Archieven & collecties

118 Collectie liedbladen Meertens Instituut [In bewerking], 1800 -

inhoud: Liedbladen via diverse kleine en vaak anonieme schenkingen verkregen. De bladen zijn ontsloten op titel.

Openbaar.

47 inventarisnummer(s)

  

terug

118:1
Liedbladen uit de collectie Rombouts. 1 prentendoos.
N.B. Zie: arch. nr. 355:31
118:2
Liedbladen en voordrachten herkomst onbekend. 1810 en z.j. 1 omslag.
N.B. De zedenkoorts
Potpourri of allegaartje ondeer het motto: houdt as je blieft de wijs
Naakte waarheid, potpouri
Een meisje dat men nooit vergeet, J.H. Speenhoff
Wat er alzoo in Nederland gebeurt
De verschewaarvrouw
Orgellied, de lotgevallen van het zilveren paar. Cladder, Amsterdam
Moderne feestmuts. V.d. Baren, Amsterdam
Het huwelijksreisje van Stien en Bram van Monnikendam. V.d. Geer, Amsterdam
Nieuw lied van Pietje Puck. V.d. Geer, Amsterdam
Komische coupletten en solo scenes voorgedragen door H. Kievits karakterkomiek. Nobels, Haarlem
De dood eens spelers, dramatisch gedicht bewerkt door rederijkers. Nobels, Haarlem
Het sterfbed in de hut en De brand. Nobels, Haarlem
De verliefde boer in de kist, dichtstukje. Nobels, Haarlem
De boetelinge. Vislaake, Amsterdam
Rabbi Eli een voorbeeld van deugd en geloof. Vislaake, Amsterdam
De echtscheiding van Lorenzo en Eleonore, treffend dichtverhaal. Vislaake, Amsterdam
Aanblik op de Noordzee (1810). Vislaake, Amsterdam
De boer in de hel of De gang naar de ijzersmelterij. Vislaake, Amsterdam
Eduward III voor Calais, geschiedkundig gedicht. Vislaake, Amsterdam
Nieuwe coupletten voor te dragen bij alle gelegenheden. Vislaake, Amsterdam
Wat is het een slechte tijd. Klaagtoon van Heeren, boeren burgers en buitenlui. Vislaake, Amsterdam
118:3
Bedelliederen, geschonken door Stichting Nederlands Instituut voor Kerkmuziek. Z.j. 1 omslag.
N.B. Het hutje aan de zee;
De arme wees;
Kerstlied, Willy Derby;
Oh mama!;
Jozef door zijn broeders verkocht, C. den Uijl;
Witte rozen;
Kindje's brief
Het graf van den zanger;
Ti-pi-tin;
Oh Kovacs!;
Bij moeders graf;
Prikkeldraad;
De soldaat in de kerk;
Bede om hulp van een gebrekkige;
Het paardendek, J. Pol;
Een mensch is nooit tevreden en Beelden uit m'n kinderjaren, A.M. Schouten
De wereld der blinden, S. Jansen
De wereld der blinden, H. Peters.
118:4
Liedbladen, geschonken door Stichting Nederlands Instituut voor Kerkmuziek. Z.j. 1 omslag.
N.B. Een Rotterdamsche straatjongen, type uit de Zandstraat;
Janboer op 't vaarken
Nieuwe coupletten, het afscheid van een marinier
O gladde ring;
Nieuw kermislied, kom Karline kom;
Populaire coupletten;
Uit het leven van een dienstbode
Onze nieuwe uniform. De Koning Rotterdam;
Nieuw lied van Saartje Pick. V.d. Geer, Amsterdam;
De komeet van Halley. De Phoenix, Rotterdam;
De dief. De Phoenix, Rotterdam;
De schipbreuk van het stoomschip prins Willem II. Pasman, Rotterdam;
't Broekie van Jantje. Pasman, Rotterdam;
Molly. Pasman, Rotterdam;
Het soldaten-marslied. Pasman, Rotterdam;
Brief van een meisje aan haar beminde die in Schiedam woont. Pasman, Rotterdam;
Een canapé-avontuur. Pasman, Rotterdam;
Het eerste fietstochtje. Pasman, Rotterdam;
118:5
Liedbladen en voordrachten, geschonken door Stichting Nederlands Instituut voor Kerkmuziek. 1912 en z.j. 1 omslag.

N.B. Lied voor den bruidegom. Monnikendam, Haarlem;
Mutsenlied. Verhulst, Delft;
Uit het leven van ons bruidspaar. Weinbeck, Rotterdam;
Muizenlied. Snijdoodt, Delft;
Liedje tusschen dames en heeren. Plasmeijer, Amsterdam;
Wij gaan verhuizen & Tamboerijn. V.d. Geer, Amsterdam;
Maskerlied (2 ex). Heitz, Amsterdam;
Pottenlied. Tuinstra, Rotterdam;
En nu maar deinen. Tuinstra, Rotterdam;
Drinklied. Tuinstra, Rotterdam;
Welkomstgroet aan het bruidspaar. Tuinstra, Rotterdam;
Welkom aan tafel. Tuinstra, Rotterdam; [achterzijde handschrift: Er zit een gat in die emmer, lieve Doris];
Welkomstlied (2 ex). V. Gerven, Rotterdam;
Welkomstlied. Lindeman, Rotterdam;
Vragen aan bruid en bruidegom (2 ex). Lindeman, Rotterdam;
Welkomstgroet. Moret, Rotterdam;
Welkom aan tafel. Moret, Rotterdam;
Welkom aan bruid en bruidegom (2 ex). Moret, Rotterdam;
Welkom aan het zilveren bruidspaar. Moret, Rotterdam;
Huwelijksliefde. Moret, Rotterdam;
Drinklied. Moret, Rotterdam;
Beurtzang. Moret, Rotterdam;
Afscheidslied. Moret, Rotterdam;
Zusje, no 1 [incompleet];
Brief van zusje, no 3;
Tien jaren later, zusjes tweede brief, no 4;
Antwoord van zus aan zusje, no 5;
Brief van zusje aan groote zus, no 6;
De boemelaar;
Janus en z'n nieuwe pak;
Adieu mijn kleine garde-officier & 't lied van de Zuidzee & Fijn aan den Rijn & Laat ons naar Hawai gaan;
Het stokje van papa, humoristische coupletten & Had je me maar;
De echo in de Valei & Het is zoo fijn ... . repertoire Willy Derby - tekst Ferry & Kom zwarte zigeuner, speel nog eens dat lied. tekst Jac. van Tol & Aan den muur van het oude kerkhof. Gez. Willy Derby - tekst Ferry;
De vogel vliegt & O, o, o, die vrouwen & O. Madelein & Breng mij naar Rotterdam terug & Het kind van den mijnwerker & Met ome Daan naar Scheveningen & Een kusje is zoet & De pechvogel & Soldatenellende
Ik was pas een meisje van 17 jaar & Het leven van een sailor is vervelend [manuscript];
De speelbal & Greetje uit de polder & Mooie Antje uit Volendam &
Over de grachten;
Schip als jij vaart naar verre landen & Op de heide & Mijn dromenland & Toch komt het vuur;
Als ik St. Nicolaas was. Repertoire Gebr. Boesnach Rotterdam;
Ik heb u lief o vlakke landen (muz.);
Hoor een roep gaat over de aard'. Gemeenschapsblad Bilthoven;
Dubbele moord ... Rijsbergen. Otto, Oud- en Nieuw-Gastel [fotokopie];
Een nieu liedeken ... [fotokopie];
Het vermakelijk Poerimblad;
Bijvoegsel tot het huwelijksblad, 1912. Weinbeck. Rotterdam;
Charltje & Leve het plezier. Gez. en tekst J. van Esse, Vlaamsche humorist;
Amsterdamsche keukenmeiden of een soiree in de keuken kluchtspel met zang in 1 bedrijf door Jean Charlier. Amsterdam [incompleet];
Schoft! schets uit het nachtleven met zang in 4 bedrijven .. door Herman Bouber;
Binnen zonder kloppen door Jac. van Tol. Niesten, Amsterdam;
Lachboekje een verzameling aardige moppen. Avia, Soesterberg;
Het boertje van Zwammerdam op zijn tocht door Rotterdam, comische politieke voordracht door Gerrit. Moret, Rotterdam;
Hospitaalsoldaat op schildwacht, komische voordracht voor 1 heer. Rombouts, Roosendaal;
De twee stoelenmatters & Hannes de voddenraper of de toestanden dezer eeuw & Een gezellige reis naar Amsterdam, drie leuke voordrachten
118:6
Doubletten van liedbladen. Z.j. 1 omslag.
N.B. Vermoedelijk uit diverse schenkingen afkomstig.
Welkomstzang (2 ex);
Kamergymnastiek (2 ex). Valleg(g)ia, Amsterdam;
Op het koperen feest van W. Blankevoort en J. de Moes. Steensma, Purmerend;
Zilveren bruiloft. Valleggia, Amsterdam;
Brillante feestpotpourri. Cladder, Amsterdam;
Defileer marsch. Valleggia, Amsterdam;
Sequah-olie. Valleggia, Amsterdam;
Pistachelied. Van Huet, Arnhem;
Vrouwtje van Stavoren. Bedellied. (2 ex)
Boezemklacht van den hoogleeraar E.A. Borger bij de graven zijner geliefde panden. Vislaake, Amsterdam;
Huwelijksschuit;
Lied van Marchand de la parapluei
De getrouwe liefde van Fieliks en Carolina & De schoenen- en muilenkoop
Het vischvermaak (2 ex);
Nieuw jagerslied onder de zinspreuk het vrolijk jagen in mijn behagen (2 ex. waarvan 1 met handschriftelijke correcties);
De millionnair (2 ex);
Hou Moed!;
Minnelied of het meisje in het klooster (met handschr. correcties);
De verliefde jongman of de moeilijke keus;
Een nieuw lied of het afscheid van Kloris en zijn bruidje;
Het afscheid van een zeeman;
Een nieuw lied van de crinolien;
Een nieuw lied op het vergaan van het schip Tobias & ... op de ongelukkigen Marionier door H. Feijkes
De watergeuzen & Oranje marsch & Nieuw lied van den zeeman & Neerland's vlag. Vislaake, Amsterdam;
Afscheid van een koloniaal aan zijn meisje;
De drie ruitertjes & Een nieuw lied van de vrolijke matroos. Holst, Amsterdam;
Een nieuw lied op het uittrekken der schuttery & De marsch na Braband;
Een nieuw lied van de studenten jagers;
Een nieuw lied op de Amsterdamsche kermisvreugd & Een nieuw lied; dit zijn de pagina's 49, 50, 63 en 64 uit: De vrolyke trompetter. Voorzien van een plakkertje met "Bakker";
Bruylofts-kroon: uitgescheurde pagina's 47-62
118:7
Liedbladen uit de collectie L.M. Vader. 1 prentendoos.
N.B. = Arch. nr. 305:2
118:8
Liedblaadjes collectie Ragetli. Tweede helft 19e eeuw. 1 prentendoos.
N.B. = Arch. nr. 308:1-12
118:9
Liedbladen en voordrachten, geschonken 2001 door C.A.M. Middelhoff. 1881, 1920 en z.j. 1 omslag.
N.B. Aan de bruid.
Aan de ouders van den bruidegom / N.W.E.G.
Aan de dames (2 ex) .Eduard JDO.
Reglement van orde. Eduard JDO.
Welkom aan dessert. 8 januari 1920.
Tafel-wet voor den huidigen feestdisch, goedgekeurd bij koninklijk besluit van den 31 februari 1881. Valleggias's feestartikelen Amsterdam
Het feesthoedje. Valleggias's feestartikelen Amsterdam.
Het huwelijks weerglas. Leonards, Leiden.
Wat eenzaam leeft, is levend dood.
118:10
Fotokopieën uit de collectie van het N.O.M. met liederen. 1 omslag.
N.B. Boerenkermis
Boerenkermislied
Rollied 3 x
De girobank
Treurzang
een nieu liedt van het recht ofte justitie
oude voordrachtplaten
Schnitselbank 4 x
Baker- en kniedeuntjes
Geschiedenis van Genoveva
Volkslied: Tetjeroen
De moedigen grenadier 2x
Verschrikkelijke mooord in Noord-Brabant gepleegd aan vijf persoonen april 1841
Geestelijke minne-zang
Veldzang
Liedzanger
De geschiedenis van den onechte zoon
118:11
Jubilee singers. 1877-1897. 1 omslag.
118:12
Koninklijke klokkenluiders / Royal Hand-Bell Ringers. Z.j. 1 omslag.
118:13
Oranje-liedbladen. 1887-1934. 1 omslag
N.B. DANKLIED / Bart Verhallen. 's Gravenhage: Eck & Weygand, 1909.
FEESTZANGEN t.g. van den 70ste verjaardag van z.m. den koning / W.A. Reijnders. Utrecht: Van Boekhoven, Bosch en Van Ditmar, 1887 (2 exx)
VOLKSFEESTLIED bij gelegenheid van het huwelijk van hare majesteit de koningin / W. Koning en Jac. Koning. Amsterdam: Roeloffzen, Hübner en Van Santen, 1901.
FEESTLIED; Drukpers, Nijverheid en Kunst; Neierlands vrijheid; De volksgeest; Oranje boven; 16 november 1863; Amsterdam op 16 november 1863; Hoezee. 1863.
VOLKSLIED / H.J. Smit.
HERDENKINGSLIED prins Willem van Oranje 1533-1933 / H.W. de Wolff. Nijverdal: Westera, 1933.
VERLOVINGSLIED / L. Henkes & H. Stenz. 1936 [genummerd: 601]
TREURLIED op den dood van z.k.h. prins Hendrik. Roosendaal: Rombouts, 1934
DE konningin moeder overleden. Roosendaal: Rombouts, 1934
POTPOURRI / H. van Nifterik; 1813-1863 volkslied / W. Färber.
WILHELMINA-LIED (Volkslied)
ONS prinsesje / L. Plette en H. Völlmar. 's Gravenhage: Blommendaal, s.a.
HULDEBETOOGING ter eere van de geboorte van Neêrlands vorstenkind; Danklied; Wien Neêrlandsch bloed; Kroonprinsesselied. 's Gravenhage: Haags comité voor volksfeesten, 1909
WEES welkom, lieflijk koningskind; Spaanse vluchteling; Zij zong zoo mooi de tweede stem; Oom Barend doet aan schaken
ONS Neerland heeft 'n Koningskind / Kovacs Lajos en Ferry
Hieraan toegevoegd: manuscripten en liedteksten m.b.t. het Wilhelmus en oranjelied, vermoedelijk van D. Wouters.
118:14
Liedbladen. Z.j. 1 omslag
N.B. VAARWEL m'n jongen. Als de klok van oud IJmuiden. (Bedellied)
AAN de voet van de oude Westertoren; Soir de Paris; Balle Marie; Marinka; Bij het kampvuur; Als ik in mijn klamboe lig te dromen; Als de klok van oud uit Muiden: visserslied; Paardenhoofdstel; O, Lizabellaa; Eens was jij altijd bij mij. / "VOLENDAMMER accordeon orchest speelt en zingt".
118:15
Liedbladen. Z.j. 1 omslag.
N.B. HET leger van arbeid.
WENDETIJD / Hille Kleinstra.
BRIEF van verloren zoon.
118:16
Liedbladen. Z.j. 1 omslag.
N.B. SINT Jozef sorg
ACTE van overgave
WEES ruim als d bloemen der lente
EEN paar kousen zijn er twee
TROUWPARTIJ
118:17
Liedbladen. 1941-1979 en z.j. 1 omslag.
N.B.
NIEMALS war die Nacht so klar; Niederländsche Weihnachtslied 17. Jht. Muz.
RHEINISCHES Sternsingerliled. Viersen: Niederrheinisches Volksliedarchiv. Muz.
WEIHNACHTSLIED aus dem linksrheinischen Grenzland / bearb. Ernst Klusen. Muz.
SCHOON lief, hoe ligt gij hier en slaapt; De winter is vergangen; De mei plesant willen wij planten; Schoon lieveken, waar waarde gij?. (Liederenblad 1) Den Haag: Hamer. 1941. muz. 2 ex.
MEIDEKEN jong; Als d'oogst is binnengereden; Soldatenafscheid. (Liederenblad 2) Den Haag: Hamer. 1941. muz. 3 ex.
HIER sind die drei Weisen; Rheinische Dreikönigslieder. Viersen: Niederrheinisches Volksliedarchiv. Muz.
LAT Vriendschap heelen; Lat ons noch ens drenke; Ick sech adieu; Es fleht en Lindt; Farwell o Kevelaer. Viersen: Niederrheinisches Volksliedarchiv. Muz.
ZING je lied / A. de Hoog-nooy en R. de Cocq.
MIEN mouder dij wol mi geven; Heer blijf bij ons; Speelstuk; Als de kat van huis is. Bijlage bij Huismuziek. 1955. muz.
DE krekel en de mier / F. Nagel.
DE lotgevallen van Kees. Tessel, 1979. muz.
LIEDERBRIEFKAARTEN:
DE huiselijke haard. Utrecht: Wagenaar, ca 1919. muz. Briefkaart uitg. door de Nationale vereeniging voor den volkszang
SOLDATENLIEDJE /G.W. Lovendaal en H. Zagwijn. Rotterdam, ca 1919. muz. Briefkaart uitg. door de Nationale vereeniging voor den volkszang
DE geniemuziek / P.C. Poortman. 1923. muz. Briefkaart uitg. door de Nationale vereeniging voor den volkszang
DE macht van 't kleine / C. van Rennes. Rotterdam. Z.j. muz. Briefkaart uitg. door de Nationale vereeniging voor den volkszang
RING-king / R. de Clerq en H. Zagwijn. Rotterdam. ca 1924. muz. Briefkaart uitg. door de Nationale vereeniging voor den volkszang
STIL, gezellig / A. Sauwen en J. Huybrechts. Rotterdam. Z.j. muz. Briefkaart uitg. door de Nationale vereeniging voor den volkszang
DE gilde viert / R. de Clerq en E. Hullebroeck. Rotterdam. Z.j. muz. Briefkaart uitg. door de Nationale vereeniging voor den volkszang
VENSTERLIEDEKEN / Hofman von Fallersleben en W.F.G. Nicolaï. Rotterdam. Z.j. muz. Briefkaart uitg. door de Nationale vereeniging voor den volkszang
O, ondoorgondb're verte / H.W. van der Meij en Theo Bosman.Rotterdam. Z.j. muz. Briefkaart uitg. door de Nationale vereeniging voor den volkszang
ZE wisten het wel / G.W. Lovendaal en J. Worp. Rotterdam. Z.j. muz. Briefkaart uitg. door de Nationale vereeniging voor den volkszang
ZOO 'k wenschen mocht / G.W. Lovendaal en B. Zweers. Rotterdam. Z.j. muz. Briefkaart uitg. door de Nationale vereeniging voor den volkszang
DES winters als het reghent. Rotterdam. Z.j. muz. Briefkaart uitg. door de Nationale vereeniging voor den volkszang
WILHELMUS / Manix van St. Aldegonde. Rotterdam. Z.j. muz. Briefkaart uitg. door de Nationale vereeniging voor den volkszang
HET lied van 'volkszang' / J.N. van Hall en Joh. Oostveen. Rotterdam. Z.j. muz. Briefkaart uitg. door de Nationale vereeniging voor den volkszang
DE huiselijke haard / G.W. Lovendaal en H. van Tussenbroek. Rotterdam. Z.j. muz. Briefkaart uitg. door de Nationale vereeniging voor den volkszang
LIED van het algemeen Nederlandsch verbond / W. Gijssels en E. Hullebroek. Rotterdam. Z.j. muz. Briefkaart uitg. door de Nationale vereeniging voor den volkszang
ONS lied / H.W. v.d. Meij en M.J. Hofland. Rotterdam. Z.j. muz. Briefkaart uitg. door de Nationale vereeniging voor den volkszang
BRECHTJEBUUR / J.D.C. van Dokkum en C. van Rennes. Rotterdam. Z.j. muz. Briefkaart uitg. door de Nationale vereeniging voor den volkszang
118:18
Liedbladen. Z.j. 1 omslag.
N.B.
VOORUIT nu frisch gezongen; In malsche groene weide; 't Knaapje zag een roosje staan; Moederke alleen; Slijpersliedje; Daar ginder aan den molen; Een snijdertje ging wandlen; De kleermakers op hun feest; Pier de mandenmaker; Er gingen drie boerkes; Looft blij den heer; Lach canon; Vader Jacob, Solmisatie; Koekoek; Gegroet o, frissche mei; Was ik een vogeltje; De lent' is gekomen; Marialiedje.
PROGRAMMA hart en kroon / Georgette Hagendoorn en Pierre Verdonck
WIJ leven vrij wij leven blij: Neerlands volkslied; Wilhelmus; Wij leven vrij; Wij willen holland houen; Een lied van Nederland; Vlaggelied; Marschlied; Mijn Nederland. Amsterdam, 1944. 2 exx. (Geschenk A.J. Dekker)
BIJ 't dessert. Rotterdam: Weinbeck.
BIJ de inwijding van het beeld Rembrandt / G.H., z.j. - 2 p.. ; 15 cm
Donderdicht.
118:19
Liedbladen. 1964. 1 omslag.
N.B. Geschenk van de auteur.
GEESTELIJKE liederen, serie Z / Pieter Steur. Amsterdam: Annie Bank, 1964. muz.
Doortochtlied / P. Steur en O. Deden
Christus koning / P. Steur en O. Deden
Nardus en aloë / P. Steur en J. Schouten
Rotate / P. Steur en J. Schouten
Maria boodschap/ P. Steur en J. Schouten
Lichtmis / P. Steur en J. Schouten
Klein lied / P. Steur en J. Schouten
118:20
Liedbladen. Z.j. 1 omslag.
N.B.BEDE om hulp van een hongerlijder
WAAR is redding
DE droom
DE baanwachters
DE kinderen op de ziekenzaal
MOEDERSMART
DE giftmengster van Luik. Gent: Jacobs.
DE in stukken gesneden vrouw uit de vaart van Ieperen. Gent, Jacobs.
ALS kolkman z'n zin krijgt of: Holland in nood; de tariefwetten / J.H. Speenhoff. muz.
LAFHARTIGE wraak der Engelschen.
NIEUWE coupletten van het kaartspel
DE fonograaf der hedendaagsche tijd; Vrijheidslied der Transvaalsche boeren; De nieuwe prikkel der maatschappij. Amsterdam: De Geer.
ONS driekoningenfeest: Open uw deur; Drijkoningenlied; Wij komen van oosten, wij komen van ver; Diekoningenlied; Daar kwamen drie koningen; Afscheidslied. Aan de achterzijde: Speelt ge mee? Lastige kaarsen; kurkje blazen; schokkertje; kaarsen blazen; pinken; pimperlee-plamoef-plat; bouwen op de flesch; lepel in den brijpot [geschenk Har Brok]
SOEDANEESCHE Original Neger Militair Orkest. Programma.
OP de kermis [centrsprent] nr. 12. Leiden: Noothoven van Goor.
DEN zanger en dichter nr. 126: 'k zou er in mijn leven ne keer willen changeeren; Nen coureur, nen piot en nen chauffeur; Roza vlucht haar woning; Pier zijnen stier is den eersten; O die duiven; De fouten der vrouw; Wat een moeder vertelt. Gent, Jacobs.
118:21
Liedbladen Radio Volkskundig bureau
N.B. = Arch. nr. 384:29
118:22
Liedbladen Tijsen = 386:1
118:23
Liedblad. Z.j. 1 omslag.
N.B. "Experimenteel op Dordt" / Lou, met muz. , ontvangen van R. Koman in 2006
118:24
Liedbladen van M. van Egdom-Mienis. Z.j. 1 omslag.
N.B. Liedkrant: loflied op de Hollandsche vrouw; tabe tabe; K.O.N.S.T.A.N.T.I.N.O.P.E.L; steeds heb jij mij troost gebracht; Ramona; Suzanne; het kerstboompje; zilver tuschen 't goud; oh, oh, oh, die tante naatje; 't bedelknaapje; misdeelden; het nieuwe kerstlied, brief van een moeder aan haar zoon in de gevangenis; z.p., z.j.
De vrouwen; z.p., z.j.
Klaas met zijn bokkie; z.p., z.j.
De mignon; z.p., z.j.
Vraag het maar aan Peter; z.p., z.j.
O, lieve Mathilde; z.p., z.j.
De kuische Susanna; z.p., z.j.
O, Madelein; z.p., z.j.
Vogeltje vlieg niet te vroeg uit 't nest; z.p., z.j.
Dat hebben de meisjes zoo gaarne; z.p., z.j.
De boemelaar; z.p., z.j.
Moeder; z.p., z.j.
Moeder, ik kan je niet missen; z.p., z.j.
De zilveren bruiloft van manke Nelis/Chef van Dijk; z.p., z.j.
De terugkomst van manke Nelis/Ferry; z.p., z.j.
Zeeuwschvlaanderen staat pal; sluimer zacht/Jac. Harte; z.p., z.j.
Amor; de wereld der blinden; boemel-Petrus; de shimmy uit Omaha; z.p., z.j.
Ons hutje aan de zee; slaap en vergeet; z.p., z.j.
Het vinkje; z.p., z.j.
Het stokje van papa; z.p., z.j.
Had je me maar; z.p., z.j.
4 kussen; z.p., z.j.
Dagblad van gekkenburg; z.p., z.j.
Dromen uit vervlogen tijd; dans-manie; lieve hemelvader wees niet boos; eenmaal wil ik je wederzien; z.p., z.j.
Ik zoek een meisje; z.p., z.j.
Het lachen doet somtijds veel pijn; z.p., z.j.
De hengelaar; z.p., z.j.
Brief van een landbouwer aan zijn zoon; z.p., z.j.
De drankduivel; als je 't met elkander meent; kerstlied van 'n arme bedelknaap; eenmal nog wil ik je wederzien; z.p., z.j.
Clublied "Vereenigde Visschers"; z.p., z.j.
Clublied van de hengelaar; z.p., z.j.
Hittepetit; die komt in de hel; de geheimzinnige verdwijning; nou, tabé dan; z.p., z.j.
Madeleine; z.p., z.j.
Den vogel vliegt; z.p., z.j.
De droom; z.p., z.j.
Het bloemenmeisje; z.p., z.j.
Droomen uit vervlogen tijd; z.p., z.j.
Het gebed van een boer; z.p., z.j.
Twee appels; z.p., z.j.
't Bankje bij de have; z.p., z.j.
De kononiaal; z.p., z.j.
De begrafenis van manke Nelis; z.p., z.j.
De doode sprong' perlende;, z.p., z.j.
De boeren meid; z.p., z.j.
De lijfspreuk van den generaal; z.p., z.j.
Het aangebreide snoer; z.p., z.j.
118:25
Liedblaadjes van Roelof van der Velde (1904-1986). 1 omslag.
118:26
Liedblaadjes. Z.j. 1 omslag.
N.B. Met brief van het Ria Schraag; Tot een bundeltje gemaakt:
De dappere hollandsche legermeid uitgetrokken naar den Krim. Amsterdam, G. v.d. Linden, s.a.
De magt van het goud. Amsterdam, Vislaake, s.a.
Men vergist zich niet, dit is het origineele lied van de terechtstelling van Jut en vrouw.
Watersnood.
De verloren Schuijer.
Afscheidlied van Constant en Cornelia bij zijn vertrek naar zee. Amsterdam, Vislaake, s.a.
Dat gaat je neus voorbij
De val van Napoleon of het afscheid van een jongeling van Frankrijk
De dobbelaar of het ziek en sterfbed van zijn kind
De vrouweklacht. Amsterdam, G. v.c. Linden, s.a.
Lied van de mannen. Amsterdam, Vislaake, s.a.
Neerlands vlag
Makle of de verloren sleutel.
De klagende minnares. Amsterdam, G. v.d. Linden. s.a.
De verlaten vrouw. Amsterdam, G. v.d. Linden. s.a.
Nieuw lied van een vrolijken schilder die alleen talen spreekt.
Nieuw kermislied; ik gedenk steeds aan haar. Amsterdam, E. v.d. Geer, s.a.
o God verlaat mijn Neerland niet.
118:27
Manuscripten van liedjes. Z.j.
N.B. Met schenkingbrief van het NOM. Sinterklaasliedjes, schommelliedjes, vastenavondliedjes
118:28
Liedblaadjes. Z.j.
N.B. Met schenkingbrief van Neeltje Boesberg.
Een bundel komisch-dramatische straat, huis en cabaretliederen. - .
Mobillisatieklanken vanuit de granzen. Roosendaal: Rombouts.
Ik heb me verloot, door J.H. Speenhoff. Gouda, Jongeneel, s.a.
De grote successen van Lou Bandy. - .
Radio journaal bevat een groot aantal nieuwste liederen. Rotterdam, W.H. de Koning, s.a.
[Bundeltje liedjes] - .
Mijn vaderland; Kijk nooit laag op een zwerver; Zing een lied door Willy en Martin van Schie. Rotterdam, s.a.
Ik zoek een meisje, P. Scheffe Lekkerkerk [bedellied]
Een liedje van de zee, P. Scheffe Lekkerkerk [bedellied]
We gaan naar Rome, P. Scheffe Lekkerkerk [bedellied]
We gaan de wijde wereld in, P. Scheffe Lekkerkerk [bedellied]
Verlaten, P. Scheffe Lekkerkerk [bedellied]
Sta op ... en zit niet op je centen, P. Scheffe Lekkerkerk [bedellied]
Hollandsch lied, P. Scheffe Lekkerkerk [bedellied]
Dr Euwe marsch, P. Scheffe Lekkerkerk [bedellied]
De koekoek-dans, P. Scheffe Lekkerkerk [bedellied]
Spaansche vluchtelingen.[bedellied]
Hoor mijn lied Violetta. - .
Oome Kootje met zijn motorbootje. tekst en muziek Kees Pruis. - .
Muziekaal-lied. - . W. Tuinstra, s.a.
[Bundeltje liedjes, diverse schrijvers]
Vijf nieuwe liedjes van Jan van Laars Sr. Amsterdam, De Combinatie, s.a. [1. Het lied van Holland; 2. Kobus met de stoppelbaars; 3. Neel van Scherpenzeel; 4 O. Katrijn wat heb je nu gedaan?; 5. Laat de molen maar draaien.]
Welkomstlied voor de zilveren bruiloft. (2 ex) Gouda, Jongeneel, s.a.
Denk eens aan hen, die daar vielen; De matrozen-potpourri; Blijf optimist; door Willy en Martin van Schie. - .
Liederencourant Ernst en luim; door Jack Bess. Rotterdam, W.H. de Koning
Liederencourant De humorist; door Jack Bess. Rotterdam, W.H. de Koning
Liederencourant. - .
Liederencourant. Rotterdam, W.H. de Koning, s.a.
118:29
Fotokopie uit liedboekje. 1924. 1 omslag.
N.B. Alcohol; uit Laus Deo Liederenbundel voor R.K. Scholen bijeenverzameld door Zr. Teresa. Waalwijk, 1924.; geschonken door Mia van Gerwen.
118:30
Liedbladen van nationaal-socialistische signatuur. Z.j. 1 omslag.
118:31
Programmabladen met liedteksten van de Nederlandse Vereeniging voor den Volkszang. Z.j. 1 omslag.
N.B.
Afdeeling Utrecht: nrs. 1 -7 (2 ex.), nr. 15, nr. 18, nr. 20, 5 ongenummerde exemplaren.
Afdeeling Gorinchem: nr. 1 (2 ex.), nr. 2 (2 ex.), nr. 11 (2 ex.),
118:32
Bladmuziek, liedteksten en handgeschreven teksten met muzieknotatie.
N.B. Bevat:
Bladmuziek:
Acht kerstliedjes. - Den Bosch : Goed Volk-bureau, s.a.
Ons Holland / P.C. Poortman. Z.j.
Holland / W. van Lanxmeer en J. Röntgen. S.l. : Nederlandsche Vereeniging voor den Volkszang, s.a.
Denk jij nog aan dien tijd? / J. Valkhoff; Naar Napels in de lentetijd / H. Dunk en K. Luders; Ergens neuriet zacht een meisje / M. Oosterdijk en J. Bulterman. - Amsterdam : Metro Muziek, s.a.
't Was in Santa Margherita / H. Dunk - Amsterdam : Metro Muziek, s.a.
Schenk mij je glimlach, Marietje! / E. Deneke en H. Dunk. - Amsterdam : Metro Muziek, s.a.
Een melodie met een heel klein beetje rhythme / H. Dunk en J. Valkhoff. - Amsterdam : Metro Muziek, s.a.
O Moeder! d'r zit een muis in huis / L. Davids en J. van Tol. - Amsterdam : Smit, s.a.
Het hoekje bij den haard / J. van Tol en C. v.d. Linden. - Amsterdam : Smit, s.a.
Jan Oliebol / J. van Tol en J. de Leur. - Amsterdam : Smit, s.a.
Ons nestje / J. Been en J. van Tol. - Amsterdam : Smit, s.a.
Tante Jans heeft 'n hoed met een hopsaldera / J. van Tol en C. v.d. Linden. - Amsterdam : Smit, s.a.
De roos van Honoloeloe / Kilima Hawaiians. - Amsterdam : Smit, s.a.
Za..za..zaterdag / J. Hoes en J. van Laar Jr. - Amsterdam : Poeltuyn, s.a.
De spirou / P. Soquart en M. Tailleur. - Amsterdam : Basart, s.a.
Liedteksten:
Tekst der liederen gezongen op de Groote Markt te Gorinchem: Juliana-feestlied; Wilhelmus van Nassouwen; Kent gij het land?; Holland is een heerlijk land; Het lied van den boer; Hollandsch liedje; Nederland; Een liedje van de mei; Roeiliedje; Wij willen Holland houen; Kind van Holland; De Nederlandsche leeuw. - Gorinchem : Horneer, 1926.
Vaderlandsche betooging voor de één- en ondeelbaarheid van Nederland: Wilhelmus van Nassouwe; Nederlandsch volkslied 1814; Wilhelmus; O Nederland, let op u saeck; Onse heereod heeft hier beneden; Loflied op den Hollander en den Zeeuw; 't Is een groot en heerlijc goet; Verstandige, handige, dappere voochden; Wij willen Limburg hou'en; Zeeuwsch-Vlaamsch volkslied; Lied van ht Algemeen Nederlandsch Verbond. - S.l. : Algemeen Nederlandsch Verbond, 1919
Handgeschreven bladmuziek:
Wijsheid, kracht, schoonheid; Bede (2 ex.)
Hoogere Burgermarsch / A. Barbe, 1909
Moderne huishouding
Een wandeling met baby
Slapedoe
118:33
Liedbladen en liederenkranten. 1934 en Z.j. 1 omslag.
N.B.
Nieuwste liederen
Ernst en luim
Dankbrief van een verloren zoon
Op de gouden bruiloft onzer grootouders
De gouden bruiloft van tante Da en oome Ko uit de Jordaan / Harry Botschuijver. - Amsterdam : A.B.O, s.a.
Oh! Kovacs!
Rosa, mijn liefste Rosa
Wiegelied van Mozart
De kleine boerenman
Kijflied
De humorist. - Rotterdam : De Koning, s.a.
Beurtzang (no. 56). - Groningen : Dijk, s.a.
Nieuwe potpourri (no. 139). - Groningen : Dijk, s.a.
Rose Mary : succeslied gezongen door Eddy Schakels
De schooier en z'n hond

Uitgaven van F. Rombouts:
Liederen-courant (6 ex.)
De cabaretzanger
Wie zingt er mee?
Olympiade-courant
Radio-liederencourant
Koning Albert van België omgekomen. 1934.
118:34
Collectie liedbladen (K.L. de Bruin) = 494 : 1
118:35
Liedbladen. Z.j. 1 omslag.
N.B. Bevat:
- Afscheidslied. Z.j.
- Extra tijding op de groene bruiloft. Utrecht : Heraut, z.j
- Het vrouwtje van Stavoren. Z.j.
- Kuslied. Z.j. (2 ex.)
- Wat is het leven schoon. Z.j.
- Eet meer brood lied / J.H. Speenhoff. Z.j.
- Eer wordt... Z.j. [gestencild bruiloftslied]
- Wie zijn de helden van dit feest? Z.j. [gestencild bruiloftslied]
118:36
Liedbladen, handgeschreven liedteksten en enkele knipsels. 1926, 1943 en z.j. 1 omslag.
N.B. Bevat:
- Huwelijksfeestzang, wijze: Henri's drinklied. Helder : De Graauw, z.j. (2 ex.)
- Koekoek / Willy Derby. Vogelijn / Willy Derby. Z.p. : Parlophon, z.j.
- Gefopt, wijze: Madame Angot. - Amsterdam : Heitz, z.j.
- Wie zijn de helden van dit feest? Helder : De Graauw, z.j.
- Door alle gasten te zingen. Schagen : Plukker, z.j.
- Vriendendronk. Den Helder : De Graauw, z.j.
- 40-jarig bruidsfeest : welkomstgroet, wijze: Wien Neêrlandsch bloed. Den Helder : De Graauw, z.j.
- Maskerlied, te zingen door verschillende menschenrassen. Amsterdam : Heitz, z.j.
- Muzikaal-lied met accompagnement van dierengeluiden. Helder : De Graauw, z.j.
- De luiermand, z.j.
- Welkom aan het geachte koperen bruidspaar, wijze: Oostenrijksch volkslied of Kind van Holland. Amsterdam : Heitz, z.j.
- Het huwelijks-weerglas. Z.j.
- Fanfare op de Mirliton. Amsterdam : Heitz, z.j.
- De waterpot. Z.j.
- Het kanaal-lied, wijze: de Zilvervloot / Kroes. Z.j.
- Bid voor je jongen. Vaarwel / Cor Bazan. Kerstlied van 'n arme bedelknaap. Er is maar één klein Holland. Z.j.
- Klachten van een huismoeder / F. Kloppers. Z.j.
- Een reisje door 't land. Alkmaar : Groothuizen, z.j.
- Afscheidslied op 't bruidje, wijze: Schlafe mein Prinzchen, schlaf ein. Alkmaar : Groothuizen, z.j.
- Welkomstgroet, wijze: Een kind van Holland. Alkmaar : Huize L.O.L., z.j.
- Welkom aan tafel, wijze: Henri's drinklied. Alkmaar : Groothuizen, z.j.
- Vriendendronk, wijze: Drink, drink, brüderlein drink. Alkmaar : Huize L.O.L., z.j.
- Les aan de jonggehuwden : 'n goede raad aan het bruidspaar. Alkmaar : Huize L.O.L., z.j.
- Achter in het stille klooster, 1943.
- Zeemans-lied. Z.j.
- De landwerkman. Z.j.
- De nieuwe tij. Z.j.
- De kroeg. Z.j.
- Radio en ver zien, 1926.
- De pensiongasten. Z.j.
118:37
Liedblaadjes. Z.j. 1 envelop.
N.B. Bevat:
- Welkomstlied, wijze: O! Schitt'rende kleuren van Nederlands vlag. - Rotterdam : Veenboer, z.j.
- Een raar-lied, wijze: The Washington Post. - S.l. : Tuinstra, z.j.
- Muzikaal-lied met accompagnement van dierengeluiden. - Rotterdam : Veenboer, z.j.
- Een vroolijk lied, wijze: Piet Hein. - Rotterdam : Veenboer, z.j.
- Een aardig liedje op het bokepootje, wijze: Hiep, hiep, hoera!. Z.j.
- Welkom! welkom! Bruid en bruigom, wijze: Gezang 160. Z.j.
- Overschotje. Z.j.
- Pottenlied, wijze: Henri's drinklied. Rotterdam : Moret, z.j. (2 ex.)
- Brui en bruigom, ja wij zingen, wijz: Waar is Keesje. - Rotterdam : Moret, z.j.
- Afscheid van het vrijgezellenleven, wijze: 't Zonnetje gaat van ons scheiden. - Ede : Robbers, z.j.
- Kikkermarsch. - Ede : Robbers, z.j. (2 ex.)
- Bruidje wat heb je gedaan, wijze: 't Zonnetje gaat van ons scheiden. - Ede : Robbers, z.j.
Bevat ook een papieren steek.
118:38
Liedbladen en handgeschreven gedichten rondom Kinderdorp Neerbosch. 1932-1945. 1 envelop.
N.B. bevat:
- Beelden uit Neerbosche jaren (contrafact)
- Zomeravond op Neerbosch
- Verjaringslied 8 januari 1932, wijze: Wij willen Holland houen
- De eerste serie nieuwe liedjes van Kees Pruis in bevrijd Nederland
118:39
Geïllustreerde liedbladen. Z.j. 1 omslag.
N.B. Bevat:
- Huwelijksparade (2 ex.)
- Huilen en lachen
- Op onze feestvreugde
- Feest-potpourri ter eere van het bruidspaar
- Amor's kippenhok
- De malle loen : draailied
- Vriendenlied
- De deur niet meer uit
118:40
Liedblaadjes. 1890-1915 en z.j. 1 envelop.
N.B. Bevat:
- Welkomstzang (2 ex.)
- Feestlied, opgedragen door de werklieden van H. van der Sluis en M. Papenhuis (3 ex.)
- Lotgevallen van mejuffrouw G. van Dis-Colijmn op reis van Dordrecht naar Den Haag, bij gelegenheid der begrafenis van Z.M. koning Willem III (5 ex.)
- Feestlied ter gelegenheid der twaalf-en-halfjarige echtvereeniging van den heer L. van Dis en mejuffrouw G. Colijn (2 ex.)
- Welkomstlied gezongen ter gelegenheid van het koperen huwelijksfeest van den heer Huibert van der Sluis en mejuffrouw Wilhelmina Elizebeth Papenhuijzen (2 ex.)
- Gelegenheidsgedicht ter feestviering van de groene bruiloft van den heer M. van der Sluis en mejuffrouw M. Papenhuis
- Uit de Gedenckklank (2 ex.)
- Welkom aan tafel (2 ex.)
- Op de rand, op de kant, op het puntje van de bank
- Feestlied
- Bruidegom en bruid (2 ex.)
- Nieuwe bruiloftsmarsch (2 ex.)
- De huwelijksschuit
- Liederen, te zingen bij de huwelijks-inzegening
- Een feestgeheim
- 't Huwelijk altijd
- Een pleizierig liedje aan bruid en bruidegom (2 ex.)
- Raadgevingen aan de bruid
- Wat prettig is en niet prettig (2 ex.)
- Toostlied ter eere van bruid en bruidegom (2 ex.)
- De gezondheid van bruid en bruidegom
- Aan het jonge paar (2 ex.)
- Aan het geachte bruidspaar
- Welkom in de feestzaal (2 ex.)
- Welkomstlied
- Welkom!
- Welkomstlied
- Zegenbede (2 ex.)
- Aan het schoone geslacht
- Aan de dames (2 ex.)
- De directe methode, een onfeilbaar middel om zich in den korttst mogelijken tijd vreemde talen eigen te maken
- Welkomstlied
- Welkom aan tafel
- Beurtzang
- Een vrijertje (2 ex.)
- De waarachtige geschiedenis van Laurens en Mina
- Toost-refreinen, te zingen na het uitspreken van een toost
- Rozenlied
- Bensdorp's tabletten-lied
- Afscheidslied : nachtpitten, wel te rusten!
- Nachtpitten, wel te rusten! (2 ex.)
- Afscheidslied
- Afscheid van tafel (2 ex.)
- Koper (2 ex.)
- Aan het koperen echtpaar (2 ex.)
- Een feestgroet aan 't koperen paar (2 ex.)
- De allernieuwste zilveren bruiloftsmp! : drinklied
- Feestzang
- Hymnus aan bruidegom en bruid
- Zegenbede (2 ex.)
- [Dorussie, kijk, daar zou herrie van komen]
- [Schept vreugde in 't leven]
- [Van de kennis der hoogleeraars staat men in Europa paf] (2 ex.)
- [Liever schepsels dan de vrouwen] (2 ex.)
- Boekestein
- Het zilveren nieuwsblad : ter gelegenheid van het 25-jarig huwelijk van den heer Huibert van der Sluijs en mevr. Wilhelmina Elizabeth Papenhuijzen, 1915 (2 ex.)
- [Wat heil, een kind is ons geboren]
- St. Niklaas-avond. Nieuwjaar (Holocord Liliput no. 00802). De herdertjes lagen bij nachte (Holocord Liliput no. 00803)
- De Goudsche reis
118:41
Geïllustreerde liedbladen. Z.j. 1 omslag.
N.B. Bevat:
- Narrenlied / Martin Clou, Chef van Dijk
- De vrouwen van thans / Dirk Witte
- Bekentenis / Martin Clou, Chef van Dijk
- De Mei / Dirk Witte
- Keetje / Kees Pruis
- Jozef laat je broekie zakken / Dumas
- Het vergaan der wereld (de komeet van Halley) / Dumas
- Eenmaal nog wil ik je wederzien / Ferry en Johnny Ditch, Oskar Geiger
- Moderne vrouwen / Dumas
- Sonja : Russische ballade / Johhny Ditch, Eugen Párlos
- Kerstlied / Ferrij, Louis Noiret
- Treur maar niet! (Weine nicht!) / Louis Contran, Artur Rebner
- Het fiere schooiershart / Otto Zeegers, Willy Derby
- Kindje's brief / Annie de Hoog-Nooij, Kurt Elsmann
- Na den storm / F.J. Bouwman, George Hofmann
- Je moet eens komen als het kleedje ligt / Albert Bol, Chr. van Dinteren
- De blinden en de lamme / Gebr. Boesnach, G. de Leur [inclusief tekstvel met voordracht]
- 't Kan verkeeren / Gerrit van Weezel
- Het trouwen / Dumas
- Sergeant en Recruut : komisch duet voor 2 heeren / Jurriaan en X.
118:42
Liedblaadje. 1950. 1 envelop.
N.B. Repertoire van de Twentse Jazzboys t.g.v. de Twentse marktweek te Losser. Met toelichting van de schenker.
118:43
Liederenkrant van de Volendammers no. 14. Z.j. 1 envelop.
118:44
Bedelblaadjes en andere liedbladen. Z.j. 1 omslag.
N.B. Bevat:
- Van het sterfbed naar het tooneel / [de aanbieder]
- Het moederhart / [A. Vleugel]
- De schildwacht
- Soldaten leven
- In het diepst der ellende, of: Streven naar vrijheid. - Rotterdam : Pasman, z.j.
- Nieuwe coupletten van de lage moord gepleegd op een broer en zuster te Spaarnwoude. - Rotterdam : Pasman, z.j.
- Minnelied van Mona. - Rotterdam : Pasman, z.j.
- Een nieuw lied van den tamboer der voorhoede. - Thieme en Nijhoff, 1870. [Plaat in steendruk verschenen bij het weekblad De Nederlandsche Spectator, nr. 1, 1870].
118:45
Liedbladen. 1923-1924. 1 envelop.
N.B. Bevat:
- Vreeselijk drama te Gestel / Fr. R. 1923.
- Roofmoord te Etten / Fr. R. 1924.
118:46
Briefkaarten met liedfragmenten. Z.j. 8 stuks.
N.B. Uitgave van B. Jacobs te Groningen. Datum poststempels 1901-1912. Bevat schenkingsbrief.
118:47
Feestgids. 1922. 1 envelop.
N.B. Met liederen ter gelegenheid van een 25-jarige huwelijk. Met ingelegd 3 liedblaadjes met feestzangen.