Archieven & collecties

315 Archiefconglomeraat J.A.A. Leechburg Auwers, 1938-2009

inhoud: Jan Antonius Adrianus (Jan) Leechburch Auwers (*1922-2018) speelde een belangrijke rol binnen de Rooms Katholieke Partij Nederland. Daarnaast was hij actief binnen een groot aantal Rooms-Katholieke bewegingen, als de Stichting 'Vrouwe van alle Volkeren', de Stichting voor het Recht op korrekt-Katholieke Pers en publiciteit in Nederland, de Militia Jesu Christi, de Thomas More Stichting en de Titus Brandsma Stichting.
Deze collectie heeft betrekking op het persoonlijk archief van Leechburch Auwers, het archief van de 'Vrouwe van alle Volkeren'-cultus en de archieven van samenhangende religieuze en politieke organisaties.

De inventaris van de collectie is als volgt opgebouwd:
1. Stukken betreffende religieuze onderwerpen
1.1. J.A.A. Leechburch Auwers
1.1.1. Ingekomen en kopieën van uitgaande stukken (inventarisnrs. 1-61)
1.1.2. Documentatie (inventarisnrs. 62-89)
1.2. Stichting secretariaat Vrouwe van alle Volkeren (1970-1997)
1.2.1. Ingekomen brieven en kopieën van uitgaande brieven (inventarisnrs. 90-97)
1.2.2. Stukken betreffende de devotie (inventarisnrs. 98-130)
1.2.3. Documentatie (inventarisnrs. 131-154)
1.2.4. Overige stukken (inventarisnrs. 155-161)
1.3. Haags Aktiekomitee voor de Vrouwe van alle Volkeren (1971-1989) (inventarisnrs. 162-167)
1.4. Militia Jesu Christi (1977-2000) (inventarisnrs. 168-199)
1.5. Thomas More Stichting ((1973)1979-2002) (inventarisnrs. 200-206)
1.6. Titus Brandsma Stichting (1979-2006)
1.6.1. Stukken van algemene aard (inventarisnrs. 207-237)
1.6.2. Stukken naar bijzondere onderwerpen
1.6.2.1. Tijdschrift De Brandende Lamp (inventarisnrs. 238-251)
1.6.3. Overige stukken (inventarisnrs. 252-256)
1.7. Stichting voor het Recht op korrekt-Katholieke Pers en publiciteit in Nederland (1986-1997)
1.7.1. Stukken van algemene aard (inventarisnrs. 257-267)
1.7.2. Stukken naar bijzondere onderwerpen
1.7.2.1. Tijdschrift De Katholieke Nieuwsbrief (inventarisnrs. 268-276)
1.7.2.2. Overige stukken (inventarisnrs. 277-280)
1.8. Opus Divinae Gratiae (1994-2008) (NIET OPENBAAR) (inventarisnrs. 281-291)
1.9. Stichting Instituut voor Katholieke Informatie (1997-2001) (inventarisnrs. 292-293)
2. Stukken betreffende politieke onderwerpen
2.1. Rooms Katholieke Partij Nederland (1971-1985)
2.1.1. Stukken van algemene aard (inventarisnrs. 294-298)
2.1.2. Stukken naar bijzondere onderwerpen (inventarisnrs. 299-330)
2.1.3. Overige stukken (inventarisnrs. 331-334)
2.2. Bundeling Christelijke Politiek (1994) (inventarisnrs. 335-336)
2.3. Europese Lijst Pim Fortuyn (2002-2004) (inventarisnrs. 337-338)
2.4. Leefbaar Europa (2002-2008) (inventarisnrs. 339-347)
3. Stukken van persoonlijk aard (inventarisnrs. 348-389)

Niet-openbaar, gedeeltelijke inzage eventueel mogelijk op gemotiveerd verzoek.

eerste | vorige 100 | volgende 100 | laatste | 101 t/m 200 van 385 | alle treffers

  

terug

315:101
Stukken betreffende de werkzaamheden van de stichting, alfabetisch geordend op onderwerp: H t/m N, 1970-1988. 1 omslag
315:102
Stukken betreffende de werkzaamheden van de stichting, alfabetisch geordend op onderwerp: O t/m P, 1970-1988. 1 omslag
315:103
Stukken betreffende de werkzaamheden van de stichting, alfabetisch geordend op onderwerp: Q t/m S, 1970-1988. 1 omslag
315:104
Stukken betreffende de werkzaamheden van de stichting, alfabetisch geordend op onderwerp: T t/m Z, 1970-1988. 1 omslag
315:105
Stukken betreffende de werkzaamheden van de stichting, alfabetisch geordend op onderwerp: 1989-1991. 1 omslag
315:106
Stukken betreffende de werkzaamheden van de stichting, alfabetisch geordend op onderwerp: 1992-1993. 1 omslag
315:107
Stukken betreffende de werkzaamheden van de stichting, alfabetisch geordend op onderwerp: A-J, 1994-1996. 1 omslag
315:108
Stukken betreffende de werkzaamheden van de stichting, alfabetisch geordend op onderwerp: K-N, 1994-1996. 1 omslag
315:109
Stukken betreffende de werkzaamheden van de stichting, alfabetisch geordend op onderwerp: O-Z, 1994-1996. 1 omslag
315:110
Stukken betreffende de werkzaamheden van de stichting, alfabetisch geordend op onderwerp: A-Z, 1997. 1 omslag
315:111
Artikelen, tijdschriften, informatieboekjes en toespraken over de Vrouwe van alle Volkeren, 1970-1998. 1 omslag
315:112
Stukken betreffende de oproep tot een reveil door de nieuwe Roomse Partij onder leiding van secretaris Leechburch Auwers in aanroeping van de Vrouwe van alle Volkeren, 1971-1972. 1 omslag
315:113
Stukken betreffende het gebed en de gebedsprentjes in verschillende talen goedkeuringen (approbaties van de diverse prentjes van de Vrouwe van alle Volkeren, met prentjes), alsmede de merkaanvraag voor het beeldmerk van de Vrouwe van alle Volkeren, 1973-1996. 1 omslag
315:114
Dossier inzake getuigenissen opgemaakt in maart 1979 ten gevolge van de verering van de Vrouwe van alle Volkeren, waarschijnlijk ter ondersteuning van de zaak bij het Vaticaan, 1979. 1 omslag
315:115
Notariële verklaring van 29 september 1979 inzake een getuigenis met betrekking tot de Vrouwe van alle Volkeren en Ida Peerdeman, 1979. 1 omslag
315:116
'Notitie' voor de vergadering gehouden op zaterdag 26 april 1979 inzake de nieuwe stichting 'Stichting Secretariaat Comité Vrouwe van alle Volkeren', 1979. 1 omslag
315:117
Dossier inzake de schenking en erfpacht van het huis en de grond van de Diepenbrockstraat 3 te Amsterdam en het eigendom van de roerende zaken over de 'Stichting Secretariaat Vrouwe van alle Volkeren', 1979-1994. 1 omslag
315:118
Stukken betreffende de devotiepraktijk rond de Vrouwe van alle Volkeren, 1979-2008. 1 omslag
315:119
Stukken afkomstig van Klaas Beuker betreffende de diocesane onderzoekscommissie betreffende de verschijningen van Maria als Vrouwe van alle Volkeren aan Ida Peerdeman en de algemene voortgang van de zaak van de Vrouwe in en rond het Vaticaan, 1981, 1988-1989, 1992-1993. 1 omslag
315:120
Besluitenlijsten van vergaderingen van de Stichting secretariaat Vrouwe van alle Volkeren, 1986-1992. 1 omslag
315:121
Propaganda- en devotiemateriaal inzake de Vrouwe van alle Volkeren, met prentjes en gebedsbladen en lijst van 'propaganda-adressen', 1988-2001. 1 omslag
315:122
Verslag in 'dagboekvorm' van Leechburch Auwers over de periode augustus 1991-februari 1992 over de kwestie van de Vrouwe van alle Volkeren, 1992. 1 omslag.
315:123
Wilsbeschikking en rouwadvertentie Ida Peerdeman alsmede de preek van Mgr. H.J.A. Bomers, gehouden tijdens de uitvaartmis, met bidprentjes van Peerdeman 20 juni 1996, 1992-1996. 1 omslag
315:124
Overzichten van inkomsten en uitgaven van de 'Stichting Secretariaat Vrouwe van alle Volkeren', met balansen, 1993-1995. 1 omslag
315:125
Afschriften en financiële administratie, 1993-1995.
315:126
Postboekjes van de PTT-Post uit 1994 van Ida Peerdeman, als 'relikwie' door Leechburch Auwers bewaard, 1994. 1 omslag
315:127
Stukken betreffende de bestuurssituatie van de 'Stichting Secretariaat Vrouwe van alle Volkeren' en het beheer van het woonhuis van Ida Peerdeman, 1994-1996. 1 omslag
315:128
Stukken betreffende de nationale en internationale Gebedsdagen, 1997-2007. 1 omslag
315:129
Stukken betreffende de schilderijen van Erftemeijer met de afbeelding van Eucharistische belevenissen, 2002-2004. 1 omslag
315:130
Formulier voor het invullen van een persoonlijke dagelijkse toewijding aan de Vrouwe van alle Volkeren, z.j. 1 omslag
315:131
Auclair, Raoul (1981). De Vrouwe van alle Volkeren. Inleidende beschouwingen tot goed begrip van de boodschappen.
315:132
(1971). De boodschappen van de Vrouwe van alle Volkeren. Correctie exemplaar van Leechburch Auwers, met conceptversies, supplementen en commentaar van W.C.M. Groos.
315:133
133 Alles, N.H. (2000). "Amsterdam" De Vrouwe van alle Volkeren. Met correspondentie en commentaar.
315:134
Knuvelder, dr. L. (1959). Maria en de verschijningen te Amsterdam.
N.B. Met "kanttekeningen bij het zogenaamde "verboden" boek" van Dr. L. Knuvelder: "Maria en de verschijningen te Amsterdam" door P.A. Matthijsse, directeur van uitgeverij Pax, 1959.
315:135
Miravelle S.T.D., dr. M.I. (1997). Mary. Coredemptrix, Mediatrix, Advocate. Theological Foundations II. Papal, Pneumatological, Ecumenical. Met correspondentie en commentaar van J.L.A..
315:136
Künzli, J. (1963). Maria in levenshouding en opvoeding.
315:137
Künzli, J. (1970). Die Botschaften der Frau aller Völker.
315:138
Künzli, J. (z.j.). Supplement op de boodschappen: 'Eucharistische Erlebnisse, 31.Mai 1972-30.Oktober 1976'.
315:139
(1971). Les messages de la Dame de tous les Peuples, met supplement.
315:140
(1971). I Messaggi della Signora di tutti i Popoli, met supplement.
315:141
Liesting S.S.S., dr. G. Th. H. (1971). Amsterdam: es wird sich mit den Jahren Herausstellen, einführung in die Botschaften der Frau alle Völker.
315:142
Liesting S.S.S., dr. G. Th. H. (1974). Het zal met de jaren uitkomen. Inleiding op de boodschappen van de Vrouwe van alle Volkeren.
315:143
(1986). Eucharistische Belevenissen (voortzetting van de 'Boodschappen van de Vrouwe van alle Volkeren').
315:144
(1987). Eucharistic experiences, translated from the Dutch.
315:145
Munnichs, G. (jaren '80). De heilsorde.
315:146
Klos S.S.S., P.J. (1993). De Vrouwe van alle Volkeren die eens Maria was. Medeverlosseres, Middelares, Voorspreekster.
315:147
Miravalle, S.T.D., dr. M.I. (2000). Contemporary insights on an fifth Marian dogma. Mary Coredemptrix, Mediatrix, Advocate Theological Foundations III.
315:148
Gagnon, E.C. (2002). P.S.S. Mary Co-redemptrix. Doctrinal Issues Today.
315:149
Kruk, E. (2003). Zoals sneeuwvlokken over de wereld dwarrelden. De hedendaagse devotie rond Maria, de Vrouwe van alle Volkeren.
315:150
Miller, J.D. (2004). MA. Marian Mediation. Is it True to say that Mary is Coredemptrix, Mediatrix of All Graces and Advocate?.
315:151
(1996). This time is our time. The message of the lady of all nations. A summary.
315:152
Kopieën van diverse boeken of tijdschriftartikelen over de Vrouwe van alle Volkeren, de boodschappen en het gebed, z.j.
315:153
Video en dvd over Medjugorje, een anti-abortus demonstratie in Den Haag en een toespraak van Ida Peerdeman in de kapel van de Vrouwe van alle Volkeren over de Vrouwe, 1991.
315:154
Video en dvd van Mokum TV over de begrafenis van Ida Peerdeman op 20 juni 1996.
315:155
Kranten en tijdschriftartikelen over de devotie van de Vrouwe van alle Volkeren, 1995-2005. 1 omslag
315:156
Artikel over de 'dwalingen' van de Vrouwe van alle Volkeren, in de Nieuwsbrief over Actuele Verschijningen, 2004. 1 omslag
315:157
Teksten van liederen over de Vrouwe van alle Volkeren, z.j. 1 omslag
315:158
Brochures over de devotie van de Vrouwe van alle Volkeren, z.j. 1 omslag
315:159
Foto van de het schilderij van de Vrouwe van alle Volkeren in een lijst, z.j. 1 omslag
315:160
Stukken betreffende de tegenpaus Clemens XV en de Vrouwe van alle Volkeren, z.j. 1 omslag
315:161
Keramieke afbeelding van de Vrouwe van alle Volkeren, z.j. 1 omslag
315:162
Stukken betreffende de door Leechburch Auwers georganiseerde bedevaarten vanuit Den Haag naar Amsterdam, alfabetisch geordend op onderwerp, 1972-1988. A-G. 1 omslag.
315:163
Stukken betreffende de door Leechburch Auwers georganiseerde bedevaarten vanuit Den Haag naar Amsterdam, alfabetisch geordend op onderwerp, 1972-1988. H-L. 1 omslag.
315:164
Stukken betreffende de door Leechburch Auwers georganiseerde bedevaarten vanuit Den Haag naar Amsterdam, alfabetisch geordend op onderwerp, 1972-1988. M-Z. 1 omslag.
315:165
Stukken betreffende de door Leechburch Auwers georganiseerde bedevaarten vanuit Den Haag naar Amsterdam, alfabetisch geordend op onderwerp, 1989-2005. H-Z. 1 omslag.
315:167
Circulaires betreffende bedevaarten en samenkomsten, 1971 - 2005. 2 omslagen
315:168
Tijdschrift Revue de l'Association Internationale de la Milice de Jesus-Christ, uitgegeven door het Franse hoofdbestuur te Parijs, Frans- en Nederlandstalig, met hiaten, 1972-1978; nrs. 37-57/58. 1 omslag.
315:169
Tijdschrift Revue de l'Association Internationale de la Milice de Jesus-Christ, uitgegeven door het Franse hoofdbestuur te Parijs, Frans- en Nederlandstalig, met hiaten, 1979+1983; nrs. 59-80. 1 omslag.
315:170
Tijdschrift Revue de l'Association Internationale de la Milice de Jesus-Christ, uitgegeven door het Franse hoofdbestuur te Parijs, Frans- en Nederlandstalig, met hiaten, 1984-1988; nrs. 81-100. 1 omslag.
315:171
Tijdschrift Revue de l'Association Internationale de la Milice de Jesus-Christ, uitgegeven door het Franse hoofdbestuur te Parijs, Frans- en Nederlandstalig, met hiaten, 1989-1998; nrs. 101-121. 1 omslag.
315:172
Tijdschrift Revue de l'Association Internationale de la Milice de Jesus-Christ, uitgegeven door het Franse hoofdbestuur te Parijs, Frans- en Nederlandstalig, met hiaten, 1978-1979 (Nederlandstalige uitgave). 1 omslag.
315:173
Vergaderstukken van de Militia, 1976-1980. 1 omslag
315:174
Ingekomen brieven en minuten van uitgaande brieven over algemene werkzaamheden van de vereniging, 1977-1978. 1 omslag.
315:175
Ingekomen brieven en minuten van uitgaande brieven over algemene werkzaamheden van de vereniging, 1979. 1 omslag.
315:176
Ingekomen brieven en minuten van uitgaande brieven over algemene werkzaamheden van de vereniging, 1990-2000. 1 omslag.
315:179
Toespraken, gehouden in Amsterdam, 1978-1982. 1 omslag.
315:180
Toespraken, gehouden in Amsterdam, 1983-1986. 1 omslag.
315:181
Ingekomen stukken betreffende het aanvragen van het lidmaatschap van de Militia, met namenlijsten van leden, met bewijs van lidmaatschap van Leechburch Auwers, 1978-1984. 1 omslag
315:182
Uitnodigingen voor de bijeenkomsten van de vereniging in de kapel van de Vrouwe van alle Volkeren, 1978-1986. 1 omslag
315:183
Rekeningen van ontvangsten en uitgaven, met bijlagen, 1978-1993. 1 omslag
315:184
Artikelen van de stichting over het dogma van de Vrouwe van alle Volkeren en de 'Rozenkrans in deze tijd' en een lezing over de Vrouwe van alle Volkeren, uitgesproken op een Militia conferentie in 1979, z.j. 1 omslag
315:185
Stukken betreffende bijeenkomsten van de algemene tak van de vereniging, gehouden in België en Frankrijk, 1979-1984. Uitnodigingen. 1 omslag.
315:186
Stukken betreffende bijeenkomsten van de algemene tak van de vereniging, gehouden in België en Frankrijk, 1979-1984. Programma's. 1 omslag.
315:187
Stukken betreffende bijeenkomsten van de algemene tak van de vereniging, gehouden in België en Frankrijk, 1979-1984. Gehouden toespraken. 1 omslag.
315:188
Correspondentie met de Grand-Maître van de vereniging Houdart de La Motte, betreffende diverse religieuze onderwerpen, 1979-1996. 1 omslag
315:189
Constituties en statuten betreffende de vereniging, goedgekeurd door de Heilige Stoel, 1981. 1 omslag
315:190
Decreten betreffende de vereniging, uitgeschreven door de aartsbisschop van Sens en goedgekeurd door het Vaticaan, 1981. 1 omslag
315:191
Stukken betreffende het organiseren van verenigingsbijeenkomsten, 1981-1988. 1 omslag
315:192
Correspondentie met de Maître Géneral van de vereniging Michel Quatre, betreffende diverse religieuze onderwerpen, 1984-1991. 1 omslag
315:193
Correspondentie met de kanselier van de vereniging Gérard Declercq, betreffende diverse religieuze onderwerpen, 1985-1997. 1 omslag
315:194
Ingekomen brieven en kopieën van uitgaande brieven betreffende de terugtrekking van Leechburch Auwers uit de Militia en de reorganisatie van de Militia, 1998-1999. 1 omslag
315:195
Stukken betreffende het doel en de werkwijze van de Militia, z.j. 1 omslag
315:196
Documenten betreffende rituelen gebruikt voor de intrede bij de orde, z.j. 1 omslag
315:197
Publicatie van en over de vereniging: 'La Spiritualite de la Milice de Jesus-Christ', z.j. 1 omslag
315:198
Publicaties, kranten-, tijdschriftartikelen inzake de Militia en zijn gebedspraktijken, z.j. 1 omslag
315:199
Militia mantel en insigne, afkomstig van en gedragen door Leechburch Auwers, z.j. 1 doos
315:200
Statuten van de stichting, 1973. 1 omslag
315:201
Dossier inzake de algemene werkzaamheden van de stichting, 1979-2007. 1 omslag
N.B. Bevat onder meer algemene werkzaamheden; statuten, wijziging inschrijving Kamer van Koophandel, correspondentie met Klaas Beuker, ingekomen brieven, artikelen uit tijdschriften.
315:202
Dossier inzake het voornemen van Klaas Beuker om een Rooms Katholieke Kweekschool op te richten, 1982-1990. 1 omslag
315:203
Rekeningen van ontvangsten en uitgaven van de Thomas More Stichting, 1982-2002. 1 omslag