Archieven & collecties

219 Archief van de Stichting voor Nederlands Volkscultuur Ons eigen volk, 1947 - 1984

inhoud: Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd in verzetskring het Nationaal Instituut opgericht, een belangrijke instelling op het terrein van de volkscultuur. Binnen het Nationaal Instituut vroegen de volksliedpedagogen Jop Pollmann en Piet Tiggers aandacht voor de belangrijke functie van de volkscultuur. Zij organiseerden kadercursussen Nederlandse volkszang. Ondanks de hooggestemde idealen zou het Nationaal Instituut echter al snel op een fiasco uitlopen. Pollmann en Tiggers zouden hun kadercursussen vollksliedzang na 1947 voortzetten onder de vlag van de Stichting Ons eigen volk; zij presenteerden deze stichting nadrukkelijk als voortzetting van de "Afdeling Volkscultuur van het Nationaal Instituut". Deze organisatie zou begin jaren tachtig worden opgeheven.
Het archief bestaat uit: stukken betreffende de stichting Ons eigen volk en stukken betreffende de overdracht van het archief.

resultaat: Literatuur:
Albert van der Zeijden, De voorgeschiedenis van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur. De ondersteuning van de volkscultuurbeoefening in Nederland 1949-1992. Nederlands Volkskundig Genootschap, Beraad voor het Nederlands Volksleven, Informatiecentrum Volkscultuur, Utrecht 2000.

Openbaar.

2 inventarisnummer(s)

  

terug

219:1
Stukken betreffende stichting Ons eigen volk. 1947-1951, 1954. 1 omslag.
219:2
Stukken betreffende de overdracht van het archief. 1984. 1 omslag.