Archieven & collecties

439 Archief Alida Edelman-Vlam, 1890-1991

inhoud: Alida Wilhelmina Vlam, later bekend onder de naam Edelman-Vlam (1909-1999), was sociaal-geograaf en één van de grondleggers van de historisch-geografische traditie in Wageningen.
Samen met haar echtgenoot Cornelis Edelman gaf ze vorm aan het interdisciplinair landschapsonderzoek in Wageningen met een combinatie van de vakgebieden bodemkunde, historische geografie, geschiedenis en toponymie. Haar onderzoek was met name gericht op de Nederlandse zandgronden.
Edelman-Vlam was secretaris van de Stichting voor Bodemkartering en lid van de Commissie voor Naamkunde en de Toponymische werkgroep van de studiekring voor de Veluwe. Ze publiceerde veel in Boor en Spade.

Het archief bestaat uit correspondentie, agenda's en notulen van de verschillende organisaties en perceelsnamenkaarten met aantekeningen.

Openbaar.

eerste | vorige 100 | laatste | 101 t/m 125 van 125 | alle treffers

  

terug

439:101
Perceelsnamen Maurikse wetering. Z.j. 1 map.
N.B. 1 kaart
* Ruilverkaveling Maurikse Wetering. 1:10.000. Met toponiemen.
439:102
Perceelsnamen Meerten. Z.j. 1 map.
N.B. 1 kaart.
* Perceelsnamenkaart dorpspolder Meerten (gem. Lienden). 1:10.000. [Wageningen : Stiboka]. Met toponiemen. [= 45:530 met aanvullingen]
439:103
Perceelsnamen dorpspolder Neerbosch. Z.j. 1 map.
N.B. 1 kaart.
* Perceelsnamenkaart dorpspolder Neerbosch : Verzameld in 1956 van Minuutplan Kadaster. 1:5.000. [Wageningen : Stiboka]. Met toponiemen. [kladkaart van 45:559]
439:104
Perceelsnamen Ochten en Opheusden. 1650 en z.j. 1 map.
N.B. 3 kaarten en typoscripten
* Perceelsnamenkaart dorpspolder Ochten. 1:10.000. [Wageningen : Stiboka]. Met toponiemen. [vermoedelijk 45:455]
* Opheusden. e.o. veldnamenkaart
* [Verzamellkaart van Opheusden, Randwijk, Indoornik] Met toponiemen
* typoscript met gegevens m.b.t. Opheusden uit verpondingskohier 1650.
* typoscript met toponiemen
* typoscript met perceelsnamen m.b.t. Opheusden
439:105
Perceelsnamen dorpspolder Ommeren. Z.j. 1 map.
N.B. 1 kaart en typoscript met toponiemen
* Perceelsnamenkaart dorpspolder Ommeren. 1:10.000. [Wageningen : Stiboka]. Met toponiemen [= 45:531 met aanvullingen]
439:106
Perceelsnamen dorpspolder Rijswijk. 1960 en z.j. 1 map.
N.B. 3 kaarten en typoscripten van A. van Osenbruggen en K. Nout
* Perceelsnamenkaart dorpspolder Rijswijk (Bet.). 1:10.000. [Wageningen : Stiboka]. Met toponiemen [= 45:549 met aanvullingen]
* Perceelsnamenkaart dorpspolder Rijswijk (Bet.). 1:10.000. [Wageningen : Stiboka] Met toponiemen [= 45:549 met aanvullingen van A.R. Hol]
* Perceelsnamenkaart dorpspolder Ravenswaaij. 1:10.000. [Wageningen : Stiboka] Met toponiemen [= 45:548 met aanvullingen van A.R. Hol]
439:107
Perceelsnamen Tielerwaard. Z.j. 1 map.
N.B. 5 kaarten, aantekeningen.
* Polder Heesselt Tielerwaard. 1:10.000. Met toponiemen [= 45:623 met aanvullingen]
* Polder Enspijk Tielerwaard. 1:10.000. Met toponiemen.
* [Kaartfragment van polder] Enspijk. Met toponiemen.
* Dorpspolder Varik (gem. Varik) Tielerwaard. 1:10.000. Met toponiemen.
* [Kaart van Polder Spijk, Dalem, Heukelum, Vuren, Asperen en Herwijnen]. Met toponiemen.
439:108
Perceelsnamen dorpspolder Wamel. 1952-1954. 1 map.
N.B. 1 kaart.
* Perceelsnamenkaart dorpspolder Wamel (Maas en Waal): Verzameld in 1952-1954. 1:5.000. [Wageningen : Stiboka]. Met toponiemen [= 45:645 met aanvullingen]
439:109
Perceelsnamen Zoelen en Huissen. Z.j. 1 map.
N.B. 2 kaarten
* Perceelsnamenkaart dorpspolder Zoelen. 1:10.000. [Wageningen : Stiboka]. Met toponiemen. [zie ook 45:669]
* Dorpspolder Huissen Betuwe. - Schaal 1:10.000. - [Wageningen : Stiboka]. [zie ook 45:925]
439:110
Betuwe kladkaarten. 1948 en z.j. 1 map.
N.B. 6 kaarten met een cahier met toponiemen
* Ruilverkaveling Echteld-IJzendoorn. [1:10.000]. [Wageningen : Stiboka]. Met toponiemen. [zie ook 45:454]
* Ruiverkaveling Ochten-Dodewaard. Gemeente Kesteren Sectie A, B, Gemeente Dodewaard Sectie A, B, Gemeente Wageningen Sectie F, Gemeente Ochten Sectie A, B, C, D, Gemeente Echteld, Gemeente Opheusden Sectie B, C, Gemeente Kesteren 1:10.000
* Bodemkundige overzichtskaart van de Over- en Neder-Betuwe. 1:25.000. Stichting voor bodemkartering Wageningen. 1948.
* [Zetten, Randwijk, Indoornik, Lakemond]
* [Valburg]
* [Randwijk, 1:10.000]
439:111
Kaarten inventarisatie kromakkers. Z.j. 1 doos.
N.B. Kadastrale kaarten van Altforst, Balgoij, Bergharen, Beuningen, Bommelerwaard, Dodewaard, Drumpt, Echteld, Elst, Gent, Herwen en Aerdt, Heukelum, Ingen, Kerkwijk, Kesteren, Huissen, Bemmel, Lent, Lienden, Maas en Waal, Maurik, Meerten, Ommeren, Ochten, Opheusen, Pannerden, Ravenswaaij, Rijswijk, Randwijk, Tielerwaard, IJzendoorn
439:112
Perceelsnamen Barneveld, Harselaar en Voorthuizen. 1949,1954. 1 map.
N.B. 4 kaarten
* Waterschap van de Barneveldse Beek. 1:5000. Nederlandse Heidemij, 1949-1950. Blad 2, 3, 8 en 13. Met toponiemen verzameld in 1954 door Bannink.
439:113
Documentatie inzake Bennekom, Z.j. 1 map.
N.B. met 2 foto's
439:114
Perceelsnamen Doornspijk. 1958. 1 map.
N.B. 2 kaarten
* Perceelsnamenkaart gem. Doornspijk (Oosterwolde en Oostendorp) : Verzameld in 1958. 1:10.000. [Wageningen, Stiboka]. Met toponiemen [= 45:276]
* Perceelsnamenkaart gem. Doornspijk : Verzameld in 1958. 1:10.000. [Wageningen, Stiboka]. Met toponiemen [zie ook 45:277]
439:115
Perceelsnamen Elburg. Z.j. 1 map.
N.B. 1 kaart
* [Kuststrook Elburg tot Harderwijk] Met toponiemen. [zie ook 45:779]
439:116
Perceelsnamen Essen. 1949-1950. 1 map.
N.B. 1 kaart
* Waterschap van de Barneveldse Beek. 1:5000. Nederlandse Heidemij, 1949-1950. Blad 10. Met toponiemen.
439:117
Perceelsnamen Garderen. 1949-1950 en z.j. 1 map.
N.B. 4 kaarten en een fiche
* Waterschap van de Barneveldse Beek. Schaal 1:5000. Nederlandse Heidemij, 1949. Blad 9, 14 en 15. Met toponiemen
* Kaart van het landgoed Klein-Boeschoten [...] / getekend door J. Wibbelink. 1:3750. Op kalkpapier.
439:118
Perceelsnamen Harskamp. 1936. 1 map.
N.B. 1 kaart
* De Harscamp, bodemkarteering onder leiding van W.A.J. Oosting. 1:7500. Geologisch instituut der landbouwhoogeschool te Wageningen, 1936. Met toponiemen en aantekeningen.
439:119
Perceelsnamen Harderwijk, Hierden en Hulhorst. Z.j. 1 map.
N.B. 2 kaarten
* Perceelsnamenkaart Harderwijk en Hierden : Verzameld in 1958. 1:5.000. [Wageningen : Stiboka]. Met toponiemen [= 45:340] 2 ex.
439:120
Perceelsnamen Hulhorst en Nunspeet. 1958. 1 map.
N.B. 1 kaart
* Perceelsnamenkaart Hulshorst en Nunspeet : Verzameld in 1958. 1:10.000. [Wageningen : Stiboka]. Met toponiemen [= 45:309]
439:121
Perceelsnamen Hulshorst en Doornspijk. 1958. 1 map.
N.B. 1 kaart.
* Perceelsnamenkaart Hulshorst en Nunspeet : Verzameld in 1958. 1:10.000. [Wageningen : Stiboka]. Met toponiemen. [= 45:309 met aanvullingen]
439:122
Perceelsnamen Oldebroek. 1958. 1 map.
N.B. 1 kaart
* Perceelsnamenkaart gem. Oldebroek : Verzameld in 1958. 1:10.000. [Wageningen : Stiboka]. Met toponiemen [= 45:579]
439:123
Perceelsnamen Otterlo. 1949-1963 en z.j. 1 map.
N.B. 3 kaarten, aantekenboekje met toponiemen van P. Harbers 1953.
* Topografische kaart 33 C noord Hoenderloo. 1:10.000. 1963.
* Otterlo sectie H in één blad. 1:2500. op kalkpapier, met potlood getekend en voorzien van toponiemen.
* [Waterschap van de Barneveldse Beek. Schaal 1:5000]. Nederlandse Heidemij, 1949 ?. Blad 19. Met toponiemen.
439:124
Perceelsnamen Putten. ca 1943 en z.j. 1 map.
N.B. 2 kaarten
* Gemeente Putten. 1:10000. Met namen van wegen en enkele veldnamen.
* Exploitatiekaart van het landgoed "Het Putterschbosch' gelegen onder de gemeente Putten. 1:2500. Nederlandse Heidemaatschappij, ca 1943.
439:125
Perceelsnamen Warnsveld. 1957-1966 en z.j. 1 map.
N.B. 4 kaarten, 2 brieven, typoscripten, aantekeningen
* Gemeente Warnsveld Sectie D genaamd Vierakker.
* Gemeente Warnsveld Sectie F genaamd Svidras (ingekleurd).
* [gemonteerde] kadastrale kaart [Warnsveld].
* Topografische kaart Vorden 33H. 1:25.000. 1957.
* Verslag van een floristisch en vegetatiekundig onderzoek van de natuurgebieden in de gemeente Warnsveld / R.J. de Hoogh. 1966.
* Withmundi-Wichmond 794-1965 / M. Reinders OFM, stencil.
* Proeve van een lijst van bronnen en literatuur betreffende de gemeente Warnsveld / [E.J. van Ebbenhorst Tengbergen]. Z.j., stencil.
* blocnote met aantekeningen