Archieven & collecties

35 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Dialectologie, 1931 - 2004

inhoud: Sinds 1931 worden er jaarlijks vragenlijsten over taalkundige onderwerpen verzonden naar een vast netwerk van correspondenten in Nederland en Vlaams BelgiŽ. In 1931 waren dat 2500 adressen en 210 in 2005.
De lijsten zijn belangrijk voor de totstandkoming van de verschillende taal-atlassen die door de afdeling worden uitgegeven.
Er zijn twee registers (1960 en 1982) verschenen met een ontsluiting op klank- en grammaticale verschijnselen waarin tevens de integrale tekst van de vragenlijsten is opgenomen. Een geficheerde index is opgenomen in 35:0 (zie ook 357:42).
Het materiaal is niet volledig: sommige lijsten werden in opdracht opgesteld en via het netwerk verstuurd maar het materiaal bleef bij de onderzoeker, bepaalde lijsten werden uitgeleend voor onderzoek elders en kwamen niet terug.
Vragenlijst 46b en 47a ontbreken geheel en 75 (2000) is onvolledig. Vragenlijst nr. 57c (1982) is opgenomen in archiefnummer 485.

De vragenlijsten 1-61 (met uitzondering van 53, 53a en 53b) zijn in 1990 gemicroficheerd (zie: inv.nr. 1264). In 2004 is een selectie gedigitaliseerd.

Voor de digitale collectie vragenlijsten, zie: archief nr. 1011

resultaat: TAALATLAS van het Nederlands en het Fries; voortzetting van de Taalatlas van Noord en Zuid-Nederland aangevangen door G.G. KLOEKE en voortgezet door de DIALECTENCOMMISSIE der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen te Amsterdam †- Leiden, 1939.
Morfologische Atlas van Nederlandse Dialecten. Amsterdam, 2005.
SAND Atlas van Nederlandse Dialecten. Amsterdam, 2006.
Vragenlijsten met register (1931-1958) .Amsterdam , 1960.
Dialectvragenlijsten met register 1959 - 1975. 1982.

Openbaar.

eerste | vorige 100 | laatste | 1601 t/m 1609 van 1609 | alle treffers

  

terug

35:1592
Vragenlijsten 42B (1967). C. 1 map.
35:1593
Vragenlijsten 42B (1967). D - E. 1 map.
35:1594
Vragenlijsten 42B (1967). F. 1 map.
35:1595
Vragenlijsten 42B (1967). G - H. 1 map.
35:1596
Vragenlijsten 42B (1967). I. 1 map.
35:1597
Vragenlijsten 42B (1967). K. 1 map.
35:1598
Vragenlijsten 42B (1967). L. 1 map.
35:1599
Vragenlijsten 42B (1967). M - O. 1 map.
35:1600
Vragenlijsten 42B (1967). P - Q. 1 map.