Archieven & collecties

186 Collectie inzake voornamen (J. van der Schaar), 1957 - 1986

inhoud: J. van der Schaar (1912- 1984) studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de Rijksuniversiteit te Leiden en Utrecht. Hij promoveerde op het proefschrift Hollandse naamgeving in de Middeleeuwen. In 1953 publiceerde hij Uit de wordingsgeschiedenis der Hollandsche doop- en familienamen. Hij was redacteur van het tijschrift Levende talen.

resultaat: J. van der Schaar Uit de wordingsgeschiedenis der Hollandsche doop- en familienamen, Leiden 1953. Disstertatie
J. van der Schaar Woordenboek van voornamen, Utrecht 1964.
Biografie:
Johannes van der Schaar, in: Jaarboek van de Maatschappij Letterkunde te Leiden 1984-1985, p. 132-135.

Openbaar.

27 inventarisnummer(s)

  

terug

186:1
Drukproef boek Woordenboek van voornamen, Utrecht 1964. 1 stuk.
186:2
.2 Typescript betreffende voornamen. Alfabetisch op voornaam. F-L. 1 stuk.
186:3
.2 Doorslag van het typescript Woordenboek van voornamen oude versie. Alfabetisch op voornaam. I - Z. Z.j. 1 map.
186:4
Correspondentie met diverse personen over voornamen. alfabetisch op naam correspondent. A. 1964-1983. 1 omslag.
186:5
Correspondentie met diverse personen over voornamen. alfabetisch op naam correspondent. B-J. 1964-1983. 1 omslag.
186:6
Correspondentie met diverse personen over voornamen. alfabetisch op naam correspondent. K-Q. 1964-1983. 1 omslag.
186:7
Correspondentie met diverse personen over voornamen. alfabetisch op naam correspondent. R-S. 1964-1983. 1 omslag.
186:8
Correspondentie met diverse personen over voornamen. alfabetisch op naam correspondent. T-Z. 1964-1983. 1 omslag.
186:9
Correspondentie met diverse personen over voornamen. 1983-1986. 1 omslag.
186:10
Aantekeningen over voornamen. Z.j. 1 omslag.
186:11
Aantekeningen over voornamen. Z.j. 1 omslag.
186:12
Aantekeningen over voornamen. Z.j. 1 omslag.
186:13
Aantekeningen over voornamen. Z.j. 1 omslag.
186:14
Aantekeningen over voornamen. Z.j. 1 omslag.
186:15
Aantekeningen over voornamen. Z.j. 1 omslag.
186:16
Aantekeningen over voornamen. Z.j. 1 omslag.
186:17
Aantekeningen over voornamen. Z.j. 1 omslag.
186:18
Aantekeningen over voornamen. Z.j. 1 omslag.
186:19
Aantekeningen over voornamen. Z.j. 1 omslag.
186:20
Aantekeningen over voornamen. Z.j. 1 omslag.
186:21
Aantekeningen over voornamen. 1979 en z.j. 1 omslag.
186:22
Geboorte- en overlijdensadvertenties in kranten. 1982-1984. 1 omslag.
186:23
Lijst van voornamen, behorende bij een verslag van de Taalcommissie van Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns. 1957. 1 stuk.
186:24
Enqueteformulieren betreffende doopnamen, ingevuld door de ambtenaar van de burgerlijke stand in diverse gemeenten. 1959.
186:25
Enqueteformulieren betreffende doopnamen, ingevuld door de ambtenaar van de burgerlijke stand in diverse gemeenten. 1959.
186:26
-
186:27
J. van der Schaar, Uit de wordingsgeschiedenis der Hollandse doop- en familienamen
Print van de gescande versie van deze dissertatie, ten behoeve van het onderzoek van D. Gerritzen.