Archieven & collecties

241 Collectie inzake Limburgse feesten (J.L. Offermans), 1963 - 1972

inhoud: J.L. Offermans was gemeente-archivaris te Sittard. Hij heeft van 1963 tot 1973 veel knipsels over feesten en plechtigheden in Limburg aan het Meertens Instituut doen toekomen. De meeste daarvan zijn in het knipselarchief van de afdeling Volkskunde ondergebracht.
Dit deel van de collectie bestaat uit lijsten met opsommingen van feesten in Limburg en een plakboek uit 1963.

Openbaar.

2 inventarisnummer(s)

  

terug

241:1
Typoscripten m.b.t. Limburgse feesten en plechtigheden. 1966 - 1972. 1 map.
N.B. Opsommingen van feesten, thematisch geordend.
241:2
Plakboek met krantenknipsels m.b.t. Limburgse feesten en plechtigheden. 1963. 1 map.
N.B. Opschrift: J.L. Offermans. Over Limburgse feesten en plechtigheden.