Archieven & collecties

358 Collectie liedboekjes, 1850 - 1944

inhoud: Liedboekjes via diverse kleine en vaak anonieme schenkingen verkregen.

Openbaar.

33 inventarisnummer(s)

  

terug

358:1
Liederenbundel voor loge-zittingen en samenkomsten. S.l.: Internationale Orde van Goede Tempellieren, s.a.
358:2
In de bruidsdagen; verzameling van liederen op bruiloftspartijen [...]. 2e dr. Alkmaar: Kluitman, s.a.
358:3
De nieuwe vrolijke ceremoniemeester [...]. Amsterdam: Bom, s.a.
N.B. Met stempel Nederlands Volksliedarchief.
358:4
Nieuwe verjaars- nieuwejaars- en gelegenheidsversjes [...] / verz. door A. de Jager. 3e dr. Utrecht: Van der Post, s.a.
358:5
In de bruidsdagen; toasten en liederen / door een ceremoniemeester. Amsterdam : Van Kesteren, s.a.
N.B. Met stempel Scheltema Nunen.
358:6
Verzameling van nieuwjaars- en verjaringswenschjes, benevens [ ... ]. Amsterdam: Van de Geer, s.a.
358:7
Nieuwjaars- en verjaars-, bruilofts en alle andere gelegenheden toepasselijke wenschen [ ... ]. Rotterdam: Mensing & De Koning, s.a.
N.B. Met stempel Nederlands Volksliedarchief.
358:8
Eene verzameling van 300 toasten, tafelzangen, [ ... ] / door A. Fokke Simonsz, Mejuffrouw Fokke, geb. Brinkman en andere liefhebbers. 6e verb. dr. Utrecht: s.n., 1850
N.B. Met stempel Nederlands Volksliedarchief.
358:9
De vroolijke bruiloftsgast. Soesterberg: Pasman. s.a.
358:10
De vroolijke bruiloftsgast. 2e dr. Soesterberg: Pasman. s.a.
358:11
De vroolijke bruiloftsgast. 5e dr. Soesterberg: Pasman. s.a.
358:12
Het nieuwe liederenboekje. Soesterberg: Pasman. 1914.
358:13
Kunt gij zingen? Zing dan mee. Zutphen: Ringers, s.a.
358:14
Liederenboekje, [ ...] . Zutphen: Ringers, s.a.
358:15
De vroolijke zanger; nieuw liederenboekje. Zwolle: Bakker, s.a.
358:16
De vroolijke zanger; [ ... ]. S.l.: s.n., s.a.
N.B. 3978 III c oud signatuur. 73.0466].
358:17
De Hollandsche coupletzanger; [ ... ]. S.l.: s.n., s.a.
358:18
De komiek ; [ ... ]. S.l.: s.n., s.a.
358:19
50 canons : voor de school en daar buiten / bijeengebr. door Willem Gehrels ; m.m.v. H.J. v. Duuren. - Purmerend : Muusses, [1944]. - 44 p. : muz. ; 20 x 13 cm
N.B. Met losse typoscripten met liedteksten van: The red river valley; Old black Joe; De wielewaal; Een vreemde arme snuiter; Zweedse canon; Laat ons zingen; Lente-canon; Ome Ko; Vlaggeparade; De kampvlag; Hollands vlag; Wordt wakker; De morgen breekt aan; Nu wordt alles duister; Ferdinand; Jan Pierewiet; The crocodile; Een Nederlandse padvindster; Trekkersbloed; Zeeroverslied; De trommeljongen; De grasparkiet; Pack all your troubles; Pak al je zorgen; Wat is de wereld wijd; Hoog op de gele wagen
358:20
Liedboekjes. Z.j. 2 stuks.
N.B. Twee onvolledige bundels ; alleen tekst
358:21
Liedteksten van mevr. Verheijen. Z.j. 1 omslag.
N.B. met schenkingsbrief
358:22
Liedteksten van C. Gunter. Z.j. 1 omslag.
N.B. met schenkingsbrief
358:23
Liedboekjes. Z.j. 3 stuks.
N.B.
Kerstliederen. - Drukkerij Messerschmidt, s.a. - 11 p.
Liederen en voordrachten. - [S.l. : s.n., s.a.].
Feestbundel : complete verzameling van heilwenschen, toespraken, feest-cantates en toasten voor alle bruiloften / door H.A. Woelders. - Amsterdam : Lubers Jr., [ca. 1885]. - 62 p. - Onvolledig.
358:24
[Den vrolyken soldaat, of De nieuwe Gelderze nagtegaal]. [1750]. 1 omslag.
358:25
Liedboekjes. Z.j. 7 stuks.
N.B.
- Ons Hollands lied. Z.j. 2 afleveringen. - 8 + 8 p.
- [Kun je nog zingen, zing dan mee! : tekstboekje / J. Veldkamp en K. de Boer]. Z.j. Titelblad ontbreekt.
- Dertiende zestal kerstliederen voor scholen en huisgezinnen op bekende wijzen / door D. van Wijck. - Leiden : Donner, s.a. - 8 p.
- Vijf twee-stemmige liederen / woorden van E. Laurillard; muz. van C.B. van Krieken. - Rotterdam : Bredée, s.a.
- Vijf-en-twintig liederen voor mannen-, vrouwen- en kinderzangvereenigingen en gemengd koor, op keur van psalmmelodieën / verv. door C.S. Adama van Scheltema. - Nijmegen : Milborn, s.a.
- De nieuwe stichtelijke liederen / door Johannes Hazeu C.zoon / op vier stemmen gebragt door B. Smit. - 12 dr. - Groningen : J. Römelingh, [ca. 1870].
358:26
Losbladige liedbundels.
- Liedbundel van de VDCV (Volksdanscentrale voor Vlaanderen), z.j.
- Zingen van allerlei dingen / onder red. van Chris Rabbé. - Haarlem : De Toorts, z.j.
- Liedbijlagen van 'De Pyramide', z.j.
- Aloeette, 1971-1972.
358:27
De wereldschlagers uitgave no. A 421 : radio liederen van Bob Scholte, Louis Noiret, Willy Derby, Louis Davids. - Roosendaal : Rombouts, s.a. - 1 omslag.
358:28
Liedboekjes. 1819-1840 en z.j.
N.B. Met aanbiedingsbrief.
Bevat:
- Fabelen en vertelsels, benevens uitgelezene gedachten van vermaarde mannen en vrouwen : voor meergevorderden / door K.L. Kluppell. - Amsterdam : Schalekamp en Van de Grampel, 1835 (incompleet)
- De vrolyke trompetter, blazende op zyn trompet, de nieuwste liederen en aria's die hedendaags gezongen worden. - Amsterdam :Koene, 1819 (incompleet)
- De spoorwagen, vol met zedelijke liederen. F.G.L. Holst. -Amsterdam, ca. 1840 (incompleet)
Ingeplakte liedteksten:
- Alhier kwam er toen een heer gegaan
- Lindeman, Lindeman, wat gaan jou de miesjes an?
- Verplatsinmg der markt van de Nieuwmarkt naar het Waterlooplein
- Naar de Parade in de Maliebaan
- Patente Klaas
- Waschvrouw in het fijn
- In ons dorpje
- Ting-a-ling A-ting!
- De klagende jongman of de geknakte bloem
- Doleeren
- De bedrogen huisheer
- Liefdesverklaring van Jan in de haverkist
- 't sneeuwvlokje
- Nieuw zeemans lied
- Nieuw lied : de klagende desserteur of de valsche minnares
- De moederliefde voor voor haar kinderen of de arme vrouw
- Het visschersmeisje
- De wonderdokter Sequah
- De bloem des bals
- Overwinningslied ter eere aan de Transvaalsche boeren
- Kermislied
- De liefde aan de wal
- Nieuwe lied van de dikke dame
- Stien en Bram van Monnikendam
- Mijn eerste jongen
- Nieuw Atjeh lied
- De neus voorbij
- Nieuw lied van de verliefde jongman.
358:29
Feest-avond ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan / Gemengde zangvereeniging Cecilia te Wommels. 1911.
N.B. Bevat enige liedjes en de operette 'De inkwartiering' door E.S. Culp. Met aanbiedingsbrief.
358:30
Apostolische geloofsbelijdenis voor gemeentezang (of koor) en orgel / Koos Bons. - Harmonia, z.j.
358:31
Belcanto : huisorgaan van Catharina van Rennes. 1 aflevering. 1927.
N.B. Feestuitgave voor Catharina van Rennes 1887-1927. Los ingelegd een portret van Van Rennes door Jan Toorop en bladmuziek van 'Met mijn liefken'.
358:32
Liedboekjes. 1 envelop.
N.B. Bevat:
- Kussen met swing, z.j.
- Revue-schlagers der bonte Dinsdag en Zaterdag. - Roosendaal : Rombouts, z.j.
- Radio-schlagers der K.R.O., A.V.R.O., V.A.R.A.,bonte radio-avonden. - Roosendaal : Rombouts, z.j.
- Bonte avondklanken. - Rotterdam : De Koning, z.j.
- Zang en klank : 22 der laatste radio-schlagers. - Rotterdam : De Koning, z.j.
- Liedjes van Overal. - Roosendaal : Rombouts, z.j.
- Holland zingt : het plekje bij den molen. - Roosendaal : Rombouts, z.j.
- Holland zingt : de bonte dindag avond trein. - Roosendaal : Rombouts, z.j.
358:33
Liedboekjes en een liedblaadje. 1 envelop.
N.B. Bevat:
- Aan de oever oever van de Schelde / Er hangt een paardenhoofdstel aan de muur / Doortje doet aan ochtendgymnastiek / Vaarwel, m'n jongen, z.j.
- De zingende clown, z.j.
- Op goede voet : een maatje meer / Elsche Korf en Frans Tromp, 1991
- Van eigen bodem / Bram Kwast, [194?]
- De zingende clown