Archieven & collecties

174 Collectie D.J. van der Ven, 1872 - 1982

inhoud: Dirk Jan van der Ven (1891-1973) was een van de bekendste volkskundigen van Nederland. Hij organiseerde in 1919 het Vaderlandsch Historisch Volksfeest, was bestuurslid van de 'Vereeniging Het Nederlandsch Openluchtmuseum' en introduceerde het veldonderzoek binnen de volkskunde. Door zijn meer dan vijftig boeken, zijn vele artikelen, zijn films en zijn optredens in het land wist hij de volkskunde onder een breed publiek populair te maken.

De collectie bestaat uit het archief en de documentatiecollectie van D.J. Van der Ven. Het bevat ook materiaal afkomstig van zijn vrouw, Elise van der Ven-ten Bensel (1892-1982), die publiceerde over volksdansen.

Het archief bevat aantekeningen, typoscripten van artikelen, gedrukte artikelen en correspondentie. De aanzienlijke documentatieverzameling bevat knipsels, brochures, afbeeldingen en foto's over een veelheid van volkskundige onderwerpen.
Het fotomateriaal (inclusief glasdia's en -negatieven) is seperaat opgeborgen.

De boeken afkomstig uit deze collectie zijn geplaatst in de bibliotheek van het Meertens Instituut.

Zie ook: Collectie 338 (Vaderlandsch Historisch Volksfeest).

resultaat: Dirk Jan van der Ven : een opgewekt propagandist van de volkscultuur / Barbara Henkes. - In: Uit liefde voor het volk : volkundigen op zoek naar de Nederlandse idenititeit 1918-1948 / Barbara Henkes. - Amsterdam : Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2005.

Openbaar.

eerste | vorige 100 | laatste | 1401 t/m 1498 van 1498 | alle treffers

  

terug

174:44.20
Periodieken. 1927-1977 en z.j. 1e van 4 mappen.
Bevat:
- 19nu. Jrg 7, nr. 3 (met het artikel Berstensvol schimmen uit het verleden door Steven Walraven over D.J. van der Ven)
- Aardappel Studie Centrum (nr. 1, 1969)(Bevat informatie over het aardappelarchief van Van der Ven)
- It beaken. Jrg. 17, nr 3/4/5 (1955). Bevat een brief.
- Bijdragen en mededlingen / Het Nederlands Openluchtmuseum. Jrg. 22, nr. 1 (1959)
- De boekverkoper. Jrg. 30, nr. 5 (1952)(met een bibliografie van D.J. van der Ven)
- Ciba-tijdschrift. Nr. 25 (1947). Themanummer over Heiligen als helpers bij ziekte.
- Ciba-tijdschrift. Nr. 34 (1948). Themanummer over zout, met enige knipsels.
- Consudel. Jrg. 28, nr. 5 (1971)(bevat artikel D.J. van der Ven 80 jaar door Dirk Broeder)
174:44.21
Periodieken. 1927-1977 en z.j. 1e van 4 mappen.
Bevat:
- Consudel. Jrg. 36, nr. 3 (1979)(bevat necrologie van D.J. van der Ven door Dirk Broeder)
- Dansnieuws. (1979)
- Hamer. Jrg. 1, nr. 8 (mei 1941)
- Hannoverschen Anzeigers Illustrierte Zeitung (24 april 1927)
- Hoe wonen wij? Jrg. 1, nr. 5 (1951)(tijdschrift onder redactie van D.J. van der Ven)
- De Kampioen. Jrg. 45, nr. 34 (1928)
- Kijk uit. 1962. (over 25-jarig koninklijk huwelijk)
- Kleines Handbuch für den Wörishofener Kurgast des Jahres 1958, 1958
- Mittelfränkische Heimatbogen. Nrs. 75 + 76. Themanummers: Daran erkenn ich meine Pappenheimer / Gerd Kretzschmar
174:44.22
Periodieken. 1927-1977 en z.j. 1e van 4 mappen.
Bevat:
- De Nedermaas : Limburgsch geïllustreerd maandblad. Jrg. 5, nr. 8 (1928)
- North Sea and Baltic(High summer 1938)(o.m. over een bezoek van Rolf Gardiner aan de Van der Vens)
- Oberdeutsche Zeitschrift für Volkskunde. Jrg. 17, nr. 1/3 (1943).
- Op de uitkijk. Jrg. 38, nr. 3 (1965)(bevat documentatie en correspondentie met en over prinses Luise von Wied)
- Oude kunst : maandblad voor verzamelaars van en belanghebbenden bij oude kunst. Jrg. 7, nr. 11 (1930)(bevat bespreking van Heemschut, volkskunst en drooglegging der Zuiderzee door D.J. van der Ven)
174:44.23
Periodieken. 1927-1977 en z.j. 1e van 4 mappen.
Bevat:
- De speelman : tijdingen van het Vlaamsch Instituut voor Volkskunst. Nr 25 (1943). Met een artikel van Elise van der Ven-ten Bensel over o.m. haar danslessen aan de Jeugdstorm.
- Vastelaovend same / B.C.L. Jrg. 5, nr 8 (1977)(bevat jaarverslag stichting carnavalsmuseum 1976)
- Wereldkroniek. Jrg. 58, nr 35 (1955)(over prinses Wilhelmina)
- Wessex : letters from Springhead (Midwinter 1946)(bevat het artikel What shall we do with the Dutch door Rolf Gardiner, o.a. over de Van der Vens)(2 ex.)
- Wessex : letters from Springhead (advent 1965)
- Zeden en gewoonten, folklore, dialect, Friesche letterkunde. Catalogus nr. 4 (2 ex.)
174:44.24
Drukwerk. 1925-1933 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake de Zuiderzee.
Bevat:
- Het geïllustreerd gemeenteblad. Jrg. 6, nr. 5 (1925)
- Programma voor den nationalen folkloristischen filmavond op zaterdag 9 december 1933 [...] vertooning van het filmwerk 'De Zuiderzee' m.m.v. D.J. van der Ven en J. Röntgen
- Over de Zuiderzee / G.S. Vlieger, z.j.
- Mee naar de Zuiderzee per S.S. Prins Hendrik en Minister Kraus, z.j.
- Bezoekt Medemblik en de Zuiderzeewerken, z.j. - Bevat knipsels.
- Zuiderzee Visscherij Tentoonstelling = Zuyderzee Fisheries Exhibition, z.j. - Bevat knipsels.
- Gids voor Enkhuizen, z.j.
- Enkhuizer Courant : ZVT-nummer, [1930]
174:44.25
Zelfstandige publicaties. 1894-1970 en z.j. 1 bundel.
N.B. Bevat:
- Het ridderwezen geschetst volgens de ridderromans / J. te Winkel [,1894]
- De 22 träöt : 1948-1970, 1970
- The forgotten culture of rural England / [typoscript door Rolf Gardiner], 1929
- [Congresso mondiale del Dopolavoro], z.j.
- Europese gemeenschap voor kolen en staal, 1959. - Met een artikel over mijnbouw door D.J. van der Ven. - Bevat typoscript.
174:44.26
Zelfstandige publicaties. 1894-1970 en z.j. 1 map.
N.B. Bevat:
- De Kaptein vaan Köpenick : Mastreechter opera comique in drei acte / door K.A.V.O. ; meziek vaan G. Olterdissen, z.j.
- Meivuur : landelijk spel in 2 bedrijven / Pol de Mont ; getoonzet door Jef van Hoof, 1923
- De bokkenrijders in het land van Valkenburg, of De kluizenaar van Nordkirchen : romantisch historisch drama in een voorspel en vijf bedrijven / tekst en muziek van Huib. Ubaghs, [ca. 1930]
- De bonte tocht / J.W.-spel van Bernard Verhoeven en Fr. van Oldenburg Ermke ; regie: Anton Sweers, 1936
- Officieel feestprograma (feestwijzer) van het Vaderlandsch Historisch Volksfeest te Arnhem / Uitvoerend Comité, 1919
- Feestgids Grönneger verainen Hilversum en omstreken, 1932 (met toegevoegde toegangsbewijzen en statuten)
- Beiaard-concerten Arnhem, 1930 (met correspondentie)
- Weltkongress Arbeit und Freude Rom 1938-XVI : Einladung, 1938
- Congresso mondiale Lavoro e Gioia Roma 1938 XVI = Welt-kongress Arbeit und Freude Rom 1938-XVI, 1938
- Nationaal folkloristische filmavond : vertooning van de film 'Neerland's volksleven in den oogsttijd', 1934
- Dutch traditional dances in connection with Dutch folk-rites / D.J. van der Ven. - [Tekst van lezing op 'International folk dance festival' in London, 1935]
174:44.27
Zelfstandige publicaties. 1914-1959 en z.j. 1 map.
N.B. Bevat:
- Le carnaval de Binche / Samuel Glotz, z.j. (bevat enige documentatie)
- Questions on phonetics for the use of candidates L.O and M.O.A. / E. van der Ven-ten Bensel, 1921
- Gôndje : operette in drej bedrieve / Sociëteit Elf-Elf, z.j.
- The English folk dance and song society : training syllabus, 1979
- Karneval in Münster / Jobst A. Kissenkoetter, 1958 (bevat knipsels en afbeeldingen)
- De blijde gebeurtenis : kraam en doop in Nederland, 1959 (bevat knipsels)
- Kleinidustrieën ten platten lande : I. Het vervaardigen van rolmatten in het Noorden van Overijssel / bew. door E.M. Meijers, 1906 (bevat knipsels)
- Religieurs kunstnaaldwerk : oud en modern, 1950
- Folklore en scepticisme / A.H. van Dyck, 1934
- Eine Titansarbeit : die Trockenlegung der Zuidersee, z.j. (bevat brochures en knipsels)
- Les splendeurs de la grotte de Han (Belgique) / E. de Pierpont, 1946
- Die Bayerischen Heilbäder, z.j.
- Het beleg van Valkenburg door de Luikenaren in 1465 / J.M. van de Venne, 1926
- Bloemen in en om 's-Gravenhage, 1914 (bevat knipsels)
174:44.28
Zelfstandige publicaties. 1932 en z.j. 1 bundel.
N.B. Bevat:
- Heemkunde cursus van Limburg, z.j.
- Man en macht / Kees van Hoek, 1932 (bevat biografische artikelen over D.J. van der Ven en Julius Röntgen)
174:44.29
Divers drukwerk. 1899-1936. 1 map.
N.B. Bevat:
- [Lijst met 'jodennamen': joodse familienamen in categorieën ingedeeld], z.j.
- Aankondiging van het boek Het Nederlandse interieur door Anne Berendsen, z.j.
- Prospectus voor Ethnologische Studien zur ersten Entwicklung der Straff door S.R. Steinmetz, z.j.
- Circulaire van de Zuiderzeetentoonstelling Enkhuizen in 1930, z.j.
- Circulaire van het Comité van een Gedenkteeken op den afsluitdijk der Zuiderzee, 1932
- Stencils van Stichting Het nationale park de Kennemerduinen
- Prospectus van het boek Alte Deutche Bauernmöbel door Heinrich Ottenjan, z.j.
- Circulaires van het Nederlandsch Nationaal Bureau voor Anthropologie inzake de totstandkoming van een Volkskunde-atlas, 1933-34
- Circulaires van het Nederlandsch Nationaal Bureau voor Anthropologie inzake een cursus in volkskunde, 1929
- Uitnodiging van de Wetenschapelijke kring te Tilburg inzake een lezing van D.J. van der Ven over gilden, 1936
- Lijst der deelnemers aan de rondreis der buitenlandsche jpurnalisten door Nederland van 15-26 Mei 1928 t.g.v. de Olypische Spelen te Amsterdam, 1928
- Gerubriceerde lijst van professionele tijdschriften met namen en adressen hunner uitgevers, z.j.
- Concertprogramma Zangvereeniging Maastreechter Staar, 1899
- Afleveringen van Het Geuldal, 29 juli en 5 augustus 1899
- Onbeschreven prentbriefkaarten van het IIIº congresso dopolavoristico mondiale, z.j.
174:44.30
Divers drukwerk. 1899-1936. 1 map.
N.B. Bevat:
- Brochure Opgepast er dreigt gevaar [over inflatie]. z.j.
- Prospectussen over Zuiderzee-album, 1933-1934
- Brochure voor het Internationaal congres voor beiaardkunst met tentoonstelling 's-Hertogenbosch, 1925
- Aflevering van Welvaart voor allen, jrg. 1 nr. 4 (1945)
- Knipsels en stencils over de Wondertuyn te Warmond, 1957-58
- Prospectus van het boek De valkerij in de nederlanden door A.E.H. Swaen, z.j.
- Akte van bekwaamheid voor Lager Onderwijs in de nuttige handwerken voor meisjes (niet ingevuld), z.j.
- Manifest aan de Wageningse bevolking van het Mei-comité [,1949]
- Enkele punten uit het verkiezingsprogram van het Jong Conservatief Verbond, z.j.
- Mededelingen van de Stichting tot Codificatie van de Nederlandse Volksverhalen, 1957
- Brochure voor Donum Natalicium Schrijnen, 1929
- Folder van Heidelberger Karneval, 1953
- Envelop met uitnodiging aan D.J. van der Ven voor de Volkskundedag, 1961
- Prospectus voor het boek Met de gaostok door Twente en Salland door D.J. van der Ven, 1968
- Folder van 8. Weihnachtsausstellung van de Werkgemeinschaft für Handwebkunst, 1965
- Folder voor het boek Heilige moeders door Pater Willibrord, z.j.
- Wat kan er hier te lande meer dan tot dusverre gedaan worden tot bescherming der nuttige vogels? door E.D. van Dissel, z.j.
- Stofomslag van het boek Volksdans in Nederland door E van der Ven-ten Bensel en D.J. van der Ven, z.j.
- Prospectus van de Volkskunde-atlas, z.j.
- Uitnoodiging voor de huishoudelijke vergadering can de Zuidnederlandsche Centrale voor Folklore-onderzoek, 1934
- Prospectus voor het boek Asselt aan de Maas door D.J. van der Ven, z.j.
- Folders van concerten van Het Gelders orkest in de Reehorst te Ede, 1956-1959
- Hallo..... met wie? : 2 komische telefoongesprekken voor 1 heer / Fred van Dam, z.j.
- Het spook van Assumburg / Jan Post, z.j.
- Los omslag van brochure Neerland's volksleven in de lente / D.J. van der Ven, z.j.
- Folder over Enkhuizen, z.j.
- Kaart met kamernummer Kurhaus, Bad Kreuznach, 1962
- Brochure De kikvorschen 40 jaar, z.j.
- Revisie-exemplaar van de publikatie De omgekeerde wereld door Melis Stoke
- Kaartje met de duintereinen bij Bergen en tussen Egmond en Wijk aan Zee
- Uitnoodiging tot het bijwonen eener voordracht over De afsluiting en de droogmaking van de Zuiderzee door V.P.J. de Blocq van Knuffeler, 1928
- Bestelkaarten en prospectus voor de albums van De afsluiting en de droogmaking van de Zuiderzee, z.j.
- Kalender 1946, uitg. In de Zunne
- Aanplakbiljet concert Zangvereeniging Maastreechter Staar, z.j.
- Das fränkische Dorf, Vorträge, 1964
- The Springhead Ring 1961-1962
- Folder Avifauna, z.j.
- Brochure van Deutsches Volkstum als Minderheit / Paul Rohrbach[,1926]
- Prospectus voor Urkunden und Gestalten der Germanisch-Deutschen Glaubensgeschichte door J.W. Hauer, z.j.
- Prospectus voor P.W. Schmidt S.V.D.-Festschrift, 1928
- Diverse kaartjes: een predikbeurt in 1899 in Valkenburg door Ds. Peaux; visitekaartje W. Roijen, Geulem; Van Overbeke, Hoogleraar en advocaat; Karl Wiepen, Münster; Am. Burssens, Gentbrugge; Teilnemerkarte für den Lehrgang in Köln, Stelle für Naturdenkmalpflege in Preußen, 1928; Kurt Heckscher, Hannover; uitnodiging Deutsche Verein, Arnhem.
174:44.33
Afbeeldingen. Z.j. 1 bundel.
N.B. Diverse onderwerpen, o.m. huizen in de Jordaan, Hindelooper dracht, stoelen, Morsbach, ets van Jan C. van der Ven (>>>grootformaat map), Eerste folkloredag 1934 (met D.J. van der Ven), Weldam.
174:44.34
Bladmuziek. 1889 en z.j. 1 bundel.
N.B. Gedrukt en in handschrift. O.a.:
- De pinksterkroon is weer in 't land/Hei 't was in de Mei/Hoe kan een zee zijn zonder baren e.d.
- Muziekboekje kerstliedjes
- Visages de a chanson, 1965
- Kerstlied / Rudolf de Heus
- Geef mij / Joseph Kerbosch
- Muziek voor den Oogstfilm / Julius Röntgen
- Muziek bij de heemkundige dorpsfilm van Asselt aan de Maas / Julius Röntgen
- Le carnaval de Binche / Rodenbach & Deneufbourg, 1889
- Loverkens / Henrike Hoffman van Fallersleben & W.F.G. Nicolaï
- Drie soldatenliedjes / Dirk Witte
- Jamboreeliedje / Jan Schaap
- Hallo Hilversum / Van Weezel en Koppen
174:44.35
Documentatie en foto's. 1927-1966 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake België.
Bevat o.a. de publicaties:
- Oud Brussel : op De Algemene Wereldtentoonstelling van Brussel, 1935
- Mariavaart Assebroek, 1948
174:44.36
Typoscripten en knipsels. 1951-1960 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake Solingen.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:44.37
Correspondentie, brochures, wandelkaarten en een foto. 1971 en
z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake Valkenburg.
174:45.1
Overdrukken en zelfstandige publicaties door D.J. van der Ven. 1910-1959. 1 doos.
N.B. Bevat:
Overdrukken:
- Het land van "Lüttje deerns" en "Ammersche jongs". – Overdruk uit: Morks' magazijn, 1913.
- Kerk-dansen, lente-reien en kinderspelletjes, folkloristisch bekeken. - Overdruk uit: Vragen van den dag, 1926 (4 ex.)
- De toekomst van het Nederlandsche openluchtmuseum. – In: Bijdragen en mededeelingen van het Nederlandsch Openluchtmuseum te Arnhem; nr. 13, 1928.
- De Saltner in den Tiroler wijnbouw. – In: Jaarboek 1934 / Vereeniging van Nederlandsche Wijnhandelaars.
- Dutch traditional dances in connection with Dutch folk-rites / D.J. van der Ven. - Tekst van lezing op 'International folk dance festival' in London, 1935.
- De bloemtapijten der Sacramentsprocessie te Asselt a/d Maas. - Overdr. uit: De Brabantsche Folklore; Jrg. 17, nr. 101, mei 1938.
- Geen volksopbouw zonder volkskunde. – Overdruk uit : Haagsch maandblad; dl. 34, nr. 3, september 1940.
- Een volksculturele jubileumtaak voor onze bond. – In: Herdenkingsboek ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de Nederlandse Bond van boerinnen en andere plattelandsvrouwen, 1930-1940 (2 ex.).
- Niederländische Volkskünstler. – Sonderdruck aus: Volkswerk, 1942, p. 206-226. (6 ex.)
- Het Lobithse schuttersgilde "Eendracht maakt macht" viert zijn 300-jarig bestaan. – In: Derde eeuwfeest schuttersgilde 'Eendracht maakt macht', 1948.
- Het bier in de Nederlandse historie en folklore. – Overdruk uit: Nacobrouw jaarboekje, 1949.
- Als op een huis de meiboom in de kap staat. – In: Adresboek voor de bouwnijverheid in Friesland, 1959.

Zelfstandige publicaties (nummering achter titel verwijst naar Bibliografie door E. van der Ven-ten Bensel, 1978):
- [Met de Betuwsche stoomtram door de Over-Betuwe][1]. - Arnhem, [Betuwsche Stoomtramweg-Maatschappij], 1910.
- Musis sacrum Arnhem : restaurant-café en feestgebouw [2].- [Arnhem, s.n., 1911].
- Geïllustreerde reisgids voor Gaasterland [3]. - Dordrecht : Morks, [1913]. - (Morks' Nederlandsche reisgidsen ; 20). - Omslagtitel: Mooi Gaasterland. (3 ex.)
- Het wondere leven der paddenstoelen [6]. - Amsterdam : Meulenhoff, 1915.
- Ons mooie Nederland : Gelderland [7]. - Amsterdam : Meulenhoff, 1915 [in zeer slechte staat].
- Ons mooie Nederland : Gelderland III : Veluwe [9]- Amsterdam : Meulenhoff, 1918.
- Ons mooie Nederland : Limburg [11] / Felix Rutten, D.J. v.d. Ven. - Amsterdam : Meulenhoff, 1918.
- Ons mooie Nederland : Utrecht / J.D.C. van Dokkum, D.J. van der Ven. - Amsterdam : Meulenhoff, 1918.
- De torens zingen! : Nederlandsche torens en hunne klokkenspellen [12]/ Amsterdam : Meulenhoff, [1916].
- Bloemen : Dl.1: Als onze wilde planten vertellen konden van volksgewoonten en volksgeloof : plant-lore [13]. - Amsterdam : Meulenhoff, [1916](2 ex.).
- Blumen der Heimat [14] / von Dietrich von der Ven, Ernst Krauss. - Leipzig : Meulenhoff, 1918.
- Ken ons land en heb het lief [15]. - Amsterdam : Meulenhoff, [1918] (2 ex.).
174:45.2
Zelfstandige publicaties door D.J. van der Ven. 1920-1931. 1 doos.
N.B. Bevat (nummering achter titel verwijst naar Bibliografie door E. van der Ven-ten Bensel, 1978):
- Neerlands volksleven [16A]. - Zaltbommel : Wink, 1920.
- De Vughtsche badplaats: "De IJzeren Man" [17]. - [Vught : s.n., 1921].
- De Vughtsche badplaats: "De IJzeren Man" [17]. - [Vught : s.n., 1921]. - In één band met: Het schoone en schilderachtige Brabantsche dorp Vught. - Vught : Gemeentebestuur van Vught, 1931.
- Het schoone en schilderachtige Brabantsche dorp Vught. - Vught : Gemeentebestuur van Vught, 1931.
- Lente-film composities : Nederlandsche boerendansen [18] / muz. bew. door Julius Röntgen ; folkloristisch ingel. door D.J. van der Ven. - Amsterdam : Alsbach, 1923 [2 ex., incompleet].
- Neerland's volksleven in den zomer : groot nationaal en folkloristisch filmwerk in vier afdeelingen met een voor- en naspel [19]. - [Arnhem : s.n., 1923] (3 ex.).
- Neerland's volksleven in den oogst-tijd : folkloristische film in zes afdeelingen met een naspel [20]. - [Arnhem : s.n., 1926].
- Kermisviering in Laag-Keppel en Hummelo [21]. - [Doetinchem : Misset, 1926] (2 ex.).
- De Zuiderzee-film : folkloristisch filmwerk in zes afdeelingen [23]. - Oosterbeek : [s.n.], [1928] (9 ex.).
174:45.3
Zelfstandige publicaties door D.J. van der Ven. 1927-1929. 1 doos.
N.B. Bevat (nummering achter titel verwijst naar Bibliografie door E. van der Ven-ten Bensel, 1978):
- Kindervreugd en volksvermaak : een folkloristisch prentenboek [22]. - Rotterdam : Coöperatieve Verbruiksvereeniging "Vooruitgang", 1927 (2 ex., met losse en ingeplakte plaatjes en correspondentie).
- Van vrijen en trouwen op t boerenland [24]. - Amsterdam [etc.] : De Spieghel, 1929 (2 ex.).
174:45.4
Zelfstandige publicaties door D.J. van der Ven. 1929-1938. 1 doos.
N.B. Bevat (nummering achter titel verwijst naar Bibliografie door E. van der Ven-ten Bensel, 1978):
- Onze Nederlandsche jeugd in nationale dracht [25]. - Haarlem : Leupen, 1929 (2 ex.+ losse katernen).
- Heemschut, volkskunst en de drooglegging der Zuiderzee [26]. - Amsterdam : Van Rossen, 1930 (2 ex., met manuscript en knipsels).
- De gilde viert... [27]. - Groningen : Stoomtabaksfabriek Th. Niemeijer, 1931 (3 ex., met losse plaatjes, verzendenvelop).
- De vrouw in de bakkerij [28]. - Zierikzee : Zeelandia, [1938](2 ex.).
- Bak meer Limburgse vla [29]. - Zierikzee : Zeelandia, [s.a.].
- De bakker en het schoolkind [30]. - Zierikzee : Zeelandia, [s.a.](3 ex.).
- Met de kromme arm gaan. - Zierikzee : Zeelandia, [s.a.](2 ex.).
- Het wikkelkind in het geboortebrood. - Zierikzee : Zeelandia, [s.a.](2 ex.).
- Het bakkers-boekje van Zeelandia. - Zierikzee : Zeelandia, [s.a.].
- Van driekoningen-avond en keuninkje spelen (31). -
Baarn : Bosch & Keuning, [1934](3 ex.).
- Met brulfteneugers op stap (33). - Baarn : Bosch & Keuning, [1934].
- Als de oogst wordt ingehaald (35). - Baarn : Bosch & Keuning, [1935](2 ex.).
- Zeeuwsch volk in Zeeuwsche dracht (37). - Baarn : Bosch & Keuning, [1936](3 ex.).
- Van knipmutsen en oorijzers (38). - Baarn : Bosch & Keuning, [1937](3 ex.).
- Van scheepje-zeilen en schuitje-varen (40). - Baarn : Bosch & Keuning, [1938](2 ex.).
174:45.5
Zelfstandige publicaties door D.J. van der Ven. 1938-1948. 1 doos.
N.B. Bevat (nummering achter titel verwijst naar Bibliografie door E. van der Ven-ten Bensel, 1978):
- Volksgebruiken en volksfeesten [41A][hoofdstuk uit: Volk van Nederland / J. de Vries, 1938].
- In de bloeiende hof onzer volkscultuur [42]. - Utrecht : Het Spectrum, 1940.
- Het carnavalsboek van Nederland in elf hoofdstukken [43A]. - Leiden: Batteljee & Terpstra, [1941](3 ex.).
- Het carnavalsboek van Nederland in elf hoofdstukken [43B]. - 2e dr. - Heerlen : Winants, [1948].
174:45.6
Zelfstandige publicaties door D.J. van der Ven. 1942-1948. 1 doos.
N.B. Bevat (nummering achter titel verwijst naar Bibliografie door E. van der Ven-ten Bensel, 1978):
- Het carnavalsboek van Nederland in elf hoofdstukken [43B]. - 2e dr. - Heerlen : Winants, [1948](2e ex.).
- Ons eigen volk in het feestelijk jaar (44). - Kampen : Kok, [1942](2 ex.).
- De volksdans in Nederland (45) / Elise van der Ven-ten Bensel en D.J. van der Ven. - Naarden : A. Rutgers, 1942.
- De heemliefde van het Nederlandsche volk (46). - Naarden : A. Rutgers, [1943](2 ex.).
174:45.7
Zelfstandige publicaties door D.J. van der Ven. 1944-1969. 1 doos.
N.B. Bevat (nummering achter titel verwijst naar Bibliografie door E. van der Ven-ten Bensel, 1978):
- De herleving van het Nederlandsche volksspel (47). - Naarden : A. Rutgers, 1944 (2 ex.).
- Asselt aan de Maas : kerk en kasteel, boerenheem en volksleven in een Limburgse heerlijkheid (48). - Eindhoven : De Pelgrim, 1948 (2 ex.).
- De metamorfose van ons landhuis "De Meihof". - Amsterdam : Schabora, 1957 (3 ex.).
- De haard in ons volksleven (49). - Bergen op Zoom : Haardenfabriek De Schelde, [1951](2 ex.).
- In de ban van burchten, kastelen en paleizen (50). - Utrecht : Ons Huis, [1965].
- Met de gaostok door Twente en Salland : levende folklore, 1916-1966 (51). - Bergen : Gesto, [1969] (losse katernen).
174:45.8
Zelfstandige publicaties door D.J. van der Ven. 1969-1977. 1 doos.
N.B. Bevat (nummering achter titel verwijst naar Bibliografie door E. van der Ven-ten Bensel, 1978):
- Met de gaostok door Twente en Salland : levende folklore, 1916-1966 (51). - Bergen : Gesto, [1969].
- De Peerdenhemel van Zuudlaordermaark en Groningen als paardenstad (52). - Bergen : Gesto, [1970] (2 ex).
- Friese volksgebruiken weerspiegeld in Europese folklore (53). - Bergen : Gesto, [1971].
- Kastelentocht door het stamland van het huis Oranje-Nassau (54). - Utrecht : Ons Huis, [1972] (2 ex.).
- Folkloristische omzwervingen door Twente, Salland en de Gelderse Achterhoek (55). - Enschede : Witkam, 1977 (2 ex.).
174:46.1
Overdrukken en zelfstandige publicaties door E. van der Ven-ten Bensel. 1921-1934. 1 doos.
N.B. Bevat:
- Questions on phonetics for the use of candidates L.O. and M.O.A. – Utrecht : Kemink, 1921.
- Modern Dutch graphic art. – In: Youth : an international quarterly of young enterprise, vol. 2, nr. 11 (1923).
- The character of King Arthur in English literature. – Amsterdam : Paris, 1925 (2 ex.).
- Over oorsprong en beteekenis van den graal. – Overdruk uit: Stemmen des tijds, jrg. 19 (1930) (2 ex.).
- Over oorsprong en beteekenis van den graal : II (slot). – Overdruk uit: Stemmen des tijds, jrg. 19 (1930) (2 ex.).
- Tristan en Iseult. – In: Nederland : verzameling van oorspronkelijke bijdragen op het gebied van letterkunde. – Jrg. 82, afl. 3 (1930).
- De zwaarddans van Tacitus tot de A.J.C.. – In: Opgang, jrg. 8, nr 4 (1930) (2 ex.)
- Een volksdanscursus in het schilderachtige Yorkshire. – Overdruk uit: Vragen van den dag, jrg. 46, 1930.
- Een volksdanscursus in het schilderachtige Yorkshire. – In: Vragen van den dag, jrg. 46 (1930).
- De volksdans in Nederland. - Overdruk uit: Haagsch maandblad, dl. 13, nr. 4 (1930).
- De volksdans in Nederland. - In: Haagsch maandblad, dl. 13, nr. 4 (1930).
- Dutch folk-dances. – Uit: The Journal of the English Folk Dance Society, nr. 4, 1931 (2 ex.).
- Dutch folk-dances. – In: The Journal of the English Folk Dance Society, nr. 4, 1931 .
- 30 contra-dansen uit: "The English dancing master" / door John Playford, London 1650-1728. – Amsterdam [etc.] : De Spieghel, 1931.
- De volksdans herleeft. - Middelburg : Den Boer, [1933] (2 ex.).
- De ontwikkeling van den volksdans in Nederland. – In: De groene Amsterdammer, nr. 2922 (1933).
- 15 gemakkelijke contra-dansen : uit Cecil J. Sharp: "The country dance book", part I, "Twelve traditional dances" en "Five popular dances". - Amsterdam [etc.] : De Spieghel, 1934.
174:46.2
Overdrukken en zelfstandige publicaties door E. van der Ven-ten Bensel. 1934-1981. 1 doos.
N.B. Bevat:
- 10 morris- en zwaarddansen. - Amsterdam [etc.] : De Spieghel, 1934. – Omslagtitel: 10 mannen-dansen (2 ex.).
- Aspects of folk dance in accordance with different stages in the development of folk art. – In: conferentiebundel 'International folk dance festival : abstracts'. -London, 1935. – Bevat ook: Dutch traditional dances in connection with folk-rites / D.J. van der Ven.
- Aspects of folk dance in different stages of natonal development. –Tekst van lezing op 'International folk dance festival' in London, 1935 (2 ex.).
- Aspects of folk dance in different stages of natonal development. – In: Journal of the English folk dance and song society. : volume 2 : international festival number. – London : Cecil Sharp House, 1935. - Bevat ook: Dutch traditional dances in connection with Dutch folk-rites / D.J. van der Ven.
- Volksliederen en het onderzoek naar hun oorsprong. – Overdruk uit: Haagsch maandblad, dl. 29, nr. 4 (1938) (2 ex.).
- Volkszang en volksdans. - In: Volk van Nederland; samengest. onder leiding van Jan de Vries; met medew.
van P.W.J. van den Berg ... [et al.]. – 3e, gew. dr. - Amsterdam : Elsevier, 1943. - p. 331-357 (3 ex.).
- 15 gemeenschaps- en mannendansen. - Naarden : Rutgers, 1943.
- Dances of the Netherlands. - London : Parrish, 1949.
- The great family of Indo-Germanic languages. – In: Seydell quarterly, vol. 12, nr. 1 (1959).
- Hague hopjes. – In: Seydell quarterly, vol. 12, nr. 3 (1960).
- A Dutch Palmpasen.– In: Seydell quarterly, vol. 14, nr. 3 (1962).
- Volksdansen vroeger en nu. - Arnhem : Gysbers & Van Loon, 1981 (2 ex. + drukproef in losse katernen).
174:47.1
Tijdschriften. 1953-1973. 1 doos.
N.B. Bevat:
- Algemeen zuivelblad : officieel orgaan van de Vereeniging voor Zuivelindustrie en Melkhygiëne. - jrg. 46, nr. 6, 7, 11, 19, 23, 26 + Extra nummer (1953); jrg. 47, nr. 5, 7, 8, 17, 18, 23-25 (1954); jrg. 48, nr. 2, 6, 7, 19, 26 + NIZO-nummer (1955); jrg. 49, nr. 9 (1956).
- De antiquaar : tijdschrift van de Nederlandsche Vereeniging van Antiquaren. - jrg. 3, nr. 2, 6 (1972); jrg. 4, nr 1 (1973).
- Arts en auto : officieel orgaan van de Vereeniging van Artsen-Automobilisten. - Jrg. 22, nr. 7, 17, 21 (1957); jrg. 23, nr. 2, 3, 7, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, kerstnummer (1958); jrg. 24, nr. 3, 4, 13, 14, kerstnummer (1959).
174:47.2
Tijdschriften. 1960-1969. 1 doos.
N.B. Bevat:
- Arts en auto : officieel orgaan van de Vereeniging van Artsen-Automobilisten. - Jrg. 25, nr. 3, 7, 13, kerstnummer (1960); jrg. 27, nr. 6, 9-11, 18, 19, kerstnummer (1961); jrg. 28, nr. 3, 8, 16 (1962); jrg. 29, nr. 11, 15, 22, kerstnummer (1963); jrg. 29, kerstnummer (1964); jrg. 31, nr. 4, 22 (1965); jrg. 32, nr. 1, kerstnummer (1966); jrg. 33, nr. 17, 22, kerstnummer (1967); jrg. 34, nr. 19 (1968); jrf. 35, nr. 7, 21 (1969).
174:47.3
Tijdschriften. 1956-1976. 1 doos.
N.B. Bevat:
- Arts en auto : officieel orgaan van de Vereeniging van Artsen-Automobilisten. - Jrg. 36, nr. 7, 12 (1970); jrg. 37, nr. 4, 7, 11, 12, 17, 22 (1971); jrg. 38, nr. 2, 3 (1973); jrg. 40, nr. 2, 6 (1974); jrg. 42, nr. 8 (1976).
- Auto touring : maandelijks tijdschrift van de touring club van België. - okt. 1960, sept. 1961, april 1962.
- Onze bejaarden : maandblad gewijd aan de belangen der bejaarden in Nederland. - Voortgez. als: De bejaarden. - jrg. 2, nr. 12 (1956); jrg. 3, nr. 7 (1957); jrg. 4, nr. 5, 10, 11 (1958); jrg. 5, nr. 4 (1959); jrg. 14, nr 7 (1968); jrg. 16, nr. 23 (1970); jrg. 17, nr. 10, 14 (1971); jrg. 18., nr. 15 (1972).
- Binnen : tijdschrift voor het Wonen. - Jrg. 1, nr. 3, 4 (1957); jrg. 2, nr. 1, 2, 4 (1958); jrg. 3, nr. 1 (1959).
- Bondsorgaan Sint Lucas : officieel orgaan Ned. kath. Bond van Schilderspatroons "St. Lucas". - Jrg. 41, nr. 4 (1963); jrg. 42, nr. 6, kerstnummer (1964);jrg. 43, nr. 25 (1965); jrg. 44, nr. 7, 24 (1966); jrg. 45, nr. 6, 7, 19, 24 (1967).
174:47.4
Tijdschriften. 1912-1970. 1 doos.
N.B. Bevat:
- Bondsorgaan Sint Lucas : officieel orgaan Ned. kath. Bond van Schilderspatroons "St. Lucas". - Jrg. 46, nr. 1, 4-6, 8, 14, 15, 17, 25 (1968); jrg. 47, nr. 1-3 (1969); jrg. 48, nr. 3, 4, 11, 12 (1970).
- Bouw : centraal weekblad voor het bouwwezen in Nederland en België. - Jrg. 20, nr. 5 (1965).
- Bouwkunst : tweemaandelijksch tijdschrift / uitgave van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst. Jrg. 4, afl 6 (1912)(3 ex.).
- Camping : tips voor kamperen en buitenleven. - Voortg. als: Camping & caravaning. - Jrg. 1, nr. 7, 10, 12 (1959); jrg. 3, nr. 5 (1961); jrg. 4, nr. 12 (1962); jrg. 5, nr. 2 (1963); jrg. 6, nr. 2, 4 (1964); jrg. 7, nr. 12 (1965); jrg. 9, nr. 8 (1967); jrg. 10, nr. 8 (1968).
- Coastal shipping : internationaal maandblad voor de kustvaart. - Jrg. 2, nr. 7 (1961).
- De conservator : officieel orgaan van de unie van ijsbereiders en patates-frites bakkers. - Jrg. 25, nr. 13, 15, 17, 18 (1961); jrg. 26, nr. 5, 10, 14 (1962); jrg. 27, nr. 2, 13 (1963).
- Consudel : maandblad gewijd aan de belangen van industrie en handel op het gebied van cacao, chocolade, suikerwerken, koek, banket, biscuit en delicatessen. - Jrg. 12, nr 2, 6 (1954/55); jrg. 13, nr. 6, 9 (1956); jrg. 14, nr. 10 (1957); jrg. 15, nr. 6 (1958).
174:47.5
Tijdschriften. 1960-1970. 1 doos.
N.B. Bevat:
- Consudel : maandblad gewijd aan de belangen van industrie en handel op het gebied van cacao, chocolade, suikerwerken, koek, banket, biscuit en delicatessen. - Jrg. 17, nr. 5 (1960); jrg. 20, nr. 10 (1963); jrg. 22, nr. 2 (1965); jrg. 23, nr. 2, 3 (1965/66); jrg. 24, nr. 1, 2, 4-6, 10, 12 (1966-67); jrg. 25, nr. 1, 2, 7, 12 (1967-68); jrg. 26, nr. 3, 5, 10 (1969); jrg. 27, nr. 1, 4, 10, 11 (1970).
174:47.6
Tijdschriften. 1951-1979. 1 doos.
N.B. Bevat:
- Consudel : maandblad gewijd aan de belangen van industrie en handel op het gebied van cacao, chocolade, suikerwerken, koek, banket, biscuit en delicatessen. - Jrg. 28, nr. 2, 7 (1970-71); jrg. 29, nr. 5, 7, 10, 12 (1972); jrg. 30, nr. 3, 6, 7 (1973); jrg. 31, nr. 3, 8 (1974); jrg. 32, nr. 2, 10 (1974-75); jrg. 36, nr. 3 (1979).
- De fabrieksbode. - Jrg. 51, nr. 49, 50, 52 (1932); jrg. 52, nr. 3, 5, 7-9, 14, 16, 21-23 (1933).
- Fordwereld. - Jrg. 14, nr. 12 (1951); jrg. 15, nr. 8 (1952); jrg. 16, nr. 12 (1953); jrg. 17, nr. 3, kerstnummer (1954); jrg. 18, kerstnummer (1955); jrg. 19, nr. 7, kerstnummer (1956); jrg. 21, nr. 9 (1958).
- Gemeenschappelijk belang : weekblad voor de detailhandel in brandstoffen. - Jrg. 53, nr. 35, 40, 48-51 (1961); jrg. 54, nr. 1-3, 6-10 (1961).
- Groei en bloei : orgaan van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde. - Juli 1971.
- Groen : maandblad gewijd aan vegetatie, dendrologie, sortiment, kwekerij, tuin, park, landschap, recreatie. - Jrg. 27, nr. 11, 12 (1971)
- Herfstlicht : maandblad voor ouderen. - No. 2, 1961.
174:47.10
Tijdschriften. 1922-1926. 1 doos.
N.B. Bevat:
- Ons eigen tijdschrift (hoofdredacteur: D.J. van der Ven). - nr. 1 (1922), jan. 1923 (2 ex.), febr. 1923, maart 1923, april 1923, mei 1923, juli 1923, aug. 1923, sept. 1923, nov. 1923, dec. 1923, febr. 1924, juli 1924, sept. 1924, okt. 1924, nov. 1924, juni 1925, juli 1925, aug. 1925, sept. 1925, okt. 1925, febr. 1926, maart 1926, april 1926, mei 1926, juni 1926, aug. 1926, sept. 1926, okt. 1926.
174:47.7
Tijdschriften. 1950-1967. 1 doos.
N.B. Bevat:
- Hoe wonen wij? maandblad voor wooncultuur (hoofdredacteur: D.J. van der Ven). - Jrg. 1, nr. 1-9 (2 ex. van nrs. 1-3, 5-9)(1950/51).
- De hoefslag : maandblad voor de ruitersport. - Jrg. 16, nr. 6, 19-22, 39, 42-44, 46-53 (1964); jrg. 17, nr. 7, 33 (1965); jrg. 18. nr. 1, 2, 52, kerstnummer (1966); jrg. 19, nr. 43 (1967).
- Holland : Land unde Leute / Nachrichtenmagazin der Niederlande für die deutschsprechenden Länder. - Jrg. 1, nr. 1-4 (1959).
- Het horeca-bedrijf. - Jrg. 57, nr. 17, 19, 20 (1963); jrg. 58, nr. 1, 3, 5 (1964); jrg. 60, nr. 4 (1966).
174:47.8
Tijdschriften. 1949-1969. 1 doos.
N.B. Bevat:
- Het horeca-bedrijf. - Jrg. 61, nr. 7, 17, 24 (1967); jrg. 62, nr. 3, 5, 8, 9, 17 (1968).
- Huizen en grond. - Jrg. 1, nr. 1 (1954).
- IJzerwaren / Nederlandse Vereeniging van IJzerhandelaren. - Jrg. 52, nr. 896-898 (1964); jrg. 53, nr 900, 910, 911 (1965); jrg. 54, nr. 912 (1966); jrg. 55, nr. 924, 925, 926, 932 (1967); jrg. 56, nr 939, 940, 946 (1968); jrg. 57, nr. 949, 951, 952 (1969).
- Het kind : maandblad voor ouders en opvoeders. Jrg. 54, nr. 11 (2 ex.)(1955).
- Lindbergh post : maandblad voor tourisme. - Jrg. 1, nr. 7, 9, 11 (1949); jrg. 3, nr. 2, 4, 6, 8, 10, 12 (1951).
174:47.9
Tijdschriften. 1949-1968. 1 doos.
N.B. Bevat:
- Medisch contact : officieel orgaan van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst. - Jrg. 20, nr. 46 (1965).
- CMC melk : orgaan van de Coöperatieve Melkcentrale. - Jrg. 11, nr. 15-18, 26 (1955/56); jrg. 12, nr. 4, 9, 18 (1956/57); jrg. 13, nr. 3, 11, 12, 25 (1957/58); jrg. 14, nr. 8, 9, 17 (1958/59); jrg. 15, nr. 17, 25 (1959/60).
- Moeder : vrouwenpost. - 1960, nr. 11, 1961, nr. 2.
- Naarden nieuws / NV Chemische Fabriek Naarden. Jrg. 10, nr. 98, 105 (1959); jrg. 11, nr. 112 (5 ex. in verschillende talen)(1960).
- Nammogram : personeelsblad van de N.V. Nederlandse Aardolie Maatschappij. - Jrg. 7, nr. 10, 13, 16 (1966).
- Het nationale kompas : driemaandelijkse uitgave van de Nationale Levensverzekeringsbank. - Jrg. 31, nr. 4 (1958); jrg. 34, nr. 2 (1961).
- Natuursteen : officieel maandelijks orgaan van de ANBS. - nr. 186 (1962); nr. 189, 197, 200 (1963); nr. 201, 204, 205, 207 (1964); nr. 221-224 (1965); nr. 227-230 (1966).
- Nederland - Noord-Europa : monthly review devoted to fostering the trade and the cultural relations between Northern Europe (Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden) and the Netherlands : [official periodical of the Netherlands-Northern-Europe Institute]. - Vol. 3, nr. 2, 3 (1950).
- Nederlands fabrikaat. - Febr. 1964.
- Nederlands studieblad. - Jrg. 11, nr. 11 (1949); jrg. 12, nr, 1, 4, 5 (1949).
- Nederlands transport : officieel orgaan van de Nederlandse Vereniging van Transport-ondernemingen. - Jrg. 5, nr. 26 (1953).
- De Nederlandse pluimveehouderij / Nederlandse Organisatie van Pluimveehouders. - Jrg. 1, nr. 11 (1967)
- Niveau : maandblad voor klank, kleur, vorm. - No. 6, 7 *1958).
- Ons jonge platteland : maandblad van de CPJ. - Jrg. 27, nr. 9, 10, 11 (1965); jrg. 28, nr. 3, 9, 11 (1966); jrg. 29, nr. 1, 7, 11 (1967); jrg. 30, nr. 2 (1968).
- Ontginning : maandblad voor Katholieke Jonge Boeren en Tuinders. - Jrg. 1, nr. 12, 14 (2 ex.) (1949); jrg. 3, nr. 3, 4 (1951); jrg. 4, nr. 10 (1952).
174:47.11
Tijdschriften. 1910-1966. 1 doos.
N.B. Bevat:
- Op de hoogte : maandschrift voor de huiskamer. Jrg. 7, nr. 1-12 (1910).
- Op den uitkijk : christelijk cultureel maandblad. - nr. 9, 11 (1960); nr. 4, 6, 12 (1961); nr. 3, nr. 5, 6, 8 (1961/62); nr. 1, 4, 8, 9 (1962/63); nr. 4, 5, 7, 9, 10, 12 (1964); jrg. 38, nr. 3, 9 (1965); jrg. 39, nr. 2, 5 (1966).
174:47.12
Tijdschriften. 1952-1963. 1 doos.
N.B. Bevat:
- Op de Solex : maandblad voor Solex-enthousiasten in Nederland en België. - Jrg. 3, nr. 10, 11 (1952); jrg. 4, nr. 3, 4, 6, 8 (1952/53).
- 't Oranjeboomblad : huisorgaan van de N.V. brouwerij d'Oranjeboom. - Jrg. 3, nr. 3, 4 (1956); jrg. 8, nr. 2 (1960); jrg. 10, nr. 7 (1963).
- PJGN-Maandblad : maandblad Plattelands Jongeren Gemeenschap Nederland. - Jrg. 7, nr. 12 (1955); jrg. 8, nr. 4, 6, 7, 11, 12 (1956).
- De pootaardappelhandel / uitg. van de Nederlandse Federatie voor de Handel in Pootaardappelen. - Kerstnummer 1955.
- Postiljon : maandblad voor mensen die van reizen houden. - Jrg. 2, nr. 2, 3, 7, 9 (1963).
- De reservist : orgaan van het corps reserve-gemeentepolitie Zwolle. - Jrg. 6, nr. 7 (1958); jrg. 7, nr. 2 (1959).
- Schildersblad : algemeen vakblad voor het schildersbedrijf. - Jrg. 57, nr. 49, 52 (1956); jrg. 58, nr. 1, 2, 14, 15, 51 (1956/57); jrg. 59, nr. 18 (2 ex.), 19 (2 ex.), 36-40, 45-47 (1957/58); jrg. 60, nr. 3-5, 9 (1958); jrg. 61, nr. 9, 35, 36 (1958/59); jrg. 62, nr. 34 (1960); jrg. 63, nr. 14, 34, 47 (1961/62); jrg. 64, nr. 10, 13, 17, 34, 44 (1962/63).
174:47.13
Tijdschriften. 1915-1963. 1 doos.
N.B. Bevat:
- De schilder : orgaan van de bond van Nederlandsche schilderspatroons. - Jrg. 73, nr. 23, 26 (1961), jrg. 74, nr. 8, 21, 22, 27, 30, 31, 32, 49 (1962); jrg. 75, maart, mei, dec. (1963)
- De schilder : vak- en studieblad. - Jrg. 17, nr. 26 (1963); jrg. 18, nr. 6, 7 (1964).
- De schoenwereld : vakblad voor de schoen- en lederbranche. - Jrg. 30, nr. 11, 12 (1953); jrg. 31, nr. 3, sept. (1954).
- Schoon-Nederland : geïllustreerd blad tot bevordering van het vreemdelingenverkeer (1915-1919 onder redactie van D.J. van der Ven). - Jrg. 2, nr. 12 (2 ex.)(1915); jrg. 3, nr. 3, 4 (2 ex.), 6 (2 ex.), 8, 12 (2 ex.) (1916); jrg. 4, nr. 2 (2 ex.), 3, 4 (2 ex.), 5, 6, 8, 9 (2 ex.) (1917); jrg. 5, nr. 8 (2 ex.), 9 (2 ex.), 10 (2 ex.), 11 (2 ex.), 12 (2 ex.)(1918); jrg. 6, nr. 4 (2 ex.), 5 (2 ex.), 6, 7, 8, 9 (2 ex.), 10 (2 ex.), 11 (2 ex.), 12 (2 ex.)(1919); + 2 ex. van de brochure 'Wat de pers zegt van Schoon-Nederland' [1917].
174:47.14
Tijdschriften. 1915-1966. 1 doos.
N.B. Bevat:
- Schoon-Nederland : geïllustreerd blad tot bevordering van het vreemdelingenverkeer (1915-1919 onder redactie van D.J. van der Ven). - Jrg. 2, nr. 10 (1915) - jrg. 6, nr. 19 (1919). - Afleveringen gebonden + brochure 'Wat de pers zegt van Schoon-Nederland' [1917].
- De schouw : officieel orgaan van de Nederlandse Vereniging van Handelaren in Verwarmings- en Huishoudelijke Artikelen (V.H.V.H.). - Jrg. 9, nr. 11 (1955); jrg. 11, nr. 3, 7, 8 (1957); jrg. 12, nr. 3-5, 8, 10, 12 (1958); jrg. 13, nr. 1, 2 (1959); jrg. 17, nr. 7, 10 (1963); jrg. 18, nr. 5, 8, 9, 11, 12 (1964); jrg. 19, nr. 1, 3, 10 (1965); jrg. 20, nr. 4 (1966).
174:47.15
Tijdschriften. 1951-1969. 1 doos.
N.B. Bevat:
- Specimina Specia : tijdschrift voor hen die zich in dienst stellen van de medische wetenschap. - Jrg. 6, nr. 27 (1965); jrg. 7, nr. 35 (1966).
- Spiegel historiael : maandblad voor geschiedenis en archeologie. - Jrg. 2, nr. 10 (1967).
- Spreekuur thuis / Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst. - nr. 5, 7, 9, 11 (1959); jrg. 2, nr. 1 (1959); jrg. 3, nr. 10 (1961); jrg. 4, nr. 10 (1962); jrg. 5, nr. 1, 9 (1963); jrg. 7, nr. 1, 2, 12 (1964/1965); jrg. 8, nr. 1 (1965); jrg. 10, nr. 5 (1968); jrg. 12, nr. 2 (1969).
- De toerist : orgaan van de Vlaamse Toeristenbond. - jrg. 35, nr. 4 (1956).
- Koninklijke touring club van België. - Jrg. 63, nr. 12 (1957); jrg. 64, nr. 5 (1958).
- De tuinbouw : maandblad voor alle takken van de tuinbouw. - Jrg. 6, nr. 12 (1951).
- Vakblad voor loodgieters, fitters en sanitair-installateurs. - Jrg. 11, nr. 47 (1953); jrg. 12, nr. 17, 44 (1954); jrg. 13, nr. 3, 6, 44 (1955); jrg. 14, nr. 1, 12, 14, 21, 40, 42, 51/52 (1956); jrg. 15, nr. 31-33 (1957); jrg. 16, nr. 3, 4, 15, 16, 36, 45 (1958); jrg. 17, nr. 19, 32, 33, 36, 38, 39, 43 (1959); jrg. 18, nr. 9, 19, 36, 52, 53 (1960); jrg. 19, nr. 3, 27, 36 (1961).
174:47.16
Tijdschriften. 1950-1973. 1 doos.
N.B. Bevat:
- Vakblad voor de meubelindustrie. - Jrg. 34, nr. 29, 31, 45 (1953); jrg. 35, nr. 3, 4, 12/13 (1953); jrg. 36, nr. 41, 44, 46 (1955); jrg. 37, nr. 2-4, 6 (1955); jrg. 40, nr. 12, 17, 20, 28, 30 (1958/59); jrg. 42, nr. 30, 31, 50, 51 (1961); jrg. 43, nr. 21, 28 (1962); jrg. 44, nr. 32 (1963).
- Volkshuisvesting : maandblad van het Katholiek Instituut voor Volkshuisvesting, Nationale Centrale van Katholieke Woningbouwverenigingen. - Jrg. 10, nr. 11 (1958).
- Wegen : tijdschrift gewijd aan de weg, het luchtvaartterrein en het verkeer. - Jrg. 24, nr. 4, 12 (1950); jrg. 27, nr. 12 (1953).
- Wijn : maandblad voor liefhebbers van de wijn. - November 1951.
- Wikor : algemeen kunsttijdschrift. - Jrg. 8, nr. 11 (1960); jrg. 10, nr. 3 (1962).
- Ons Zeewezen. - Jrg. 51, nr. 12 (1962), jrg. 53, nr. 5 (1964); jrg. 59, nr. 12 (1970).
- Zeewezen : opinieblad voor marine en koopvaardij. - Jrg. 60, nr. 12 (1971); jrg. 61, nr. 9, 11 (1972); jrg. 62, nr. 2 (1973).
174:47.17
Tijdschriften. 1954-1960. 1 doos.
N.B. Bevat:
- De fietsmotor : maandblad voor de berijders van rijwielen met hulpmotor. - Jrg. 4, nr 1, 3, 7, 10, 12 (1954).
- Bromfiets : het oudste bromfietsblad ter wereld. - Jrg. 5, nr. 5-7 (1954); jrg. 6, nr. 3, 4, 6, 8-12 (1955); jrg. 7, nr. 1-7, 9, 10 (1956); jrg. 8, nr 1-3, 5-7, 9-12 (1957); jrg. 9, nr. 1, 3-8, 10-12 (1958); jrg. 10, nr. 1-9, 11, 12 (1959); jrg. 11, nr. 1-4 (1960).
174:47.18
Tijdschriften. 1952-1960. 1 doos.
N.B. Bevat:
- Bromfiets : het oudste bromfietsblad ter wereld. - Jrg. 11, nr. 5-12 (1960).
- Scooter : maandblad voor scooter-enthousiasten. - Jrg. 1, nr. 5, 6, 8, 9 (1954); jrg. 2, nr. 8 (1955); jrg. 3, no. 2, 3, 5, 6, 8-11 (1956); jrg. 4, nr. 1, 2, 5-9, 11 (1957); jrg. 5, nr. 1-3, 6, 7, 9, 12 (1958); jrg. 6, nr. 1, 4, 8, 10 (1959); jrg. 7, nr. 1-12 (1960).
- Kali / uitg. der N.V. Nederlandsche Kali-Import Maatschappij. - Nr. 22 (1954), nr. 27 (1956).
- Voorlichtingsblad / N.V. Centrale Suiker Maatschappij. - Nr. 76, 77, 79, 80, 82-88, 90-97, 100-102, 104-106, 108, 116, 118, 119, 126, 128, 129, 131, 135-138, 140, 146-150, 152, 153, 156, 157 (1952-1959).
174:47.19
Tijdschriften. 1955-1968. 1 doos.
N.B. Bevat:
- Ons huis : maandblad voor de woninginrichting. - Jrg. 13, nr. 10 (1955); jrg. 17, nr. 4, 9 (1959); jrg. 18, nr. 5, 6, 8 (1960); jrg. 19, nr. 4, 5, 6 (1961); jrg. 20, nr. 7 (1962); jrg. 21, nr. 1, 2 (1963); jrg. 24, nr. 7-11 (1966); jrg. 26, nr. 2, 4 (1968).
174:47.20
Tijdschriften. 1949-1972. 1 doos.
N.B. Bevat:
- Ons huis : maandblad voor de woninginrichting. - Jrg. 26, nr. 5, 10, 12 (1968); jrg. 27, nr. 2, 5, 7 (1969); jrg. 28, nr. 8, 10, 12 (1970); jrg. 29, nr. 3, 5, 7, 9, 11, 12 (1971); jrg. 30, nr. 2 (1972).
- Wereld : populair-wetenschappelijk maandblad. - Nr. 31, 36, 37 (1949); nr. 39, 43 (1950).
174:47.21
Tijdschriften. 1926-1965. 1 doos.
N.B. Bevat:
- Wereld : populair-wetenschappelijk maandblad. - Nr. 155, 157 (1959); nr. 163 (1960); nr. 181 (1961); 185, 193 (1962); jrg. 19, nr. 229, 230 (1965).
- Viruly's technisch maandblad voor de waschindustrie. - Jrg. 6, nr. 8, 10 (1940); jrg. 7, nr. 1, 12 (1940-41).
- Vragen van den dag : maandschrift voor Nederland en koloniën. - Jrg. 12, mei (1926).
- Oostvlaamsche Zanten : 2e lustrum-nummer 1930-1935.
- Textilia : weekblad voor de detailhandel in textiel, dames- en herenmode en woninginrichting. - Jrg. 35, nr. 1249 (1956).
- Tussen neus en lippen : personeelsorgaan van International Flavours & Fragrances I.F.F. (Nederland) B.V. - Jrg. 19, nr. 8 (1961).
- Werk en vreugd : maandblad gewijd aan de wederopheffing onzer volkswelvaart door arbeid, mede door tewerkstelling van jonge werkloozen. - Nr. 20 (1940).
- Camiz mededelingen. - Jrg. 2, nr. 4, 7-11 (1951); jrg. 2, nr. 1-11 (1951/52); jrg. 3, nr. 1-7, nr. 8 (2 ex.)(1952/53); jrg. 4, nr. 3, 4, 10 (1953/54); jrg. 5, nr. 2-4, 6, 9 (1954/55); jrg. 6, nr. 2, 4, 9, 10 (1955/56); jrg. 7, nr. 4, 5 (1957).
- Natuur en techniek. - Jrg. 28, nr 7, 9, 10, 12 (1960); jrg. 29, nr. 8, 10, 12 (1961); jrg. 30, nr. 4-7, 10 (1962); jrg. 31, nr. 7 (1963); jrg. 32, nr. 2, 3 (1964); jrg. 33, nr. 10 (1965).
174:47.22
Tijdschriften. 1932-1940. 1 doos.
N.B. Bevat:
- De volksdansmare voor de vrienden van de Meihof / uitgave van het Nederlandsch Centraal Bureau voor Volksdansen (N.C.B.V.) te Oosterbeek (redactie: E. van der Ven-ten Bensel). - Jrg. 1, nr. 1 (1932); jrg. 3, nr. 1 (1934); jrg. 4, nr. 1, 2,3 (1935/36); jrg. 5, nr. 3 (2 ex.)(1937); jrg. 6, nr. 1 (2 ex.), 2 (2 ex.), 3 (2 ex.)(1937/38); jrg. 7, nr 1 (2 ex.), 2 (2 ex.), 3 (2 ex.)(1938/39); jrg. 8, nr. 1 (2 ex.)(1940).
- De volksdansmare voor de vrienden van de Meihof / uitgave van het Nederlandsch Centraal Bureau voor Volksdansen (N.C.B.V.) te Oosterbeek (redactie: E. van der Ven-ten Bensel). - Jrg. 1, nr. 1 (1932)- jrg. 8, nr. 1 (1940). - Gebonden.
174:47.23
Tijdschriften. 1910-1911. 1 map.
N.B. Bevat:
- Eigen haard. - Jrg. 36, nr. 50 (1910); jrg. 36, nr. 51 [bijvoegsel 'Van week tot week'](1910); jrg. 37, nr. 12, 13, 20, 21, 42 (1911).
174:47.24
Tijdschriften. 1912-1915. 1 map.
N.B. Bevat:
- Eigen haard. - Jrg. 38, nr. 6, 27-29 (1912); jrg. 41, nr. 7, 12, 48 (1915).
174:47.25
Tijdschriften. 1916-1934. 1 map.
N.B. Bevat:
- Eigen haard. - Jrg. 42, nr. 9, 14, 15, 45 (1916); jrg. 43, nr. 24 (1917); jrg. 44, nr. 2, 23 (1918); jrg. 57, nr. 7 (1931); jrg. 60, nr. 48, 49 (1934).
174:47.26
Tijdschriften. 1919. 1 doos.
N.B. Bevat:
- Kunst in Arnhem : geïllustreerd maandschrift voor kunst en toegepaste kunst in stad en land (redactie: D.J. van der Ven). - Afl. 2 (2 ex.), 5 (2 ex.), 10 (alleen omslag), 11 (2 ex.), 12 (2 ex.) (1919).
174:47.27
Tijdschriften. 1911-1916. 1 map.
N.B. Bevat:
- De Kampioen : ANWB toeristenbond voor Nederland. - Jrg. 28, nr. 30 (2 betreffende groenten en fruit.ex.), 31 (2 ex.)(1911); jrg. 32, nr. 10, 12 (1915); jrg. 33, nr. 33, 36 (2 ex.)(1916).
174:47.28
Tijdschriften. 1949-1953. 1 map.
N.B. Bevat:
- Reflets du tourisme / publié par le Royal Touring Club de Belgique. - Jrg. 1, nr. 6 (1951); jrg. 4, nr. 1 (1954).
- Timotheüs : geïllustreerd weekblad. - Jrg. 54, nr. 39, 54 (1949); jrg. 55, nr. 1, 8 (1950).
- Vacantie : informatie- en programmablad voor reizen en verkeer van de Internationale Reisorganisatie Hotel-Plan. - Jrg. 4, nr. 7 (2 ex.)(1953).
174:47.29
Tijdschriften. 1917-1947. 1 map.
N.B. Bevat:
- De automaat / uitgave van N.V. Maatschappij tot Detailverkoop van Petroleum "De Automaat". - Jrg. 1, nr. 42, 43 (1924/25); jrg. 2, nr. 5, 6, 9-11, 13, 15, 17, 18, 22, 23, 29, 33-35, 37, 41, 43, 44, 46 (1925); jrg. 3, nr. 4, 6, 8, 14, 15, 19, 21-23, 25-27, 29, 46 (1926); jrg. 4, nr. 2, 4, 5, 7, 9, 11, 13 (1927); jrg. 6, nr. 13, 15, 17-19 (1929); jrg. 7, nr 8, 15, 16 (1930); jrg. 9, nr. 2, 6, 7, 15 (1932).
- Bakkersbondcourant : orgaan van den Nederlandschen bakkersbond. - Nr. 2308 (1931).
- De katholieke illustratie. - Jrg. 51, nr. 36 (1917); jrg. 52, nr. 38, 45 (1918).
- Kroniek van de week : exploitatie van De spiegel. - Nr. 17 (1947).
174:47.30
Tijdschriften. 1924-1932. 1 map.
N.B. Bevat:
- De automaat / uitgave van N.V. Maatschappij tot Detailverkoop van Petroleum "De Automaat". - Jrg. 1, nr. 42, 43 (1924/25); jrg. 2, nr. 5, 6, 9-11, 13, 15, 17, 18, 22, 23, 29, 33-35, 37, 41, 43, 44, 46 (1925); jrg. 3, nr. 4, 6, 8, 14, 15, 19, 21-23, 25-27, 29, 46 (1926); jrg. 4, nr. 2, 4, 5, 7, 9, 11, 13 (1927); jrg. 6, nr. 13, 15, 17-19 (1929); jrg. 7, nr 8, 15, 16 (1930); jrg. 9, nr. 2, 6, 7, 15 (1932).
174:48.1
Artikelen uit tijdschriften. 1930-1971 en z.j. 1 map.
N.B. Bevat:
- Gelders landbouwblad, 1953, 1956 en z.j.
- Groenten en fuit, 1953
- De landbode, 1963 en z.j.
- Ons platteland, z.j.
- Gelderland in woord en beeld, 1930
- [Onbekend], 1971 en z.j.
174:48.2
Artikelen uit tijdschriften. 1954-1971. 1 map.
N.B. Bevat:
- Friesch landbouwblad, 1954-1971.
174:48.3
Artikelen uit tijdschriften. 1953-1972 en z.j. 1 map.
N.B. Bevat:
- Ons huis, 1953-1972 en z.j.
174:48.4
Artikelen uit tijdschriften. 1952-1973 en z.j. 1 map.
N.B. Bevat:
- Adresboek voor de bouwnijverheid in Friesland, 1959
- Algemeen zuivelblad, 1952
- Arts en auto 1958-1961, 1965, 1968, 1970-1972 en z.j.
- Auto-touring, 1960-1962
- Bakkersbondcourant : orgaan van den Nederlandschen bakkersbond, 1966, 1969
- Bromfiets/Scooter, 1953-1956
- Camiz mededelingen, z.j.
- Camping : tips voor kamperen en buitenleven, 1964
- CMC melk : orgaan van de Coöperatieve Melkcentrale 1955-1957
- De conservator, 1961-1962
- Consudel, 1957-1973
174:48.5
Artikelen uit tijdschriften. 1918-1968 en z.j. 1 map.
N.B. Bevat:
- Eigen haard, 1918
- Gemeenschappelijk belang, 1961
- Het gezin, 1955
- De hoefslag, 1949-1967
- Het horecabedrijf (Hocra), 1963, 1964, 1968 en z.j.
- Lindbergh post, 1948-1952 en z.j.
174:48.6
Artikelen uit tijdschriften. 1916-1969 en z.j. 1 map.
N.B. Bevat:
- Ons jonge platteland, 1966, 1969
- Op de hoogte, 1916
- Op de solex, 1953
- Schildersblad, z.j.
- De schouw, 1959
- Tavenue, 1954
- Toeristenkampioen, 1936
- Vakblad voor de groothandel in aardappelen, groenten en fruit, 1955-61
- Werk en vreugd, 1939-40.
174:48.7
Ingebonden tijdschriftartikelen. 1914-1964 en z.j. 1 doos.
N.B. Bevat:
- Bromfiets/Scooter, 1958-1960
- Natuursteen 1963-1966
- Onze eeuw 1914 / Textilia 1953-1958
- Op den uitkijk 1964 en z.j.
- Voorlichtingsblad / N.V. Centrale Suiker Maatschappij 1952-1959 [bevat correspondentie].
174:48.8
Ingebonden tijdschriftartikelen. 1950-1966 en z.j. 1 doos.
N.B. Bevat:
- Algemeen zuivelblad, 1952-56 / CMC melk : orgaan van de Coöperatieve Melkcentrale, 1955-1958 / Camiz mededelingen, 1953 en z.j.
- Camping : tips voor kamperen en buitenleven, 1953-1964
- Consudel, 1950-1966
- De hoefslag, 1964-1966
- IJzerwaren, 1957-1965
- Medisch contact, 1965 / Arts en auto, 1957-1963.
174:48.9
Ingebonden tijdschriftartikelen. 1939-1966 en z.j. 1 doos.
N.B. Bevat:
- Natuur en techniek, 1960-1965
- Ons huis, 1954-1966
- Onze bejaarden, 1956-1959 / Het meubel, 1939, 1953, 1961, 1962, 1963 en z.j. / Binnen : tijdschrift voor het wonen, 1957-1959
- Schildersblad, 1958-1963 (bevat enkele typoscripten)
- De schouw, 1958-1964
- Vakblad voor loodgieters, fitters en sanitair-installateurs, 1935-1958.
174:49.1
Toeristische kaarten en folders betreffende Nederland. 1931-1982 en z.j. 1 map.
N.B. Materiaal bevat incidenteel relevante knipsels.
Kaarten:
- Per Gazelle door ons land / tekst door Nono; illustraties van André Vlaanderen [ca. 1931]
- Sleeswijk's Zak-atlas van Nederland : voor wandelaars, wielrijders en automobilisten [ca. 1933]
- Batavus Bilonet: de bromfiets die 't m levert! [ca. 1956] [bevat bromfietskaart van Nederland]
- Hoeveel Lous in Nederland? [ca. 1927]
- N.O. Nederland : Ten Brink's reiskaart van Groningen, Friesland en Drente [ca. 1920]
Folders en brochures:
- NS-vakantie-dagtochten, 1968. - Vakantie in twee landen : Nederland-Duitsland, z.j.. - Holland, 1959. - Het zuiden van Nederland, z.j. - Kijk op het Noorden, jrg. 14 nr. 67 (juni-juli 1982). - Uit in eigen land, 1962. - Holland international, vol. 3. no. 9 (1962).
- Through Holland with a camera, z.j. - Una mirada más atenta a Holanda, z.j. - Holland, z.j. - Obras de defensa costera y Riberena, z.j. - Holanda le espera, 1964. - Las obras del Zuiderzee, 1955. - Holanda : los Paises Bajos, z.j.
174:49.2
Toeristische boeken betreffende Nederland. 1893-1966. 1 map.
N.B. Materiaal bevat incidenteel relevante knipsels.
Bevat:
- Gids door Nederland : met spoorwegkaart / W.F. Andriessen, 1893
- In welke badplaats zal ik mijn vacantie doorbrengen? / sameng. door J.W. Kockx, 1928
- Gezinsuitstapjes in Nederland : dagrecreatie voor het hele gezin / L. v. Egeraat, 1966
- Officieel toeristenboek van Nederland / samenst.: P.S. Scheltema, 1956
- Landgoederen : met gegevens over de ligging en de toegangsregeling / ANWB Toeristenbond voor Nederland, 1935
- Verzeichnis der ausgestellten Aufnahmen niederländischer Architektur / [von F.A. Hoefer] [1909]
- Goeie reis : geïllustreerd reisboek van Vecht-, Gooi- en Rijnstreek, z.j.
- Mooi Nederland : Friesland, Groningen, Drenthe, Overijsel, Gelderland / door Nic. Kroon, 1930
- Het onbekende Nederland : Utrecht, Noord-Holland, Friesland / L. van Egeraat [ca. 1960]
- Het onbekende Nederland : Groningen, Drente, Overijssel, Gelderland / L. van Egeraat [ca. 1960].
174:49.3
Toeristische boeken betreffende Nederland. 1918-1961. 1 map.
N.B. Materiaal bevat incidenteel relevante knipsels.
Bevat:
- Landgoederen : met gegevens over de ligging en de toegangsregeling / ANWB Toeristenbond voor Nederland, 1935
- Kastelen in Nederland : borgen, havezathen, ridderhofsteden, staten, stinsen, enz., 1956
- Huizen en kasteelen van Nederland, 1940
- Burchten en kastelen : stenen getuigen van onze historie / door A.I.J.M. Schellart en Theo de Vries [1961]
- Als de grenzen opengaan / Algemeene Nederlansche Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer, 1918
- Schoonheid in eigen land : een tocht langs natuurvriendenhuizen / door C.A. 't Hart, 1935.
174:49.4
Toeristische boeken en brochures betreffende de provincie Groningen. 1931-1982 en z.j. 1 map.
N.B. Materiaal bevat incidenteel relevante knipsels.
Bevat:
- Zwerven door Groningen : het land van wierden en heerden / samengest. door Fop. I. Brouwer, 1941
- Uit Vredewold : aardrijkskundige en geschiedkundige beschrijving van het landschap Vredewold / naar oude bronnen bewerkt door C. Reyntjes, 1910
- De Groninger veenkoloniën in ontstaan en wording geschetst /
R.H. Herwig, 1918
- Culinaria der Groninger Borgen [ca 1961]
- 6e lustrum 'Groningen en ommelanden', 1948
- Gids door het museum van oudheden voor de provincie en stad Groningen, 1916
- Nammogram : Concessie Groningen / NAM, 1963
174:49.5
Toeristische boeken en brochures betreffende plaatsen in de provincie Groningen. 1900-1936. 1 map.
N.B. Materiaal bevat incidenteel relevante knipsels.
Bevat:
- Waarheen? / gratis-uitgave van de V.v.V. "Fivelmonde", Delfzijl
[ca. 1900]
- Reisgids Oost-Friesland en de Oost-Friesche eilanden : passagiersdienst Delfzijl-Emden v.v. [ca.1912]
- Stratenboekjes van Groningen en Helpman, 1936
- Geïllustreerde gids voor de stad Groningen [1914]
- Geïllustreerde gids voor de stad Groningen / [samenst. J. Visser Czn], 1905
- In en om Groningen [ca.1920]
174:49.6
Toeristische boeken en brochures betreffende plaatsen in de provincie Groningen. 1901-1919 en z.j. 1 map.
N.B. Materiaal bevat incidenteel relevante knipsels.
Bevat:
- Geïllustreerde gids voor Heiligerlee / bew. door Laurentius (A.J. Smith) [ca. 1911]
- Geïllustreerde gids met wandelkaart van Leek en omstreken, 1919 (2x)
- Veendam, ruim 12000 inwoners / Vereenining tot bevordering van Vreemdelingenverkeer te Veendam, z.j.
- Geïllustreerde gids voor Westerwolde / uitg. op initiatief en met steun van de Vereeniging ter Bevordering van het Vreemdelingenverkeer in Westerwolde, gevestigd te Vlachtwedde, 1906
- Geïllustreerde gids voor Westerwolde : met 30 platen en 1 krt. [ca. 1907]
- Geïllustreerde gids voor Winschoten en omstreken, 1907
- Gids voor Winschoten / uitg. door Vereniging voor Vreeemdelingenverkeer, 1913
- Voorheen en thans : schetsen uit het dorp Zevenhuizen / C. Reijntjes, 1901.
174:49.7
Toeristische kaarten, folders, tijdschriften en boeken betreffende de provincie Friesland. 1921-1960 en z.j. 1 map.
N.B. Materiaal bevat incidenteel relevante knipsels.
Bevat:
- Friesland/Fryslân / samengest. door P.G. Bins, 1954
- Moat de Lauwerssé ticht? / door P. Wybenga, 1960
- Friesland : the most interesting and pictoresque province of Holland / Provincial Frisian Tourists Development Association, 1938
- Friesland : algemeen weekblad, ter bevordering van het vreemdelingenverkeer en gewijd aan ijs- en watersport, kaatssport, motorsport enz. - Jg. 1, no. 29 (9 sept. 1921), jg. 1, no. 31 (23 sept. 1921), jg. 1, no. 32 (30 sept. 1921).
Folders: - Venez croiser en Frise; - Friesland
Kaart: Friesland (schaal 1:350.000), z.j
174:49.8
Toeristische folders, boeken en brochures betreffende plaatsen in de provincie Friesland. 1906-1973. 1 omslag.
N.B. Materiaal bevat incidenteel relevante knipsels.
Bevat:
Folders over Bolsward, Franeker, Grouw, Leeuwarden (2x),.
Boeken:
- Geïllustreerde gids voor de Friesche Wouden / G. Herwig en R.H. Herwig, 1906
- Gaasterland : het schone Zuid-West Friesland bezien met "Hollandse" ogen / door Okke Haverkamp, 1947
- Gids voor Grouw en omstreken, 1928
- Hindeloopen Friesland's elfde stede / M.P. van Buijtenen, 1946
- Idaarderadeel : propaganda-uitgave, 1955
- Stratenboekje (met plattegrond) van Leeuwarden, Schrans en Huizum, 1940
-Een nieuwe stadstoren met carillon voor Leeuwarden [1927]
- Gemeentelijk museum het Princessehof Leeuwarden : jaarverslag 1973
- Het oude zuivelbedrijf in het Friesch Museum / [door Nanne Ottema], 1926.
174:49.9
Toeristische folders, boeken en brochures betreffende plaatsen in de provincie Friesland. 1906-1921. 1 omslag.
N.B. Materiaal bevat incidenteel relevante knipsels.
Bevat:
Folder over Lemmer; kaart van de Zuidwesthoek.
Boeken:
- Heringa-State en het Popta-Gasthuis te Marssum / door M.J. barones van Heemstra [ca. 1921]
- Oosterwolde en omstreken, 1912
- Gids voor Sneek en omstreken [ca. 1906]
- Gids voor den Zuidwesthoek van Friesland / uitgeg. door de Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer, 1917
- Wat moet er komen in de Zuidwesthoek van Friesland? Een auto-omnibusdienst! / W.A.J. Ephraïm, 1912
174:49.10
Toeristische folders en brochures betreffende plaatsen in de provincie Drenthe. Z.j. 1 envelop.
N.B. Materiaal bevat incidenteel relevante knipsels.
Bevat:
- Gids voor het grafisch museum Drenthe te Meppel, z.j.
- Folders van Openluchtmuseum De Zeven Marken te Schoonoord, z.j.
174:49.11
Toeristische kaarten, folders en boeken betreffende de provincie Overijssel. 1901-1956 en z.j. 1 map.
N.B. Materiaal bevat incidenteel relevante knipsels.
Bevat:
- Reisboek voor Overijssel / samengest. door de Provinciale V.V.V. in Overijssel [1956]
- Oude kanaalplannen en waterwegen in Twente en omgeving / door J.J. van Deinse [ca. 1929]
- Tips voor toeristen in Twente : algemene inleiding over Twente gevolgd door toeristische wenken en raadgevingen in het bijzonder voor hen die van de dagkaarten der N.V. T.E.T. gebruik maken / door K. Jassies [1951]
- Geïllustreerde gids voor Denekamp en omstreken, 1910
- Het land der gouden bergen : een gids voor de streek van Hellendoorn en Nijverdal / door Gerhard Werkman [1948]
- Deventer en omstreken : voor den tourist een uitvoerige beschrijving van de stad en hare mooie omgeving : voor den oudheidkenner een merkwaardig historisch overzicht van deze oude handelsstad / [M.E. Houck], 1901
-"Dêventer vrogger en noe" / door H.J.E. van Beek. - Dl. 1 en 2, 1924
- Folders over Twente en 'Wandel-, fiets- en autoroutes'.
174:49.12
Toeristische kaarten, folders en boeken betreffende de provincie Overijssel. 1915-1958 en z.j. 1 map.
N.B. Materiaal bevat incidenteel relevante knipsels.
Bevat:
- Dêventer vrogger en noe / door H.J.E. van Beek. - Dl. 1 en 2, 1924
- Herinnering aan Deventer, aangeboden door het gemeente-bestuur. - Mapje met 11 ansichtkaarten van de stad Deventer
- Het stadhuis van Enschede, z.j.
- De Roomsche Kerken gewijd aan St. Jacobus Major te Enschede / J.J. van Deinse, 1932
- Landweren bij Enschede / door J. J. van Deinse [ca. 1927]
- Tuindorp het Lansink [Hengelo] / uitg. door Hengelo'sche bouwvereeniging[ca.1915]
- Kampen : een oude stad in nieuw gewaad, 1956
- Kaart van Vorden (1:25000), 1958.
174:49.13
Toeristische kaarten, folders en boeken betreffende de provincie Gelderland. 1905-1972 en z.j. 1 map.
N.B. Materiaal bevat incidenteel relevante knipsels.
Bevat:
- Tusschen twee rivieren / door Willem de Wael, 1945
- Gids voor uitstapjes in de Betuwe [ca. 1910]
- Gids voor de West-Betuwe en de Bommelerwaard, z.j.
- Gids van Arnhem naar Isselborg : een reisje met de Geldersche stoomtram [1905]
- Nederlands Openluchtmuseum : gids, 1972
- Nederlands Openluchtmuseum : guide du museé Néerlandais de plein air, 1958
- Verslag over 1918 van de Vereeniging V.V.V. te Arnhem, 1918
- Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het vijfentwintigjarig bestaan van de Vereeniging voor vreemdelingenverkeer te Arnhem / in opdracht van het bestuur samengest. door G.F.C. Vergouwe, 1930
- Mooi Arnhem, jrg. 32, nr. 4 (juli 1936)
- Folders betreffende Over-Betuwe, Betuwe, Erica-route, Trip-tips tussen Nunspe-Harderwijk-Ermelo-Leuvenum-Staverden en Elspeet, Noord-West-Veluwe, Kasteel Middachten, Gelders rivierengebied, Nederlands Openluchtmuseum
- Kaarten van Nationale Park de Hoge Veluwe (1:50.000), Wandelkaart landgoed de Sysselt (1968), Stadsdiensten Apeldoorn,
174:49.14
Toeristische kaarten, folders en boeken betreffende de provincie Gelderland. 1901-1968 en z.j. 1 map.
N.B. Materiaal bevat incidenteel relevante knipsels.
Bevat:
- Gelderland : geïllustreerd familie weekblad, 18 augustus 1933
- Drie eeuwen merklappen, Catalogus tentoonstelling Barneveld, Nairac, juli 1968
- Gids voor den graafschapschen folkloredag te Borculo op 25 Augustus 1928, 1928
- De Doornenburg : korte beschrijving 1942 en nabeschouwing 1946 / [J.H.v.H.], 1946 (2x)
- Gids voor Hengelo (G.) [1934]
- Gids 1941 voor Lunteren op de Veluwe, 1941
- Schilderachtig Oosterbeek in woord en beeld / door H.Th. Colenbrander, z.j.
- Oosterbeek en omstreken : [wandelgids], 1901
- Het landgoed Wolfhezen : een verdwenen dorp / door Alb. Oltmans, 1922
- Gelderland bewaarde... : gids voor de Gelderse oudheidkundige musea en oudheidkamers / Jac. Gazenbeek, 1963
- Folders over Elburg en Nijkerk.
- Kaarten van Bennekom (1:20.000)(1963), Garderen (1:40.000), Scherpenzeel.
174:49.15
Toeristische kaarten, folders en boeken betreffende de provincie Utrecht. 1949-1958 en z.j. 1 map.
N.B. Materiaal bevat incidenteel relevante knipsels.
Bevat:
- Gids van de provincie Utrecht / uitg. door den Provinciale Utrechtsche Bond voor Vreemdelingenverkeer, z.j.
- Gids van de provincie Utrecht / uitg. door den Provinciale Utrechtsche Bond voor Vreemdelingenverkeer, z.j.
- Utrechtse poorterwapens, 1949 (wapenplaatjes ontbreken)
- Folders over Utrechtse musea, Utrechts bloeiende boomgaarden.
- Kaarten van Provincie Utrecht, Amersfoort [1958], Gemeente Baarn.
174:49.17
Toeristische kaarten, folders en boeken betreffende de provincie Noord-Holland. 1903-1955 en z.j. 1 map.
N.B. Materiaal bevat incidenteel relevante knipsels.
Bevat:
- De heerlijkheid Bergen in woord en beeld / door M. van Reenen-Völter [1903]
- Gids voor Bergen en Bergen aan Zee / P. Rus, 1914
- Bergen en Bergen aan Zee / P. Rus, 1914
- Bergen en Bergen aan Zee : by Alkmaar - Holland, z.j.
- Zuiderzee-Visscherij Tentoonstelling Enkhuizen, 25 Augustus - 6 September 1930 : officieële catalogus, 1930
- Prospectus : Z.V.T. Zuiderzee-Visscherij-Tentoonstelling, 25 Augustus - 6 September 1930, Enkhuizen, 1930
- Gids voor Helder / uitg. v.h. gemeentebestuur van Helder met medew. van de Comm. voor de econ. ontwikkeling van Helder en de Ver. v. Vreemdelingenverkeer "Helders belang" / door J. Kamman, 1923
- [Gids voor Helder] [ca. 1909]
- Hoorn : de schilderachtige stad aan het IJselmeer, 1949
- Hoorn : de schilderachtige stad aan het IJselmeer, z.j.
- Marken / P.J. Kostelijk en B. de Kock, 1955
- Catalogus Comeniusmuseum te Naarden, z.j.
- Bezoekt mooi Schoorl, met Wandelkaart van Schoorl en de Rijks-Schoorlse duinen (1:25.000) [ca. 1920]
- Gids van mooi Schoorl, z.n.
- Folders over Alkmaar, Amsterdam, Bloemendaal, Zuiderzeemuseum Enkhuizen, Fotohandel Zandvoorter Alee te Heemstede.
- Kaarten van Noord-Holland (1:20.000, Nivea, 1955), Alkmaar, Amsterdamse Bos, Bergen in het Bosch en Bergen aan Zee (1:10.000), Spinnewebkaart van Bergen en Bergen aan Zee (2 versch. drukken), Wandelkaart Bloemendaal en omgeving (1:10.000), Wandelkaart van Bloemendaal en omstreken, CITO-plan Haarlem met omgeving (1:15.000), Wandelkaart van Haarlem's omstreken (1:25.000)(1914), Wandelkaart gemeente Schoorl en de staatsduinen (1:15.000), Wandelkaart van Schoorl en de Rijks-Schoorlse duinen (1:15.000), Wandelkaart van de gemeente Schoorl en de staatsduinen (1:15.000).
174:49.23
Toeristische tijdschriften betreffende de provincie Noord-Brabant. 1958-1959. 1 map.
N.B. V.V.V.-agenda Hart van Brabant (Tilburg), juni 1958-augustus 1959.
174:49.24
Toeristische tijdschriften betreffende de provincie Noord-Brabant. 1959-1964. 1 map.
N.B. V.V.V.-agenda Hart van Brabant (Tilburg), oktober 1959 -maart 1964.
174:49.21
Toeristische folders en boeken betreffende de provincies Zuid-Holland en Zeeland. 1970-1989 en z.j. 1 omslag.
N.B. Materiaal bevat incidenteel relevante knipsels.
Bevat:
- Alblasserwaard Vijfheerenlanden : een uniekpolder- en riviergebied in het hart van Nederland, z.j.
- Vereniging Oranje-Nassau Museum gevestigd te 's-Gravenhage : jaarverslag 1970 en 1971, 1972
- Nationaal Brandweermuseum Hellevoetsluis [ca. 1989]
- Schoonhoven van A tot Z / Tom Hoogland, 1965
- Folder over Stedelijk museum de Lakenhal Leiden
- Folder 'el plan delta'.
174:49.22
Toeristische folders en boeken betreffende de provincie Noord-Brabant. 1922-1953 en z.j. 1 omslag.
N.B. Materiaal bevat incidenteel relevante knipsels.
Bevat:
- Noord-Brabant à la carte : gids voor Noord-Brabant / René Margiono, 1953
- In de Peel voor duizend jaar / door A.F. van Beurden, 1922
- De Utrecht' : dit boekje is gewijd aan het landgoed 'De Utrecht', eigendom van de N.V. Levensverzekering Maatschappij 'Utrecht', gelegen onder de gemeenten Hilvarenbeek, Hooge en Lage Mierde en Diessen in de provincie Noordbrabant [1950-1955?]
- De centra van het toerisme in Noord-Brabant, no. 2, 1936
- Aan de vlakte woont een bruid : ter herinnering aan de inzegening van de kapel, Maria, Moeder van Rust, te Lith aan de Maas, 20 Juni 1948 / Jan Henselmans, 1948
- Programma van het congres der Algemeene Nederlandsche Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer, te Tilburg op 17, 18, 19 en 20 juni 1929, 1929
- Tilburg / uitgeg. door de gemeente Tilburg, z.j.
- Folders over Overasseltse en Hatertse vennen, Musea in Brabant, Boxtel.
174:49.25
Toeristische kaarten, folders en boeken betreffende de provincie Limburg. 1886-1962 en z.j. 1 map.
N.B. Materiaal bevat incidenteel relevante knipsels.
Bevat:
- De Zuid-Limburgsche grottenwereld / door Willy Verster, z.j.
- Limburg voor heen / door P. Math. Peeters, 1890
- Langs de Geul : schetsen uit Limburg / door J. Hobbel, 1886
- Kastelen in Zuid-Limburg / bew. en samenstelling: W. Groneman, 1960
- Kastelen in Zuid-Limburg / bew. en samenstelling: W. Groneman, 1962
- Zóó is Limburg [1938]
- Catalogus no. 2 omtrent Limburgiana, Luik en Aken / Limburgs antiquariaat, z.j.
174:49.27
Toeristische kaarten, folders en boeken betreffende de provincie Limburg. 1915-1969 en z.j. 1 map.
N.B. Materiaal bevat incidenteel relevante knipsels.
Bevat:
- Programma van het internationaal Oud-Limburgs schuttersfeest te Boukoul, 1959
- Onder geleide in het geuldal / door Th. Dorren. - Overdr. uit: Toerisme en wetenschap, no. 1, 1915
- Noord-Limburg : eenvoudig land van grote schoonheid! / Noord-Limburgse vereniging voor vreemdelingenverkeer, z.j.
- Door Limburg's schone dreven, jrg. 2-3 (1954-55)
- De Limburgsche post : weekblad voor Midden-Limburg, jrg. 5, nrs. 1 en 2 (1949)
- Hotel revue, jrg. 3, no. 37 (sept. 1957)
- Museumgids van Limburg 1969 / [samengest. door J.P.H.M. Rouwet en István L. Szénássy], 1969
- Noord-Limburg : weelde van rust en schoonheid / [tekst: M. Plukker][1956]
- Door Arcen's schone dreven / V.V.V. te Arcen, z.j.
- Arcen (Noord-Limburg) / door Willem Maas [ca. 1950]
- Asselt : zijn kerk, zijn museum en het slot Hillenraad / D. Sassen, 1928
- Geschiedenis van Asselt : zijn monumentaal kerkje en folkloristische gebruiken / [door Felix Rutten en Gerh. Krekelberg][1932]
- Folders over Bromfiets bloesemtocht door Zuid-Limburg.
- Kaarten van [Zuid-Limburg], Mergellandroute, Fiets- en wandelkaart van Midden-Limburg, Zuid-Limburg (1:60.000).
174:49.28
Toeristische folders en boeken betreffende de provincie Limburg. 1872-1960 en z.j. 1 map.
N.B. Materiaal bevat incidenteel relevante knipsels.
Bevat:
- Gids van Epen (Zuid-Limburg) / uitg. van V.V.V. Epen, z.j.
- Kent u Geulle ? / [uitg. van: Heemkundevereniging Geulle ; voorw. door Marie Koenen][ca. 1949]
- Gids voor Gulpen en omgeving : met wandelkaart [ca. 1960](2 ex.)
- Een blok van een raadhuis / [Gemeente Heerlen], 1948
- De geschiedenis van Kerkrade, z.j.
- Feestgids uitgegeven bij gelegenheid van het 300-jarig bestaan vanhet Schuttersgilde "Eendracht maakt macht" te Lobith op 15 en 16 Augustus 1948 / met bijdr. van J.N.M. Daalderop ... [et al.], 1948
- Maastricht / Karel Matthijs, 1948
- Maastricht, Limburg en Nederland : weekblad gewijd aan de belangen van iedereen, no. 1 [1872]
- Folder over 'De monumenten van geschiedenis en kunst in de provincie Limburg : geïllustreerde beschrijving', 1925.
174:49.29
Toeristische kaarten en boeken betreffende de provincie Limburg. 1915-1965 en z.j. 1 map.
N.B. Materiaal bevat incidenteel relevante knipsels.
Bevat:
- Kasteel Vaeshartelt bij Meerssen / J.G.J. Koreman, 1957
- Oorkonden en bescheiden betrekking hebbende op de adellijke abdy der Cisterciënserorde van O.L. Vrouwe Munster te Roermond, van 1220-1797 / verz. en uitgeg. door Karel W.L. Romen [1916]
- Gids voor Roermond en omstreken : met wandelkaart en kiekjes [ca. 1915]
- Panorama van Stamproy en omgeving / Willem Lenaers, 1965
- Historisch gedenkboek en feestgids uitgegeven bij het 75-jarig jubileum der harmonie St. Cecilia van Swalmen, 1927
Kaarten: Roermond, Wandelwegen rond Sittard, Wandelkaart van Vaals en omgeving (1:25000).
174:49.30
Toeristische kaarten, folders en boeken betreffende Valkenburg (Limburg). 1917-1968 en z.j. 1 map.
N.B. Materiaal bevat incidenteel relevante knipsels.
Bevat:
- Jaarverslag / VVV Het Geuldal, 1917-18, 1918-19, 1923-24, 1926-27, 1933, 1935, 1950, 1953, 1957, 1958, 1959, 1961, 1962, 1963, 1964, 1966, 1967, 1968
- Gedenkboek van de Vereeniging Het Geuldal te Valkenburg 1885-1925 / bew. door Th. Dorren, 1925
- Huishoudelijk reglement 'Het Geuldal' [1962]
174:49.31
Toeristische kaarten, folders en boeken betreffende Valkenburg (Limburg). 1895-1965 en z.j. 1 map.
N.B. Materiaal bevat incidenteel relevante knipsels.
Bevat:
- De Romeinsche katakomben te Valkenburg : een nieuw Christelijk monument van Christelijke oudheid / Karel Diepen, z.j.
- Kort bericht over de ontdekking eener woongrot onder het kasteel Valkenburg / door Th. Dorren, 1932
- Laatste officiëele reis en wandelgids voor Valkenburg en omgeving, z.j.
- Laatste officiëele reis en wandelgids voor Valkenburg, Geul en Gulpdal, z.j.
- De gemeentegrot te Valkenburg (L.) / door Willy Verster, z.j.
- Vrienden van Valkenburg, nr. 19 (okt. 1963), nr. 20 (dec. 1963), nr. 27 (okt. 1965)
- Officiëele gids voor Valkenburg en het Geuldal / uitgegeven onder toezicht der Vereeniging "Het Geuldal" [1895]
- De Katakomben Rome Valkenburg : gedenkschrift / samengest. door de Archeologische Commissie van Advies der Katakomben-Stichting ; [onder voorzitterschap van P.J.H. Cuypers][1916]
- 100 geschiedkundige schetsen uit het Land van Valkenburg / door Gerlach van Straebeeck [ca. 1959]
- Folders over de Ruïne van de oude ridderburcht, Kasteel Schaloen, Valkenburg.
- Kaarten van Gemeente Valkenburg-Houthem (1:25000), Kaart van onderdaardsche en overdekte steengrieven in Limburg, Wandelkaart van Valkenburg.
174:49.32
Toeristische kaarten, folders en boeken betreffende de Waddeneilanden. 1907-1948 en z.j. 1 map.
N.B. Materiaal bevat incidenteel relevante knipsels.
Bevat:
- Geïllustreerde gids voor de Noordzee-eilanden [1907]
- Nieuwe geïllustreerde badgids voor Ameland / door J.P. Bervoets, 1927
- Ameland / [J. Woudstra][1948]
- Badgids Schiermonnikoog / uitg. van Hotel Van der Werff [ca. 1920]
- Noordzeebad Schiermonnikoog : het mooiste van alle Noorzee-eilanden / uitg. van Strandhotel F.A. de Deken [ca. 1915]
- Terschelling als vacantie-oord, z.j.
- Gids voor het eiland Terschelling / [bijdragen van A.B. van Deinse ... et al.], 1921
- Vastlegging en ontginning der duinen speciaal in Schoorl en op Texel / E.D. van Dissel [ca. 1907]
174:49.33
Toeristische kaarten, folders en boeken betreffende België. 1920-1964 en z.j. 1 map.
N.B. Materiaal bevat incidenteel relevante knipsels.
Bevat:
- Benelux-kaartgidsje / uitg. door de Vlaamse toeristenbond (V.T.B.), Vlaamse Automobilistenbond (V.A.B.) [ca. 1955]
- Antwerpen / drukkerij Flor Burton, z.j.
- Stadhuis van Antwerpen : zijne kunstwerken / door F. Jos. Van den Branden [1911?]
- Het Openluchtmuseum te Bokrijk : beknopte gids voor de bezoeker / door Jozef Weyns, 1964
- Brussel 58 / C. Wellens, 1958
- L'Ommegang du Sablon 16e siecle / Albert Marinus, 1929
- 's-Gravensteen te Gent : gids voor den bezoeker / door J. de Waele en A. van Werveke, 1920
- Plechtige onthulling van het gedenkteeken Hendrik van Veldeke ter eere, op Zondag 30 September 1928: Stad Hasselt. Korte levensschets [1928]
- Grot van Remouchamps / E. Rahir [ca. 1920].
174:49.16
Toeristische kaarten, folders en boeken betreffende de provincie Noord-Holland. 1912-1974 en z.j. 1 map.
N.B. Materiaal bevat incidenteel relevante knipsels.
Bevat:
- Wandelgids voor de Zaanse Schans, 1973 (2x)
- Geïllustreerde gids voor de Zaanstreek / door U.G. Dorhout [1912]
- Oproep ter algemeene vergadering op woensdag 25 Aug. 1926 / Historisch genootschap 'Oud-West-Friesland'
- Noord-Holland in woord en beeld, Jrg. 1 (1925), nrs. 44 (3 okt.), 49 (7 nov.), 50 (14 nov.)
- Assumburg : van riddergoed tot jeugdherberg / door Jan Post, z.j.
- Zakgids van alle straten, grachten, pleinen en tramlijnen van de stad Amsterdam / samengesteld door P.H. Peereboom, z.j.
- All about Amsterdam / Johan Luger, G.H. Wallagh [and P.G. Adrian] [1945]
- Surprising Amsterdam : a complete guide to KLM's lively hometown, now one of the 4 most popular cities in Europe / by Arthur Frommer, 1973
- Artis-gids, z.j.
- Toelichtende catalogus voor de tentoonstelling 1974-1975 / Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum, 1974
174:49.18
Toeristische kaarten, folders en boeken betreffende de provincie Noord-Holland. 1920-1955 en z.j. 1 map.
N.B. Materiaal bevat incidenteel relevante knipsels.
Bevat:
- Hoorn : de schilderachtige stad aan het IJselmeer, 1949
- Hoorn : de schilderachtige stad aan het IJselmeer, z.j.
- Marken / P.J. Kostelijk en B. de Kock, 1955
- Catalogus Comeniusmuseum te Naarden, z.j.
- Bezoekt mooi Schoorl, met Wandelkaart van Schoorl en de Rijks-Schoorlse duinen (1:25.000) [ca. 1920]
- Gids van mooi Schoorl, z.n.
174:49.19
Toeristische kaarten betreffende de provincie Noord-Holland. 1955 en z.j. 1 envelop.
Bevat kaarten van Noord-Holland (1:20.000, Nivea, 1955), Alkmaar, Amsterdamse Bos, Bergen in het Bosch en Bergen aan Zee (1:10.000), Spinnewebkaart van Bergen en Bergen aan Zee (2 versch. drukken), Wandelkaart Bloemendaal en omgeving (1:10.000), Wandelkaart van Bloemendaal en omstreken, CITO-plan Haarlem met omgeving (1:15.000), Wandelkaart van Haarlem's omstreken (1:25.000)(1914), Wandelkaart gemeente Schoorl en de staatsduinen (1:15.000), Wandelkaart van Schoorl en de Rijks-Schoorlse duinen (1:15.000), Wandelkaart van de gemeente Schoorl en de staatsduinen (1:15.000).
174:49.20
Toeristische folders en boeken betreffende de provincie Noord-Holland. 1903-19 en z.j. 1 map.
N.B. Materiaal bevat incidenteel relevante knipsels.
Bevat:
- Folders over Noord-Holland, Provinciale duinterreinen, Noordholands duinreservaat, Alkmaar, Amsterdam, Bloemendaal, Zuiderzeemuseum Enkhuizen, Fotohandel Zandvoorter Allee te Heemstede.
- All about Amsterdam / Johan Luger, G.H. Wallagh, z.j.
- Z.V.T. : Zuiderzee Visscherij Tentoonstelling Enkhuizen : officieele catalogus, 1930
- Enkhuizen : hoeksteen van Westfriesland / red.: K. Boonenburg .. [et al.], 1955
- Enkhuizen, 1955. (Noordhollandsche gemeentezegels; 2)
- Gids voor Enkhuizen / bew. door D. Brouwer, 1915.
174:49.26
Boek betreffende de provincie Limburg. 1930. 1 envelop.
N.B. Speciale aflevering aan Zuid-Limburg gewijd / Frans Erens ... [et al.]. - [S.l.] : [s.n.], [1930]. - P. 383-463, [48] p. pl. : ill., foto's. ; 25 cm. - (De Gemeenschap ; jrg. 6, nr. 8-9 )