Archieven & collecties

424 Collectie dagboeken (M.C. Scheuer), 1907 - 2006

inhoud: Mano C. Scheuer (1914 Medan - 2009 Ede) was (water)bouwkundige en werkte bij diverse bedrijven in Nederland, Indonesie en Zuid Afrika. In 1988 repatrieerde hij naar Nederland.
In ca. 100 delen beschrijft Scheuer zijn dagelijks leven vanaf 1930 in dagboekvorm, brieven en vakantieverslagen. De delen bevatten verder lezingen voor de vrijmetselaarsloge, maar ook bouwkundige tekeningen, bouwkundige berekeningen en voortgangsrapporten en sollicitatiebrieven. De beschrijvingen zijn vaak aangevuld met knipsels (voornamelijk afkomstig uit Het Vaderland) en foto's. Naast de beschrijvingen van alledag bevatten de boeken ook passages van levensbeschouwelijke aard: reincarnatie, meditatie, getallensymboliek, astrologie, seances. Hij heeft diverse manuscripten daarover bij uitgevers aangeboden; maar alleen "De uitdaging" is in 1999 in druk verschenen.
Alle dagboeken zijn voorzien van indexen op gebeurtenissen en personen.
De collectie bestaat uit manuscripten, typoscripten en foto's

Openbaar.

eerste | vorige 100 | laatste | 101 t/m 123 van 123 | alle treffers

  

terug

424:101
Dagboek (C40.4). 1994. 1 stuk.
N.B. Plakboek en ingekomen en uitgegane brieven, met indexen.
424:102
Dagboek (C41). 1995. 1 stuk.
N.B. Plakboek en ingekomen en uitgegane brieven, met indexen.
424:103
Dagboek (C42). 1996. 1 stuk.
N.B. Plakboek en ingekomen en uitgegane brieven, met indexen.
424:104
Dagboek (C43.1). 1997. 1 stuk.
N.B. Plakboek en ingekomen en uitgegane brieven.
424:105
Dagboek (C43.2). 1997. 1 stuk.
N.B. Plakboek en ingekomen en uitgegane brieven, met indexen.
424:106
Dagboek (C44). 1998. 1 stuk.
N.B. Plakboek en ingekomen en uitgegane brieven, met indexen.
424:107
Dagboek (C45). 1999-2000. 1 stuk.
N.B. Plakboek en ingekomen en uitgegane brieven, met indexen.
424:108
Dagboek (C46). 2001-2002. 1 stuk.
N.B. Plakboek en ingekomen en uitgegane brieven, met indexen.
424:109
Dagboek (C47). 2003-2006. 1 stuk.
N.B. Plakboek en ingekomen en uitgegane brieven, met indexen.
424:110
Inhoudsopgave "Mijn levensloop". Z.j. 1 omslag
424:111
Inhoudsopgave C1 (1913) - D43 (1945). Z.j. 1 omslag
N.B. voor een uitleg over de codering D en C zie p. 217 in "Levensloop" en C1
424:112
Inhoudsopgave C7 (1945) - C19 (1971). Z.j. 1 omslag
N.B. voor een uitleg over de codering D en C zie p. 217 in "Levensloop" en C1
424:113
Inhoudsopgave C20 (1972) - C39 (1993). Z.j. 1 omslag
N.B. voor een uitleg over de codering D en C zie p. 217 in "Levensloop" en C1
424:114
Inhoudsopgave van foto's etc in dagboeken. Z.j. 1 omslag
424:115
Fotoalbum. 1907 en z.j. 1 stuk.
N.B. vermoedelijk van de Familie Van der Sijn
424:116
Fotoalbum. 1918-1922. 1 stuk.
N.B. o.a. IndonesiŽ, Den Haag, de bootreizen. Met envelop met losse foto's
424:117
Fotoalbum. 1920-1933. 1 stuk.
N.B. o.a. IndonesiŽ en de bootreis
424:118
Fotoalbum (A1). 1913-1915. 1 stuk.
N.B. vrnl. IndonesiŽ
424:119
Fotoalbum (A4). 1922-1924. 1 stuk.
N.B. o.a. IndonesiŽ
424:120
Fotoalbum (A5). 1922-1931 en z.j. 1 stuk.
N.B. vrnl. IndonesiŽ
424:121
Fotoalbum (A8). 1948. 1 stuk.
N.B. de bootreis Amsterdam-Batavia
424:122
Fotoalbum (A9). 1948-1950. 1 stuk.
N.B. IndonesiŽ
424:123
"De uitdaging" / Mano Scheuer. [1999]