Archieven & collecties

315 Archiefconglomeraat J.A.A. Leechburg Auwers, 1938-2009

inhoud: Jan Antonius Adrianus (Jan) Leechburch Auwers (*1922-2018) speelde een belangrijke rol binnen de Rooms Katholieke Partij Nederland. Daarnaast was hij actief binnen een groot aantal Rooms-Katholieke bewegingen, als de Stichting 'Vrouwe van alle Volkeren', de Stichting voor het Recht op korrekt-Katholieke Pers en publiciteit in Nederland, de Militia Jesu Christi, de Thomas More Stichting en de Titus Brandsma Stichting.
Deze collectie heeft betrekking op het persoonlijk archief van Leechburch Auwers, het archief van de 'Vrouwe van alle Volkeren'-cultus en de archieven van samenhangende religieuze en politieke organisaties.

De inventaris van de collectie is als volgt opgebouwd:
1. Stukken betreffende religieuze onderwerpen
1.1. J.A.A. Leechburch Auwers
1.1.1. Ingekomen en kopieŽn van uitgaande stukken (inventarisnrs. 1-61)
1.1.2. Documentatie (inventarisnrs. 62-89)
1.2. Stichting secretariaat Vrouwe van alle Volkeren (1970-1997)
1.2.1. Ingekomen brieven en kopieŽn van uitgaande brieven (inventarisnrs. 90-97)
1.2.2. Stukken betreffende de devotie (inventarisnrs. 98-130)
1.2.3. Documentatie (inventarisnrs. 131-154)
1.2.4. Overige stukken (inventarisnrs. 155-161)
1.3. Haags Aktiekomitee voor de Vrouwe van alle Volkeren (1971-1989) (inventarisnrs. 162-167)
1.4. Militia Jesu Christi (1977-2000) (inventarisnrs. 168-199)
1.5. Thomas More Stichting ((1973)1979-2002) (inventarisnrs. 200-206)
1.6. Titus Brandsma Stichting (1979-2006)
1.6.1. Stukken van algemene aard (inventarisnrs. 207-237)
1.6.2. Stukken naar bijzondere onderwerpen
1.6.2.1. Tijdschrift De Brandende Lamp (inventarisnrs. 238-251)
1.6.3. Overige stukken (inventarisnrs. 252-256)
1.7. Stichting voor het Recht op korrekt-Katholieke Pers en publiciteit in Nederland (1986-1997)
1.7.1. Stukken van algemene aard (inventarisnrs. 257-267)
1.7.2. Stukken naar bijzondere onderwerpen
1.7.2.1. Tijdschrift De Katholieke Nieuwsbrief (inventarisnrs. 268-276)
1.7.2.2. Overige stukken (inventarisnrs. 277-280)
1.8. Opus Divinae Gratiae (1994-2008) (NIET OPENBAAR) (inventarisnrs. 281-291)
1.9. Stichting Instituut voor Katholieke Informatie (1997-2001) (inventarisnrs. 292-293)
2. Stukken betreffende politieke onderwerpen
2.1. Rooms Katholieke Partij Nederland (1971-1985)
2.1.1. Stukken van algemene aard (inventarisnrs. 294-298)
2.1.2. Stukken naar bijzondere onderwerpen (inventarisnrs. 299-330)
2.1.3. Overige stukken (inventarisnrs. 331-334)
2.2. Bundeling Christelijke Politiek (1994) (inventarisnrs. 335-336)
2.3. Europese Lijst Pim Fortuyn (2002-2004) (inventarisnrs. 337-338)
2.4. Leefbaar Europa (2002-2008) (inventarisnrs. 339-347)
3. Stukken van persoonlijk aard (inventarisnrs. 348-389)

Niet-openbaar, gedeeltelijke inzage eventueel mogelijk op gemotiveerd verzoek.

eerste | vorige 100 | laatste | 301 t/m 385 van 385 | alle treffers

  

terug

315:305
Tijdschrift Nieuwsbrief van de RKPN, 1977-1985. 1 omslag
315:306
Stukken betreffende door de partij aangespannen rechtszaken over vermeende intimidatie en discriminatie van de partij, 1974. 1 omslag
315:307
Ingekomen brieven en kopieŽn van uitgaande brieven betreffende vertaalwerkzaamheden voor de partij, 1974-1975. 1 omslag
315:308
Vergaderstukken van het hoofdbestuur, 1974-1979. 1 omslag
315:309
Stukken betreffende de landelijke verkiezingen, 1974-1981. 1 omslag.
N.B. Bevat verkiezingsmateriaal: posters, stickers, foto van een auto met een reclametekst voor de partij: 'R.K. Partij Nederland. De enige rooms-Katholieke partij in Nederland.'
315:310
Dossier inzake de organisatorische activiteiten van de partij en de betrokkenheid van Leechburch Auwers hierbij, jan. 1974 Ė sept. 1974. 1 omslag.
315:311
Dossier inzake de organisatorische activiteiten van de partij en de betrokkenheid van Leechburch Auwers hierbij, okt. 1974 Ė maart 1975. 1 omslag.
315:312
Dossier inzake de organisatorische activiteiten van de partij en de betrokkenheid van Leechburch Auwers hierbij, april 1975 Ė juni 1975. 1 omslag.
315:313
Dossier inzake de organisatorische activiteiten van de partij en de betrokkenheid van Leechburch Auwers hierbij, juli 1975 Ė aug. 1975. 1 omslag.
315:314
Dossier inzake de organisatorische activiteiten van de partij en de betrokkenheid van Leechburch Auwers hierbij, sept. 1975 Ė okt. 1975. 1 omslag.
315:315
Dossier inzake de organisatorische activiteiten van de partij en de betrokkenheid van Leechburch Auwers hierbij, nov. 1975 Ė dec. 1975. 1 omslag.
315:316
Dossier inzake de organisatorische activiteiten van de partij en de betrokkenheid van Leechburch Auwers hierbij, jan. 1976 Ė febr. 1976. 1 omslag.
315:317
Dossier inzake de organisatorische activiteiten van de partij en de betrokkenheid van Leechburch Auwers hierbij, maart 1976 Ė april 1976. 1 omslag.
315:318
Dossier inzake de organisatorische activiteiten van de partij en de betrokkenheid van Leechburch Auwers hierbij, mei 1976 Ė aug. 1976. 1 omslag.
315:319
Dossier inzake de organisatorische activiteiten van de partij en de betrokkenheid van Leechburch Auwers hierbij, sept. 1976. 1 omslag.
315:320
Dossier inzake de organisatorische activiteiten van de partij en de betrokkenheid van Leechburch Auwers hierbij, okt. 1976. 1 omslag.
315:321
Dossier inzake de organisatorische activiteiten van de partij en de betrokkenheid van Leechburch Auwers hierbij, nov. 1976. 1 omslag.
315:322
Dossier inzake de organisatorische activiteiten van de partij en de betrokkenheid van Leechburch Auwers hierbij, dec. 1976. 1 omslag.
315:323
Dossier inzake de organisatorische activiteiten van de partij en de betrokkenheid van Leechburch Auwers hierbij, jan. 1977 Ė febr. 1977. 1 omslag.
315:324
Dossier inzake de organisatorische activiteiten van de partij en de betrokkenheid van Leechburch Auwers hierbij, maart 1977 Ė nov. 1977. 1 omslag.
315:325
Dossier inzake de organisatorische activiteiten van de partij en de betrokkenheid van Leechburch Auwers hierbij, jan. 1979 Ė juni 1979. 1 omslag.
315:326
Dossier inzake de organisatorische activiteiten van de partij en de betrokkenheid van Leechburch Auwers hierbij, juli 1979 Ė dec. 1979. 1 omslag.
315:327
Dossier inzake de organisatorische activiteiten van de partij en de betrokkenheid van Leechburch Auwers hierbij, jan. 1980 Ė dec. 1984. 1 omslag.
315:328
Lijst van namen van de leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal, met kandidaatslijsten, 1977-1984. 1 omslag
315:329
Ingekomen brieven en kopieŽn van uitgaande brieven aangaande (artikelen in) de Nieuwsbrief van de R.K.P.N., met bijlagen, 1977-1985. 1 omslag
315:330
FinanciŽn met balansen en declaraties, ca. 1980-1988. 1 omslag
315:331
Filmopname van de 'allerlaatste' toespraak van pater H. de Greeve tezamen met secretaris Leechburch Auwers, 1972. 1 filmband
315:332
Kranten- en tijdschriftknipsels over de RKPN, ca. 1972-1981. 1 omslag
315:333
Verzamelde krantenartikelen over Klaas Beuker, 1985. 1 omslag
315:334
Briefpapier van Klaas Beuker, lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal, z.j. 1 omslag
315:335
Dossier inzake de voorbereiding voor de oprichting van een samenwerkingsverband 'Bundeling Christelijke Politiek';krantenknipsels, kopieŽn van uitgaande brieven, persberichten, 1994. 1 omslag.
315:336
Dossier inzake de voorbereiding voor de oprichting van een samenwerkingsverband 'Bundeling Christelijke Politiek'; verslagen van vergaderingen, circulaires, ingekomen klachtenbrieven, oprichtingsgeschiedenis, 1994. 1 omslag.
315:337
Dossier inzake Leechburch Auwers' voornemen om zich namens de Lijst Pim Fortuyn voor het Europees parlement verkiesbaar te stellen; correspondentie 13-05-2002 - 30-11-2003. 1 omslag.
315:338
Dossier inzake Leechburch Auwers' voornemen om zich namens de Lijst Pim Fortuyn voor het Europees parlement verkiesbaar te stellen; correspondentie 04-12-2003 - 16-04-2004. 1 omslag.
315:339
Stukken betreffende het Europees Parlement en de verkiezingen van 1994 en 2004, 1994-2004. 1 omslag
315:340
Akte van oprichting van Leefbaar Europa en van het samenwerkingsverband van de vereniging 'Federatie van politieke partijen voor een menswaardig Europa', waar Leefbaar Europa in participeert, met bijlagen, 2004. 1 omslag
315:341
Vergaderstukken, met bijlagen, 2004-2005. 1 omslag
315:342
Ingekomen stukken en kopieŽn van uitgaande stukken betreffende de interne organisatie van Leefbaar Europa, (1998)2002-2008. 1 omslag
315:343
Ingekomen stukken en kopieŽn van uitgaande stukken betreffende het verkiezingsprogramma van Leefbaar Europa, 2004. 1 omslag
315:344
Rekeningen van ontvangsten en uitgaven, 2004-2006. 1 omslag
315:345
Ingekomen stukken en kopieŽn van uitgaande stukken betreffende het mediaoptreden van Leefbaar Europa en de in hun ogen discriminerende rol van de media tijdens de verkiezingscampagne, met bijlagen, 2004-2008. 1 omslag
315:346
Dossier inzake een betalingsachterstand van de vereniging 'Federatie van Politieke Partijen voor een Menswaardig Europa' bij de Kamer van Koophandel, 2006. 1 omslag
315:347
Correspondentie met advocaat mr. L. Van Heijningen inzake de rechtszaak omtrent het telefoonabonnement van Leefbaar Europa bij Vodafone, met bijlagen, 2006-2007. 1 omslag
315:348
Door Leechburch Auwers en zijn echtgenote behaalde diploma's, cursusmateriaal en bijlagen, 1938-1980. 1 doos
315:349
Ingekomen brieven en kopieŽn van uitgaande brieven van en aan familieleden en vrienden, met bijlagen, 1948-2000. 1 omslag
315:350
Correspondentie met zijn echtgenote A. Leechburch Auwers-Koehler (Annie), 1951-1953. 1 omslag
315:351
Ingekomen brieven en kopieŽn van uitgaande brieven betreffende de werkzaamheden van Leechburch Auwers als vertegenwoordiger bij diverse uitgeverijen alsmede zijn verkoopwerkzaamheden voor beleggingsmaatschappijen en financiŽle ondernemingen, met persoonlijke brieven, 1958-1959. 1 omslag.
315:352
Ingekomen brieven en kopieŽn van uitgaande brieven betreffende de werkzaamheden van Leechburch Auwers als vertegenwoordiger bij diverse uitgeverijen alsmede zijn verkoopwerkzaamheden voor beleggingsmaatschappijen en financiŽle ondernemingen, met persoonlijke brieven, 1960. 1 omslag.
315:353
Ingekomen brieven en kopieŽn van uitgaande brieven betreffende de werkzaamheden van Leechburch Auwers als vertegenwoordiger bij diverse uitgeverijen alsmede zijn verkoopwerkzaamheden voor beleggingsmaatschappijen en financiŽle ondernemingen, met persoonlijke brieven, 1961-1962. 1 omslag.
315:354
Ingekomen brieven en kopieŽn van uitgaande brieven betreffende de werkzaamheden van Leechburch Auwers als vertegenwoordiger bij diverse uitgeverijen alsmede zijn verkoopwerkzaamheden voor beleggingsmaatschappijen en financiŽle ondernemingen, met persoonlijke brieven, 1963-1964. 1 omslag.
315:355
Ingekomen brieven en kopieŽn van uitgaande brieven betreffende de werkzaamheden van Leechburch Auwers als vertegenwoordiger bij diverse uitgeverijen alsmede zijn verkoopwerkzaamheden voor beleggingsmaatschappijen en financiŽle ondernemingen, met persoonlijke brieven, 1965-1967. 1 omslag.
315:356
Ingekomen brieven en kopieŽn van uitgaande brieven betreffende de werkzaamheden van Leechburch Auwers als vertegenwoordiger bij diverse uitgeverijen alsmede zijn verkoopwerkzaamheden voor beleggingsmaatschappijen en financiŽle ondernemingen, met persoonlijke brieven, 1968. 1 omslag.
315:357
Ingekomen brieven en kopieŽn van uitgaande brieven betreffende de werkzaamheden van Leechburch Auwers als vertegenwoordiger bij diverse uitgeverijen alsmede zijn verkoopwerkzaamheden voor beleggingsmaatschappijen en financiŽle ondernemingen, met persoonlijke brieven, 1969. 1 omslag.
315:358
Ingekomen brieven en kopieŽn van uitgaande brieven betreffende de werkzaamheden van Leechburch Auwers als vertegenwoordiger bij diverse uitgeverijen alsmede zijn verkoopwerkzaamheden voor beleggingsmaatschappijen en financiŽle ondernemingen, met persoonlijke brieven, 1970-1971. 1 omslag.
315:359
Ingekomen brieven en kopieŽn van uitgaande brieven betreffende de werkzaamheden van Leechburch Auwers als vertegenwoordiger bij diverse uitgeverijen alsmede zijn verkoopwerkzaamheden voor beleggingsmaatschappijen en financiŽle ondernemingen, met persoonlijke brieven, 1972. 1 omslag.
315:360
Ingekomen brieven en kopieŽn van uitgaande brieven betreffende de werkzaamheden van Leechburch Auwers als vertegenwoordiger bij diverse uitgeverijen alsmede zijn verkoopwerkzaamheden voor beleggingsmaatschappijen en financiŽle ondernemingen, met persoonlijke brieven, 1973-1974. 1 omslag.
315:361
Aktes betreffende het huwelijk, diverse hypotheken, testamentaire akte, akte van het overlijden van echtgenote Annie Leechburch Auwers-Koehler, 1965-1997. 1 omslag
315:362
Agenda's van Leechburch Auwers en zijn echtgenote Annie Leechburch Auwers-Koehler, 1966-1976. 1 doos.
315:363
Agenda's van Leechburch Auwers en zijn echtgenote Annie Leechburch Auwers-Koehler, 1977-1981. 1 doos.
315:364
Agenda's van Leechburch Auwers en zijn echtgenote Annie Leechburch Auwers-Koehler, 1982-1990. 1 doos.
315:365
Agenda's van Leechburch Auwers en zijn echtgenote Annie Leechburch Auwers-Koehler, 1991-2002. 1 doos.
315:366
Ingekomen brieven en kopieŽn van uitgaande brieven aan en van Leechburch Auwers, 1971. 1 omslag.
N.B. Bevat: zijn politieke denkwijze, financiŽle administratie, persoonlijke gelukwensen en brieven, klachtenbrieven, zijn bemoeienissen met de Rooms Katholieke Kerk.
315:367
Ingekomen brieven en kopieŽn van uitgaande brieven aan en van Leechburch Auwers, 1977-1984. 1 omslag.
N.B. Bevat: zijn politieke denkwijze, financiŽle administratie, persoonlijke gelukwensen en brieven, klachtenbrieven, zijn bemoeienissen met de Rooms Katholieke Kerk.
315:368
Ingekomen brieven en kopieŽn van uitgaande brieven aan en van Leechburch Auwers, 1985-1986. 1 omslag.
N.B. Bevat: zijn politieke denkwijze, financiŽle administratie, persoonlijke gelukwensen en brieven, klachtenbrieven, zijn bemoeienissen met de Rooms Katholieke Kerk.
315:369
Ingekomen brieven en kopieŽn van uitgaande brieven aan en van Leechburch Auwers, 1987. 1 omslag.
N.B. Bevat: zijn politieke denkwijze, financiŽle administratie, persoonlijke gelukwensen en brieven, klachtenbrieven, zijn bemoeienissen met de Rooms Katholieke Kerk.
315:370
Ingekomen brieven en kopieŽn van uitgaande brieven aan en van Leechburch Auwers, 1988. 1 omslag.
N.B. Bevat: zijn politieke denkwijze, financiŽle administratie, persoonlijke gelukwensen en brieven, klachtenbrieven, zijn bemoeienissen met de Rooms Katholieke Kerk.
315:371
Ingekomen brieven en kopieŽn van uitgaande brieven aan en van Leechburch Auwers, 1989. 1 omslag.
N.B. Bevat: zijn politieke denkwijze, financiŽle administratie, persoonlijke gelukwensen en brieven, klachtenbrieven, zijn bemoeienissen met de Rooms Katholieke Kerk.
315:372
Ingekomen brieven en kopieŽn van uitgaande brieven aan en van Leechburch Auwers, 1990-1996, A-K. 1 omslag.
N.B. Bevat: zijn politieke denkwijze, financiŽle administratie, persoonlijke gelukwensen en brieven, klachtenbrieven, zijn bemoeienissen met de Rooms Katholieke Kerk.
315:373
Ingekomen brieven en kopieŽn van uitgaande brieven aan en van Leechburch Auwers, 1990-1996, L-Z. 1 omslag.
N.B. Bevat: zijn politieke denkwijze, financiŽle administratie, persoonlijke gelukwensen en brieven, klachtenbrieven, zijn bemoeienissen met de Rooms Katholieke Kerk.
315:374
Ingekomen brieven en kopieŽn van uitgaande brieven aan en van Leechburch Auwers, 1997. 1 omslag.
N.B. Bevat: zijn politieke denkwijze, financiŽle administratie, persoonlijke gelukwensen en brieven, klachtenbrieven, zijn bemoeienissen met de Rooms Katholieke Kerk.
315:375
Dossier inzake de financiŽle en persoonlijke administratie van Leechburch Auwers, met bijlagen, 1979-2008. 1 doos.
N.B. Bevat onder meer: bankafschriften, verzekeringspapieren, belastingdienst, gemeentelijke, afschriften van de sociale dienst, pasjes van diverse stichtingen en organisaties waarvan Leechburch Auwers lid is geweest, politie, diversen.
315:376
Ingekomen brieven en kopieŽn van uitgaande brieven van en aan Klaas Beuker voornamelijk over religie en politiek, 1980-2000, met bijlagen. 1 omslag
315:377
Dagboekaantekeningen, incompleet, 1980-2012. 1 omslag
315:378
Ingekomen brieven en kopieŽn van uitgaande brieven van en aan Klaas Beuker, met bijlagen en artikelen, 1981-1998. 1 omslag
315:379
Stukken betreffende de financiering van het huis van Leechburch Auwers aan de Corbulokade 23 te Voorburg alsmede stukken van de Vereniging van Eigenaren van de Corbulokade, 1985-1986. 1 omslag
315:380
Ingekomen brieven en kopieŽn van uitgaande brieven betreffende Leechburch Auwers' zoon en diens psychische problemen, 1993-1998. 1 omslag
315:381
Ingekomen brieven en kopieŽn van uitgaande brieven van en aan P.J. Margry van het Meertens Instituut betreffende de inbewaringneming en overbrenging van zijn archieven, alsmede een opgenomen interview door P.J. Margry over het leven en het werk van Leechburch Auwers, 2003-2009
315:382
Ingekomen brieven en kopieŽn van uitgaande brieven betreffende de aankoop van een (vakantie)huis als woning, met bijlagen, 2005-2006. 1 omslag
315:383
Stukken betreffende het stamboomonderzoek van Leechburch Auwers naar zijn familie en naar die van zijn echtgenote (Koehler), z.j. 1 omslag
315:384
Lijst met adressen en telefoonnummers van contactpersonen van Leechburch Auwers, z.j. 1 omslag
315:385
Ingekomen ansicht-, en briefkaarten betreffende verlovingen, huwelijken en overlijden, z.j. 1 omslag
315:386
Ingekomen ansicht-, en briefkaarten betreffende feestdagen, vakantie en gelukwensen, z.j. 1 doos
315:387
Trouwfoto, samen met Annie Leechburch Auwers-Koehler, z.j. 1 omslag
315:388
Foto's van familieleden, z.j. 1 omslag
315:389
Pasfoto's en portretfoto's van Leechburch Auwers, z.j. 1 omslag