Archieven & collecties

397 Collectie taalkaarten Akademie Reeks (AR)

inhoud: Gemeenschappelijke kaarten voor het Noord en Zuidnederlands Dialectonderzoek (in gebruik bij de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie te Brussel en de Dialectencommissie der KNAW te Amsterdam). De kaarten hebben de code AR 1-400 op schaal 1:160.000 en zijn samengesteld door dr. W. Pee en P.J. Meertens met overneming van de door G.G. Kloeke ontworpen kaart van het Nederlands taalgebied.

Zie ook het register genoemd onder 46:3
zie ook arch. nr. 46, 461, 462, 463, 464,
voor de digitale collectie taalkaarten, zie: archief nr. 1025:2

Openbaar.

eerste | vorige 100 | volgende 100 | laatste | 201 t/m 300 van 1077 | alle treffers

  

terug

397:155b
ge
(taal)gebied: Zuid-Nederland en Vlaanderen
maker(s): W. Pee & P.J. Meertens
formaat: 50x70 cm
397:156
jou (pers vnw. accusatief)
(taal)gebied: Nederland en Vlaanderen
maker(s): W. Pee & P.J. Meertens
formaat: 50x70 cm
397:157
gij (tweede persoon meervoud)
(taal)gebied: Nederland en Vlaanderen
maker(s): W. Pee & P.J. Meertens
formaat: 50x70 cm
397:158
jullie
(taal)gebied: Nederland
maker(s): W. Pee & P.J. Meertens
formaat: 50x70 cm
397:158a
jullie
(taal)gebied: Nederland en Vlaanderen
maker(s): F. Weijnen
formaat: 50x70 cm
397:158b
jullie (voor het tweede lid)
(taal)gebied: Nederland en Vlaanderen
maker(s): ?
formaat: 50x70 cm
397:159
hij (als in: - vraagt of je komt)
(taal)gebied: Nederland en Vlaanderen
maker(s): W. Pee & P.J. Meertens
formaat: 50x70 cm
397:159a
hij (als in: - vraagt of je komt)
(taal)gebied: Nederland en Vlaanderen
maker(s): W. Pee & P.J. Meertens
formaat: 50x70 cm
397:160
hem
(taal)gebied: Nederland en Vlaanderen
maker(s): W. Pee & P.J. Meertens
formaat: 50x70 cm
397:160a
hem
(taal)gebied: Nederland en Vlaanderen
maker(s): ?
formaat: 50x70 cm
397:160b
hem (bij - aan huis)
(taal)gebied: Nederland en Vlaanderen
maker(s): W. Pee & P.J. Meertens
formaat: 50x70 cm
397:160c
hem (als in: ik leer 'm lezen)
(taal)gebied: Zuid-Nederland en Vlaanderen
maker(s): W. Pee & P.J. Meertens
formaat: 50x70 cm
397:160d
hem, als ik - was
(taal)gebied: Nederland en Vlaanderen
maker(s): W. Pee & P.J. Meertens
formaat: 50x70 cm
397:160e
hem, als ik - was
(taal)gebied: Nederland en Vlaanderen
maker(s): W. Pee & P.J. Meertens
formaat: 50x70 cm
397:161
zij (derde pers. enkelvoud)
(taal)gebied: Nederland en Vlaanderen
maker(s): W. Pee & P.J. Meertens
formaat: 50x70 cm
397:161a
zij (onbeklemtoond enk.)
(taal)gebied: Nederland
maker(s): W. Pee & P.J. Meertens
formaat: 50x70 cm
397:162
zij (derde pers. meervoud)
(taal)gebied: Nederland en Vlaanderen
maker(s): W. Pee & P.J. Meertens
formaat: 50x70 cm
397:163
zij / hij (uitspraak van de "ij")
(taal)gebied: Nederland
maker(s): W. Pee & P.J. Meertens
formaat: 60x80 cm
397:164
zijn (bez. vnw.)
(taal)gebied: Nederland en Vlaanderen
maker(s): W. Pee & P.J. Meertens
formaat: 50x70 cm
397:165
hun (poss. vrnwoord. beklemtoond. als in: niet jullie maar - ezel)
(taal)gebied: Nederland
maker(s): W. Pee & P.J. Meertens
formaat: 60x80 cm
397:166
wie (vragend vnw)
(taal)gebied: Nederland en Vlaanderen
maker(s): W. Pee & P.J. Meertens
formaat: 50x70 cm
397:167
pronomina divers
(taal)gebied: Nederland
maker(s): W. Pee & P.J. Meertens
formaat: 60x80 cm
397:168
madeliefje
(taal)gebied: Nederland en Vlaanderen
maker(s): W. Pee & P.J. Meertens
formaat: 50x70 cm
397:169
kruisbes
(taal)gebied: Nederland en Vlaanderen
maker(s): W. Pee & P.J. Meertens
formaat: 50x70 cm
397:170
kaantjes
(taal)gebied: Nederland en Vlaanderen
maker(s): W.G. Rensink
formaat: 50x70 cm
397:171
persoon, tweede - van het meervoud in het praesens
(taal)gebied: Nederland en Vlaanderen
maker(s): A.R. Hol
formaat: 50x70 cm
397:172
put en kuil
(taal)gebied: Nederland en Vlaanderen
maker(s): W. Pee & P.J. Meertens
formaat: 60x80 cm
397:173
rooien, aardappels - met de vork
(taal)gebied: Nederland
maker(s): W. Pee & P.J. Meertens
formaat: 60x80 cm
397:173a
rooien, aardappels - met de vork
(taal)gebied: Zuid-Nederland en Vlaanderen
maker(s): A.R. Bijl
formaat: 60x100 cm
397:173b
rooien, aardappels - met de vork
(taal)gebied: Noord-Nederland
maker(s): A.R. Bijl
formaat: 60x80 cm
397:174
spijbelen
(taal)gebied: Nederland en Vlaanderen
maker(s): W.G. Rensink en P. Tuynman
formaat: 60X80 cm
397:175
walmt (het stel, de lamp)
(taal)gebied: Nederland en Vlaanderen
maker(s): W.G. Rensink
formaat: 50x70 cm
397:176
karnen
(taal)gebied: Nederland
maker(s): W. Pee & P.J. Meertens
formaat: 60x80 cm
397:176a
karnen
(taal)gebied: Noord-Oost Nederland
maker(s): ?
formaat: 40x80 cm
397:176b
karnen
(taal)gebied: Noord-West Nederland
maker(s): ?
formaat: 30x80 cm
397:176c
karnen
(taal)gebied: Zuid-Nederland en Vlaanderen
maker(s): ?
formaat: 60x100 cm
397:177
snee, eerste - van het brood
(taal)gebied: Nederland en Vlaanderen
maker(s): H. Stobbe
formaat: 50x70 cm
397:178
tol
(taal)gebied: Nederland
maker(s): W. Pee & P.J. Meertens
formaat: 60x80 cm
397:179
wendakker (indeling op het eerste lid)
(taal)gebied: Nederland en Vlaanderen
maker(s): W. Pee & P.J. Meertens
formaat: 60x80 cm
397:179a
wendakker (indeling op het tweede lid)
(taal)gebied: Nederland en Vlaanderen
maker(s): W. Pee & P.J. Meertens
formaat: 60x80 cm
397:179b
voorhoofd
(taal)gebied: Nederland
maker(s): W. Pee & P.J. Meertens
formaat: 60x80 cm
397:180
sleutelbloem
(taal)gebied: Nederland
maker(s): W. Pee & P.J. Meertens
formaat: 60x80 cm
397:181
oorworm
(taal)gebied: Nederland
maker(s): W. Pee & P.J. Meertens
formaat: 60x80 cm
397:182
vlierboom
(taal)gebied: Nederland en Vlaanderen
maker(s): W. Pee & P.J. Meertens
formaat: 50x70 cm
397:182a
vlierboom
(taal)gebied: Nederland
maker(s): W. Pee & P.J. Meertens
formaat: 60x80 cm
397:183
zolder, - boven de koestal
(taal)gebied: Nederland en Vlaanderen
maker(s): W.G. Rensink
formaat: 50x70 cm
397:184
vloer vegen
(taal)gebied: Nederland
maker(s): W. Pee & P.J. Meertens
formaat: 60x80 cm
397:185
mesthaak (om mest van de wagen te halen)
(taal)gebied: Nederland
maker(s): W. Pee & P.J. Meertens
formaat: 60x80 cm
397:186
hooihark
(taal)gebied: Nederland
maker(s): W. Pee & P.J. Meertens
formaat: 60x80 cm
397:186a
hooihark
(taal)gebied: Nederland
maker(s): W. Pee & P.J. Meertens
formaat: 60x80 cm
397:186b
hooihark
(taal)gebied: Nederland
maker(s): W. Pee & P.J. Meertens
formaat: 60x80 cm
397:187
tuinhark, ijzeren -
(taal)gebied: Nederland
maker(s): W. Pee & P.J. Meertens
formaat: 60x80 cm
397:187a
tuinhark
(taal)gebied: Nederland
maker(s): W. Pee & P.J. Meertens
formaat: 60x80 cm
397:187b
tuinhark
(taal)gebied: Nederland
maker(s): W. Pee & P.J. Meertens / F. de Vries
formaat: 60x80 cm
397:188
hooivork (om wagen op te laden)
(taal)gebied: Nederland
maker(s): W. Pee & P.J. Meertens
formaat: 60x80 cm
397:189
mestvork (om mest over het land te verspreiden)
(taal)gebied: Nederland
maker(s): W. Pee & P.J. Meertens
formaat: 60x80 cm
397:189a
mestvork
(taal)gebied: Nederland
maker(s): W. Pee & P.J. Meertens
formaat: 60x80 cm
397:190
vork, aardappelen -
(taal)gebied: Nederland
maker(s): W. Pee & P.J. Meertens
formaat: 60x80 cm
397:191
vork, tweetandige -
(taal)gebied: Nederland
maker(s): W. Pee & P.J. Meertens
formaat: 60x80 cm
397:192
jongen
(taal)gebied: Nederland
maker(s): W. Pee & P.J. Meertens
formaat: 60x80 cm
397:193
kafnaalden
(taal)gebied: Nederland
maker(s): W. Pee & P.J. Meertens
formaat: 60x80 cm
397:194
paardestaart
(taal)gebied: Nederland
maker(s): W. Pee & P.J. Meertens
formaat: 60x80 cm
397:195
stijl in schouw
(taal)gebied: Nederland
maker(s): W. Pee & P.J. Meertens
formaat: 60x80 cm
397:196
raat, honing-
(taal)gebied: Nederland
maker(s): W. Pee & P.J. Meertens
formaat: 60x80 cm
397:197
mazelen
(taal)gebied: Nederland
maker(s): W. Pee & P.J. Meertens
formaat: 60x80 cm
397:198
koninkje ?
(taal)gebied: Nederland
maker(s): W. Pee & P.J. Meertens
formaat: 60x80 cm
397:199
kleinste dier van een nest
(taal)gebied: Nederland
maker(s): W. Pee & P.J. Meertens
formaat: 60x80 cm
397:200
man (- als voegwoord)
(taal)gebied: Nederland
maker(s): W. Pee & P.J. Meertens
formaat: 60x80 cm
397:202
tremse (in de betekenis: korenbloem)
(taal)gebied: Nederland
maker(s): W. Pee & P.J. Meertens
formaat: 60x80 cm
397:203
hommel
(taal)gebied: Nederland
maker(s): W. Pee & P.J. Meertens
formaat: 60x80 cm
397:204
bouwen (in de betekenis: ploegen)
(taal)gebied: Nederland
maker(s): W. Pee & P.J. Meertens
formaat: 60x80 cm
397:205
aardappel
(taal)gebied: Nederland en Vlaanderen
maker(s): P. Tuynman
formaat: 50x70 cm
397:206
rooien, aardappels - met de handen
(taal)gebied: Nederland en Vlaanderen
maker(s): W. Pee & P.J. Meertens
formaat: 60x80 cm
397:206a
rooien, aardappels - met de handen
(taal)gebied: Zuid-Nederland
maker(s): ?
formaat: 60x100 cm
397:206b
rooien, aardappels - met de handen
(taal)gebied: Noord-Nederland
maker(s): ?
formaat: 60x90 cm
397:207
zoen
(taal)gebied: Nederland
maker(s): W. Pee & P.J. Meertens
formaat: 60x08 cm
397:207a
zoen
(taal)gebied: Noord-Nederland
maker(s): ?
formaat: 70x80 cm
397:207b
zoen
(taal)gebied: Zuid-Nederland en Vlaanderen
maker(s): ?
formaat: 60x100 cm
397:207c
zoenen
(taal)gebied: Noord-Nederland
maker(s): ?
formaat: 70x80 cm
397:207d
zoenen
(taal)gebied: Zuid-Nederland en Vlaanderen
maker(s): ?
formaat: 60x100 cm
397:207e
kus
(taal)gebied: Zuid-Nederland en Vlaanderen
maker(s): Michel Pierre
formaat: 60x100 cm
397:207f
zoenen
(taal)gebied: Nederland
maker(s): W. Pee & P.J. Meertens
formaat: 60x80 cm
397:208
korenschoof
(taal)gebied: Nederland en Vlaanderen
maker(s): J. Daan
formaat: 50x70 cm
397:209
tuinhark / harken / hooihark
(taal)gebied: Nederland en Vlaanderen
maker(s): W. Pee & P.J. Meertens / J. Daan
formaat: 60x80 cm
397:210
slee
(taal)gebied: Nederland en Vlaanderen
maker(s): W. Pee & P.J. Meertens / J. Daan
formaat: 60x80 cm
397:211
kneden, boter -
(taal)gebied: Nederland
maker(s): W. Pee & P.J. Meertens
formaat: 60x80 cm
397:211a
kneden, boter -
(taal)gebied: Nederland
maker(s): W. Pee & P.J. Meertens / W.A. Wilmink
formaat: 60x80 cm
397:212
slij (gulzig, gretig)
(taal)gebied: Nederland
maker(s): W. Pee & P.J. Meertens
formaat: 60x80 cm
397:213
vaam / vadem / vim / viem
(taal)gebied: Nederland
maker(s): W. Pee & P.J. Meertens
formaat: 60x80 cm
397:214
wasem / damp / stoom
(taal)gebied: Nederland en Vlaanderen
maker(s): W. Pee & P.J. Meertens / A.Hupkens
formaat: 60x80 cm
397:215
ont / onteeg ?
(taal)gebied: Nederland
maker(s): W. Pee & P.J. Meertens
formaat: 60x80 cm
397:216
oetelen (knoeien)
(taal)gebied: Nederland en Vlaanderen
maker(s): W. Pee & P.J. Meertens
formaat: 60x80 cm
397:217
ket (plezier, pret)
(taal)gebied: Nederland
maker(s): W. Pee & P.J. Meertens
formaat: 60x80 cm
397:218
war, in de -
(taal)gebied: Nederland
maker(s): W. Pee & P.J. Meertens
formaat: 60x80 cm
397:219
haarkam / kammen
(taal)gebied: Nederland en Vlaanderen
maker(s): W. Pee & P.J. Meertens
formaat: 60x80 cm
397:220
zelfkant
(taal)gebied: Nederland
maker(s): W. Pee & P.J. Meertens
formaat: 60x80 cm
397:221
invochten
(taal)gebied: Nederland en Vlaanderen
maker(s): W. Pee & P.J. Meertens
formaat: 60x80 cm
397:221a
invochten, - van wasgoed
(taal)gebied: Nederland
maker(s): W. Pee & P.J. Meertens / A. Horsman
formaat: 60x80 cm
397:222
oksellapje
(taal)gebied: Nederland
maker(s): W. Pee & P.J. Meertens
formaat: 60x80 cm
397:223
krimkelen ? (kronkelen)
(taal)gebied: Nederland
maker(s): W. Pee & P.J. Meertens
formaat: 60x80 cm