Archieven & collecties

542 Collectie Liedbladen, z.j.

inhoud: Liedbladen (en enige andere stukken), afkomstig uit de 19e eeuw.

.

42 inventarisnummer(s)

  

terug

542:1
Oude gewoonten (wijze: Docter Eisenbart). - Groningen : J.D. Dijk
542:2
Het compagnieskind of de zoon van de kazerne
542:3
De klagende jongeman. - Amsterdam : Vislaake
542:4
Beurtzang aan bruidegom en bruid. - Alkmaar : Kluitman
542:5
De schildwacht
542:6
Het haasje / Het vrijheidminnnend meisje (oorspr. onderdeel van een bundel, zie 259:2 C50)
542:7
Een nieuw lied op het spreekwoord Het kruikje gaat, gelijk men spreekt, zoolang te water tot het breekt
542:8
Tyroler afscheidslied
542:9
Nieuw lied van een slagersknecht / De vondeling. - Haarlem : Nsbels
542:10
Nieuw lied ter eere van onze geliefde en geeerbiedigde koning bij gelegenheid van de watersnood in 1861 / Ware gebeurtenis van een ontaarde moeder die haar eigen kind onder eene bedstede heeft gevangen gehouden. - Amsterdam : Visl
542:11
De trouwe geliefden of het afscheid van Bertrand en Sophia / De jonge vondeling of waar vindt een braaf kind zijne ouders. - Rotterdam : Ulrich
542:12
Jan Maat
542:13
De wacht aan den Rhijn / De klagende bedelares
542:14
Een nieuw lied op de vier getijden des jaars / Volkslied
542:15
Nieuw zeemanslied / Een blaauwtje
542:16
Een nieuw lied : deze boer de hoogmoed kwelt, wordt door de heeren ten prooi gesteld. Amsterdam : F.G.L. Holst
542:17
Het Moortje / Neerlandsch vlag. Zwolle : W.F. Zwiers
542:18
Amsterdam op rijm / Bruin Monsma. Gedr. Voor rekening van L.H. Broekhuizen
542:19
Nog eenige der koddige avonturen en lotgevallen van Dirk Leugenzak, geb. Te Praatjesburg. - Amsterdam : F.W. Vislaake
542:20
Die daar : bruiloftslied waarbij de gasten aanwijzen de personen in dit lied bedoeld. - Amsterdam : P.F. Cladder
542:21
De vrolijke schoorsteenveger. - Verkrijgbaar: Bentinckstraat no. 26
542:22
De trouwdag van een boer, met een oom van een zuster en een neef of een nicht, of een tante van de oom van de bruid, is getrouwd met Kees Hooi op de Vork, te Haasdrecht voor de wet, maar Kees is op de loop en de bruid is bij Jaap Schenk in huis. - H. Jorna
542:23
Gevecht met zeerovers door de bemanning van het Bremeber koopvaardijschop Coriolanus en een Engelsche stoomboot tussen Bombay en de linie / gezongen en verkocht door F.C. Zutmulder. - Amsterdam : F.W. Vislaake (liedblad gescheurd en onvolledig)
542:24
Een nieuw lied van een smits weduw, welke daarna met een bogchel trouwden, die een drieling was, en nog twee broers ook met bogchel had, en alle drie in 't rood gekleed waren / wordt gezongen en verkocht door Pieter ter Woord. Amsterdam : Wendel en Zoon
542:25
Wat ferm idee voor een bankroetier, die valt 't juist in zijn plan [fragment uit: De ijzeren man]
542:26
De vermakelijke hottentottiaansche poerem-courant (fragment)
542:27
Een nieuw lied, of ware geschiedenis van Amelia en Martyn, of trouwe liefden, door ramp en geduld ten laatsten overwonnen. - Amsterdam : J. Wendel en Zoon
542:28
Een nieuw lied, wegens een gruwelijke moord, gepleegd door Elizabeth Meurs, aan haren echtgenoot Johan Kersfeld / wordt gezongen en verkocht door H. Cappé. – Rotterdam : Hoffers
542:29
Een nieuw lied : Lang leeft de fabrikant
542:30
Het poflied. Uit: De Haarlemsche spoorwagen. J.P. Nobels, Haarlem [na 1863]
542:31
De vrouwenklacht, uit: De Haarlemsche spoorwagen. J.P. Nobels, Haarlem [na 1863]
542:32
De jager en de herderin. - Amsterdam : Vislaake
542:33
De Belgische loteling. Toepasselijk lied. Verschrikkelijke gebeurtenis voorgevallen te Hoorn den 28 Junij 1866
542:34
Aan de nachtegaal. Jongmans-klagt. De angstige vader. Leonard en Lina. Romance. (diverse pagina's uit: Het zingende nachtegaaltje)
542:35
[enkele pagina's uit Kuypers en van Duijl's almanak voor het huisgezin 1868]
542:36
Dronkaards testament. De zegepraal der liefde. Op de dood van Koning Willem II. Lina, of het bloempje Vergeet mij niet. Damon en Philis. Opwekking tot zingen (diverse pagina's uit: Het Haagsche bosch vol vrolijke zangers)
542:37
Sterfbed van de wed. Trim [...] overleden den 12den December 1862, in den ouderdom van 45 jaren, in de gemeente Berkel
542:38
Verschrikkelijke moord [door Heinrich Wiemer]
542:39
Kort verhaal, wegens het thans nog aanwezig zijnde wonder der natuur, [...] Engeltje van der Vlies, te Pynacker by Delft
542:40
De liefde de schoonste deugd. Schijn bedriegt. De Afrikaansche slaaf. Veel kleintjes maken een groote. - Amsterdam : Vislaake
542:41
Groote potpourri. - J. Schut
542:42
Liederen Courant : verschijnt steeds met de nieuwste schlagers. - Roosendaal : Rombouts