Archieven & collecties

278 Collectie Commissie Bakkerijhistorie van het Genootschap voor de Bakkerij, voorheen Commissie voor Geschiedkundig Onderzoek betreffende de Broodbakkerij (C.G.O.B.), 1967 - 1997

inhoud: Het Genootschap voor de Bakkerij stelde in 1967 een Commissie voor Geschiedkundig onderzoek betreffende de Broodbakkerij in met als doel het verzamelen van alle gegevens met betrekking tot de productie en consumptie van brood, koek en beschuit in Nederland en het ambachtelijk bakkerijbedrijf, het verzamelen van documentatie- en collectiemateriaal en de bevordering van het gebruik van dit materiaal. In deze commissie namen onder meer zitting A.J. Bernet Kempers, directeur van het Openluchtmuseum te Arnhem en J.J. Voskuil, wetenschappelijk medewerker van het PJMI. In verband met de pensionering van Voskuil in 1987 nam J. Jobse-van Putten, medewerkster afdeling Volkskunde zijn plaats in tot 1995.

De collectie bestaat uit: ingekomen stukken bij en doorslagen van uitgaande stukken van en stukken betreffende een broodonderzoek.

Zie ook archief nr. 233.

resultaat: De krentenwegge : een bijzonder brood bij geboorten / Jozien Jobse-van Putten ; met medew. van A.C. Spil ; F. Braaksma ... [et al]. - Amsterdam : P.J. Meertens-Instituut , 1992. - viii, 79 p.. - (Cahiers van het P.J. Meertens-Instituut ; 4);
“ ’n Brood is ginnen stoeten”; taalgeografisch onderzoek naar broodnamen in Nederland / Jozien Jobse-van Putten. - tweede dr. - Amsterdam : P.J. Meertens-Instituut, 1994. - viii, 147 p.. - (Publikaties van het P.J. Meertens-Instituut ; 1)

Openbaar.

8 inventarisnummer(s)

  

terug

278:1
Ingekomen stukken bij en doorslagen van uitgaande stukken.
1967-1970. 1 omslag.
278:2
Ingekomen stukken bij en doorslagen van uitgaande stukken.
1971-1975. 1 omslag.
278:3
Ingekomen stukken bij en doorslagen van uitgaande stukken.
1976-1980. 1 omslag.
278:4
Ingekomen stukken bij en doorslagen van uitgaande stukken.
1981-1985. 1 omslag.
278:5
Ingekomen stukken bij en doorslagen van uitgaande stukken.
1986-1990. 1 omslag.
278:6
Ingekomen stukken bij en doorslagen van uitgaande stukken.
1991-1995. 1 omslag.
278:7
Ingekomen stukken bij en doorslagen van uitgaande stukken.
1996-1997. 1 omslag.
278:8
Stukken betreffende een broodonderzoek. 1967-1969. 1 omslag.