simone van Bael-Lehouck, Verhandeling 55, Universiteit van Leuven (1969), 1970. Genummerd 1-818. Met index op plaatsnamen. 3e van 3 mappen.
445:204
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Sagenonderzoek in: Moerzeken, Hamme, Tielrode, Elversele, Sint-Niklaas, Temse, Steendorp en Kruibeke' (B) door R. Callaert, Verhandeling 56, Universiteit van Leuven (1969), 1970. Genummerd 1-209. Met index op plaatsnamen. 1 map.
445:205
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Onderzoek naar de sagenmotieven in Westerlo en omgeving' (B) door Boudewijn van Grieken, Verhandeling 57, Universiteit van Leuven (1965), 1967. Genummerd 1-883 (incompleet, nrs.380-883 ontbreken). Met index op plaatsnamen. 1 map.
445:206
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Sagenonderzoek ten oosten van Aalst en in Noord-West-Brabant, Leuven' (B) door Lies Pauwels, Verhandeling 57, Universiteit van Leuven (1969), 1970. Genummerd 1-989, 1-18. Met index op plaatsnamen. 1e van 4 mappen.
445:207
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Sagenonderzoek ten oosten van Aalst en in Noord-West-Brabant, Leuven' (B) door Lies Pauwels, Verhandeling 57, Universiteit van Leuven (1969), 1970. Genummerd 1-989, 1-18. Met index op plaatsnamen. 2e van 4 mappen.
445:208
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Sagenonderzoek ten oosten van Aalst en in Noord-West-Brabant, Leuven' (B) door Lies Pauwels, Verhandeling 57, Universiteit van Leuven (1969), 1970. Genummerd 1-989, 1-18. Met index op plaatsnamen. 3e van 4 mappen.
445:209
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Sagenonderzoek ten oosten van Aalst en in Noord-West-Brabant, Leuven' (B) door Lies Pauwels, Verhandeling 57, Universiteit van Leuven (1969), 1970. Genummerd 1-989, 1-18. Met index op plaatsnamen. 4e van 4 mappen.
445:210
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Sagenstudie van het gebied ten noordwesten van het Houtland' (B) door Marie-Rose Nijsters, Verhandeling 58, Universiteit van Leuven (1969), 1970. Genummerd 1-163/4. Met index op plaatsnamen. 1e van 3 mappen.
445:211
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Sagenstudie van het gebied ten noordwesten van het Houtland' (B) door Marie-Rose Nijsters, Verhandeling 58, Universiteit van Leuven (1969), 1970. Genummerd 1-163/4. Met index op plaatsnamen. 2e van 3 mappen.
445:212
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Sagenstudie van het gebied ten noordwesten van het Houtland' (B) door Marie-Rose Nijsters, Verhandeling 58, Universiteit van Leuven (1969), 1970. Genummerd 1-163/4. Met index op plaatsnamen. 3e van 3 mappen.
445:213
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Sagenonderzoek in negentien gemeenten ten westen van Brussel' (B) door Walter van Wesenbeeck, Verhandeling 59, Universiteit van Leuven (1969), 1970. Genummerd 1-533, A-U. Met index op plaatsnamen. 1e van 2 mappen.
445:214
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Sagenonderzoek in negentien gemeenten ten westen van Brussel' (B) door Walter van Wesenbeeck, Verhandeling 59, Universiteit van Leuven (1969), 1970. Genummerd 1-533, A-U. Met index op plaatsnamen. 2e van 2 mappen.
445:215
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Sagenonderzoek in het noordelijk gedeelte van het Land van Waas' (B) door Hugo Verherstraeten, Verhandeling 60, Universiteit van Leuven (1970), 1970. Genummerd 1-332. Met index op plaatsnamen. 1 map.
445:216
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Onderzoek naar de sagenmotieven in het hartje van het Houtland' (B) door Willy van Houcke, Verhandeling 61, Universiteit van Leuven (1970), 1971. Genummerd 1-828, 1(1)-1(94). Met index op plaatsnamen. 1e van 4 mappen.
445:217
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Onderzoek naar de sagenmotieven in het hartje van het Houtland' (B) door Willy van Houcke, Verhandeling 61, Universiteit van Leuven (1970), 1971. Genummerd 1-828, 1(1)-1(94). Met index op plaatsnamen. 2e van 4 mappen.
445:218
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Onderzoek naar de sagenmotieven in het hartje van het Houtland' (B) door Willy van Houcke, Verhandeling 61, Universiteit van Leuven (1970), 1971. Genummerd 1-828, 1(1)-1(94). Met index op plaatsnamen. 3e van 4 mappen.
445:219
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Onderzoek naar de sagenmotieven in het hartje van het Houtland' (B) door Willy van Houcke, Verhandeling 61, Universiteit van Leuven (1970), 1971. Genummerd 1-828, 1(1)-1(94). Met index op plaatsnamen. 4e van 4 mappen.
445:220
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Sagenonderzoek in het zuidelijk deel van Belgisch-Limburgse Maasvallei' (B) door Piet Knabben, Verhandeling 62, Universiteit van Leuven (1970), z.j. Genummerd 1-662 (vervolg). 1e van 4 mappen.
445:221
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Sagenonderzoek in het zuidelijk deel van Belgisch-Limburgse Maasvallei' (B) door Piet Knabben, Verhandeling 62, Universiteit van Leuven (1970), z.j. Genummerd 1-662 (vervolg). 2e van 4 mappen.
445:222
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Sagenonderzoek in het zuidelijk deel van Belgisch-Limburgse Maasvallei' (B) door Piet Knabben, Verhandeling 62, Universiteit van Leuven (1970), z.j. Genummerd 1-662 (vervolg). 3e van 4 mappen.
445:223
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Sagenonderzoek in het zuidelijk deel van Belgisch-Limburgse Maasvallei' (B) door Piet Knabben, Verhandeling 62, Universiteit van Leuven (1970), z.j. Genummerd 1-662 (vervolg). 4e van 4 mappen.
445:224
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Sagenonderzoek in het centraal gedeelte van Belgisch Limburg' (B) door Willy Achten, Verhandeling 63, Universiteit van Leuven (1971), z.j. Genummerd P1-121d. 1e van 4 mappen.
445:225
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Sagenonderzoek in het centraal gedeelte van Belgisch Limburg' (B) door Willy Achten, Verhandeling 63, Universiteit van Leuven (1971), z.j. Genummerd P1-121d. 2e van 4 mappen.
445:226
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Sagenonderzoek in het centraal gedeelte van Belgisch Limburg' (B) door Willy Achten, Verhandeling 63, Universiteit van Leuven (1971), z.j. Genummerd P1-121d. 3e van 4 mappen.
445:227
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit het 'Sagenonderzoek in het centraal gedeelte van Belgisch Limburg' (B) door Willy Achten, Verhandeling 63, Universiteit van Leuven (1971), z.j. Genummerd P1-121d. 4e van 4 mappen.
445:228
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit 'Bijdrage tot de studie van de volkssagen in het Land van Waas' (B) door Hugo Arens, Verhandeling Universiteit Gent (1954), [gepubliceerd in 'Oostvlaamsche Zanten'], 1966. Genummerd 1-188. Met index op plaatsnamen. 1 map.
445:229
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit 'Bijdrage tot de studie van de volkssagen bij de Vlaamse strand- en zeevissers' (B) door Annie Cornelis, Verhandeling Universiteit Gent (1958), z.j. Genummerd 1-212. Met index op plaatsnamen. 1 map.
445:230
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit 'Vlaamsche sagen uit den volksmond' (B) door Alfons De Cock, [uitgegeven in boekvorm: Amsterdam : Wereldbibliotheek, 1921], z.j. Genummerd 1-273. Met index op plaatsnamen. 1 map.
445:231
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit 'Bijdrage tot een sagenboek van Poperinge en aanpalende gemeenten' (B) door Michel Deschrijver, Verhandeling Universiteit Gent (1961), z.j. Genummerd 1-363. Met index op plaatsnamen. 1e van 2 mappen.
445:232
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit 'Bijdrage tot een sagenboek van Poperinge en aanpalende gemeenten' (B) door Michel Deschrijver, Verhandeling Universiteit Gent (1961), z.j. Genummerd 1-363. Met index op plaatsnamen. 2e van 2 mappen.
445:233
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit 'Bijdrage tot de studie van de volkssagen in Zuid-Oostvlaanderen: Oudenaarde en Bevere' (B) door Abel Desmyter, Verhandeling Universiteit Gent (1955), 1969. Genummerd 1-160. Met index op plaatsnamen. 1 map.
445:234
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit 'Sagen weerszijden de schreve : van Oost-Cappel tot Winnezele, van Beveren tot Watou' (B) door A.M. Devynck, Verhandeling Universiteit Gent (1967), [uitgegeven in boekvorm: Nieuwpoort : Bachten de Kupe, 1967], z.j. Genummerd 1-573. Met index op plaatsnamen. 1e van 2 mappen.
445:235
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit 'Sagen weerszijden de schreve : van Oost-Cappel tot Winnezele, van Beveren tot Watou' (B) door A.M. Devynck, Verhandeling Universiteit Gent (1967), [uitgegeven in boekvorm: Nieuwpoort : Bachten de Kupe, 1967], z.j. Genummerd 1-573. Met index op plaatsnamen. 2e van 2 mappen.
445:236
Kopie-typoscript van volksverhalen afkomstig uit 'Bijdrage tot een sagenboek van Zuid-Oostvlaanderen' (B) door R. de Geeter, Verhandeling Universiteit Gent (1952), 1966. Genummerd 1-247. Met index op plaatsnamen. 1 map.
445:237
Indexen op niet-aangetroffen licentiaatsverhandelingen + Lijst der verhandelingen (1950-1966) Universiteit Leuven. Z.j. 1 omslag.
445:238
Diverse classificatiesystemen van verhaaltypen.
N.B. Over o.a. tovenaars, plaaggeesten, aardgeesten, dierensagen. Z.j. 1 omslag.
445:239
Typoscripten van diverse verhalen. Z.j. 1 map.
445:240
Typoscripten van niet-geclassificeerde verhalen. Z.j. 1 map.
N.B. Oorspronkelijke tekst op stofmap: "al behandeld".
445:241
Typoscripten van diverse verhalen. Z.j. 1 omslag.
N.B. Ordening alfabetisch naar bron.
445:242
Typoscripten van niet-geclassificeerde verhalen. Z.j. 1 omslag.
N.B. Oorspronkelijke tekst op stofmap: "sagen". Bevat ook aantekeningen van Sinninghe en correspondentie.
445:243
Typoscripten van niet geclassificeerde verhalen. Z.j. 1 omslag.
445:244
Typoscripten van niet-geclassificeerde verhalen. Z.j. 1 map.
N.B. Oorspronkelijke tekst op stofmap: "uitzoeken en op kaart zetten". Bevat ook aantekeningen van Sinninghe en correspondentie.
445:245
Typoscripten van niet-geclassificeerde verhalen. Z.j. 1 map.
N.B. Oorspronkelijke tekst op stofmap: "Volksverhalen, gebruiken etc. waarvan nog een kaart en doorslagen gemaakt moeten worden." Bevat ook aantekeningen van Sinninghe, correspondentie en krantenartikelen.
445:246
Typoscripten van niet-geclassificeerde verhalen. Z.j. 1 omslag.
N.B. Hoofdzakelijk verhalen ondertekend door A. Booijvier.
445:247
Typoscripten van niet-geclassificeerde verhalen. Z.j. 1 omslag.
N.B. Oorspronkelijke tekst op stofmap: "nog te behandelen". Bevat aantekeningen van Sinninghe en correspondentie.
445:248
Typoscripten van niet-geclassificeerde verhalen. Z.j. 1 map.
N.B. Oorspronkelijke tekst op stofmap: "reeds behandeld".
445:249
Lijsten van [blijkbaar] geëxcerpeerde boeken en tijdschriften. Z.j. 1 omslag.
445:250
Typoscripten van sprookjes. Z.j. 1e van 4 mappen.
N.B. Ordening naar de catalogus van Aarne-Thompson; nrs. 15-676. Vermoedelijke bron voor Sinninghe's Katalog der Niederländische Märchens, Ursprungssage, Sagen und Legendenvarianten (1943), maar ook later nog bijgewerkt.
445:251
Typoscripten van sprookjes. Z.j. 2e van 4 mappen.
N.B. Ordening naar de catalogus van Aarne-Thompson; nrs. 700-1199. Vermoedelijke bron voor Sinninghe's Katalog der Niederländische Märchens, Ursprungssage, Sagen und Legendenvarianten (1943), maar ook later nog bijgewerkt.
445:252
Typoscripten van sprookjes. Z.j. 3e van 4 mappen.
N.B. Ordening naar de catalogus van Aarne-Thompson; nrs. 1200-1838. Vermoedelijke bron voor Sinninghe's Katalog der Niederländische Märchens, Ursprungssage, Sagen und Legendenvarianten (1943), maar ook later nog bijgewerkt.
445:253
Typoscripten van sprookjes. Z.j. 4e van 4 mappen.
N.B. Ordening naar de catalogus van Aarne-Thompson; nrs. 1846-2300. Vermoedelijke bron voor Sinninghe's Katalog der Niederländische Märchens, Ursprungssage, Sagen und Legendenvarianten (1943), maar ook later nog bijgewerkt.
445:254
Typoscripten van verhalen uit Groningen. Z.j. 1 omslag.
445:255
Typoscripten van verhalen uit Groningen. Z.j. 1 omslag.
445:256
Typoscripten van verhalen uit Groningen. Z.j. 1 omslag.
N.B. Alfabetisch geordend naar plaatsnaam.
445:257
Krantenknipsels met sagen en volksverhalen uit Groningen. 1934-1959 en z.j. 1 omslag.
445:258
Typoscripten van verhalen uit Friesland. Z.j. 1 omslag.
N.B. Alfabetisch geordend naar plaatsnaam.
445:259
Krantenknipsels met sagen en volksverhalen uit Friesland. 1947-1965 en z.j. 1 omslag.
445:260
Typoscripten van verhalen uit Drenthe. Z.j. 1 omslag.
N.B. Alfabetisch geordend naar plaatsnaam.
445:261
Krantenknipsels met sagen en volksverhalen uit Drenthe. 1934-1965 en z.j. 1 omslag.
445:262
Typoscripten van verhalen uit Overijssel. Z.j. 1 omslag.
445:263
Typoscripten van verhalen uit Overijssel. Z.j. 1 omslag.
445:264
Typoscripten van verhalen uit Overijssel. Z.j. 1 omslag.
N.B. Bevat handschrift van het verhaal 'De wandelende Twentsche Jood' (1948).
445:265
Typoscripten van verhalen uit Overijssel. Z.j. 1 map.
N.B. Alfabetisch geordend naar plaatsnaam: A-Z.
445:266
Krantenknipsels met sagen en volksverhalen uit Overijssel. 1950-1964 en z.j. 1 omslag.
445:267
Typoscripten van verhalen uit Gelderland. Z.j. 1 omslag.
N.B. Alfabetisch geordend naar plaatsnaam.
445:268
Typoscripten van verhalen uit Etten (Gelderland). Z.j. 1 omslag.
N.B. Bevat drukproeven.
445:269
Krantenknipsels met sagen en volksverhalen uit Gelderland. 1954-1963 en z.j. 1 omslag.
445:270
Typoscripten van verhalen uit Utrecht. Z.j. 1 omslag.
445:271
Typoscripten van verhalen uit Utrecht. Z.j. 1 omslag.
N.B. Alfabetisch geordend naar plaatsnaam.
445:272
Krantenknipsels met sagen en volksverhalen uit Utrecht. Z.j. 1 omslag.
445:273
Typoscripten van verhalen uit Noord-Holland. Z.j. 1 omslag.
445:274
Typoscripten van verhalen uit Noord-Holland. Z.j. 1 map.
N.B. Alfabetisch geordend: A-Z.
445:275
Krantenknipsels met sagen en volksverhalen uit Noord-Holland. 1950-1965 en z.j. 1 omslag.
445:276
Typoscripten van verhalen uit Zuid-Holland. Z.j. 1 omslag.
445:277
Typoscripten van verhalen uit Zeeland en Brabant. 1932-1934. 1 map.
N.B. Tekst op stofmap: "Verhalen Zeeland + Brabant, periode 1932-1934. Niet bekend of deze al bewerkt/verwerkt zijn." 1 omslag.
Bevat ook correspondentie (1932, 1933, 1945, 1963), o.a. reacties op oproepen in diverse dagbladen m.b.t. bijdragen voor het Zeeuwsch Sagenboek (verschenen in 1933).
445:278
Typoscripten van verhalen uit Zeeland. Z.j. 1 omslag.
N.B. Bevat ingevulde Vragenlijsten nr. 12c betreffende Nederlandse spookhuizen (1947). Deze lijsten zijn niet opgenomen in Arch.nr. 36.
445:279
Typoscripten van verhalen uit Zeeland. Z.j. 1 omslag.
N.B. Bevat correspondentie m.b.t. spookhuizen (1946-1947). Bevat ingevulde Vragenlijsten nr. 12c betreffende Nederlandse spookhuizen (1947). Deze lijsten zijn niet opgenomen in Arch.nr. 36.
445:280
Typoscripten van verhalen uit Zeeland. Z.j. 1 omslag.
N.B. Alfabetisch geordend naar plaatsnaam.
445:281
Typoscripten van verhalen uit Noord-Brabant. Z.j. 1 omslag.
N.B. Bevat handgeschreven verhalen van een correspondent (1972).
445:282
Typoscripten van verhalen uit Noord-Brabant. Z.j. 1 omslag.
N.B. Bevat aantekeningen van Sinninghe.
445:283
Typoscripten van verhalen uit Noord-Brabant. Z.j. 1 omslag.
N.B. Bevat aantekeningen van Sinninghe en correspondentie m.b.t. Noord-Brabantsch sagenboek (1957).
445:284
Typoscripten van verhalen uit Noord-Brabant. Z.j. 1 omslag.
N.B. Bevat enkele zwart-wit foto's van landschappen die aansluiten bij verhalen.
445:285
Typoscripten van verhalen uit Noord-Brabant. Z.j. 1 omslag.
445:286
Typoscripten van verhalen uit Noord-Brabant. Z.j. 1 omslag.
445:287
Typoscripten van verhalen uit Noord-Brabant. Z.j. 1 omslag.
445:288
Typoscripten van verhalen uit Noord-Brabant. Z.j. 1 omslag.
N.B. Bevat aantekeningen van Sinninghe.
445:289
Typoscripten van verhalen uit Noord-Brabant. Z.j. 1 omslag.
N.B. Bevat aantekeningen van Sinninghe en enkele handgeschreven verhalen.
445:290
Typoscripten van verhalen uit Noord-Brabant. Z.j. 1 omslag.
N.B. Bevat ook teksten van liederen.
445:291
Typoscripten van verhalen uit Noord-Brabant. Z.j. 1e van 3 mappen.
N.B. Alfabetisch geordend naar plaatsnaam: A-D.
445:292
Typoscripten van verhalen uit Noord-Brabant. Z.j. 2e van 3 mappen.
N.B. Alfabetisch geordend naar plaatsnaam: E-K.
445:293
Typoscripten van verhalen uit Noord-Brabant. Z.j. 3e van 3 mappen.
N.B. Alfabetisch geordend naar plaatsnaam: L-Z.
445:294
Krantenknipsels met sagen en volksverhalen uit Noord-Brabant. 1939-1965 en z.j. 1 omslag.
445:295
Typoscripten van verhalen uit Limburg. Z.j. 1 omslag.
445:296
Krantenknipsels met sagen en volksverhalen uit Limburg. 1939-1965 en z.j. 1 omslag.
445:297
Typoscripten van verhalen uit Vlaanderen. Z.j. 1 omslag.
445:298
Typoscripten van verhalen uit Vlaanderen. Z.j. 1 omslag.
445:299
Typoscripten van verhalen uit Vlaanderen. Z.j. 1 omslag.
445:300
Typoscripten van verhalen uit Vlaanderen. Z.j. 1 map.
445:301
Typoscripten van verhalen uit Vlaanderen. Z.j. 1 omslag.
445:302
Typoscripten van verhalen uit Vlaanderen. Z.j. 1 omslag.
445:303
Typoscripten van verhalen uit Vlaanderen. Z.j. 1 omslag.
445:304
Typoscripten van verhalen uit Vlaanderen. Z.j. 1 omslag.
N.B. Oorspronkelijke tekst op stofmap: "sagen die nog op kaart gebracht moeten worden + duplo's van gemaakt worden."
445:305
Krantenknipsels met sagen en volksverhalen uit Oost- en West-Vlaanderen. Z.j. 1 omslag.
445:306
Typoscripten van verhalen uit provincie Antwerpen (B). Z.j. 1 map.
N.B. Alfabetisch geordend naar plaatsnaam A-Z.
445:307
Typoscripten van verhalen uit Limburg (België). Z.j. 1 omslag.
N.B. Bevat systeemkaarten met verhalen en fotokopieën van Duitse verhalen.
445:308
Typoscripten van verhalen uit Limburg (B). Z.j. 1 map.
N.B. Alfabetisch geordend naar plaatsnaam.
445:309
Typoscripten van verhalen uit Limburg (B). Z.j. 1 map.
N.B. Alfabetisch geordend naar plaatsnaam .
445:310
Typoscripten van verhalen uit Oost-Vlaanderen (B). Z.j. 1e van 2 mappen.
N.B. Alfabetisch geordend naar plaatsnaam: A-N.
445:311
Typoscripten van verhalen uit Oost-Vlaanderen (B). Z.j. 2e van 2 mappen.
N.B. Alfabetisch geordend naar plaatsnaam: O-Z.
445:312
Typoscripten van verhalen uit Vlaams Brabant (B). Z.j. 1 map.
N.B. Alfabetisch geordend naar plaatsnaam.
445:313
Typoscripten van verhalen uit West-Vlaanderen (B). Z.j. 1 map.
N.B. Alfabetisch geordend naar plaatsnaam.
445:314
Verhalen afkomstig uit Duitsland. 1966 en z.j. 1 omslag.
N.B. Bevat kopie van de publikatie 'Sagen und Schwänke aus dem Kreis Ahaus und aus dem Lankreis Münster' / Heinz Bügener, 1966 + enkele verhalen uit Duitse archiefcollectie (in kopie).
445:315
Typoscripten van verhalen uit Overzeese Rijksdelen. Z.j. 1 omslag.
445:316
Typoscripten betreffende bezweringsformules. Z.j. 1 omslag.
445:317
Typoscripten betreffende bezweringsformules. Z.j. 1 map.
N.B. Alfabetisch geordend naar kwaal. Bevat aantekeningen van Sinninghe.
445:318
Typoscripten betreffende etiologische verhalen. Z.j. 1 omslag.
445:319
Typoscripten betreffende heksenprocessen. Z.j. 1 omslag.
445:320
Typoscripten betreffende opschriften. Z.j. 1 omslag.
445:321
Typoscripten betreffende raadsels. Z.j. 1e van 4 mappen.
445:322
Typoscripten betreffende raadsels. Z.j. 2e van 4 mappen.
445:323
Typoscripten betreffende raadsels. Z.j. 3e van 4 mappen.
445:324
Typoscripten betreffende raadsels. Z.j. 4e van 4 mappen.
N.B. Bevat aantekeningen van Sininghe.
445:325
Typoscripten betreffende schimpverzen. Z.j. 1 omslag.
445:326
Typoscripten betreffende spookverhalen. Z.j. 1 omslag.
445:327
Typoscripten betreffende versjes, rijmpjes en liedjes. Z.j. 1 omslag.
N.B. Bevat handschriften.
445:328
Typoscripten betreffende volksfeesten. Z.j. 1 omslag.
N.B. Bevat handschriften.
445:329
Typoscripten betreffende volkstaal. Z.j. 1 omslag.
445:330
Typoscripten betreffende (weer)spreuken die verband houden met kalenderfeesten. Z.j. 1 map.
N.B. Deels afkomstig uit handschrift 'Sassen 1890'.
445:331
Fiches voorzien van trefwoorden, literatuurverwijzingen en aantekeningen. Z.j., 1 map.
N.B. Onvolledig, zoals aangetroffen.
445:332
Kaartsysteem met geficheerde overleveringen en volksverhalen. Z.j., 45 dozen fiches.
N.B. Het systeem bevat ca. 43.000 kaarten. De indeling loopt deels parallel aan De Katalog van Sinninghe (bibliotheeksignatuur 3984 II Sinninghe):
1. Watergeesten
2. Aardgeesten I
3. Aardgeesten II
4. Vuurgeesten I
5. Vuurgeesten II
6. Vuurgeesten III
7. Luchtgeesten I
8. Luchtgeesten II
9. Plaaggeesten I
10. Plaaggeesten II
11. Plaaggeesten III
12. Spookdieren I
13. Spookdieren II
14. Terugkerende doden I
15. Terugkerende doden II
16. Terugkerende doden III
17. Tovenaars I
18. Tovenaars II
19. Tovenaars III
20. Toverboek; Personen met tovermacht
21. Bespookte plaatsen I
22. Bespookte plaatsen II
23. Macht der geestelijken
24. Geestelijken; Heksenmeester
25. Weerwolf I
26. Weerwolf II
27. Duivelssagen
28. Framassons
29. Historische sagen I
30. Historische sagen II
31. Historische sagen III
32. Etymologische sagen; Sagen over verzonnen kastelen; Etc.
33. Anecdoten
34. Heksen I
35. Heksen II
36. Heksen III
37. Heksen IV
38. Heksen V
39. Heksen VI
40. Heksen VII
41. Heksen VIII
42. Heksen IX
43. Heks herkend/machteloos
44. Heks herkend/machteloos
45. Heksedieren
445:333
Fiches in diverse stadia van bewerking. Z.j. 1e van 9 omslagen.
N.B. Systematisch geordend. Onvolledig, zoals aangetroffen.
445:334
Fiches in diverse stadia van bewerking. Z.j. 2e van 9 omslagen.
N.B. Systematisch geordend. Onvolledig, zoals aangetroffen.
445:335
Fiches in diverse stadia van bewerking. Z.j. 3e van 9 omslagen.
N.B. Systematisch geordend. Onvolledig, zoals aangetroffen.
445:336
Fiches in diverse stadia van bewerking. Z.j. 4e van 9 omslagen.
N.B. Systematisch geordend. Onvolledig, zoals aangetroffen.
445:337
Fiches in diverse stadia van bewerking. Z.j. 6e van 9 omslagen.
N.B. Systematisch geordend. Onvolledig, zoals aangetroffen.
445:338
Fiches in diverse stadia van bewerking. Z.j. 7e van 9 omslagen.
N.B. Systematisch geordend. Onvolledig, zoals aangetroffen.
445:339
Fiches in diverse stadia van bewerking. Z.j. 8e van 9 omslagen.
N.B. Ordening naar Nederlandse provincie. Onvolledig, zoals aangetroffen.
445:340
Fiches in diverse stadia van bewerking. Z.j. 9e van 9 omslagen.
N.B. Betreft volksverhalen afkomstig uit het 'Sagenonderzoek in het centraal gedeelte van Belgisch Limburg' (B) door Willy Achten, Verhandeling 63, Universiteit van Leuven (1971). Onvolledig, zoals aangetroffen.
445:341
Fotokopieën en correspondentie. 1935-1997. 1 omslag.
N.B. Betreft kopieën van knipsels betreffende Sinninghe en de gang van zaken rondom de aankoop van de collectie door de provincie Noord-Brabant; bevat de tekst van een lezing door Peter Nissen.
445:342
Fotokopieën van werkaantekeningen betreffende de verwerking van de collectie in de bibliotheek van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant. 1983 en z.j. 1 omslag.
N.B. Bevat diverse registers op de collectie.
445:343
Fotokopieën van rapporten betreffende de opname van de collectie Sinninghe in de bibliotheek van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant. 1981-1982. 1 omslag.
N.B. Bevat o.a.: • De collectie Sinninghe : een rapport over volksverhalen en subsidies door Willem de Blécourt, 1981 • Commentaar op W. de Blécourt, De collectie Sinninghe door G.G.A.M. Keukens, 1982 • Notities bij een commentaar door Willem de Blécourt, 1982
445:344
Fotokopieën van correspondentie. 1946-2012. 1 omslag.
N.B. Bevat een rapport van S. Top m.b.t. de collectie-Sinninghe (1991).
445:345
Systematische overzichten van het materiaal in de collectie. 1981-1982 en z.j. 10 bundels in 1 omslag.
N.B. Bevat o.a.: • Inventaris van vermelde bronnen in het codificatie-apparaat van de Collectie-Sinninghe / J. Smeur, 1981
• Register van thema's, motieven en zaken
• Bronnen in het systematische deel van de Collectie-Sinninghe
• Sinninghe, motieven volgens Thompson
• Geluidsbanden van Sinninghe / [trancriptie] uitgewerkt door J. Smeur
445:346
Catalogus van de boekerij van J.R.W. Sinninghe. 1997. 1 bundel. - 61 p.