Archieven & collecties

174 Collectie D.J. van der Ven, 1872 - 1982

inhoud: Dirk Jan van der Ven (1891-1973) was een van de bekendste volkskundigen van Nederland. Hij organiseerde in 1919 het Vaderlandsch Historisch Volksfeest, was bestuurslid van de 'Vereeniging Het Nederlandsch Openluchtmuseum' en introduceerde het veldonderzoek binnen de volkskunde. Door zijn meer dan vijftig boeken, zijn vele artikelen, zijn films en zijn optredens in het land wist hij de volkskunde onder een breed publiek populair te maken.

De collectie bestaat uit het archief en de documentatiecollectie van D.J. Van der Ven. Het bevat ook materiaal afkomstig van zijn vrouw, Elise van der Ven-ten Bensel (1892-1982), die publiceerde over volksdansen.

Het archief bevat aantekeningen, typoscripten van artikelen, gedrukte artikelen en correspondentie. De aanzienlijke documentatieverzameling bevat knipsels, brochures, afbeeldingen en foto's over een veelheid van volkskundige onderwerpen.
Het fotomateriaal (inclusief glasdia's en -negatieven) is seperaat opgeborgen.

De boeken afkomstig uit deze collectie zijn geplaatst in de bibliotheek van het Meertens Instituut.

Zie ook: Collectie 338 (Vaderlandsch Historisch Volksfeest).

resultaat: Dirk Jan van der Ven : een opgewekt propagandist van de volkscultuur / Barbara Henkes. - In: Uit liefde voor het volk : volkundigen op zoek naar de Nederlandse idenititeit 1918-1948 / Barbara Henkes. - Amsterdam : Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2005.

Openbaar.

eerste | vorige 100 | volgende 100 | laatste | 101 t/m 200 van 1498 | alle treffers

  

terug

174:4.7
Knipsels. 1931-1939 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake volksdansen. Recensies van Elise van der Vens publicaties. Knipsels over volksdansdemonstraties door Elise van der Ven. Grootformaat knipsel met foto 'Nederland danst' (Oosterpark Amsterdam)>>grootformaat map.
174:4.8
Typoscripten en knipsels. 1924-1925 en z.j. 1 omslag.
N.B. Betreffende de film 'Neerlands volksleven in de zomer'.
- Werkschema voor de samenstelling van de film (5 ex.)
- Beredeneerde titellijst van de Folkloristische Zomerfilm in zes afdelingen
- De folkloristische film Neerlands volksleven in de zomer. Een woord ter inleiding
- De folkloristische film Neerlands volksleven in de zomer in zes afdelingen door D.J. van der Ven. De opnamen zijn gemaakt in de jaren 1923, 1927 en 1931 door de filmoperateurs F. Jansen en W.P Scheper' (4 ex.)
- De folkloristische documentaire film Neerlands volksleven in de zomer in zes afdelingen door D.J. van der Ven (informatie over de lengte van de film (4 ex.)
- Bloemenpracht voor de Groote Bronk (Het verzamelen van het materiaal).
174:4.9
Typoscripten. Z.j. 1 omslag.
N.B.
- Documentatie van volksinstrumenten in Nederlandse levende folkloristische gebruiken.
- Neem eens vakantie in het Nederlandse domein der steenhouwerij.
174:4.10
Knipsels, foto's, afbeeldingen en tijdschriften. 1954-1957 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake o.a. Heidelberg en Mannheim.
174:4.11
Typoscripten, artikelen, knipsel en afbeeldingen. 1952-1953 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake aardappelen. Bevat artikel over K. ter Laan. Bevat artikelen van D.J. van der Ven.
174:4.12
Knipsels, brochures. 1938-1940.
N.B. Bevat onder meer:
- ingeplakte verslagen betreffende de 'Eerste Nederlandse Heemkundeweek, 23 30 maart 1940' en de 'Negende jaarlijksche folkloredag, 30 maart 1940. Daarbij de publicatie 'De bloemtapijten der Sacramentsprocessie te Asselt a/d Maas' / D.J. van der Ven en brochures van het Nationale park de Hoge Veluwe en de Nederlandsche Heidemaatschappij.
- Lijst van deelnemers aan de Heemkundecursus.
- Correspondentie 1940 m.b.t. heemkundeweek en verjaardag Van der Ven.
174:4.13
Knipsels, afbeeldingen en foto's. 1913-1939 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake brood.
174:4.14
Knipsels, correspondentie en typoscripten. 1931-1938 en z.j. 2 omslagen.
N.B. Inzake het carnaval te Binche en Malmédy. Typoscripten zijn in zeer slechte staat.
174:4.15
Typoscripten en correspondentie. 1964 1972 en z.j. 1 omslag.
N.B. Lijsten van personen en tijdschriften voor toezending recensie exemplaren. Correspondentie o.a. over recensies.
174:4.16
Typoscripten, knipsels en correspondentie. 1968 1973 en z.j. 1 omslag.
N.B. Lijsten van intekenaren en correspondentie inzake bestellingen van 'Kastelentocht door het stamland van het huis Oranje Nassau' door D.J. van der Ven.
174:4.17
Typoscripten en correspondentie. 1972 en z.j. 1 omslag.
N.B. Lijst met onderwerpen van artikelen inzake brood en bakkerswaren door D.J. van der Ven, gepubliceerd in bakkersvakbladen. Correspondentie met Bakkerol (1972).
174:4.18
Typoscripten en knipsels. 1959-1968 en z.j. 1 omslag.
N.B. Kopij voor 'De peerdenhemel van Zuidlaren en Groningen als paardenstad' door D.J. van der Ven.
174:4.19
Typoscripten. Z.j. 1 omslag.
N.B. Lijsten met opgave van documentatiemateriaal over bakkers, brood, koek, beschuit enz. uit het volkskundig archief van D.J. van der Ven.
174:4.20
Typoscripten. Z.j. 1 omslag.
N.B. Artikelen door D.J. van der Ven over suiker en suikerbieten.
174:4.21
Knipsels, afbeeldingen, foto's, typoscripten en correspondentie. 1902-1966 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake paarden en het Stra-feest.
174:4.22
Knipsels en tijdschriften. 1937-1967 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake Engeland, Schotland en Ierland.
174:4.23
Knipsels, correpondentie, brochures, deelnemerslijsten, typoscript. 1919-1968 en z.j. 2 omslagen.
N.B. Inzake de 'Eerste Nederlandsche Heemkunde week', (23 30 maart 1940) en het Vaderlandsch Historisch Volksfeest (1919).
Bevat 'Verslag van den achttienden Monumentendag, gehouden te Amsterdam op woensdag 16 september 1942 in het Stedelijk Museum'.
174:4.24
Knipsels. 1922-1966 en z.j. 1 omslag.
N.B. Betreffende Engeland.
174:4.25
Typoscripten en aantekeningen. Z.j. 2 mappen.
N.B. Artikelen door D.J. van der Ven over textiel en klederdrachten.
174:4.26
Typoscripten, afbeeldingen, foto's, correspondentie, manuscripten, tijdschriften. 1918-1969 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake spinnen en spinnewielen. Bevat tekst en muziek van spinsterslied.
174:4.27
Krantenknipsels. 1940-1955. 1 omslag.
N.B. Artikelen door D.J. van der Ven.
174:4.28
Bouwtekeningen. Z.j. 1 omslag.
N.B. Tekeningen betreffende ontwerp en inrichting [wellicht van De Meihof]. >>>grootformaat map.
174:4.29
Krantenknipsels en typoscript. 1948 en z.j. 1 omslag.
N.B. Recensies betreffende de publikatie 'Asselt aan de Maas' door D.J. van der Ven.
174:4.30
Krantenknipsels en kopie-brieven. 1939-1940. 1 omslag.
N.B. Knipsels over lezingen voor militairen door D.J. van der Ven tijdens de mobilisatie (1939 1940). Correspondentie van militairen hierover.
174:4.31
Knipsels, afbeeldingen, foto's en typoscripten. 1913-1956 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake weven. Bevat artikelen van D.J. van der Ven.
174:4.32
Knipsels, correspondentie, foto's, folders en contracten. 1941-1968 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake onder meer kerkklokken en klokkengieten. Bevat ook folders betreffende boekuitgaven door D.J. van der Ven. Contracten met Uigeverij Kok betreffende de uitgave van 'Ons eigen volk in het feestelijk jaar'. Gids van het Lago Maggiore. Bevat artikelen van D.J. van der Ven.
174:4.33
Knipsels, folders, typoscripten, manuscripten, foto's. 1920-1964 en z.j. 1 map.
N.B. Recensies van demonstraties van volksdansen door Elise van der Ven. Lezingen en artikelen over volksdansen door Elise van der Ven. Materiaal van het Nederlandsch Centraal Bureau voor Volksdansen te Oosterbeek (folders, diploma's). Inkomende correspondentie van Rolf Gardiner, 1953-54.
174:4.34
Knipsels, folders, typoscripten, manuscripten, foto's. 1948-1969 en z.j. 1 map.
N.B. Foto's betreffende Lemmer. Boek 'Schwetzingen : barockes kleinod der Kurpfälz'/Oswald Zenkner, 1952. Recensies van 'Asselt aan de Maas'. Affiches met de aankonding van de vertoning van de film 'Levende folklore in Asselt aan de Maas'>>grootformaat map.
174:5.1
Knipsels en gidsen. 1891-1967 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake Amsterdam.
Bevat de publicaties:
- In de S. Antonieswaag / Ton Koot, [1944].
- Amsterdamsche kleinigheden / door J. ter Gouw, 1864.
- Amsterdam in stukken en brokken, 1891.
- Amsterdam eert Heerlen : tentoonstelling Vijf eeuwen Amsterdamse kunst / [voorw. M.F.G.M. van Grunsven ; inl. H.J.], [1948].
174:5.2
Knipsels en gidsen. 1910-1955 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake Middelburg, Vlissingen, Walcheren en Vereeniging Nehalennia.
Bevat de publicaties:
- Gids door Walcheren [2 drukken, ca. 1910]
174:5.3
Knipsels. 1921-1932 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake Overijssel.
174:5.4
Knipsels, gidsen, foto's en kaart. 1916-1966 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake Noord-Brabant.
Bevat de publicaties:
- Sinte Geertruydtsbronne, jrg. 2, nr. 2 (1925)
- Bergen op Zoom als woonplaats, 1921
- Gids voor Oudenbosch / H. Levelt. -2e uitg., z.j.
174:5.5
Knipsels, kaarten, folders, gidsen en bladmuziek. 1904-1972 en z.j. 3 omslagen.
N.B. Inzake Noord Holland en Zuid Holland.
Bevat de publicaties:
- Vacantie, Wijk aan Zee, z.j.
- Gids van Wijk aan Zee voor pensions en woningen, 1911
- Gids voor de badplaats Wijk aan Zee, 1912
- Gids voor de badplaats Wijk aan Zee en omstreken, 1916
- Lief Wijk aan Zee / woorden van J.W. Eerhart, muz. van Sam. Vlessing
- Korte gids voor de gemeente Velsen, z.j.
- Velserenend en de daartegenover liggende Ruïne van Brederode gelegen in het hartje van het mooie Kennemerland, 1926
- Geïllustreerde gids voor Kennemerland : van Haarlem tot Alkmaar / P. Fransen, z.j.
- Per rijwiel, te voet, per auto of motor naar de bloembollenvelden, z.j.
- Per rijwiel, te voet, per auto of motor naar de bloembollenstreek in het Westland, z.j.
- Gids voor Haarlem en omstreken, z.j.
- Schone plekjes in Nederland: Haarlem, Zandvoort, Overveen en Bloemendaal, 1904.
174:5.6
Knipsels, aantekeningen, gidsen en kaarten. 1906-1959 en z.j.. 2 mappen. N.B. Inzake Haarlem, Den Helder, badplaatsen, duinen, strand.
Bevat de publicaties:
- Gids voor Haarlem en omstreken / J. Craandijk, 1906
- Stratenlijst van Haarlem, 1913.
174:5.7
Knipsels en gidsen. 1914-1970 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake Amersfoort, Zeist, Spakenburg, Soest, Baarn, Montfoort en de Zeister bossen.
174:5.8
Knipsels en gidsen. 1937-1953 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake Marken, de Veluwe en Drenthe.
Bevat de publicaties:
- Beschrijving van de houtzagerij Kootwijk / J.H. Jager Gerlings, z.j.
- Nieuwe Drentsche volksalmanak, 1942
- Stichting Nationaal Park de Hoge Veluwe / Joh. Wesselink, z.j.
174:5.9
Brochures en boeken. 1914-1938 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake Vlaanderen.
Bevat de publicaties:
- Ter nagedachtenis van roemwaardige Kempenaren / J.E. Jansen, z.j.
- Pieter Corbeels / J.E. Jansen, z.j.
- Vertelsels, sagen en sprookjes uit Oost-Vlaanderen / Cyriel de Vuyst, 1938
- Het kapittel van Sint-Pieterskerk te Turnhout en zijne statuten van het jaar 1634 / J.E. Jansen, 1914
- L'habitat rural en Belgique : étude de géographie humaine / M.A. Lefèvre, 1926
- Van langen wapper en van den reus / Victor de Meyere, 1928
174:5.10
Knipsels, gidsen, folders, typoscripten en manuscripten. 1912-1953 en z.j. 2 mappen.
N.B. Inzake Haarlem, Frans Halsmuseum, bloembollenteelt.
Bevat de publicaties:
- Gids voor Haarlem en omstreken benevens voor Bloemendaal. Overveen, Santpoort en Zandvoort, z.j.
- Short guide with maps: Haarlem Holland, z.j.
- Haarlem in 1913, z.j.
Bevat artikelen van D.J. van der Ven.
174:5.11
Knipsels, gidsen, folders en kaarten. 1911-1920 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake Rijk van Nijmegen, Noord Limburg en aanleg van de brug over de Waal.
Bevat de publicaties:
- Wat er over 'Mooi Nederland' gezegd is, z.j.
- Annalen der Heilig-landstichting. - Jrg. 1, nr. 1 (1913)
- De plasmolen : gids voor de bezoekers van den plasmolen en omgeving / J.S. Göbel, z.j.
174:5.12
Boek. [1910]. 1 map.
N.B. Inzake bloembollen.
Bevat de publicatie:
- Gedenkboek 50 jarig bestaan Algemeene Vereeniging voor bloembollencultuur te Haarlem 1860 1910, [1910].
174:5.13
Boeken. z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake De Utrecht en Psalterium.
Bevat de publicaties:
- Soevenir aan het landgoed "De Utrecht", z.j.
- Kunst- en muziekhistorische bijdragen tot de besturing van het Utrechts Psalterium / J.H.A. Engelbregt en Tilman Seebass, z.j.
174:5.14
Knipsels en gidsen. 1912-1919 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake Enschede, Almelo en Denekamp.
Bevat de publicaties:
- Enschede, z.j.
- Ken jij Enschede?, z.j.
174:5.15
Knipsels, gidsen, folders, tijdschriften, overdruk en kaarten. 1915-1933 en z.j. 2 mappen.
N.B. Inzake o.a. Overijssel, Blokzijl, Kastelen, Vollehove, Deventer, de Noordoostpolder en Urk.
Bevat de publicaties:
- Schoon-Nederland - jrg. 5 nr. 9 (1918)
- Nieuwe beknopte gids voor Deventer en Omstreken, 1915
- Het Koloniaal Landbouw-Museum te Deventer, overdruk uit "Eigen haard". - Jrg. 1915 nr. 22 en 23
- Gids voor Meppel en omstreken, 1915
- De Kampioen: Overijssel-nummer - jrg. 50 nr. 18 (1933)
174:5.16
Knipsels, gidsen, tijdschrift. 1889-1940 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake o.a. Zutphen, Ruurlo en Millingen.
Bevat de publicaties:
- Nijkamps gids voor Zutphen, 1916
- Geïllustreerde gids voor Zutphen en omstreken / bew. door A. Bientjes en J. Gimberg, 1889
- Toeristenkampioen. - Jrg. 2, nr. 23 (1937)
174:5.17
Knipsels, tijdschriften, kranten. 1911-1954 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake Nijmegen, Beek en de brug over de Waal.
Bevat de publicaties:
- De Kampioen. - Jrg. 28, nr. 30 en 31 (1911).
Bevat artikelen van D.J. van der Ven.
174:5.19
Knipsels en een tijdschrift. 1914-1919 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake Waalwijk en Den Bosch.
174:5.18
Foto's, afbeeldingen, folders, typoscripten, knipsels en een tijdschrift. 1949-1962 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake het Klank en lichtspel te Wijk. Bevat artikelen van D.J. van der Ven.
174:5.20
Knipsels, boeken, brochure en folders. 1914-1953 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake Den Bosch.
Bevat de publicaties:
- 's-Hertogenbosch / Vincent Cleerdin, 1929
- In den muziekstad : 1953 Den Bosch muziekstad : officieel programma / H.J. Jonker, z.j.
174:5.23
Boek. 1947. 1 omslag.
N.B. Bevat de publicatie:
- Marken zoals het echt is : The truth about Marken / Okke Haverkamp, 1947.
174:5.21
Kaarten, folders, boekjes, ansichtkaarten, brochures, jaarverslag, een overdruk, een tijdschrift en een typoscript. 1905-1956 en z.j. 2 mappen.
N.B. Inzake Twente en Overijssel.
Bevat de publicaties:
- Zwerftochten om Enschede, z.j.
- Enschede : zijn betekenis en..... zijn industriële vestigingsfactoren, z.j.
- Enschede : de nieuwe stad in het oude land, z.j.
- Bondswandeling door Overijssel, 1943
- Goor : gids met wandelkaart, z.j.
- [Gids van Denekamp en omstreken], z.j.
- Een mooi oord. - Overdr. uit 'Elk wat wils', z.j.
- De wandschildering in de hervormde kerk te Rosendaal, 1905
- Ons Dinkelland : natuurhistorische beschrijving van Oost-Twente / J.B. Bernink, 1916
- De Lutte bij Oldenzal / L. Knappert. - Overdr. uit 'Buiten', 1915
174:5:22
Knipsels, folders, boekjes, ansichtkaarten, tijdschriften en gidsen. 1919-1962 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake o.a. Ouddorp, Den Bosch, Middelburg, Schouwen-Duiveland, Zuid-Beveland.
Bevat de publicaties:
- Brabantsche sagen / Vincent Cleerdin, z.j.
- Goes en omgeving, z.j.
- Flakkeesche schetsen / J. Kleeuwens, z.j.
- Schoon-Nederland. - Jrg. 6, nr. 9 (1919).
174:5.24
Knipsels, brochure, tijdschrift. 1926-1965 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake o.a. Oera Lindaboek en swastika's.
174:5.25
Knipsels, gidsen, folders en een typoscript. 1909-1934 en z.j.
N.B. Inzake o.a. Oisterwijk, Breda en Ginneken.
Bevat de publicaties:
- Breda : beknopte handleiding den vreemdeling aangeboden, [1909]
- Gids voor Ginneken / opn. bew. door W.Th. ten Bosch en G.D. van den Berg, 1929
- Geïllustreerde gids van Oosterhout en omstreken / samenst. 'Oosterhout Vooruit', z.j.
- Schoon-Nederland. - Jrg. 6, nr. 2 (1919).
Bevat artikel door D.J. van der Ven.
174:5.27
Knipsels, tijdschriften, brochures, gidsen en folders. 1911-1948 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake Nijmegen.
Bevat de publicaties:
- Onder de St. Stephanus / Nederl. fototechnisch bureau Ivens & Co, 1919
- Gogel en de uniteit / L.G.J. Verberne, 1948
- Nimeguen : charm of Guelderland and its curiosities from the past, 1913
- De Waalbrug, 1912
- De kampioen. - Jrg. 28, nr. 30 (1911)
- Nijmeegsch studenten weekblad vox carolina, 1930.
174:5.26
Knipsels, gidsen, folders, aantekeningen, afbeeldingen, kaarten, ansichtkaarten, foto's, boeken, brochure, overdruk en een typoscript. 1902-1970 en z.j. 2 mappen.
N.B. Inzake Norg, Roden, Zwolle, Vollenhove en Giethoorn.
Bevat de publicaties:
- Gids voor Norg en omstreken, z.j.
- Algemeene vergadering van de Algemeene Nederlandsche Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer in Drenthe, 1936
- Drente van 't verleden tot het heden / H. Blink, 1902
- [Gids voor Steenwijk], z.j.
- Giethoorn sprookjesstad, z.j.
- Maatschappij van weldadigheid : opgericht 1918 : bekmopyte geïllustreerde beschrijving der stichting, z.j.
- Maatschappij van weldadigheid Frederiksoord / J. Poortman, z.j.
Bevat artikel door D.J. van der Ven.
174:5.28
Knipsels, folders, foto's, typoscripten, afbeelding, tijdschrift, uitnodiging, correspondentie en een overdruk. 1915-1967 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake o.a. Twente, boerenbruiloften, midwinterhoornblazen en scholtenboerderijen, kastelen in Overijssel. Correspondentie (1931 1951) over o.a. oude Postwegen.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:5.29
Knipsels, brochures, foto's, kaarten, afbeelding, tijdschrift, overdruk. 1933-1948 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake bier, opgravingen, bossen.
Bevat de publicaties:
- Tekstboekje van de middenstandstentoonstelling voor handel en industrie MITO : 12 tot 20 augustus 1933 te Oisterwijk, 1933
- Twaalfde jaarboekje van het nationaal comité voor brouwgerst, 1948
- Bemesting van boomen / door T.J. van der Ploeg (2 ex.)
- Maatregelen ter voorkoming van boschbrand, z.j.
- Boschbrand / door M. de Koning, z.j.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:6.9
Foto's, afbeeldingen, negatieven en knipsels. 1936-1964 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake o.a. drinkhoorns en de Mei denviering te Valkenburg.
174:6.10
Aantekeningen en documentatie. Z.j. 1 map.
N.B. Inzake bier, brouwers en herbergen in Groningen en Drente.
174:6.11
Typoscripten, knipsels, aantekeningen en een foto. 1953-1965 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake bokbier, borrebier en boksenbier.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:6.12
Typoscripten, documentatie en muziekvoorbeelden met noten. Z.j. 1 map.
N.B. Inzake o.a. koningsbier, St Theunisbier, borrebier en boksenbier.
Bevat lezingen en artikelen door D.J. van der Ven.
174:6.13
Documentatie, knipsels, foto's en aantekeningen. Z.j. 1 map.
N.B. Inzake o.a. bierbrouwerijen en herbergen in Overijssel.
174:6.14
Documentatie. Z.j. 1 map.
N.B. Inzake o.a. bierbrouwerijen en biertollen in Noord Holland.
174:6.15
Knipsels en afbeeldingen. 1952-1967 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake o.a. driekoningenbrood en koekijzers en wafelijzers.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:6.16
Knipsels, documentatie, correspondentie en afbeeldingen. 1929-1959 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake o.a. bier in Zuid Holland en Utrecht.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:6.17
Documentatie, knipsels, correspondentie, afbeeldingen en een foto. 1954 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake o.a. bier in Drente en Overijssel.
174:6.18
Documentatie, knipsels, aantekeningen, afbeeldingen, ansichtkaarten en een foto. 1959-1961 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake o.a. bier in Gelderland en Utrecht.
174:6.19
Foto's, afbeeldingen, documentatie, knipsels en een brochure. 1940-1967 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake o.a. bierbrouwerijen en hensbekers.
Bevat de publicatie:
- De brouwerij de Hooiberg / I.H. van Eeghen, [1958].
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:6.20
Foto's, afbeeldingen, documentatie en een museumcatalogus. 1957 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake o.a. bierbekers, drinkhoorns en bierpullen.
Bevat de publicatie:
- Prunkstücke Deutscher Weinkultur : Austellung im Mainfränkischen Museumin Würzburg, 1957.
174:6.21
Documentatie, knipsels, foto's, afbeeldingen, ansichtkaarten en en muziekvoorbeelden met noten. 1913-1962 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake o.a. kuiperijen, hoepelmakerijen, bier en wijnvaten.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:6.22
Knipsels, foto's, afbeeldingen en typoscripten. 1944-1960 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake boerenhuisschilderkunst in o.a. Hindeloopen.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:6.23
Knipsels, scriptie, foto's en afbeeldingen. 1964-1969 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake boerenhuisschilderkunst in o.a. Hindeloopen.
Bevat het periodiek 'Kunst in Arnhem', jrg. 1, nr. 11 (1919). Bevat de scriptie 'De ontwikkeling van stookplaats tot kachel in Nederland' door Rosemarie den Hartogh, 1965. Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:6.24
Tijdschriftartikelen. 1963-1966. 1 omslag.
N.B. Inzake o.a. kunstsmederij en de geschiedenis van de oudste ijzergieterijen van Nederland.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:6.25
Knipsels, afbeeldingen, foto's, aantekeningen en typoscripten. 1929-1960. 1 omslag.
N.B. Inzake fietsenmakers, smederijen en de smid van Gretna Green.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:6.26
Knipsels, afbeeldingen, foto's en typoscripten. 1928-1957. 1 omslag.
N.B. Inzake Rotterdam, Amsterdam en Utrecht.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:6.27
Knipsels, afbeeldingen en foto's. 1949-1963. 1 omslag.
N.B. Inzake folklore rondom bokbier en feesten ter ere van de wijnbok in o.a. Deidesheim.
174:6.28
Documentatie en knipsels. 1932-1971. 1 omslag.
N.B. Inzake o.a. kuipersgilden en bierhuizen in Friesland en Zeeland.
174:6.29
Knipsels, afbeeldingen, foto's, aantekeningen, overdukken en een manuscript. 1940-1969 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake o.a. boerenwagens, wagenmakers en boerenwagenschilderkunst.
174:6.30
Knipsels, afbeeldingen en een brochure. 1923-1961 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake o.a. het Spoorwegmuseum, stoomtreinen en stoomtrams.
Bevat de publicatie 'Het Nederlandsch spoorwegmuseum : enkele plaatjes met een kort woord ter inleiding' door Henri Asselberghs, 1945.
174:6.31
Knipsels, afbeeldingen, foto's en aantekeningen. 1951-1965 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake o.a. reizen met postkoets en boot in vroeger tijden.
174:6.32
Documentatie en foto's Z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake o.a. brouwerijen en herbergen in Gelderland en Zuid Holland.
174:6.1
Knipsels, brochures, correspondentie, overdruk. 1941-1961 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake bokbier, Deidesheim en en de 'Deutsche Weinstrasze'.
Bevat de publicaties:
- Germanien : Monatschrift für Germanenkunde, Heft 4, april 1941
- Weingut Adolf Tiemann, Deidesheim, z.j.
- Der Kurfürst führt den Bock : Lustspiel mit Gesang in vier Akten / von Heinz Lorenz, [1961]
- Weingut geheimer Rat Dr. v. Bassermann-Jordan Deidesheim Rheinpfalz, z.j. (2 ex.)
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:6.2
Knipsels, typoscripten. Z.j. 1 omslag.
N.B. Documentatie inzake bier in gedichten, rijmen en spreuken en in scheepsfolklore.
174:6.3
Typoscripten, knipsels en aantekeningen. 1944-1963 en z.j. 1 map.
N.B. Documentatie inzake bier in de folklore.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:6.4
Typoscripten. Z.j. 1 map.
N.B. Documentatie inzake bier, brouwerijen en herbergen.
174:6.5
Typoscripten. Z.j. 1 map.
N.B. Documentatie inzake o.m. Maastrichts en Nijmeegs bier en biertollen.
174:6.6
Knipsels, brochures, folders, boeken, afbeeldingen en tijdschriften. 1912-1959 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake steden in Zuid-Holland, m.n. Leiden, Den Haag en Delft.
Bevat de publicaties:
- Het Leidsche volkshuis, 1929
- De burcht van Leiden / door Lugdunum, 1918
- Leidsch prentenboek : keur van afbeeldingen van oude gebouwen, z.j.
- Het Heiligegeest- of Armewees-en-kinderhuis te Leiden / door A. Beets, 1912
- Internationales Artchiv für Ethnographie. - Band 28, Heft 3-4, 1927
- De Kampioen. - Jrg. 50, nr. 13 (1933)
- Oudheidkundig jaarboek. - Jrg. 6, afl. 3/4, 1937
- Schoon-Nederland. - Jrg. 5, nr. 10, 1918
Bevat artikel door D.J. van der Ven.
174:6.7
Gids. 1922. 1 omslag.
N.B. Bevat de publicatie 'Gids Zutphen' / Zutphen vooruit, [1922].
174:6.8
Foto's. Z.j. 1 omslag.
N.B. Bevat fotografische kopieën van placaeten en ordonnanties betreffende bier.
174:7.1
Tijdschriftknipsels. 1961-1965 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake zandschilderen, kunstnijverheid, mens en kunst.
174:7.2
Knipsels. 1924-1944 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake bouwkunst. Bevat cursusmateriaal 'Het zien van gebouwen', les 9-20 door de Nederlandsche Reisvereeniging, 1944.
174:7.3
Knipsels en documentatie. 1923-1975 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake meubels, bouwkunst en schilderkunst.
174:7.4
Knipsels, correspondentie en typoscripten. 1950-1971 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake de publikatie van 'De Peerdenhemel van Zuudloarder Maark en Groningen als paardenstad.'
174:7.5
Correspondentie, typoscript en toespraak. 1971 en z.j. 1 omslag.
N.B. Betreft de publikatie van 'De Peerdenhemel van Zuudloarder Maark en Groningen als paardenstad.'
174:7.6
Afbeeldingen, foto's en knipsels. 1967 en z.j. 1 omslag.
N.B. Betreft de publikatie van 'De Peerdenhemel van Zuudloarder Maark en Groningen als paardenstad.'
174:7.8
Afbeeldingen, foto's en knipsels. 1967 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake Zuidlaren (o.a. Zuidlaardermarkt, Huize Laarwoud).
174:7.7
Typoscripten, knipsels, drukclichés, 1958-1967 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake paarden.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:7.9
Afbeeldingen, foto's en drukproefpagina's. 1967 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake o.a. paarden, de Zuidlaardermarkt, Sint Maarten en Sint Martinus.
174:7.10
Knipsels, afbeeldingen, foto's, aantekeningen, correspondentie en een zinkcliché. 1925-1968 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake o.a. paarden, paardetuig en Sinterklaas.
174:7.11
Typoscripten. Z.j. 1 omslag.
N.B. Korte inhoudsopgave en typoscripten van artikelen door D.J. van der Ven in 'Gemeenschappelijk belang: weekblad v.d. détailhandel in brandstoffen': 1) Paasvuren en 'in zak en as zitten'; 2) Ere zij de zakkendrager in onze kolenbranche; 3) De kolenboer en de brandstoffen in spreekwoorden en volksgezegden; 4) Het vreugdevolle bovenaardse leven van de ondergrondse mijn werker; 5) De levensexcuberantie onzer broeders van het zwart kolenfront; 6) Pyromanie in de Amsterdamse hartjesdagviering; 7) 10 augustus, naamdag van de vuur ? brand en kolenheilige sint Laurens; 8) De gezelligheid van het levend vuur en de lichtjesfeesten van de herfst [ontbreekt]; 9) De viering van lammeliedjesavond in Veenendaal [ontbreekt]; 10) Van het vuur slaan en de tondeldoos, pionten en zwavelstokjes; 11) Sint Maarten als kinderheilige, winterpersonificatie en vriend van de kolenboer; 12) De bakermat van de Europese steenkoolexploitatie; 13) De Barbaraviering en de sociale evolutie in het mijngebied; 14) 4 december feestdag van Sint Barbara, patrones der Limburgse mijnwerkers; 15) De internationale verering van St. Barbara als patrones der mijnwerkers [ontbreekt].