Archieven & collecties

238 Handschrift Joh. van de Kamphegge

inhoud: Joh. van de Kamphegge is de schuilnaam van Joh. Struik (1906- ) op de boerderij "De Kamphegge" te Nieuw Heeten. Hij nam het gemengd bedrijf van zijn vader over. Na zijn pensionering verkocht hij boerderij en land en is gaan schrijven o.m. stukjes in "De Moespot"
Het handschrift behelst schetsen over dagelijks leven in de omgeving van Nieuw Heeten (Kloekenummer G 195b) vanaf 1910 in de vorm van aantekeningen en verhalen van hem of door anderen verteld.
Het origineel van dit handschrift bevindt zich in het gemeentearchief Zwolle.

Openbaar.

1 inventarisnummer(s)

  

terug

238:1
FotokopieŽn van handschrift. Z.j. 1 doos