Archieven & collecties

441 Collectie J. Vervloet , 1976 - 2010

inhoud: Jelle Vervloet (1946- ) was van 1988-2011 hoogleraar Historische geografie aan de Wageningse Universiteit. Hij volgde mevrouw A. Edelman-Vlam op (zie Arch. nr 439).

De collectie bestaat uit werkstukken van zijn studenten (441:1-273) en rapporten over landschapsinrichting, historische geografie, bodemkartering e.d. van o.a. Dienst Landbouwkundig onderzoek (DLO) Wageningen, Informatie KennisCentrum Natuurbeheer (IKC), beleidsnota's van provincies (441:274-330) die hij uit hoofde van zijn functie ontving.

Openbaar.

eerste | vorige 100 | laatste | 301 t/m 331 van 331 | alle treffers

  

terug

441:300
Landinrichtingsdienst, Natuur, Bos, Landschap en Fauna, Nederlandse Vereniging van Boseigenaren : Natuurschoonwet-Landgoederen en Landinrichting.
441:301
Provincie Noord-Holland : Implementatieplan Cultuurhistorische waardenkaart, beleidsnota. 1999.
441:302
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) : Inrichten met 'diepgang'. 1995
441:303
M.H. Stam : Geomorfologische en hydrologische ontwikkeling van de Dinkel in het verleden; een verkenning van methoden voor reconstructie. 1994 Met losse bijlagen
441:304
C. Th van der Schouw, A. Buitenhuis, H. van het Loo en A.A. de Veer : Landschap en Seizoen. [Overdruk uit groen 36 (1980) passim
441:305
H.J.J.C.M. van Blerck mmv. [ ...]: Toekomstmogelijkheden voor de Koerheuvel, aanzet tot studie van het landschap van Rhenen ten behoeve van planvorming. 1990 (Utrecht)
441:306
L.F.M. van den Aarsen (red.): Landschapsinstrumentarium breed bekeken. 1997
441:307
J. Vissers (red.) [...] : De toestand van het landschap "Een haalbaarheidsstudie naar het opstellen van Toestandsverkenningen Landschap". Wageningen, 1993
441:308
W.B. Harms, J. Roos-Klein Lankhorst , mmv [...]: Toekomst voor de natuur in de Gelderse Poort. Wageningen, 1994 (Gelderland) Met 6 losse kaarten
441:309
Chris de Bont : Toekomst voor de natuur in de Gelderse Poort. Wageningen, 1994 (Gelderland)
441:310
J. Renes : Landschappen van Maas en Peel; geschiedenis, kenmerken en waarden van het cultuurlandschap van Noord- en Midden -Limburg, kaarten, waardering en samenvatting. Wageningen, 1997 (Limburg)
441:311
J. Renes : Landschappen van Maas en Peel; geschiedenis, kenmerken en waarden van het cultuurlandschap van Noord- en Midden-Limburg, historisch geografische beschrijving. Wageningen, 1997 (Limburg)
441:312
J. Renes : Landschappen van Maas en Peel; geschiedenis, kenmerken en waarden van het cultuurlandschap van Noord- en Midden-Limburg, Type en mate van veranderng van de kernen. Wageningen, 1998 (Limburg)
441:313
Werkgroep typologie : Typologie van Lijnvormige Beplantingen. Wageningen, 1989
441:314
E. Rumpff : Vorm, waarneming en beleving van lijnvormige beplantingen. Wageningen, 1991
441:315
W.C. Knol : Bibliografie van lijnvormige beplantingen. Wageningen, 1991
441:316
J. Renes, J.W. Bloemink, R.J.W.M. Gruben en O. Ode : Cultuurhistorie en beheer Deel 1: Algemeen overzicht over de problematiek van het beheer. Wageningen, 1997
441:317
J. Renes, J.W. Bloemink, R.J.W.M. Gruben en O. Ode : Cultuurhistorie en beheer Deel 2: Gebiedsbeschrijving en inventarisatie. 1997 (Noord-Brabant)
441:318
Chr. de Bont, G.H.P. Dirkx : De historische geografie van bodembeschermingsgebieden in Overijssel. Wageningen, 1990 Met veel losse bijlagen.
441:319
J.A. Klijn : Hierarchical concepts in landscape ecology and its underlying disciplines (the unbearable lightness of a theory?). Wageningen, 1995
441:320
W.H. Wimmers, R.R. van Zweden : Archeologische en historisch-geografische elementen in een natuurgebied, antropogene achtergronden van de Gooise natuurgebieden. Wageningen, 1992 Met losse kaarten
441:321
G.H.P. Dirkx en C.M. Soonius : De ontwikkeling van het cultuurlandschap in het herinrichtingsgebied 'De Leijen-West' (Noord-Brabant). Wageningen, 1993 Met losse kaarten
441:322
M.A. van der Haar en M.B. Schöne : De ontwikkeling van het cultuurlandschap in het herinrichtingsgebied 'De Leijen-West' (Noord-Brabant). Wageningen, 1993 (Noord-Brabant)
441:323
W.B. Harms, B.W.L. Vlaanderen : De casco-benadering. 1992 ()
441:324
J. Renes : Aanleg van Rijksweg 4 (Dinteloord-Bergen op Zoom) en verbreding van Rijksweg 16 (Moerdijk-Breda): effecten op het cultuurlandschap. Wageningen, 1993 Met losse kaarten
441:325
H.P. Wolfert, G.J. Maas en G.H.P. Dirkx : Het meandergedrag van de Overijsselse Vecht; historische morfodynamiek en kansrijkdom voor natuurontwikkeling. Wageningen, 1996 met losse kaarten
441:326
P.H. Oldeman : Effect van ingrepen op de geomorfologische gesteldheid. Wageningen, 1997
441:327
G.H.P. Dirkx : Enschede-Noord; een historisch-geografisch onderzoek voor landinrichting. Wageningen, 1994 Met losse kaarten
441:328
G.J. Maas : Aard en omvang van de verschillen tussen de datbestanden Geomorf en Bodemgt van het LKN-project. Wageningen, 1995
441:329
F. Stroeken : Orde in verandering "Een onderzoek naar de Casco-benadering in landinrichting". Wageningen, 1994
441:330
B. Drenth : Het boerenerf in vroeger tijd "De Noordoostelijke Achterhoek", achtergrondrapport. Stichting tot behoud van boerderijen en erf in Gelderland, 2003 (Gelderland)