Archieven & collecties

60 Knipselcollectie afdeling Dialectologie, (1917) 1934 - 1990

inhoud: De collectie bestaat uit krantenknipsels betreffende Nederlandse, Vlaamse, Nedersaksische en Platduitse dialecten en feuilletons van dialectschrijvers uit met name Groningen, Friesland, Twente, Gelderland en Achterhoek. Een deel van de collectie is op provincie geordend.

Openbaar.

eerste | vorige 100 | laatste | 301 t/m 315 van 315 | alle treffers

  

terug

60:301
Krantenknipsels in dialect van Terschelling. 1947-1952 en z.j. 1 omslag.
N.B. Bevat de reeks 'Terschellinger hoekje' / Jan fan 't Haechje.
60:302
Krantenknipsels in dialect van Drente. Z.j. 1 omslag.
N.B. Bevat de reeks 'Lamert Potmoes, de vilder van Anholt'.
60:303
Krantenknipsels in dialect van Twente. 1958. 1 omslag.
N.B. Bevat het feuilleton 'Geike' door A.Lamm.
60:304
Krantenknipsels in dialect van Twente. 1948-1958 en z.j. 1 omslag.
N.B. Bevat o.a. gedichten.
60:305
Krantenknipsels in dialect van Twente. 1953-1957 en z.j. 1 omslag.
N.B. Bevat artikelen door o.a. K. Naber.
60:306
Krantenknipsels betreffende dialecten. 1959-1965 en z.j. 1 omslag.
N.B. Bevat artikelen inzake o.a. het Gouds, het Zaans, het Twents.
60:307
Krantenknipsels betreffende dialecten. 1920-1955 en z.j. 1 omslag.
N.B. Bevat biografische gegevens van taal- en dialectkundigen, knipsels over Hendrik Wester, Taalwetenschap Groningen, Biografische gegevens van de Friese beweging, knipsels over Friezen in Duitsland en Denemarken en over Nedersaksische dialecten in Duitsland.
60:308
Krantenknipsels betreffende dialecten. 1934-1956 en z.j. 1 omslag.
N.B. Bevat knipsels over het Oud-Fries, Nedersaksische dialecten in Duitsland, Drentse literatuur en taalwetenschap.
60:309
Krantenknipsels betreffende de Friese taal. 1936-1954 en z.j. 1 omslag.
N.B. Bevat knipsels over de Friese taalstrijd.
60:310
Krantenknipsels betreffende dialecten. 1864-1955 en z.j. 1 omslag.
N.B. Bevat knipsels over het Stellingwerfs, taalwetenschap in Friesland, Noord-Holland en Zuid-Holland, en knipsels over dialect in Twente, Salland en de Veluwe.
60:311
Krantenknipsels betreffende dialecten. 1956-1958 en z.j. 1 omslag.
N.B. Bevat o.a. diverse feuilletons.
60:312
Krantenknipsels betreffende verschillende dialecten. 1956-1966 en z.j. 1 omslag.
60:313
Krantenknipsels betreffende het Twents. 1959-1963 en z.j. 1 omslag.
N.B. Bevat o.a. de reeks 'De oale boerschop' [A. van der Meiden].
60:314
Krantenknipsels, aantekeningen, correspondentie en typoscripten. 1934-1936 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake o.a. plaatsnamen en diverse oudheidkundige onderwerpen in Gelderland. Afkomstig van J.L.A. Kremer (1877-1937)
60:315
Krantenknipsels in Achterhoeks dialect. 1960-1966 en z.j. 1 omslag.
N.B. Bevat artikelen door Henk Mistèl.