Archieven & collecties

361 Collectie liedafschriften kinderlied

inhoud: Deze verzameling liedafschriften betreft thematisch geordende afschriften van kinderliederen.
De collectie bestaat uit liedafschriften op A5 veelal met muzieknotatie.

Zie ook: archief nr. 30 en 360.

Openbaar.

eerste | vorige 100 | laatste | 101 t/m 163 van 163 | alle treffers

  

terug

361:100
Liedafschriften: thematisch geordend: kinderlied. Z.j. 1 omslag.
N.B. Ik ging eens om een broodje
Vis, vis, wallevis
361:101
Liedafschriften: thematisch geordend: kinderlied. Z.j. 1 omslag.
N.B. Spelen:
Anneke Tanneke toverheks
Blindenman diversen
Bikkelen
Moeder de......'!!! vlo
361:102
Liedafschriften: thematisch geordend: kinderlied. Z.j. 1 omslag.
N.B. Spelen:
Bok staan/springen
De gekropte duif (meisjesspel)
De haan op één poot
Hansje mijn knecht
Klapspelen
Hinkelen
361:103
Liedafschriften: thematisch geordend: kinderlied. Z.j. 1 omslag.
N.B. Spelen:
Herder laat je schaapjes gaan
Kakkestoelemeien
Kees, wat kosten je vijgen
Knikkeren
Lammert ben je ziek
Ik oudje kom hier aangelopen
361:104
Liedafschriften: thematisch geordend: kinderlied. Z.j. 1 omslag.
N.B. Spelen:
Sleutel v.d. Muiderpoort
Lied van de haan (sleutel v.d. haan)
Stommetje (bis) onder de deken + Mijnheer v. Eken
Koopman van Tergouw
Pandverbeuren
361:105
Liedafschriften: thematisch geordend: kinderlied. Z.j. 1 omslag.
N.B. Spelen:
Pandverbeuren
Poepekraam
Pompen
Schuitje varen
Uitnodiging tot het spel
Wij wijken niet
361:106
Liedafschriften: thematisch geordend: kinderlied. Z.j. 1 omslag.
N.B. Spelen:
Spelen met nabootsen
Streepjes tellen (diversen)
Tandwisselen
Tikkertje (diversen)
361:107
Liedafschriften: thematisch geordend: kinderlied. Z.J. 1 omslag.
N.B. Spelen:
Tollen
Verstoppertje
Wippen en Hossebossen

361:108
Liedafschriften: thematisch geordend: kinderlied. Z.j. 1 omslag.
N.B. Spelen:
Hansje sjokken-spel
Diversen
361:109
Liedafschriften: thematisch geordend: kinderlied. Z.j. 1 omslag.
N.B. Spelen:
Armen: Zagen, zagen, zige
Gezichtje en algemeen
Handjes: torentje bussekruid

361:110
Liedafschriften: thematisch geordend: kinderlied. Z.j. 1 omslag.
N.B. Spelen:
Handjes: Klap in de hand
Trararetje, tararetje
Klap eens in je handjes (klappen).....niemand thuis
Klap eens in je handjes, blij blij blij
Draai het wiel(e)tje nog een som
Draaie draaie wielke
361:111
Liedafschriften: thematisch geordend: kinderlied. Z.j. 1 omslag.
N.B. Spelen:
Handjeplak ga naar de markt
Vingers: namen
Vingers: op mijn hoofd staat.....
Vingerspel
361:112
Liedafschriften: thematisch geordend: kinderlied. Z.j. 1 omslag.
N.B. Spelen:
Vingers: slapen, eten enz.
Vingers: ....in 't water gevallen
Vingers: ....koe (os) gekocht
Vingers: ....varken gekocht
Vingers:.....visch gekocht
Vingers......kieksken gekocht
Vingers: Dumeloot....poot
Vingerrijmen
Handen en vingers: twee mannetjes (emmertjes) water halen
Over de knie
Voetjes-benen: lopen leren
361:113
Liedafschriften: thematisch geordend: kinderlied. Z.j. 1 omslag.
N.B. Poortspelen:
Koene krane, witte zwanen
Kruip door-sluip door poort open
Kruipnageltien
Naald en draad
Ketting breien of ketting rijgen
361:114
Liedafschriften: thematisch geordend: kinderlied. Z.j. 1 omslag.
N.B. Poortspelen:
Spierewiet, spiereling vogeltje
(In) Amsterdam is lint te koop
Bon bob bon plaisan
Goddelijke boom
Haasken jagen
Een hoske deur ons....
Hier deur...daar deur
Hou op en hou aan
Juffrouw van Walewijk
karikole
Schellevis, kruip deure
Stenen Brugge
Twee aan twee-vier aan vier
Diversen
361:115
Liedafschriften: thematisch geordend: kinderlied Z.j. 1 omslag.
N.B. Kringspelen:
Vinger in de hoed/roet
Een(drie) cent een ei
Daar waren eens 3 Joden
'k moet dwalen
lange nege
Hooiberg breiberg
maria zat op majesteit
361:116
Liedafschriften: thematisch geordend: kinderlied. Z.j. 1 omslag.
N.B. Kringspelen:
Entree, entree
Naam, draad + vingerhoed (naar school)
Rat en muis
361:117
Liedafschriften: thematisch geordend: kinderlied. Z.j. 1 omslag.
N.B. Kringspelen:
Zakdoekje leggen
geef ei/heikokkerei etc.
Schoentje achterlap
361:118
Liedafschriften: thematisch geordend: kinderlied. Z.j. 1 omslag.
N.B. Kringspelen:
Kruiwagen
'k Zou zo geern naar Engeland gaan varen
361:119
Liedafschriften: thematisch geordend: kinderlied. Z.j. 1 omslag.
N.B. Kringspelen:
De koningsdochter
Brouwersketel
361:120
Liedafschriften: thematisch geordend: kinderlied. Z.j. 1 omslag.
N.B. Krinspelen:
Diversen
361:121
Liedafschriften: thematisch geordend: kinderlied. Z.j. 1 omslag.
N.B. Kringspelen met kiezen
Kringspel met nazetten diversen
Kringspelen met oplossen v/d kring:
Bloemenmand of bloem in de hand
Groen is 't gras
Al onder de eerde....
361:122
Liedafschriften: thematisch geordend: kinderlied. Z.j. 1 omslag.
N.B. Kringspel met nabootsen:
Hoe zaait (maait) de boer
Tussen Keulen en Parijs
Adam (Abraham, Nathan) had 7 zonen
361:123
Liedafschriften: thematisch geordend: kinderlied. Z.j. 1 omslag.
N.B. Kringspel met omkeren:
Kluwetje garen
Keer om(bis)/Wie zal onze Keerman zijn
Keer ome (bis) mooi....keer je....
Krispijntje....begijntje (keer-om)
Diversen
Kringspel met keren / vlechten + lossen
361:124
Liedafschriften: thematisch geordend. Z.j. 1 omslag.
N.B. Dans met hurken en/of hollen:
Jantje de Boer zat........
Koene krane.....In Engeland daar stuift het zand....
Lange lange reke
Mol mol waar zit je?
Notemuskaatjes
Ouden ezele/ezelken (houten ezelken)
Rond rond tonneken
Gans van Saksen oet Sassem
361:125
Liedafschriften: thematisch geordend: kinderlied. Z.j. 1 omslag.
N.B.:
Hansje Sjokken/Meneer v. Son v. Stralen (dans met lopen)
Kaars (dans om een kaars/kaarsje springen)
Er zaten 7 kikkertjes
Diversen
361:126
Liedafschriften: thematisch geordend: kinderlied. Z.j. 1 omslag.
N.B. Rondedans met gebaren
Rondedans zonder gebaren
Rondedans met nabootsen
361:127
Liedafschriften: thematisch geordend: kinderlied. Z.j. 1 omslag.
N.B. Kringdans:
Jan Huigen
In Holland staat een huis
361:128
Liedafschriften: thematisch geordend: kinderlied. Z.j. 1 omslag.
N.B. Kringdans met kiezen:
Meiboom, in de hand
Ring a.d. hand
Blauwe bloemen vingerhoed rozenbloemen
Kringdans met omkeren:
'k Heb een.....spiegeltje gevonden.
361:129
Liedafschriften: thematisch geordend: kinderlied. Z.j. 1 omslag.
N.B. Reidansen:
't schip (scheepje) moet zeilen
Twee emmertjes water halen
Haken en ogen
Havertje zaaien
Hei en de mei
Meisje waar is je vader
361:130
Liedafschriften: thematisch geordend: kinderlied. Z.j. 1 omslag.
N.B. Reidans:
Marionse Marionetten
Magoggeltje
Diversen
361:131
Liedafschriften: thematisch geordend: kinderlied. Z.j. 1 omslag.
N.B. Reidans met kiezen:
Nichtje ik nood je te gast
Kasteel/chateau
Twee kanonnekes
361:132
Liedafschriften: thematisch geordend: kinderlied. Z.j. 1 omslag.
N.B. Reidans met lopen: lange riegen
Reidans omkeren of vlechten
Zeg moeder waar is Jan?
Daar zaten 7 kikkertjes
Lot (Louw) is dood
Waar is ... gebleven
Kortjakje
361:133
Liedafschriften: thematisch geordend: kinderlied. Z.j. 1 omslag.
N.B. Een ure slaat de klok
In de kelder is het donker
Klepperman van elleven
Brave kapitein
361:134
Liedafschriften: thematisch geordend: kinderlied. Z.j. 1 omslag.
N.B. Nazeggen:
Bibelabonse Berg
Smid-attivit
Ik edele ridder
Ik kwam in 't land Filiant
Varre narre narre
Zwik zwak bruggetje
Ik zag een snip
361:135
Liedafschriften: thematisch geordend: kinderlied. Z.j. 1 omslag.
N.B. Nazeggen:
Alfabetisch geordend
361:136
Liedafschriften: thematisch geordend: kinderlied. Z.j. 1 omslag.
N.B. Nazeggen:
Diversen
361:137
Liedafschriften: thematisch geordend: kinderlied. Z.j. 1 omslag.
N.B. Schelden:
Klikspaan
Kleermaker
Overschelsche brakken
361:138
Liedafschriften: thematisch geordend: kinderlied. Z.j. 1e van 5 omslagen.
N.B. Schelden (plaatsnaam)
361:139
Liedafschriften: thematisch geordend: kinderlied. Z.j. 2e van 5 omslagen.
N.B. Schelden (plaatsnaam)
361:140
Liedafschriften: thematisch geordend: kinderlied. Z.j. 3e van 5 omslagen.
N.B. Schelden (plaatsnaam)
361:141
Liedafschriften: thematisch geordend: kinderlied. Z.j. 4e van 5 omslagen.
N.B. Schelden (plaatsnaam)
361:142
Liedafschriften: thematisch geordend: kinderlied. Z.j. 5e van 5 omslagen.
N.B. Schelden (plaatsnaam)
361:143
Liedafschriften: thematisch geordend: kinderlied. Z.j. 1 omslag.
N.B. Raadselrijmen:
Achter in mijn vaders tuin
Boom in 't westen
......ding dat....hinkt en pinkt
Het graf.....(Jonas)
Groen zijn de muren
Dingetje over de dijk
't Was in de wereld
Doortje
God ziet........
Grieze grauw
't Groeit en 't bloeit in 't bos
....hage.......mage
......Heiden
Hoog---ge....Laag....
Juffrouw Tuit
De kaars(juffertje...../witte rok...)
Keizer karel....
Kleine Rintje zat in 't spintje
Kop als knikker
....die koud is en drie dagen oud is
361:144
Liedafschriften: thematisch geordend: kinderlied. Z.j. 1 omslag.
N.B. Raadselrijmen:
Manneke.....kanneke
Meruleke
IJzeren paard vlassen staart
...plank.....goddank (ijs)
In de vrouw en niet in de man
Regenboog
.....Romen....bomen
4 oude wijven (molen)
Tien vingers
Vis + worm
Meisje over het land
Vogel vederloos
Wit als was (sneeuw)
Toen ik jarig was
Tweebeen
Witje witje zat op 't hek
Zeven mansheeren
361:145
Liedafschriften: thematisch geordend: kinderlied. Z.j. 1 omslag.
N.B. Raadselrijmen diversen
361:146
Liedafschriften: thematisch geordend: kinderlied. Z.j. 1 omslag.
N.B. Weerrijmen:
Algemeen
Avond (morgen)rood
Haan
Dagen v/d week
Jaarkring
Maan
Mist
Onweer
Onze lieve Heertje
Regen het regent, het regent
361:147
Liedafschriften: thematisch geordend: kinderlied. Z.j. 1 omslag.
N.B. Weerrijmen:
Regen
Sneeuw
Wind
Zon
Diversen
361:148
Liedafschriften: thematisch geordend: kinderlied. Z.j. 1 omslag.
N.B. Bezweringen:
Geven
Koorts
Olde marolde
Plaatsingsrecht
Ruilen
Verliezen en vinden
Wratten
Doop
Diversen
361:149
Liedafschriften: thematisch geordend: kinderlied. Z.j. 1e van 8 omslagen.
N.B. Diversen
361:150
Liedafschriften: thematisch geordend: kinderlied. Z.j. 2e van 8 omslagen.
N.B. Diversen
361:151
Liedafschriften: thematisch geordend: kinderlied. Z.j. 3e van 8 omslagen.
N.B. Diversen
361:152
Liedafschriften: thematisch geordend: kinderlied. Z.j. 4e van 8 omslagen.
N.B. Diversen
361:153
Liedafschriften: thematisch geordend: kinderlied. Z.j. 5e van 8 omslagen.
N.B. Diversen
361:154
Liedafschriften: thematisch geordend: kinderlied. Z.j. 6e van 8 omslagen.
N.B. Diversen
361:155
Liedafschriften: thematisch geordend: kinderlied. Z.j. 7e van 8 omslagen.
N.B. Diversen
361:156
Liedafschriften: thematisch geordend: kinderlied. Z.j. 8e van 8 omslagen.
N.B. Diversen
361:157
Liedafschriften: thematisch geordend: kinderlied. Z.j. 1 omslag.
N.B. Nog op te bergen kinderliederen.
361:158
Liedafschriften: thematisch geordend: kinderlied. Z.j. 1e van 2 omslagen
N.B. Nog op te bergen/indelen kinderliederen. Z.j. 1e van 2 omslagen.
361:159
Liedafschriften: thematisch geordend: kinderlied. Z.j. 2e van 2 omslagen
N.B. Nog op te bergen/indelen kinderliederen. Z.j. 1e van 2 omslagen.
361:160
Liedafschriften: thematisch geordend: kinderlied. Z.j. 1e van 2 omslagen.
N.B. Ongeklassificeerd
361:161
Liedafschriften: thematisch geordend: kinderlied. Z.j. 2e van 2 omslagen.
N.B. Ongeklassificeerd
361:162
Typoscripten een aantekeningen mbt de indeling van het kinderlied. Z.j. 1 omslag