Archieven & collecties

30 Collectie liedafschriften Nederlands Volksliedarchief (NVA), z.j.

inhoud: Het Nederlands Volksliedarchief werd opgericht in 1954. In 1963 werd het een onderdeel van het Volkskundebureau dat later opging in het Meertens Instituut. Tot ca. 1980 werden in het Volksliedarchief de te documenteren liederen in drievoud afgeschreven en numeriek (1e kopie), thematisch (3e kopie) en geografisch op Kloekenummer (2e kopie) geordend. Deze liedafschriften zijn als onderzoeksmateriaal verzameld.
De collectie bestaat voornamelijk uit liedafschriften op A5-formaat, veelal voorzien van muzieknotatie.

Zie ook: archief nr. 360 en 361.

Openbaar.

229 inventarisnummer(s)

  

terug

30:1
Liedafschriften, geografisch op Kloekenummer geordend. 68 cassettes in 23 dozen.
Bevat:
1. A1 – B68
2. B100 – C123
3. C124 – C188
4.D1 – E14
5. E18 – E63
6.E69 – E87
7. E90 – E97
8. E97 – E109
9. E109 – E192
10. E109 – E149
11. E158 – E198
12. E198 – F96
13. G1 – G79
14. G1 – G79
15. G92 – I21
16. I36 – I103
17. I122 – K5
18. K5 – K123
19. K133a – K183
20. K218 – L71
21. L79 – L 237
22. L255 – L322
23. L331 – Q193
30:2
Liedafschriften, geografisch op provincie. 8 dozen.
Bevat:
1. Algemeen
2. Friesland en Groningen
3. Drenthe, Utrecht, Overijssel en Gelderland
4. Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg
5. Vlaanderen 1
6. Vlaanderen 2
7. Vlaanderen 3
8. Duitsland en Zuid Afrika
30:3
Liedafschriften, op NVA-nummer geordend. 29 dozen.
30:4
Index op NVA nummers. [1960-1971]. 1 stuk.
30:5
Liedafschriften, geordend op bandnummer. 2 dozen.
30:6
Kaartjes van de Nederlandse Afdeling van International Folk Music Council (IFMC). 6 dozen.
N.B. Bevat:
1. 1 t/m 50
2. 51 t/m 97
3. 98 t/m 127
4. 128 t/m 150
5. 151 t/m 189
6. zonder nummer; algemene aantekeningen.
30:7
Voorbereiding typenkatalogus (Balladentypenindex) balladen en verhalende liederen; voorlopig schema voor groepering. [1983]. 1 map.
N.B. Inhoudsopgave en rubriek I-IIB
30:8
Voorbereiding typenkatalogus (Balladentypenindex) balladen en verhalende liederen; voorlopig schema voor groepering. [1983]. 1 map.
N.B. IIB-III
30:9
Voorbereiding typenkatalogus (Balladentypenindex) balladen en verhalende liederen; voorlopig schema voor groepering. [1983]. 1 map.
N.B. IIIA
30:10
Voorbereiding typenkatalogus (Balladentypenindex) balladen en verhalende liederen; voorlopig schema voor groepering. [1983]. 1 map.
N.B. IIIB-IIIC
30:11
Voorbereiding typenkatalogus (Balladentypenindex) balladen en verhalende liederen; voorlopig schema voor groepering. [1983]. 1 map.
N.B. IIID-IIIE
30:12
Voorbereiding typenkatalogus (Balladentypenindex) balladen en verhalende liederen; voorlopig schema voor groepering. [1983]. 1 map.
N.B. IV-VA
30:13
Voorbereiding typenkatalogus (Balladentypenindex) balladen en verhalende liederen; voorlopig schema voor groepering. [1983]. 1 map.
N.B. VB-IX:6
30:14
Voorbereiding typenkatalogus (Balladentypenindex) balladen en verhalende liederen; voorlopig schema voor groepering. [1983]. 1 map.
N.B. XA-XC
30:15
Voorbereiding typenkatalogus (Balladentypenindex) balladen en verhalende liederen; voorlopig schema voor groepering. [1983]. 1 map.
N.B. XD-XI3
30:16
Voorbereiding typenkatalogus (Balladentypenindex) balladen en verhalende liederen; voorlopig schema voor groepering. [1983]. 4 mappen
N.B. niet ingedeeld
30:17
-
30:18
-
30:19
Liedafschriften: thematisch geordend: II. Z.j. 1 omslag.
N.B. Liefde, vrijage: Klacht
30:20
Liedafschriften: thematisch geordend: II. Z.j. 1 omslag.
N.B. Liefde, vrijage: Vreugd
30:21
Liedafschriften: thematisch geordend: II. Z.j. 1 omslag.
N.B. Liefde, vrijage
Ik hef justerjoun in frijer houn ...
Daar was laatstmaal een dochterken teer ...
Mooie meisjes mooie bloemen ...
Het windje suist weer door de groenen blaad'ren ...
O heer waar mag mijn minnaar wezen ...
Moeder zet mij de kiepekop is op ...
'k heb in de band van trouwen geen behagen ...
Op zondag, op zondag op zondagmorgen vroeg ...
De boom die krijgt zijn bladeren wel weer ...
30:22
Liedafschriften: thematisch geordend: IIa. Z.j. 1 omslag.
N.B. Liefde, vrijage
30:23
Liedafschriften: thematisch geordend: IIa. Z.j. 1 omslag.
N.B. Liefde, vrijage
Wilt gij o vreemdling mij ontvluchten ...
Welnu minnaar maak spoedig voort ...
Daar zijn veel meisjes in ons land ...
30:24
Liedafschriften: thematisch geordend: IIb. Z.j. 1 omslag.
N.B. Liefde, vrijage: Nachtelijk bezoek
30:25
Liedafschriften: thematisch geordend: IIc. Z.j. 1 omslag.
N.B. Liefde, vrijage: Erotisch lied
30:26
Liedafschriften: thematisch geordend: IIIa. Z.j. 1 omslag.
N.B. Bruiloft.
Waar is vrouw bruid.
Zeg buurvrouw....
Breng dat glèsken.....
Amen, amen....
Wijntje jij bent groene
Bruidegom heer (bruidje teer)
Bruid ik heb je meer gezien
30:27
Liedafschriften: thematisch geordend: IIIa. Z.j. 1 omslag.
N.B. bruiloft diversen.
30:28
Liedafschriften: thematisch geordend: IIIb. Z.j. 1 omslag.
N.B. Bruiloft.
Kareltje
Jongelingen wilt aanhoren
Dood van Bazel
Jantje dat jij 't avond thuis komt
Jan die sloeg Lijsje
Waarmee maakt men bruigom vet
Ik heb een vrouw van hart en zin
30:29
Liedafschriften: thematisch geordend: IIIb. Z.j. 1 omslag.
N.B. Bruiloft: Huwelijk
30:30
Liedafschriften: thematisch geordend: IV. Z.j. 1 omslag.
N.B. historisch-politiek
Mem wie motte breit ha
Al is ons Prinsje
Paul Jonas
Napoleon waar zijn gij gebleven?
30:31
Liedafschriften: thematisch geordend: IV. Z.j. 1e van 2 omslagen.
N.B. historisch-politiek diversen
30:32
Liedafschriften: thematisch geordend: IV. Z.j. 2e van 2 omslagen.
N.B. historisch-politiek diversen
30:33
Liedafschriften: thematisch geordend: V. Z.j. 1 omslag.
N.B. Ambacht.
Haal op die hei! e.a. Hei liederen.
30:34
Liedafschriften: thematisch geordend: V. Z.j. 1 omslag.
N.B. Ambacht.
Vlas oogsten, wieden enz.
Spinnen weven
Turf dragen/steken
Ambachten div.
Schareslijpers
Snikliedjes
30:35
Liedafschriften: thematisch geordend: V. Z.j. 1 omslag.
N.B. Ambacht.
Hoe vrolijk is 't op zee te varen
Wat lijdt de zeeman al verdriet
Curaçao
Mijn geldje dat was op
Michiel de Ruyter
West Zuid-west van Ameland
Wie wil er mee naar Wieringen varen
Geen geld, geen goed (weversliedje)
Ik heb een vader en een moeder (nonnetje)
30:36
Liedafschriften: thematisch geordend: V. Z.j. 1 omslag.
N.B. Ambacht.
Komt vrienden in het rond (slijpersliedjes)
Herderslied
Laats was er eene meid.....
Hier hebben wij een zondige man
Moeder is de koffie klaar (snikliedje)
Het Stadskanaal of deze veenkolonie
Tellingen
De jonge smid
Mien mouder wol mie geven
Mijn lief is enen spinder
Radboudje wou spinnen
Snij de boer zijn haar af
Studenten liederen
Wij zijn de jongens van de oven (stenebakkerij)
Ik zal er mijn dochter ten huwelijk geven en Janman zat op schoorstein
30:37
Liedafschriften: thematisch geordend: Va. Z.j. 1 omslag.
N.B. Ambacht: Boeren div.
Al op een morgen vroeg
Als de boer een paar klompen heeft
Ik ben een Gelders boertje
De boerenstand, de boerenstand
Boetje van Wensveen
Bij de boeren is 't vroeg op te staan
Hoe vrolijk kan een boer toch leven
Ik kwam er laatst op de botermarkt
Schilder, 'K wou me zelf eens zien
30:38
Liedafschriften: thematisch geordend: Vc. Z.j. 1 omslag.
N.B. Ambacht: Jagerslied.
30:39
Liedafschriften: thematisch geordend: Vd. Z.j. 1 omslag.
N.B. Ambacht Zeeman
Te Vlissingen leit er.....
Varen we leit van Hellevoetsluis
Welkom, welkom Vaderland
Rijzen, rijzen met verlangen
Op zondagmorgen kregen wij de loods aan boord
Wij reizen naar Frankrijk
30:40
Liedafschriften: thematisch geordend: Ve. Z.j. 1 omslag.
N.B. Ambacht: Soldaten (div.)
30:41
Liedafschriften: thematisch geordend: Ve. Z.j. 1 omslag.
N.B. Ambacht: Soldaten
Als milicijn ben ik in dienst getreden
Als de rombom heeft geslagen
Oranje, blanje, bleu
Slaat op de trommel
Voorheen ben ik student geweest
De jagers van van Dam
Ik was nog jong en onervaren
Kom laten wij eens een batterij opslaan
Wij zijn soldaten van het eerste regiment
Hoera voor de meisjes van Bergen op Zoom
30:42
Liedafschriften: thematisch geordend: Vf. Z.j. 1 omslag.
N.B. Verkopers, leurders
Boerinnetje v. buiten
Goedenavond allemaal hier te saam
Kom volkje, koop bij mij
30:43
Liedafschriften: thematisch geordend: VI. Zj. 1e van 2 omslagen.
N.B. Feest, drinklied div.
30:44
Liedafschriften: thematisch geordend: VI. Zj. 2e van 2 omslagen.
N.B. Feest, drinklied div.
30:45
Liedafschriften: thematisch geordend: VI. Z.j. 1 omslag.
N.B. Kermislied div.
Sinterklaas die heeft gezegd
Klein tingeling
Vannacht niet in 't bed
Wij slapen vannacht in 't schuurtje
Zo lang als de lepel in de brijpot.......
30:46
Liedafschriften: thematisch geordend: VI. Z.j. 1 omslag.
N.B. kermislied
't Gat van Jan Tijssen
Door het slechte weer moest ik mijn blazer dragen
Wie in Januari geboren is
Moetje kam mie 't haor
Te Hasselt langs de baan
'k Geef er een zoopje aan cosijn
't Is de olie van de druiven
Dansen we niet om Joppie
30:47
Liedafschriften: thematisch geordend: VI. Z.j. 1 omslag.
N.B. kermislied:
Geef Kees de boer een stoel
Heb je wel gehoord van Kaatje
Besje zat in 't knekelhuis
Hinkeldepink zat op de klink (als schommellied)
Jan brandt de lamp nog
Kadullekes
Altijd zijn de boeren dronken (In de... moet je wesen)
30:48
Liedafschriften: thematisch geordend: VI. Z.j. 1 omslag.
N.B. kermislied:
Wij gaan nog niet naar huis
En wie binn'n nog vrijgezellen
Jan miene man kom doe mir an
In de kerk, zeitse
'k Heb mijn wagen volgeladen
Keulenaarsche vrouwtjes
Ons Katrijntje was beschonken
Ben je met je moeder
In Den Haag ligt een dragonder
Louw, Louw trek aan 't touw
Jan koop me een kermis
O bier, o bier, o bitter bier
Dat gaat naar den Bosch toe
We scheiden niet
30:49
Liedafschriften: thematisch geordend: VII. Z.j. 1 omslag.
N.B. Dansen div. 18e eeuw.
30:50
Liedafschriften: thematisch geordend: VII. Z.j. 1 omslag.
N.B. Dansen div.
Diverse dansen (inheems)
Mijn moeder hè vlas gekocht
'k Heb mijn witte kousen aangedaan.
30:51
Liedafschriften: thematisch geordend: VII. Z.j. 1 omslag.
N.B. de Govert: Hier hebben wij een Govert
Een, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, waar...........
Wel man, gij moet naar huis toe
30:52
Liedafschriften: thematisch geordend: VII. Z.j. 1 omslag.
N.B. Driekusman
Japie sta stil
Hop Marjanneke
Augustijn
Als hier een pot met bonen staat
30:53
Liedafschriften: thematisch geordend: VII. Z.j. 1 omslag.
N.B. de Zevensprong
Het Paterken
Swart laat hem scheren
Waarom koken de boeren.....
Jan Toerlesjoer
Eén twee drie vier, .......onderofficier
30:54
Liedafschriften: thematisch geordend: VII. Z.j. 1 omslag.
N.B. Mieke Stout
'k Wou wel graag met Krelis trouwen
Wel wat zeg je van m'n kippen
Een schoenlapper zou eens uit lappen gaan
Trek maar aan het touwtje
De petjes
De man van complaisance
Langs een groen meuletje
30:55
Liedafschriften: thematisch geordend: VII. Z.j. 1 omslag.
N.B. De kikvors (ik zou laatst door....)
De koeien dragen lange staarten
Juffrouw wil je met mij verkeren....polka leven
Jan Pierewiet: II
Rozen bloeien op mijn hoed
30:56
Liedafschriften: thematisch geordend: VII. Z.j. 1 omslag.
N.B. Wij hebben een dansjeonder ons.........
Ik heb mijn geld op hopen gesteld
Haren jagen
Hup, supegrottebrei
Hoe is het hier zo glis glad
Donder in 't hooi
Oogsten
Eerste en laatst voer hooi
30:57
Liedafschriften: thematisch geordend: VIII. Jaarkring. Z.j. 1 omslag.
N.B. Nieuwjaar
30:58
Liedafschriften: thematisch geordend: VIII. Jaarkring. Z.j. 1 omslag.
N.B. Sa lieden, wij komen wat wensen (Nieuwjaar)
Nieuwjaar, ik sta hier buiten
Door dik, door dun....lopen
Haast, haast Nieuwjaar
Nieuwejaarke Hageland
Nieuwjaar is overal
Nieuwjaarke zoete
Boven de deur daar hangt een zak met zemelen
Bochel (nieuwjaar)
Sint Josef was een timmerman (Nieuwjaar)
Een luisje en een vlootje (Nieuwjaar)
Al op een oudejaarsavond (Nieuwjaar)
30:59
Liedafschriften: thematisch geordend: VIII. Jaarkring. Z.j. 1 omslag.
N.B. Meiliederen
30:60
Liedafschriften: thematisch geordend: VIII. Jaarkring. Z.j. 1 omslag.
N.B. Meifluitjes
Meierblis
Schoonlief hoe ligt gij hier en slaapt (meiboom)
30:61
Liedafschriften: thematisch geordend: VIII. Jaarkring. Z.j. 1 omslag.
N.B. 'k Heb zo lang met de rommelpot gelopen
Rommelpotterij
30:62
Liedafschriften: thematisch geordend: VIII. Jaarkring. Z.j. 1 omslag
N.B. Rommelpotterij wat hangt er aan mijn zij?
Rommelpotterij (bis) of Foekepotterij (Hot fot hot fot)
Foeke foeke rommelpot
Rommelen rommelen in de pot
Hierwoont een rijke man
Diversen rommelpot
30:63
Liedafschriften: thematisch geordend: VIII. Jaarkring. Z.j. 1 omslag.
N.B. St. Maarten
Sint Maarten bisschop roem van alle landen
Sinter Maarten had een koe
Sint Maarten......jarig vandaag
Sint Maarten......brave man
Sint Maarten......de nieuwe
Sinte Martens avond- de torre ga...
30:64
Liedafschriften: thematisch geordend: VIII. Jaarkring. Z.j. 1 omslag.
N.B. Sinter Maarten tuutje
Sintere Sintere Maarten
Sint Maarten kalven hebben staarten
30:65
Liedafschriften: thematisch geordend: VIII. Jaarkring. Z.j. 1 omslag.
N.B. Sinte Maarten 't is zo koud
Sinte Maarten veugeltje
Kip kap kogel
Hoort naar mijn lied
Vandaag is 't Sinter Maarten en morgen Sinte Krukke
30:66
Liedafschriften: thematisch geordend: VIII. Jaarkring. Z.j. 1 omslag.
N.B. Driekoningen diversen
30:67
Liedafschriften: thematisch geordend: VIII. Jaarkring. Z.j. 1 omslag.
N.B. Vóór Kerstmis
Kerstmis
Kerstavondje, Kerstavondje
Herderkens van buiten
Rozenbloemekens (Nieuwjaar)
Op enen Nieuwjaarsavond... vrolijk zijn
Nieuwjaar roosken
....Nieuwjaar Veder en Moeder slaapt bij elkaar
Geloofd de drie personen (sterrezingen)
30:68
Liedafschriften: thematisch geordend: VIII. Jaarkring. Z.j. 1 omslag.
N.B. En gij sterren gij moet er zo stil niet staan (driekoningen)
A la berliner postiljon (driekoningen)
Drie koningen, geef mij een nieuwe hoed
30:69
Liedafschriften: thematisch geordend: VIII. Jaarkring. Z.j. 1 omslag.
N.B. Vastenavond boerenkind, hoerekind, zoete kind
Boven in de schoorsteen, schouwe, hanebalken
Vastenavond is een gek
't Was op een vastenavond
Half-vasten
Fakkelzondag
Vrouw 't is vastenavond O man o verkoop je beddetje...stro
......vroeg opstaan voor de spiegel staan, moeder staan mijn kapje wel recht?
Vastenavond diversen
30:70
Liedafschriften: thematisch geordend: VIII. Jaarkring. Z.j. 1 omslag.
N.B. Klein zieltje
Vastenavond die komt aan (klikke op de bussen)
Ik kwam er aangelopen (vastenavond)
Vrouw 't is vastenavond
30:71
Liedafschriften: thematisch geordend: VIII. Jaarkring. Z.j. 1 omslag.
N.B. Pinksterbloem
Hier komen wij met een mooi Pinksterbruid aan
Luilak Pinksteren
30:72
Liedafschriften: thematisch geordend: VIII. Jaarkring. Z.j. 1 omslag.
N.B. Palmpasen/Pasen
Paoske-aai is opgestaan...naar bed toe gaan
Heb je ook oude manden?
Pallem Pallem Pasen
Palm-palm (zon)dag... in 't water lag
Palm-palm-Pasen Ei-koerei
Als 't Pasen is
Ons Poaske, ons poaske dei komt an
Hier een stoel daar een stoel
Haantje op een stokje
30:73
Liedafschriften: thematisch geordend: VIII. Jaarkring. Z.j. 1 omslag.
N.B. Sint Nicolaas
30:74
Liedafschriften: thematisch geordend: VIII. Jaarkring. Z.j. 1 omslag.
N.B. Sinterklaas kapoentje
Sinterkloas zien perdje
Sinterklaas die goeie heer
Sinterklaas op 't witte peerd
Sint Nicolaas van Toletin
Zie ginds komt de stoomboot
Zie de maan schijnt door de bomen
30:75
Liedafschriften: thematisch geordend: VIII. Jaarkring. Z.j. 1 omslag.
N.B. Jaarkringlied:
Januari
Februari
22 Februari St. Pieter
Februari St. Matthijs
Februari Bekenen
Maart
April
Juni hout, hout, timmerhout (St. Jan)
29 Juni Petrus en Paulus
30:76
Liedafschriften: thematisch geordend: VIII. Jaarkring. Z.j. 1 omslag.
N.B. Jaarkringlied:
Juli St. Anna
20 Juli St. Margriet
22 Juli St. Magdalene
10 Augustus St. Laurens
Autgustus Hartjesdag
Augustus diversen
September Lammeliedjesavond
September diversen
Oktober
2 November Allerzielen (Piere piere pouwe)
22 November St. Cecilia
30 November St. Andries
November Algemeen
December St. Lucy
26 December St. Steven
27 December St. Thomas
Diversen o.a. lentelied, verhuislied
Zomer Aren lezen

30:77
Liedafschriften: thematisch geordend. IX. Z.j. 1 omslag.
N.B. Spot/schetslied:
Wilde Vespers
Wij zullen de Bakelse boeren uit Helmond sluiten
Kostertje, kostertje weldaad mijn getrouwe dienstknecht
Onze broeder Lazerus is dood
Drie nonnekes zijn wij
In Den Haag daar woont Sofie
De boer had maar enen...........
Mijn vader was een scheresliep
Ik ben meesterschilder, zeer beroemd
Mien zuster het zeuven vrijers 'had
Te Kieldrecht
30:78
Liedafschriften: thematisch geordend. IX. Z.j. 1 omslag.
N.B. Spot/schetslied:
Op Langedijk
De geit had zo een.....
Achter op Schoonlo
Heb je wel gelezen in de Zwolse krant
Het kwezelken
Kaatje
Jan mijne man zou ruiter........
Diversen
30:79
Liedafschriften: thematisch geordend. X. Z.j. 1 omslag.
N.B. Dierenlied:
Aap
Bok
Haas
Hond
Kat (poes)
30:80
Liedafschriften: thematisch geordend. X. Z.j. 1 omslag.
N.B. Dierenlied:
Kikker
Koe
lam
O.L.H. Beestje (Engeltje Gabriël, Koekediefje, Zunnekeukske, Pim pam poentje en Pim pam poole)
30:81
Liedafschriften: thematisch geordend. X. Z.j. 1 omslag.
N.B. Dierenlied:
Meikever
Mol
Muis
Paard


30:82
Liedafschriften: thematisch geordend. X. Z.j. 1 omslag.
N.B. Dierenlied ooievaar
30:83
Liedafschriften: thematisch geordend. X. Z.j. 1 omslag.
N.B. Dierenlied:
Slak
Spin
30:84
Liedafschriften: thematisch geordend. X. Z.j. 1 omslag.
N.B. Dierenlied:
Vis
Vlinder
Vogels diversen
30:85
Liedafschriften: thematisch geordend. X. Z.j. 1 omslag.
N.B. Dierenlied:
Boomgaardvink
Duif
Eend
Ekster
Gans
Grasmus
Haagvink
Haan en kip
Hop
kalkoen
Karrekiet
30:86
Liedafschriften: thematisch geordend. X. Z.j. 1 omslag.
N.B. Dierenlied:
Kievit, Grutto
KoekkoekKraai
Kwakkel, Kwartel
30:87
Liedafschriften: thematisch geordend. X. Z.j. 1 omslag.
N.B. Dierenlied:
Leeuwerik
Kwikstaart
Lijster
Mees
Meeuw
Merel
Mus
Nachtegaal
Papegaai
Reiger
Raven
Spreeuw
30:88
Liedafschriften: thematisch geordend. X. Z.j. 1 omslag.
N.B. Dierenlied:
Uil
Vink
Weduwale
Wielewaal
Winterkoninkje
Zwaan
Zwaluw
Vogels diversen
30:89
Liedafschriften: thematisch geordend. X. Z.j. 1 omslag.
N.B. Dierenlied:
Pastoor zijn koe
Gans oet Saksen
Klein Vogelijn
Het varken
De koe
De uil die op de peerboom zat
De koekkoek op de toren zat
30:90
Liedafschriften: thematisch geordend. XI. Z.j. 1 omslag.
N.B. Stapellied:
Is dit dan geen snitselbaank
Jan de Mulder met
In de maan
Ik ben met mijn Katootje naar de rozenstraat gegaan
Ik greep moeder Elsje al aan haar hoofd
30:91
Liedafschriften: thematisch geordend. XI. Z.j. 1 omslag.
N.B. Stapellied:
Wij zijn nu de eerste maand van het jaar
Daar kwam een muis gelopen
En als ik wil gaan huishouên
De Boom
Diversen
30:92
Liedafschriften: thematisch geordend. XI. Z.j. 1 omslag.
N.B. Getallenlied:
En toen was er dat kind een jaar of.....
Eén is éénn
Eén is onze wet
Een duitse soldaat heel sterk en kloek
De klokke sloeg aine, smikkedik
Slaat de klok een, maakt ons gedachtig
Diversen
30:93
Liedafschriften: thematisch geordend. XI. Z.j. 1 omslag.
N.B. Herhalings/kettingliedjes:
Eén twee....zeven...kwam ik tegen
Schommelen
Jongens ga je mee naar school
Klop klop kamertje en kuip kuip tangetje
Diversen
30:94
Liedafschriften: thematisch geordend. XI. Z.j. 1 omslag.
N.B. Kettinglied alfabet/dagen v.d. week:
Moeder wanneer is 't kermis
In de pot daar zit en gat
Ach zondig mens (A.B.C.)
Kettinglied (diversen)
Laurentje lief, Laurentje fijn (dag v.d. week)
Op zondag, op zondag
Dagen van de week (diversen)

30:95
Liedafschriften: thematisch geordend. XII. Z.j. 1 omslag.
N.B. Leugenlied
Hola, la ik heb m'n lief verloren
Als iemand verre reizen doet
De wonderlijke reis
Lombardije
Het oorlogschip
Diversen
30:96
Liedafschriften: thematisch geordend. XIII. Z.j. 1 omslag.
N.B. Stichtelijke liederen
30:97
Liedafschriften: thematisch geordend. XIV. Z.j. 1 omslag.
N.B. Regionaal Vaderlandlied:
Algemeen (Holland, vaderland)
Waddeneilanden
Groningen
Friesland
Drente
Overijssel
Gelderland
Utrecht
Noord-holland
Zuid-Holland
Zeeland
Noord-Brabant
Limburg
België
Zuid Afika
30:98
Liedafschriften: thematisch geordend. XV. Z.j. 1 omslag.
N.B. ik zing...lof
Schele Pauwlien
'k Zit hier op de stoep en wacht
Zomeravond
Ik liep laatst in een straatje
30:99
Liedafschriften: thematisch geordend. XV. Z.j. 1e van 2 omslagen.
N.B. vermoedelijk uit de mapjes gehaald en niet weer opgeborgen.
30:100
Liedafschriften: thematisch geordend. XV. Z.j. 2e van 2 omslagen.
N.B. vermoedelijk uit de mapjes gehaald en niet weer opgeborgen.
30:101
Liedafschriften: thematisch geordend. XVI. Z.j. 1 omslag.
N.B. Registerliederen
30:102
Liedafschriften: thematisch geordend. XXI. Z.j. 1 omslag.
N.B. Berijmde gebeden etc.
30:103
Liedafschriften: thematisch geordend. XXI.Z.j. 1 omslag.
N.B. Cantiones Latinare alfabetisch.
30:104
Liedafschriften: thematisch geordend. XXII. Z.j. 1 omslag.
N.B. Wilt horen goede huisman schoon
Wees gegroet Maria
In dulci inbilo
Een kinderlijn zo lovelick
Wat hoor ik voor zoet geschal?
Hoe leit dit kinderke
Allerhoogste hier beneden
Alle die peys dorstigh zijt
O blijde nacht, Messias is......
Devote ziel
In des Hemels hoge zalen
In Jesus name
Het is een dach van vrolijckheyt
30:105
Liedafschriften: thematisch geordend. XXII. Z.j. 1 omslag.
N.B. Er is een kindetje geboren op aard
Komt met vreugd naar 't stalleken
Laat ons gaan om te bezoeken
Laat ons met herten reine
Maria die zonde naar Bethlehem gaan
Maria heeft
Met desen nieuwen jare-Soo willen wij vrolijck zijn
Met desen neiuwen jare- So wort ons openbare...
Mijn ziele moet u loven
Nu zijt wellekomen
Ontwaakt, loopt herders...
Ontwaakt, ontwaakt, gij allen geljk
Verblijdt u nu (gij) Abrahams zaad
Waar is de dochter van Syon?
Wat is er te doen?
Weest nu verblijd, gij.....
O zaligm heilig Bethlehem
Zoete Jesus uitverkoren
30:106
Liedafschriften: thematisch geordend. XXII. Z.j. 1e van 3 omslagen.
N.B. diversen
30:107
Liedafschriften: thematisch geordend. XXII. Z.j. 2e van 3 omslagen.
N.B. diversen
30:108
Liedafschriften: thematisch geordend. XXII. Z.j. 3e van 3 omslagen.
N.B. diversen
30:109
Liedafschriften: thematisch geordend. XXIIa. Z.j. 1 omslag.
N.B. Kerstlied:
Liederen van de boodschap
Het was een maget uitvercoren
Gods engel afgezonden
30:110
Liedafschriften: thematisch geordend. XXIIb. Z.j. 1 omslag.
N.B. Kerstlied:
Herderlied 1
Herders hij is geboren
De herdertjes lagen bij nachte
Op, op, herders naar den stal
30:111
Liedafschriften: thematisch geordend. XXIIc. Z.j. 1 omslag.
N.B. Drie koningen:
Daar kwamen drie koningen met een ster
30:112
Liedafschriften: thematisch geordend. XXIIc. Z.j. 1 omslag.
N.B. Drie koningen:
't Was op een Driekoningenvond (Maria Magdalena)
30:113
Liedafschriften: thematisch geordend. XXIII. Z.j. 1 omslag.
N.B. Passie-Pasen
30:114
Liedafschriften: thematisch geordend. XXIIIc. Z.j. 1e van 2 omslagen.
N.B. Overige kerkelijk jaar
30:115
Liedafschriften: thematisch geordend. XXIIIc. Z.j. 2e van 2 omslagen.
N.B. Overige kerkelijk jaar
30:116
Liedafschriften: thematisch geordend. XXIV. Z.j. 1 omslag.
N.B. Jesus Christus liederen
Jesus en St. Janneken
30:117
Liedafschriften: thematisch geordend. XXV. Z.j. 1e van 2 omslagen.
N.B. Marialiederen
30:118
Liedafschriften: thematisch geordend. XXV. Z.j. 2e van 2 omslagen.
N.B. Marialiederen
30:119
Liedafschriften: thematisch geordend. XXVb. Z.j. 1e van 3 omslagen.
N.B. Heiligenliederen
30:120
Liedafschriften: thematisch geordend. XXVb. Z.j. 2e van 3 omslagen.
N.B. Heiligenliederen
30:121
Liedafschriften: thematisch geordend. XXVb. Z.j. 3e van 3 omslagen.
N.B. Heiligenliederen
30:122
Liedafschriften: thematisch geordend. XXVII. Z.j. 1 omslag.
N.B. Bedevaart
30:123
Liedafschriften: thematisch geordend. XXVIII. Z.j. 1e van 2 omslagen.
N.B. Mystieke liederen
30:124
Liedafschriften: thematisch geordend. XXVIII. Z.j. 2e van 2 omslagen.
N.B. Mystieke liederen
Daar was een maagdeken jong en teer
30:125
Liedafschriften: thematisch geordend. XXXIII. Z.j. 1 omslag.
N.B. Religieuse diversen
30:126
Liedafschriften: thematisch geordend. XXXV. Z.j. 1 omslag.
N.B. Religieuse diversen
30:127
Liedafschriften: thematisch geordend: Z.j. 1 omslag.
N.B. Godsdienst:
's Avonds als ik slapen ga
O' salutaris hostia
Puer nobis nascitur
Puer natus Bethlehem
30:128
Liedafschriften: thematisch geordend. Z.j. 1 omslag.
N.B. Godsdienst
Barafostus dream
Joyensu
J'aimerai toujours........
Isabelle Allemande
Gredeline
Parsons Farewell
30:129
Liedafschriften: thematisch geordend. Z.j. 1 omslag.
N.B. The nightingale
Frere frapart
Fortune helas pourquiy
Fluillantine
L'Orangée
Phillis ay aut coquoisance
Espagne, Pavane d3
30:130
Liedafschriften: thematisch geordend. Z.j. 1 omslag.
N.B. Est a mars
La Durette
La Duchesse etc.
La Dauphine
Chretieus qui suisez l'Eglise
La chime
30:131
Liedafschriften: thematisch geordend. Z.j. 1 omslag.
N.B. La Cardinale
Camisards, Mars der....
C'est trop Courir les eaux
La Bretaigne
la Baro (courante)
Bause moi ma Jeanneton
Belle Iris
L'avignone
L' avignone Nouvelle


30:132
Liedafschriften: thematisch geordend. Z.j. 1 omslag.
N.B. Auparavant que je vis
Anvers Passamezzo-d5
Conditor alme siderum
Dies est leatitiae, in ortu regali
La beauté la plus sevère
30:133
Liedafschriften: thematisch geordend. Z.j. 1 omslag.
N.B. Lalande
Lanterlu
Loroquante (Frans?)
La courriere quand je danse
La marine (Franse mars)
30:134
Liedafschriften: thematisch geordend. Z.j. 1 omslag.
N.B. Maurice gaillarde
La "viellle" Matelotte
Mon valet que peut il faire
N'oubliez pas votre houlette
Nonette, Allemande
O bien heureuse (Pelgrim) I, II
30:135
Liedafschriften: thematisch geordend. Z.j. 1 omslag.
N.B.
O nuit, jalouse nuit
Petite Bordeaux
Pirel (Sarabande)
la Princesse enz. I, II en III, 4
Pourquoy vous plaiquez vous
30:136
Liedafschriften: thematisch geordend. Z.j. 1 omslag.
N.B. la Picarde
Quand ce beau printemps
Quand la bergere
La Royale nouvelle
La Royale derniere
La Royale petite
Si c'est pour mon
30:137
Liedafschriften: thematisch geordend. Z.j. 1 omslag.
N.B. La Silvie
Spanjolette, enz.
Traquenard
La Valette
Cobblers Jigg.....
30:138
Liedafschriften: thematisch geordend. Z.j. 1 omslag.
N.B. Passamezzo
Passapied
De oude Passapied
De nieuwe Passapied
Pavane (alfabetisch)
30:139
Liedafschriften: thematisch geordend. Z.j. 1 omslag.
N.B. Mars:
Amstel mars
Bouflers mars
Mars van Prins Eugenicus 1,2,3
Grannadiers mars
Mars van Malborgh
Mars van Oxenstern
Mars diversen
30:140
Liedafschriften: thematisch geordend. Z.j. 1 omslag.
N.B. Mars diversen
30:141
Liedafschriften: thematisch geordend. Z.j. 1e van 2 omslagen
N.B. Gaillarde (alfabetisch)
30:142
Liedafschriften: thematisch geordend. Z.j. 2e van 2 omslagen
N.B. Gaillarde (alfabetisch)
30:143
Liedafschriften: thematisch geordend. Z.j. 1 omslag.
N.B. Gavotte
30:144
Liedafschriften: thematisch geordend. Z.j. 1e van 2 omslagen.
N.B. Gigue
30:145
Liedafschriften: thematisch geordend. Z.j. 2e van 2 omslagen.
N.B. Gigue
30:146
Liedafschriften: thematisch geordend. Z.j. 1 omslag.
N.B. Air/Aria
30:147
Liedafschriften: thematisch geordend. Z.j. 1omslag.
N.B. Allemande (alfabetisch)
30:148
Liedafschriften: thematisch geordend. Z.j. 1e van 3 omslagen.
N.B. Courante (alfabetisch)
30:149
Liedafschriften: thematisch geordend. Z.j. 2e van 3 omslagen.
N.B. Courante (alfabetisch)
30:150
Liedafschriften: thematisch geordend. Z.j. 3e van 3 omslagen.
N.B. Courante (alfabetisch)
30:151
Liedafschriften: thematisch geordend. Z.j. 1 omslag.
N.B. Canary
Chaconne
Contredans
30:152
Liedafschriften: thematisch geordend. Z.j. 1e van 2 omslagen.
N.B. Brantse
30:153
Liedafschriften: thematisch geordend. Z.j. 2e van 2 omslagen.
N.B. Brantse
30:154
Liedafschriften: thematisch geordend. Z.j. 1 omslag.
N.B. Bourrée (alfabetisch)
30:155
Liedafschriften: thematisch geordend. Z.j. 1e van 2 omslagen.
N.B. Ballet (alfabetisch)
30:156
Liedafschriften: thematisch geordend. Z.j. 2e van 2 omslagen.
N.B. Ballet (alfabetisch)
30:157
Liedafschriften: thematisch geordend. Z.j. 1 omslag.
N.B. Rigaudon (alfabetisch)
Sarabande (alfabetisch)
30:158
Liedafschriften: thematisch geordend. Z.j. 1 omslag.
N.B. Sarabande (alfabetisch)
30:159
Liedafschriften: thematisch geordend. Buitenland. Z.j. 1 omslag.
N.B. La Volta (alfabetisch
Repicavan
Vezzosette Nimfe belle (alfabetisch)
Son milli formenti
Sei tanto gratiosa
30:160
Liedafschriften: thematisch geordend. Buitenland. Z.j. 1 omslag.
N.B. Questa dolce sirena
Rrins van Parma, Allamande (Piacer giova e diletto)
O vezzosetta e belle
Andiam'al cielo
Dimmich'è del mio core
La sorte ma pigliar
Amarilli mia bella
30:161
Liedafschriften: thematisch geordend. Buitenland. Z.j. 1 omslag.
N.B.A lieta vita
Wie schön leuchtet....
Vater unser in Himmelreich
Aus meines Herzensgrunde
When Daphne
What if a daye, or a moneth, or a yeare
The fairiest nymph, those valleys
30:162
Liedafschriften: thematisch geordend. Buitenland. Z.j. 1 omslag.
N.B. The Spanjard
Sir Edward novels delight
Prins Robert (engels)
Pekelharing (Allermande)
Lord Willoughby's welcome home
Lachrimae Pavane
30:163
Liedafschriften: thematisch geordend. Buitenland. Z.j. 1 omslag.
N.B. Kits Allemande
Frog Gaillard
Fortune my foe
Engelse min
Engelse klokke dans
30:164
Liedafschriften: thematisch geordend. Buitenland. Z.j. 1 omslag.
N.B. Engelse Forlane
Engelse Woddecot
Engelse Malsims
Engelse Farwell
Crimson Velvet
Come again
Ah que le ciel....
Aimable vainqueur
30:165
Liedafschriften: thematisch geordend. Z.j. 1 omslag.
N.B. O Zalig heilig Bethlehem
Tribulatie en de verdriet
Sal ick noch lang in heete tranen
Wanneer de zon het morgenrood
't Waallinnetje
30:166
Liedafschriften: thematisch geordend. Z.j. 1 omslag.
N.B. Het viel eens hemelsdouwe
Verdwaalde Koninginne
Uijtterse vreeden
Smouse groenmark
Te mey als alle voghelkens
De Spaansche ruiter
Ik zuchte zucht op zucht
Wilhelmus Chartres, wise V
30:167
Liedafschriften: thematisch geordend. Z.j. 1 omslag.
N.B. Wel Jan drommel doe je hier
Als ik mijn Filis kussen mag
Amarant (de Ruijter)
Bergamasco
Boerinneken als ghij...(=ach Amarilis)
Carileen 1e
Carileen 2e
Carileen 3e
Carileen 4e
Carileen 5e
30:168
Liedafschriften: thematisch geordend. Z.j. 1 omslag.
N.B. Cupido was mijn admiraal
Het daghet in den oosten (A)
Het daghet in den oosten (B)
Dat gaat naar Oostindië toe
Droeve Princesse
Edel artisten Koen
Philida myns zielsvoogdesse
Weest Nimph gegroet
Wat zal men op den avond doen?
Het was er te nacht
30:169
Liedafschriften: thematisch geordend. Z.j. 1 omslag.
N.B. 't Sinjeurtje
Ach schone nimf
Ach schone Cariclea
Rozemond waar ghij vliedt
De roode zee
Die reyn liefde vierig
O radt van avonturen
Oud Haarlem
Oostindiche wellekomst
Nerea schoonste van uw ghebueren
De Mei die ons de groente geeft
30:170
Liedafschriften: thematisch geordend. Z.j. 1 omslag.
N.B. Lustelijken Mei
Laura zat laatst
ô Kersnacht
Iets moet ook u Laura vragen
Gezwinde bode aan de min
Gelukkig wiens gemoed (1)
Gelukkig wiens gemoed (2)
Gelukkig wiens gemoed (3)
30:171
Liedafschriften: thematisch geordend. Ongeklassifficeerd. Z.j. 1 omslag.
N.B. Snor, snor, snor, wat zijn de jongens dor
De lange dag is wer voorbij
30:172
Liedafschriften: thematisch geordend. Z.j. 1e van 4 omslagen.
N.B. Mennet (alfabetisch)
30:173
Liedafschriften: thematisch geordend. Z.j. 2e van 4 omslagen.
N.B. Mennet (alfabetisch)
30:174
Liedafschriften: thematisch geordend. Z.j. 3e van 4 omslagen.
N.B. Mennet (alfabetisch)
30:175
Liedafschriften: thematisch geordend. Z.j. 4e van 4 omslagen.
N.B. Mennet (alfabetisch)
30:176
Liedafschriften: thematisch geordend. Z.j. 1e van 6 omslagen.
N.B. Boerinnenliedjes (2e cap.)
30:177
Liedafschriften: thematisch geordend. Z.j. 2e van 6 omslagen.
N.B. Boerinnenliedjes (2e cap.)
30:178
Liedafschriften: thematisch geordend. Z.j. 3e van 6 omslagen.
N.B. Boerinnenliedjes (2e cap.)
30:179
Liedafschriften: thematisch geordend. Z.j. 4e van 6 omslagen.
N.B. Boerinnenliedjes (2e cap.)
30:180
Liedafschriften: thematisch geordend. Z.j. 5e van 6 omslagen.
N.B. Boerinnenliedjes (2e cap.)
30:181
Liedafschriften: thematisch geordend. Z.j. 6e van 6 omslagen.
N.B. Boerinnenliedjes (2e cap.)
30:182
Liedafschriften: thematisch geordend. Z.j. 1e van 6 omslagen.
N.B. Histor. politiek Ld.
30:183
Liedafschriften: thematisch geordend. Z.j. 2e van 6 omslagen.
N.B. Histor. politiek Ld.
30:184
Liedafschriften: thematisch geordend. Z.j. 3e van 6 omslagen.
N.B. Histor. politiek Ld.
30:185
Liedafschriften: thematisch geordend. Z.j. 4e van 6 omslagen.
N.B. Histor. politiek Ld.
30:186
Liedafschriften: thematisch geordend. Z.j. 5e van 6 omslagen.
N.B. Histor. politiek Ld.
30:187
Liedafschriften: thematisch geordend. Z.j. 6e van 6 omslagen.
N.B. Histor. politiek Ld.
30:188
Liedafschriften: thematisch geordend. XXVI Z.j. 1e van 3 omslagen.
N.B. Inkeer/rijm-gebeden
30:189
Liedafschriften: thematisch geordend. XXVI Z.j. 2e van 3 omslagen.
N.B. Inkeer/rijm-gebeden
30:190
Liedafschriften: thematisch geordend. XXVI Z.j. 3e van 3 omslagen.
N.B. Inkeer/rijm-gebeden
30:191
Liedafschriften: thematisch geordend. Psalmberijmingen (melodieën) XXX. Z.j. 1 omslag.
N.B. Den singende swaen door G.D.S.
Der fluyten lusthof (DI. I & II.) Jr. Jac. v. Eyck (1646)
Schriftuurlijke gezangen (etc.) Reinier Rooleeuw (1702)
Oude Vlaemsche Liederen. J.F. Willems (1848)
30:192
Liedafschriften: thematisch geordend. Psalmberijming (melodieën)
XXX. Z.j. 1e van 3 omslagen.
N.B.Souterlimedekens (psalmen en lofsanghen)
30:193
Liedafschriften: thematisch geordend. Psalmberijming (melodieën)
XXX. Z.j. 2e van 3 omslagen.
N.B.Souterlimedekens (psalmen en lofsanghen)
30:194
Liedafschriften: thematisch geordend. Psalmberijming (melodieën)
XXX. Z.j. 3e van 3 omslagen.
N.B.Souterlimedekens (psalmen en lofsanghen)
30:195
Liedafschriften: thematisch geordend. XXXII. Z.j. 1e van 2 omslagen.
N.B. Didactica
30:196
Liedafschriften: thematisch geordend. XXXII. Z.j. 2e van 2 omslagen.
N.B. Didactica
30:197
Liedafschriften: thematisch geordend. Tekstloze melodieën Z.j. 1 omslag.
N.B. Verz. van serieuse dansen (1799)
der Fluyten Lusthof. Jr. Jac. v. Eyck (1646)
30:198
Liedafschriften: thematisch geordend. Tekstloze melodieën. Z.j. 1e van 3 omslagen.
N.B. Oude en nieuwe Hollandse boerenliedjes en contre-dansen
30:199
Liedafschriften: thematisch geordend. Tekstloze melodieën. Z.j. 2e van 433 omslagen.
N.B. Oude en nieuwe Hollandse boerenliedjes en contre-dansen
30:200
Liedafschriften: thematisch geordend. Tekstloze melodieën. Z.j. 3e van 3 omslagen.
N.B. Oude en nieuwe Hollandse boerenliedjes en contre-dansen
30:201
Liedafschriften: thematisch geordend. Tekstloze melodieën. Z.j. 1e van 9 omslagen.
N.B. Luitboek van Thysius. Ed. Dr. J.P.N. Land (1889)
30:202
Liedafschriften: thematisch geordend. Tekstloze melodieën. Z.j. 2e van 9 omslagen.
N.B. Luitboek van Thysius. Ed. Dr. J.P.N. Land (1889)
30:203
Liedafschriften: thematisch geordend. Tekstloze melodieën. Z.j. 3e van 9 omslagen.
N.B. Luitboek van Thysius. Ed. Dr. J.P.N. Land (1889)
30:204
Liedafschriften: thematisch geordend. Tekstloze melodieën. Z.j. 4e van 9 omslagen.
N.B. Luitboek van Thysius. Ed. Dr. J.P.N. Land (1889)
30:205
Liedafschriften: thematisch geordend. Tekstloze melodieën. Z.j. 5e van 9 omslagen.
N.B. Luitboek van Thysius. Ed. Dr. J.P.N. Land (1889)
30:206
Liedafschriften: thematisch geordend. Tekstloze melodieën. Z.j. 6e van 9 omslagen.
N.B. Luitboek van Thysius. Ed. Dr. J.P.N. Land (1889)
30:207
Liedafschriften: thematisch geordend. Tekstloze melodieën. Z.j. 7e van 9 omslagen.
N.B. Luitboek van Thysius. Ed. Dr. J.P.N. Land (1889)
30:208
Liedafschriften: thematisch geordend. Tekstloze melodieën. Z.j. 8e van 9 omslagen.
N.B. Luitboek van Thysius. Ed. Dr. J.P.N. Land (1889)
30:209
Liedafschriften: thematisch geordend. Tekstloze melodieën. Z.j. 9e van 9 omslagen.
N.B. Luitboek van Thysius. Ed. Dr. J.P.N. Land (1889)
30:210
Liedafschriften, die niet opgeborgen zijn in het numerieke, geografische of thematische deel. Z.j. 1e van 2 omslagen
N.B. Het betreft de copieen nr 2 en/of 3.
30:211
Liedafschriften, die niet ingevoegd zijn in het numerieke, geografische of thematische deel. Z.j. 2e van 2 omslagen
N.B. Het betreft de copieen nr 2 en/of 3.
30:212
Liedafschriften van geluidsbanden. Z.j. 1 doos
N.B. Band nr. 145-149; 167-2; 195-265.
30:213
Liedafschriften van geluidsbanden. Z.j. 1 doos
N.B. Band nr. 266-273; 382-402; 404-421.
30:214
Liedafschriften, fotokopieen met liedteksten met indeling volgens de Balladentypenindex. Z.j. 1 doos.
N.B. Mapjes 1-30. Sommige mapjes zijn verplaatst.
30:215
Liedafschriften, fotokopieen met liedteksten met indeling volgens de Balladentypenindex. Z.j. 1 doos.
N.B. Mapjes 31-60. Sommige mapjes zijn verplaatst.
30:216
Liedafschriften, fotokopieen met liedteksten met indeling volgens de Balladentypenindex. Z.j. 1 doos.
N.B. Mapjes 61-90. Sommige mapjes zijn verplaatst.
30:217
Liedafschriften, fotokopieen met liedteksten met indeling volgens de Balladentypenindex. Z.j. 1 doos.
N.B. Mapjes 91-120. Sommige mapjes zijn verplaatst.
30:218
Liedafschriften, fotokopieen met liedteksten met indeling volgens de Balladentypenindex. Z.j. 1 doos.
N.B. Mapjes 121-150. Sommige mapjes zijn verplaatst.
30:219
Liedafschriften, fotokopieen met liedteksten met indeling volgens de Balladentypenindex. Z.j. 1 doos.
N.B. Mapjes 151-180. Sommige mapjes zijn verplaatst.
30:220
Liedafschriften, fotokopieen met liedteksten met indeling volgens de Balladentypenindex. Z.j. 1 doos.
N.B. Mapjes 181-210. Sommige mapjes zijn verplaatst.
30:221
Liedafschriften, fotokopieen met liedteksten met indeling volgens de Balladentypenindex. Z.j. 1 doos.
N.B. Mapjes 121-240. Sommige mapjes zijn verplaatst.
30:222
Liedafschriften, fotokopieen met liedteksten met indeling volgens de Balladentypenindex. Z.j. 1 doos.
N.B. Mapjes 141-270. Sommige mapjes zijn verplaatst.
30:223
Liedafschriften, fotokopieen met liedteksten met indeling volgens de Balladentypenindex. Z.j. 1 doos.
N.B. Mapjes 271-300. Sommige mapjes zijn verplaatst.
30:224
Liedafschriften, fotokopieen met liedteksten met indeling volgens de Balladentypenindex. Z.j. 1 doos.
N.B. Mapjes 301-330. Sommige mapjes zijn verplaatst.
30:225
Liedafschriften, fotokopieen met liedteksten met indeling volgens de Balladentypenindex. Z.j. 1 doos.
N.B. Mapjes 331-360. Sommige mapjes zijn verplaatst.
30:226
Liedafschriften, fotokopieen met liedteksten met indeling volgens de Balladentypenindex. Z.j. 1 doos.
N.B. Mapjes 361-390. Sommige mapjes zijn verplaatst.
30:227
Liedafschriften, fotokopieen met liedteksten met indeling volgens de Balladentypenindex. Z.j. 1 doos.
N.B. Mapjes 391-426. Sommige mapjes zijn verplaatst.
30:228
Liedafschriften, fotokopieen met liedteksten die niet ingedeeld konden worden volgens de Balladentypenindex. Z.j. 1e van 2 dozen
30:229
Liedafschriften, fotokopieen met liedteksten die niet ingedeeld konden worden volgens de Balladentypenindex. Z.j. 2e van 2 dozen