Archieven & collecties

184 Collectie Naamkundige Licentiaatsverhandelingen Leuven, 1940 - 1978

inhoud: Het Meertens Instituut ontving deze naamkundige licentiaatsverhandelingen van het Instituut voor Naamkunde te Leuven. Met deze (doctoraal)scripties werd de studie aan de Universiteit Leuven afgerond en de graad van licentiaat behaald.

Het materiaal werd aan het Meertens Instituut overgedragen in de periode 1968-1980. De collectie bevat 138 licentiaatsverhandelingen met materiaalverzamelingen van met name Vlaamse plaats- en persoonsnamen.

Openbaar.

138 inventarisnummer(s)

  

terug

184:1
Toponymie van Retie / A. Adriaensen. 1965.
184:2
Bijdrage tot de toponymie der woudnamen van Vlaamsch Brabant / J. Algoet. 2 delen. 1943-1944.
184:3
Oostbrabantsche persoonsnamen uit de 14e eeuw (ca. 1300-1431) / C. Baert. 3 delen. 1946.
184:4
Bijdrage tot de studie van persoonsnamen uit het Ieperse in de XIIIe en XIVe eeuw/ W. Beele. 1959.
184:5
Middelnederlandse antroponymische suffixen / A Bombaerts. 1966.
184:6
Toponymie van Lummen / M. Borgers. 1941.
184:7
Toponymische studie van de bezittingen der Norbertijnenabdij van 't Park, volgens de 9 oudste cartularia en een typographie boek van 1665 / M. BorrÚ. 1944
184:8
Bijdrage tot de toponymie van de Vlaamse bezittingen van de abdij van Affligem / M. Colruyt. 1961.
184:9
Toponymie van de gemeente Maaseik tot 1600 / G. Cornips. 1957.
184:10
Toponymie van Oudenaarde / J. Damman. 1958
184:11
Toponymie van Veurne / Gh. De Clercq. 1957.
184:12
Proeve ener toponymische studie van het arrondissement St-Niklaas / J. Deglinne. 1940-1941.
184:13
Toenamen te Wijgmaal en op de Doren, twee gehuchten van de gemeente Herent / E. Dekeyser. 1954.
184:14
Middelnederlandse persoonsnamen in de Cijnsgebieden Kampenhout en Erps (1321-1499) / X. Dekeyser. 2 dln. 1955-1956.
184:15
Toponymie van Wakken / N. Delagrange. 1956.
184:16
Waternamen in de provincie Antwerpen / A. De Loecker. 2 dln. 1962.
184:17
Toponymie der stad Leuven / L.J. Deman. 3 dln. 1937.
184:18
Plaatsnamen van Roeselare / D. Denys. 2 dln. 1950.
184:19
Verhandeling over de toponymie van het ZoniŰnwoud / A. Dequick. 2 dln. 1944.
184:20
Bijdrage tot de studie van de persoonsnamen te Herentals in de 14e en 15e eeuw / J. Dercon. 2 dln. 1964.
184:21
Toponymie van Scherpenheuvel / P. De Roy. 1944.
184:22
Hydronymie van de arrondissementen Oostende en Veurne / B. Dewaele. 1962.
184:23
Inleiding tot de toponymie van het westelijk gedeelte van de provincie Oostvlaanderen / R. De Waele. 2 dln. 1941-1942.
184:24
Toponymie van Zonhoven / R. Draelants. 1942.
184:25
Toponymie van Wervik / A. Emaer. 1962.
184:26
De donknamen in Zuid-Nederland / L. Engelen. 1957.
184:27
Bijdrage tot de studie van de Keltische en Gallo-Romeinse plaatsnamen in Vlaanderen / J. Eskens. 1950.
184:28
Bijdrage tot de studie van de persoonsnamen te Lier in de 14e en 15e eeuw / A. Frans. 2 dln. 1967.
184:29
Toponymie van de Vrijheid Tongeren tot 1500 / P. Geukens. 2 dln. 1955.
184:30
Plaatsnamen der Heerlijheid Rekem / J. Geussens. 1941
184:31
Anthroponymie van Hasselt van 1232 tot 1499 / A. Gijsen. 3 dln. 1947.
184:32
Anthroponymie van Sint-Truiden van 1250 tot 1500 / M.H. Ghijsen. 3 dln. 1954.
184:33
Toponymie van Schilde / R. Goossens. 1945-1946.
Toponymie van Schilde / R. Goossens. 1946-1947.
184:34
Toponymie van Aalst tot einde 15e eeuw / A. Haers van der Meulen. 1961.
184:35
Bijdrage tot de studie van de namen der gehuchten in de Antwerpse Kempen / A. Helsen. 1959-1960.
184:36
Toponymie van Heist-op-den-Berg, Booischot en Hallaar / Th. Heeremans. 1960.
184:37
Toponymie van Betekom / J. Hermans. 1961.
184:38
Toponymie van Hoogstraten / L. Hermans. 1967.
184:39
Persoonsnamen uit Leuvense bronnen van ▒ 1250 tot 1356 / J. Ickx. 1963.
184:40
Toponymie van Vilvoorde / E. Janssens. 1940.
184:41
De persoonsnamen uit het oorkondenboek der Witherenabdij van Sint-Michiels te Antwerpen (1124-1283) / K. Jochems. 1964.
184:42
Die Flurnamen der Gemeinde Raren / M. Kohnemann. 1940.
184:43
Die Flurnamen des Walhorner Landes / M. Kohnemann. 2 dln. 1961.
184:44
Bijdrage tot de Brabantse topnymie / M. Lasure. 1966.
184:45
Bijdrage tot de studie der Middelnederlandse persoonsnamen / T. Ledermann. 1953.
184:46
Toponymie van Wetteren / R. Lemaire. 2 delen. 1965.
184:47
Inleiding tot de plaatsnaamkunde van de Limburgse Kempen / A. Lenaerts. 2 dln. 1943.
184:48
Bijdrage tot de studie van de persoonsnamen in een deel van Maritiem Vlaanderen (1260-1360) / O. Leys. 1949.
184:49
Bijdrage tot de moderne toponymie van het kanton Borgloon / J. Marchal. 1947.
184:50
Toponymie van Hoepertingen, Berlingen en Zepperen / J. Marchal. 1952.
184:51
Anthroponymie van Aartselaar, Reet en Schelle : uit de kerkarchieven tot het jaar 1650 / C. Marynissen. 3 dln. 1947.
184:52
Toponymie van Loo, bewerkt van oude en moderne bronnen / R. Matthys. 1946.
184:53
[Toponymie van Lommel] / V. Mennen. 2 dln. [1963].
184:54
Studie van de Mechelse persoonsnamen voorkomend in de sterfteregisters (1506-1797) / J. Mertens. 2 dln. 1943-1944.
184:55
Bijdrage tot de studie van de Laar- en Lo-namen in Oost- en West-Vlaanderen / P. Michiels. 1957.
184:56
De persoonsnamen voornamelijk de hypocristica in onze oudste plaatsnamen / G. Moens. 1961-1962.
184:57
Bijdrage tot de toponymie van Klein-Brabant (Puurs, Oppuurs, Breendonk, Liezele, Ruisbroek) / E. Moeremans. 1949.
184:58
Toponymie van Pelt / J. Molemans. 2 dln. 1961.
184:59
Inleiding tot de plaatsnamenstudie van het Hageland / A. Nackaerts. Z.j.
184:60
Plaats- en persoonsnamen te Grote-Brogel / J. Nouwen. 1958.
184:61
Persoonsnamen uit het St-Pietershospitaal te Brussel / P. Ostyn. 2 dln. 1956.
184:62
Land en cijnsboek St-Janshospitaal, Brussel / L. Peene. 3 dln. 1949.
184:63
Toponymie van Heverlee / J. Peigneur. 1942.
184:64
De Toponymie van Zuid-Limburg, inzonderheid van de gemeenten tussen Demer en Herk / J. Pieters. 3 dln. 1947.
184:65
Hydronymie van het arrondissement Brugge en Zeeuws-Vlaanderen / E. Pype. 1966.
184:66
Toponymie van Hasselt (intra-muros) / A. Reners. 1956.
184:67
Bijdrage tot de toponymie van Tienen / J. Reynaerts. 1942.
184:68
Bijdrage tot de anthroponymie van Kontich (Lint), Edegem, Boechout vˇˇr ca. 1625 / R. Sels. 2 dln. 1947.
184:69
Bijdrage tot de studie van de persoonsnamen in de Kasselrij Ieper XIVe en XVe eeuw / W. Soete. 1964.
184:70
Bijdrage tot de toponymie van het Kanton Puurs en vooral van het Land van Bornem / J. Spillemaeckers. 1943-1944.
184:71
De Rode-toponiemen in de provincie Antwerpen / A.M. Van den Bosch. 1956.
184:72
Toponymie van Wemmel / A. Van den Broeck. 1959.
184:73
Toponymie van Vorselaar / E. Van den Broeck. 1938. Met bijlage in handschrift: Korte beschrijving van de dialectklanken zooals ze gesproken worden te Vorselaar
184:74
Toponymie van Brecht & St.-Lenaarts / R. Van den Eeckhaut. 2 dln. 1942.
184:75
Toponymie van het Land van Brecht / R.C. Van den Eeckhaut. 2 delen. 1957-1958.
184:76
Toponymie van Muizen / G. Van den Wijngaert. 1957.
184:77
Bijdrage tot de studie van de persoonsnamen uit Diest tussen 1389 en 1449 / A. Vandepoel. 1960.
184:78
Toponymie van Hamont, Achel en Sint-Huibrechts-Lille. / J. Van der Velden. 1968.
184:79
Toponymie van Sint-Kwintens-Lennik / R. Van Dessel. 1936.
184:80
Bijdrage tot de Brabantse toponymie (van L tot W) volgens het nagelaten materiaal van Dr. Jan Lindemans / L. Van Echelpoel. 1967.
184:81
De Rode-toponiemen in Vlaams-Brbant / U. Vanermen. 1960.
184:82
Bijdrage tot de toponymie van Duffel / F. Van Eynde. 3 dln. 1951.
184:83
Toponymie van Grembergen / L. Van Laere. 1950.
184:84
Toponymie der aloude Heerlijkheid Ekeren / E. Van Look. 2 dln. 1941-1942.
184:85
Toponymie van Genk tot 1600 / E. Vanmaele. 1960.
184:86
Huisnamen in West-Brabant / J. Van Meerbeeck. 1959.
184:87
Proeve ener toponymische studie over de kantons / Geeraardsbergen, Herzele, Ninove en Zottegem / P. Vannegen. 1945-1946.
184:88
Toponymie van Herentals / J. Van Orshaegen. 1947.
184:89
Bijdrage tot de toponymie van Kontich en omgeving / R. Van Passen. 1947.
184:90
Bijdrage tot de hydronymische studie van Zuid-Oostelijk West-Vlaanderen / C. Van Raes. 1957.
184:91
Bijdrage tot de toponymie van Mol / G. Vanreusel. 1943.
184:92
Hydronymie van de arrondissementen Hasselt en Leuven / A. Vanschoenbeek. 1960.
184:93
Die Flurnamen der Gemeinde Meyerode / A. Veithen. 1967.
184:94
De toponymie van Oolen (prov. Antwerpen) / Fr. Verbiest. 2 dln. 1940.
184:95
Schets ener toponymie van Ieper / V. Verfaillie. 1948.
184:96
De Rode-namen in Oost- en West-Vlaanderen. / M. Verhofstede. 1956.
184:97
Anthroponymische studie aan de hand van de Brugse stadsrekeningen van 1298 tot 1303 + glossarium der familienamen / Rob M. Verkest. 1949.
184:98
Bijdrage tot de studie van de plaatsnamen betreffende de Augustijnerabdij van Zonnebeke (1072-1797) / G. Vermeulen. 1962.
184:99
Toponymie van Zichem / J. Vogels. 2 dln. 1946.
184:100
Bijdrage tot de toponymie van het kanton Tienen (historische bewerking der gemeenten Ezemaa, Goetsenhoven en Sluizen)/ A. Vollon. 2 delen. 1944.
184:101
Toponymie van Deurne-Borgerhout / D. Wils. 3 dln. 1946.
184:102
De toponymie van Weelde / L. Woestenburg. 1958.
184:103
Bijdrage tot de toponymie van Sint-Gillis-Waas / A.M. Van Hoeve. 2 delen. 1974.
184:104
Bijdrage tot de toponymie van Herselt en Ramsel / K. Eyckmans. 1975.
184:105
Bijdrage tot de toponymie van Gierle / G. Proost. 1975.
184:106
Bijdrage tot de toponymie van Izegem / J. Vandromme. 3 delen. 1975.
184:107
Een sociolingu´stisch onderzoek naar de voornamen te Tienen (periode 1960-1973) / Y. Rethy. 1976.
184:108
Bijdrage tot de toponymie van Poperinge / D. Joye. 1976-1977.
184:109
Bijdrage tot de studie van de persoonsnamen te Heers (1377-1633) / H. Laes. 2 delen. 1977.
184:110
Bijdrage tot de toponymie van Strombeek-Bever / M. Buelens. 1978.
184:111
De Rode-namen in Belgisch Limburg / P. Bosmans. 1970.
184:112
Bijdrage tot de Brabantse toponymie (van A tot R) volgens het nagelaten materiaal van Dr. Jan Lindemans / E. Bosquet. 1968.
184:113
Bewerking van J. Lindemans' antroponymische dokumentatie (letters O.P.Q.R.S) / G. Bulens. 1969.
184:114
Volkskundige studie over de moderne bijnamen in de streek van Leopoldsburg / R. Caels. 1967.
184:115
Bijdrage tot de studie van de namen der gehuchten in de Limburgse Kempen / M. Cornelissen. 1971.
184:116
Bijdrage tot een hydronymische studie van de arrondissementen Diksmuide en Ieper (boek I: Studie; boek 2: Glossarium) / G. Dujardin. 1970.
184:117
Taaltoestanden in de grensgemeenten van de Franse Westhoek / W. Herteleer. 1972.
184:118
Bewerking van J. Lindemans' antroponymische dokumentatie (letters H.I.J.) / R. Jeurissen. 1969.
184:119
Bewerking van J. Lindemans' antroponymische dokumentatie (letters U.V.W.) / P. Lenaerts. 1969.
184:120
Oude en moderne bijnamen in Hamont / G. Moonen. 1969.
184:121
Bewerking van J. Lindemans' antroponymische dokumentatie (letters D.E.G.T.) / J. Princen. 1968.
184:122
Bijdrage tot de studie van de persoonsnamen te Geraardsbergen in 1374 en 1417 / A. Schrever. 2 dln + addendum. 1969.
184:123
Bewerking van J. Lindemans' anthroponymische dokumentatie (letters K.L.M.) / A. Soogen. 1969.
184:124
Bijdrage tot de studie van de persoonsnamen te Overijse, RosiŔres, Hoeilaart en La Hulpe in de 15e eeuw / F. Stroobants. 2 dln. 1968.
184:125
Bijdrage tot de studie van de gehuchtnamen in het arrondissement Leuven / G. Lemmens-Swinnen. 2 dln. 1973.
184:126
Bijdrage tot de studie van de persoonsnamen te Zolder van 1433-1550 / L. Vanbilsen. 1970.
184:127
Bijdrage tot de studie van de Mechelse persoonsnamen, voorkomend in de rekening voor het maken van de relikwiekas van de H. Rumoldus van 1369 en in de stadsrekening van 1415 / G. Van Ingelgom. 1968.
184:128
De bijnaamgeving te Wieze, een sociolinguistische studie / C. Van Landuyt. 1971.
184:129
De persoonsnamen in de oorkonden van St. Bernards-aan-de-Schelde 1125-1290 / J. Van Loon. 2 dln. ? 1969.
184:130
Bewerking van J. Lindemans' antroponymische dokumentatie (letters A.B.) / R. Van Mol. 1967.
184:131
De ouderdom van de huisnamen op grond van hun sociaal-economische dimensie / B. Verbeke. 2 dln. 1969.
184:132
Toponymie van Duisburg / M. Wynants. 1972.
184:133
Bijdrage tot de antroponymie van de Duitsers te Antwerpen in de 16e eeuw / K. Demol. 2 delen. 1978.
184:134
Bijdrage tot de antroponymie van de Engelsen te Antwerpen (einde 15e en 16e eeuw) / L. Dierckx. 1978.
184:135
Bijdrage tot de toponymie van Zemst / R. Keller. 2 delen + map met kaarten. 1978
184:136
Bijdrage tot de toponymie van Hoboken / A. Meskens. 2 delen + bijlage. 1978-1979.
184:137
Bijdrage tot de toponymie van Lauwe / P. Segers. 1977.
184:138
Adjectivering en appelativering van toponiemen / W. Smedts. 1972