Archieven & collecties

39 Archief van het P.J. Meertens-Instituut, (1925) 1930 - 1997 (2000) (In bewerking)

inhoud: Zie: Amanda Elsinghorst en Robert Spanings, Inventaris van het archief van het P.J. Meertens-Instituut voor Dialectologie, Volkskunde en Naamkunde te Amsterdam (1925) 1930-1997 (2000), Amsterdam 2005.

Openbaar.

eerste | volgende 100 | laatste | 1 t/m 100 van 1585 | alle treffers

  

terug

39:1
Vijfjarenplan 1965-1969. Met bijlagen. 1963. 1 omslag.
39:2
Stukken betreffende commentaar op de nota "Het universitair onderzoek in het kader van het wetenschapsbeleid" van de Gespreksgroep Universitair Onderzoek (G.U.O.), bestemd voor de minister van onderwijs. 1972-1973. 1 omslag.
39:3
Stukken betreffende een standpunt ten aanzien van het universitaire onderzoek in het kader van het wetenschapsbeleid. 1972-1976. 1 omslag.
39:4
Stukken betreffende onderzoeksprojecten van de afzonderlijke bureau's. Met aantekeningen van D.P. Blok, directeur. 1974-1978, 1981, z.j. 1 omslag.
39:5
Meerjarenplan voor 1976-1981. [1975]. 1 stuk.
39:6
Algemeen. 1979-1985.
39:7
Evaluatierapport. Met bijlagen. 1980.
39:8
Stukken betreffende de Institutendagen van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. 1981-1985.
39:9
Stukken betreffende de organisatie. 1980, 1982-1985-1986, 1993, 1996. 1 omslag.
39:10
1981-1985.
39:11
1986-1990.
39:12
1991-1995.
39:13
Notitie van [J. de Rooij] betreffende de opzet van een meerjarenplan. Ca. 1986. 1 stuk.
39:14
Beleidsplannen voor 1988-1992, 1988-1993, 1993-1997, 1995-1999, 1996-2000 en 1997-2001. 1986-1987, 1990, 1993, 1995-1997. 1 omslag.
39:15
Beleidsnotitie "Para-universitaire instituten". Met bijlagen. 1987. 1 omslag.
39:16
1987-1990.
39:17
1991-1992.
39:18
Notitie "Het P.J. Meertens-Instituut: een perspectief op de jaren 1990-1993." [1989]. 1 stuk.
39:19
1989-1994.
39:20
1995-1997.
39:21
Notitie betreffende de externe evaluatie van het beleid. 1993. 1 stuk.
39:22
Rapport van de evaluatie van het P.J. Meertens-Instituut. 1993. 1 stuk.
39:23
Strategienota. Met bijlagen. 1993-1994. 1 omslag.
39:24
Stukken betreffende de evaluatie van de kwaliteit van de werkzaamheden van het instituut. 1993-1994. 1 omslag.
39:25
1995, april 24-25.
39:26
1996, juni 13. N.B. Betreft instituutsconferenties, waarbij met het personeel van gedachten werd gewisseld over de missie, het beleidsplan en de instituutscultuur.
39:27
Rapport "Workshop Projectmatig werken P.J. Meertens Instituut" gehouden op 8 mei. 1996. 1 stuk.
39:28
Rapport Commissie "Toekomst P.J. Meertens-Instituut.". Met standpuntbepaling van de Commissie Frijhoff van de KNAW. 1997. 2 stukken.
39:29
Agenda's en verslagen van vergaderingen van het waarnemend Management-Team. Met bijlagen. 1997. 1 omslag.
39:30
Ingekomen stukken bij het waarnemend Management-Team. 1997. 1 omslag.
39:31
Informatiebulletins van het Management-Team (MT). 1995-1997. 1 omslag.
39:32.113
correspondenten Sn-Ste (1940-1965)
39:32.114
correspondenten Sti-Sz (1940-1965)
39:32.115
correspondenten Ta-Tj (1940-1965)
39:32.116
correspondenten To-Ty (1940-1965)
39:32.117
correspondenten U (1940-1965)
39:32.118
correspondenten Va-Vel (1940-1965)
39:32.119
correspondenten Ven-Vere (1940-1965)
39:32.120
correspondenten Verh-Vey (1940-1965)
39:32.121
correspondenten Vie-Voe (1940-1965)
39:32.122
correspondenten Vog-Voo (1940-1965)
39:32.123
correspondenten Vor-Vij (1940-1965)
39:32.124
correspondenten Waa-War (1940-1965)
39:32.125
correspondentie Was-Wer (1940-1965)
39:32.126
correspondenten Wes-Weij (1940-1965)
39:32.127
correspondenten Wi (1940-1965)
39:32.128
correspondenten Wo (1940-1965)
39:32.129
correspondenten Wij (1940-1965)
39:32.130
correspondenten Y (1940-1965)
39:32.131
correspondenten Z (1940-1965)
39:32.132
correspondenten A (1965-1977)
39:32.133
correspondenten Ba-Be (1965-1977)
39:32.134
correspondenten Bi-Bo (1965-1977)
39:32.135
correspondenten Br-Bij (1965-1977)
39:32.136
correspondenten C-D (1965-1977)
39:32.137
correspondenten E-F (1965-1977)
39:32.138
correspondenten G (1965-1977)
39:32.139
correspondenten H (1965-1977)
39:32.140
correspondenten I-J (1965-1977)
39:32.141
correspondenten Ka-Kof (1965-1977)
39:32.142
correspondenten Kok-Ku (1965-1977)
39:32.143
correspondenten L (1965-1977)
39:32.144
correspondenten Ma-Me (1965-1977)
39:32.145
correspondenten Mi-N (1965-1977)
39:32.146
correspondenten O-P (1965-1977)
39:32.147
correspondenten Q-R (1965-1977)
39:32.148
correspondenten S (1965-1977)
39:32.149
correspondenten T-U (1965-1977)
39:32.150
correspondenten V-Z (1965-1977)
39:32a
Alfabetische index op de correspondenten voorkomende in inv.nr. 32. Z.j. 1 kaartsysteem.
39:32.1
correspondenten A (1929-1940)
39:32.2
correspondenten Ba (1929-1940)
39:32.3
correspondenten Be (1929-1940)
39:32.4
correspondenten Bi (1929-1940)
39:32.5
correspondenten Bl (1929-1940)
39:32.6
correspondenten Bo (1929-1940)
39:32.7
correspondenten Br (1929-1940)
39:32.8
correspondenten Bu (1929-1940)
39:32.9
correspondenten Bij (1929-1940)
39:32.10
correspondenten C (1929-1940)
39:32.11
correspondenten Da-Di (1929-1940)
39:32.12
correspondenten Do-Dij (1929-1940)
39:32.13
correspondenten E (1929-1940)
39:32.14
correspondenten F (1929-1940)
39:32.15
correspondenten Ga-Gl (1929-1940)
39:32.16
correspondenten Go-Gij (1929-1940)
39:32.17
correspondenten Ha-Hi (1929-1940)
39:32.18
correspondenten Ho-Hij (1929-1940)
39:32.19
correspondenten I (1929-1940)
39:32.20
correspondenten J (1929-1940)
39:32.21
correspondenten Ka-Kern (1929-1940)
39:32.22
correspondenten Ko-Ku (1929-1940)
39:32.23
correspondenten L (1929-1940)
39:32.24
correspondenten M (1929-1940)
39:32.25
correspondenten N (1929-1940)
39:32.26
correspondenten O (1929-1940)
39:32.27
correspondenten P (1929-1940)
39:32.28
correspondenten Ra-Ri (1929-1940)
39:32.29
correspondenten Ro-Rij (1929-1940)
39:32.30
correspondenten Sa-Si (1929-1940)