Archieven & collecties

239 Dossier ter voorbereiding van de uitgave van het handschrift Wilhelm Mannhardt, Volksgebruiken in de landbouw, 1867 - 1868 (1957)

inhoud: Door de Nederlandsche Maatschappij voor Letterkunde te Leiden werd op initiatief van W. Mannhardt een vragenlijst met 35 vragen over landbouw en volksgebruiken verstuurd naar een zestigtal personen en instellingen in Nederland in 1867 en 1868. Deze vragen en de reacties daarop vormen het handschrift Wilhelm Mannhardt. Het origineel berust in de Deutsche Staatsbibliothek te Berlijn.
Naast kopieŽn van de brieven bevat het correspondentie omtrent de verwerving, een index op het handschrift en de kopij voor de uitgave van het handschrift.

Openbaar.

2 inventarisnummer(s)

  

terug

239:1
Brieven omtrent de de landbouw-enquete, een opzet voor de uitgave van het handschrift, de inhoudsopgave, aanwijzingen voor de typist en de mapjes I tot VII. 1868 - 1957. 1 omslag.
239:2
Mapjes VIII tot XVII. 1868 - 1957. 1 omslag.