Archieven & collecties

275 Collectie inzake de dialecten in de provincie Utrecht (T. van Veen), (1933) 1954 -1992

inhoud: T. van Veen (1917- ) was leraar Nederlands M.O.-A en later directeur van de christelijke kweekschool Rehoboth te Utrecht. Via zijn leerlingen verzamelde hij een deel van zijn materiaal.
De collectie bestaat uit ingevulde vragenlijsten, scripties en aantekeningen.

Openbaar.

27 inventarisnummer(s)

  

terug

275:1
Ingevulde vragenlijsten betreffende een onderzoek naar dialecten in de provincie Utrecht en omgeving. 1960. 1 omslag.
275:2
Ingevulde vragenlijsten betreffende een onderzoek naar dialecten in de provincie Utrecht en omgeving. 1960. 1 omslag.
275:3
Ingevulde vragenlijsten betreffende een onderzoek naar dialecten in de provincie Utrecht en omgeving. 1960. 1 omslag.
275:4
Ingevulde vragenlijsten betreffende een onderzoek naar dialecten in de provincie Utrecht en omgeving. 1960. 1 omslag.
275:5
Ingevulde vragenlijsten betreffende een onderzoek naar dialecten in de provincie Utrecht en omgeving. 1960. 1 omslag.
275:6
Ingevulde vragenlijsten betreffende een onderzoek naar dialecten in de provincie Utrecht en omgeving. 1960. 1 omslag.
275:7
Ingevulde vragenlijsten betreffende een onderzoek naar dialecten in de provincie Utrecht en omgeving. 1960. 1 omslag.
275:8
Ingevulde vragenlijsten betreffende een onderzoek naar dialecten in de provincie Utrecht en omgeving. 1960. 1 omslag.
275:9
Scriptie Onderzoek naar de Brabantse expansie in het midden van ons land beperkt tussen de grote rivieren. door G. Versteeg 1963. 1 stuk.
275:10
Scriptie Studie van over het dialect van Middelharnis op Goeree-Overflakkee. door P.J. Faasse. 1967. 1 stuk.
275:11
Scriptie Het dialect van Spakenburg. 1968. 1 stuk.
275:12
Boekje Streektaal-film Bunschoten-Spakenburg. Tekst van het gesprokene in het algemeen beschaafd en in de streektaal. Inleiding van Prof. dr. G.G. Kloeke, uitgegeven door het Algemeen Nederlands Verbond. 1933. 1 deel.
275:13
Concept van een artikel "Dialectklanken in Gooi en omgeving (ca. 1880)" van B. de Haar te plaatsenin het tijdschrift TVE/VVG van februari 1987.
1986. 1 stuk.
275:14
Concept van een tijdschriftartikel "Klinkervariabelen op Walcheren en Zuid-Beveland (Steden en dorpen)" van M.E.H. Schouten, werkzaam bij het Instituut voor Fonetiek van de Rijksuniversiteit Utrecht. Ca. 1985. 1 stuk.
275:15
Technisch commentaar bij dialectkaarten van het P.J. Meertens Instituut te Amsterdam.
Z.j. 1 omslag.
275:16
Aantekeningen en kopieŽn van tijdschriftartikelen betreffende het dialect van het laagveengebied ten oosten van de Utrechtse Vecht.
1950-1953, 1981, 1988. 1 omslag.
275:17
Woordenlijst van de Vechtstreek vergeleken met plaatsen in Zuid-Holland beantwoord door de oorspronkelijke bewoners van genoemde plaatsen. 1988. 1 stuk.
275:18
Aantekeningen betreffende het Utrechts dialect aan de hand van archiefbronnen.
Z.j. 1 stuk.
275:19
Aantekeningen betreffende het dialect van Aalsmeer.
Z.j. 1 omslag.
275:20
Stukken betreffende het dialect in het Kromme Rijngebied. 1971, 1988, 1992.
275:21
Manuscript De taal en het leven in de Utrechtse Vechtstreek (Archief Chr. Stapelkamp) bewerkt en uitgegeven door dr. T. van Veen met medewerking van H.J. van Es.
Z.j. 1 stuk.
275:22
Stukken betreffende het dialect van Huizen (Noord-Holland). 1964, z.j. 1 omslag.
275:23
Stukken betreffende verschillen in woordgebruik tussen Noord- en Zuid-Holland.
1979, 1983, z.j. 1 omslag.
275:24
Boek De buurtschap Austerlitz in het licht der historie van W. Grapendaal. 1954. 1 deel.
275:25
Scriptie Nederlands Een onderzoek naar de woorden klauwen, rijven, harken en kluiteren, koof, krang, kwakbol. donderpadje en dikkopje in het Utrechtse dialect van G. v.d. Hof. Met bijlagen.
Z.j. 1 omslag.
275:26
Stukken betreffende een onderzoek naar het woordgebruik ten opzichte van bijeengeharkt hooi aan de hand van een dialectvragenlijst van het P.J. Meertens Instituut uit 1948.
1948, z.j. 1 omslag.
275:27
Aantekenschriftjes betreffende onderzoek naar het gebruik van diverse woorden.
Z.j. 1 omslag.