Archieven & collecties

436 Wegenkaarten, 1929 -1998

.

eerste | vorige 100 | volgende 100 | laatste | 101 t/m 200 van 330 | alle treffers

  

terug

436:139
Le paijs de Zelaande avecq les leius circonvoijsins et la ou elle est enclos de la Grand Mere Occeane & avec la distance des villes & bourgaiges selon le vraije art de geometrie. / Cornelis de Jode. 1593 - - - gekleurd - reprint Walburg Pers Zutphen ; LADENKAST VI, lade 8
436:144
[VERWIJDERD] Het landt van Schouwen en de annexe polder et geheel Duyvelandt / Daniël Verburcht & Aernoldus van Anthonissen. 1689 - - - gekleurd, herdruk - 9120 c9 / 86.856; uitg. t.g.v. 10e jaargang van de Kroniek van het Land van de Zeemeermin
436:147
[VERWIJDERD] Hooftchaerte van de landen de welcke de Abdye tot Rynsborgh [...] Sassenheim ende Voorhout / Johannes Dou. ca 1660 - - - ongekleurd - foto uit de Hingmancollectie
436:148
[VERWIJDERD] Hooftchaerte van de landen de welcke de Abdye tot Rynsborgh [...] Oegstgeest / Johannes Dou. ca 1660 - - - ongekleurd - foto uit de Hingmancollectie
436:149
[VERWIJDERD] Hooftchaerte van de landen de welcke de Abdye tot Rynsborgh [...] Warmondt, Vrouwen Venne ende Alckemade / Johannes Dou. ca 1660 - - - ongekleurd - foto uit de Hingmancollectie
436:150
[VERWIJDERD] Hooftchaerte van de landen de welcke de Abdye tot Rynsborgh [...] Rynsborgh ende Noortwyck / Johannes Dou. ca 1660 - - - ongekleurd - foto uit de Hingmancollectie
436:151
[VERWIJDERD] Hooftchaerte van de landen de welcke de Abdye tot Rynsborgh [...] Voorschooten / Johannes Dou. ca 1660 - - - ongekleurd - foto uit de Hingmancollectie
436:152
[VERWIJDERD] Hooftchaerte van de landen de welcke de Abdye tot Rynsborgh [...] Valckenborgh ende Catwijck / Johannes Dou. ca 1660 - - - ongekleurd - foto uit de Hingmancollectie
436:153
[VERWIJDERD] [Rijnland Vliet tussen Rijnsburg en Warmond] / . ca 1660 - - - ongekleurd - foto uit de Hingmancollectie
436:154
[VERWIJDERD] [Voorhout] / Pietersz Dou. ca 1660 - - - ongekleurd - foto uit de Hingmancollectie
436:155
[VERWIJDERD] [Rynsborch] / Pietersz Dou. ca 1660 - - - ongekleurd - foto uit de Hingmancollectie
436:156
[VERWIJDERD] Kaart van eenige perceelen graaflijkheids landen gelegen in Rijnsover tusschen Noordwijk en Katwijk. / Jacob Coenraads. 1571 - - - ongekleurd - foto uit de Hingmancollectie
436:157
[VERWIJDERD] Kaart van Noordwijkerduin.
/ Symon Arentsz (v. Bruningen). 1587 - - - ongekleurd - foto uit de Hingmancollectie
436:158
[VERWIJDERD] [[katwijk]] / . 1582 - - ongekleurd - foto uit de Hingmancollectie
436:159
[VERWIJDERD] [Rynsborch] / . - - ongekleurd - foto uit de Hingmancollectie
436:160
[VERWIJDERD] Kaarte van het West End van het eyland Ter Schellingh [...] / Frans de Mutsert Aartsz. 1749 - - - ongekleurd - foto uit de Hingmancollectie
436:161
[VERWIJDERD] [fragment van kaart van Duynkerke en omgeving] / . - - ongekleurd - foto; op achterzijde vermeld: No 35 Van der Vlis 22/12/[19]65
436:162
[VERWIJDERD] [oude maas] / . - - ongekleurd - fotokopie, onleesbaar
436:163
[VERWIJDERD] [kaart / . 1572 ? - - ongekleurd - fotokopie, onleesbaar; stempel Archives Nationales
436:164
[VERWIJDERD] landerijen met namen en afmetingen / . - - ongekleurd - fotokopie, onleesbaar; stempel Archives Nationales
436:165
[VERWIJDERD] landerijen met namen en afmetingen / . 1787 - - ongekleurd - fotokopie, onleesbaar; stempel Archives Nationales
436:166
[VERWIJDERD] [Petten, Warmenhuuizen ??] / . 1787 - - ongekleurd - fotokopie, stempel Archives Nationales
436:167
[VERWIJDERD] [kaart van een gedeelte van Orthen] / . 1644 - - ongekleurd - 54.505; fotokopie, via H.BM. Essink
436:168 a-
[VERWIJDERD] Nieuw ... accurate caart van de Uffelter marckte [...] / A. Meusinge ?. 1768 - - - ongekleurd - fotokopieën; 6 bladen
436:169
[VERWIJDERD] Bergermeers-caerte / C. Stuurman. 1917 - - - ongekleurd - fotokopie met veldnamen; geficheerd
436:170 a-
Ruilverkaveling Baarderadeel; functioneel-genetische kaart van de lijnvormige elementen / Stiboka. 1978, Wageningen - schaal 1:10.000 - gekleurd - 7 bladen; bij rapport 1397 ; Affichemap I
436:171
Kaart van de provincie Overijssel ten gebruike der leerlingen van de Lagere Scholen / v. Goor . Gouda; z.j. - - - ongekleurd, 1 blad - ; LADENKAST VI, lade 5
436:172
[VERWIJDERD] Groeninger Oldt-Dambt / . z.p.; 1953 - schaal 1:85000 - ongekleurd - naar een fotokopie van de oorspronkelijke kaart uit.± 1593. gepubliceerd in 'Haim en Heerd' 5 sept. 1953
436:173
[VERWIJDERD] Wieringermeer / . z.p., z.j. [na 1945] - - ongekleurd - engelse kaart met straatnamen in het nederlands.
436:174
Generale kaart van de Bataafsche Republiek / J.C. Vieweg. Nijmegen; z.j. - - ongekleurd - 1 blad; stempel Bibliotheek der IVe infanterie brigade ; Affichemap I
436:176 a
Broek in Waterland / Technische dienst kring Monnickendam. 1983 - 1:1000 - zwart-wit - 2 bladen; ingetekende boerderijen etc. ivm onderzoek naar woonvierkant H. van Koolbergen ; Affichemap I
436:178
[VERWIJDERD] De Europese Gemeenschap; llidstaten, regio's en administratieve eenheden / Commissie van de Europese gemeenschappen. Brussel, 1981 - 1:8000.000 - gekleurd -
436:187
[VERWIJDERD] Afstandstabel / A.N.W.B.. 1925 - - - ongekleurd - Bijvoegsel bij De Kamioen 1925 nr. 24
436:195
[VERWIJDERD] Gemeentenkaart van Nederland / Topografische Dienst. Delft, 1961 - 1:400.000 - gekleurd -
436:289
[VERWIJDERD] Gemeentenkaart van Nederland / Topografische Dienst. 1979 - Schaal 1:400.000 - ongekleurd -
436:291
[VERWIJDERD] Gemeentenkaart van Nederland / Topografische Dienst. 1943 - Schaal 1:400.000 - ongekleurd - 1e van 2 ex
436:292
[VERWIJDERD] Gemeentenkaart van Nederland / Topografische Dienst. 1943 - Schaal 1:400.000 - ongekleurd - 2e van 2 ex; waarvan 1 ex met aanduiding A-1
436:293
[VERWIJDERD] Gemeentenkaart van Nederland / Topografische Dienst. Delft, 1967 - Schaal 1:400.000 - gekleurd - 1e van 2 ex
436:294
[VERWIJDERD] Gemeentenkaart van Nederland / Topografische Dienst. Delft, 1967 - Schaal 1:400.000 - gekleurd - 2e van 2 ex
436:300
[VERWIJDERD] Gemeentenkaart van Nederland / . [1984] - schaal 1:600.000 - ongekleurd - fotokopie?
436:309
[VERWIJDERD] River-names of british origin / . - - ongekleurd - geen verder gegevens 2 exx.
436:310
[VERWIJDERD] Anglo-Saxon settlement / . - - ongekleurd - place-names in -ingas, heathen names ; 2 ex
436:311
[VERWIJDERD] Danish campaigns 865-879 [in Groot-Britannië] / . - - ongekleurd - Deense veldslagen en nederzettingen; 2 exx
436:312
[VERWIJDERD] Scandinavian place-names / . - - ongekleurd - deense invloeden; 2 exx
436:313
[VERWIJDERD] [toponymische elementen in west-Engeland] / . - - ongekleurd - met legenda wo...
436:314
[VERWIJDERD] Distribution of place-names in -ing / . - - gekleurd - met legenda; 2 exx
436:315
[VERWIJDERD] Westmorland / . - - gekleurd - Legenda met engelse plaatsnamen op: - tun -häm - wic - burh - ceaster en Noorse plaatsnamen: - by - erg-porp
436:316
[VERWIJDERD] Distribution of place-names in old English prop / . - - ongekleurd - met legenda; 2 exx
436:318
[VERWIJDERD] Carte de Cabinet des Pays-bas autrichiens Levée à la l'initiative du comte de Ferraris. - Brussel, 1965 -gekleurd - 4 bladen; uitgave t.g.v. 150-jarige herdenking van de slag bij Waterloo - 9120 c16 / 1966
[geen cat kaartje gevonden in de retro jjs 21-10-2010]
436:319
[VERWIJDERD] Ontstaangeschiedenis van de Zwinstreek, kaartenmap met verklarende teksten / [samengesteld door: ] JONGE ekonomische kamer Knokke-Heist ; Eindred. Jacky CLAEYS. Knokke/Heist; 1981 - schaal 1:25.000 - transparant en gekleurd - 7 kaarten met verklarende teksten / 9120 c17 / 81.565
436:320
[VERWIJDERD] Belgii veteris typus / Pieter van den Keere. Amsterdam; 1617 - - - ongekleurd - foto van kaart; met Brief C. Koeman 16 nov. 1973
436:321
[VERWIJDERD] Leo Belgicus / Jan van Doetecum. Amsterdam; 1598, - - gekleurd - reprint De Walburg Pers; Zutphen; 1985
436:322
[VERWIJDERD] Administratieve kaart van België / Institut géographique militaire. Brussel; 1968 - schaal 1:300.000 - ongekleurd - tevens bladwijzer voor de kaarten 1:25.000 en 1:10.000
436:323
[VERWIJDERD] Kaartbladwijzer en aangenomen teekens der kaart van België / Institut cartographique militaire. Brussel; 1934 - - gekleurd - met legenda voor de kaarten 1:100.000
436:324
België in het Romeins tijdvak : kaarten en aantekeningen / . - Brussel, 1968. - 27 p. + 2 kaarten

2. Administratieve indeling, wegen, agglomeraties, versterkte agglomeraties, burgi en castella in het late keizerrijk
Archeologische kaarten van België, 1 en 2 / door J. Mertens ; met medewerking van Andrée Despy-Meyer. uitg. door Nationale Dienst voor opgravingen; Brussel; 1965 - schaal 1:500.000 - gekleurd; 2 ex. - Administratieve indeling, steden, vici en wegen in het vroege keizerrijk / 9309 c13 / 71.892 ; Affichemap J
436:325
België in het Romeins tijdvak : kaarten en aantekeningen / door J. Mertens ; met medewerking van Andrée Despy-Meyer. uitg. door Nationale Dienst voor opgravingen; Brussel; 1965 - schaal 1:500.000 - gekleurd - Administratieve indeling, wegen, agglomeraties, versterkte agglomeraties, burgi en castella in het late keizerrijk / 9309 c13 / 71.892 ; Affichemap J
436:326
[VERWIJDERD] Arrondissement van Dunkerque / . - Schaal 1:50.0000 - blauwdruk - met wegnummers
436:327
[VERWIJDERD] Carte de Belgique / L'institut cartographique militaire. Brussel; 1938 - schaal 1:100.000 - gekleurd - blad 10 Malmédy e.o.
436:328
[VERWIJDERD] Carte de Belgique / L'institut cartographique militaire. Brussel; 1938 - schaal 1:100.000 - gekleurd - blad 1 Brugge
436:329
[VERWIJDERD] Carte de Belgique / L'institut cartographique militaire. Brussel; 1938 - schaal 1:100.000 - gekleurd - blad 2 Antwerpen
436:330
[VERWIJDERD] Carte de Belgique / L'institut cartographique militaire. Brussel; 1938 - schaal 1:100.000 - gekleurd - blad 3 Turnhout
436:331
[VERWIJDERD] Carte de Belgique / L'institut cartographique militaire. Brussel; 1938 - schaal 1:100.000 - gekleurd - blad 4 Tournai
436:332
[VERWIJDERD] Carte de Belgique / L'institut cartographique militaire. Brussel; 1938 - schaal 1:100.000 - gekleurd - blad 5 Brussel
436:333
[VERWIJDERD] Carte de Belgique / L'institut cartographique militaire. Brussel; 1938 - schaal 1:100.000 - gekleurd - blad 7 Mons
436:334
[VERWIJDERD] Carte de Belgique / L'institut cartographique militaire. Brussel; 1938 - schaal 1:100.000 - gekleurd - blad 6 Liége
436:335
[VERWIJDERD] Carte de Belgique / L'institut cartographique militaire. Brussel; 1938 - schaal 1:100.000 - gekleurd - blad 8 Dinant
436:336
[VERWIJDERD] Carte de Belgique / L'institut cartographique militaire. Brussel; 1938 - schaal 1:100.000 - gekleurd - blad 9 Arlon
436:337
[VERWIJDERD] Carte de la Belgique / . - schaal 1:200.000 - gekleurd - blad 1 van 3
436:338
[VERWIJDERD] Carte de la Belgique / . - schaal 1:200.000 - gekleurd - blad 2 van 3
436:339
[VERWIJDERD] Carte de la Belgique / . - schaal 1:200.000 - gekleurd - blad 3 van 3
436:340
[VERWIJDERD] Administratieve kaart van België. / Institut géographique militaire. Brussel; 1963 - schaal 1:300.000 - ongekleurd - met inkleuring
436:341
[VERWIJDERD] Gemeenten van België en Groot-hertogdom Luxemburg / Cartographique Dossray. Brussel; 1964 - schaal 1:300.000 - ongekleurd -
436:342
[VERWIJDERD] Administratieve kaart van België / Institut géographique militaire. Brussel; 1968 - schaal 1:300.000 - ongekleurd - tevens bladwijzer voor de kaarten 1:25.000 en 1:10.000
436:343
[VERWIJDERD] Kaart van de Lede / F. Horenbaute . 1569 - - - gekleurd - reprint
436:344
[VERWIJDERD] Facsimile of the ancient map of Great Brittain [...] 1325-1350 / . Southampton 1870 - - - ongekleurd - reprint 1966; met vertalingen van plaatsnamen in rood
436:349
[VERWIJDERD] Geographische Karte Letlands / Kartographisches Institut; Ortsnamen laut J. Endzelin. Riga z.j. - schaal 1:420.000 - - Bijlage: lijst met plaatsnamen
436:350
[VERWIJDERD] Geographische Karte Ahaus e.o. / . uitg. Landesvermessungsamt Nordrhein-Westfalen; 1963 - schaal 1:50.000 - gekleurd -
436:351
[VERWIJDERD] Le recueil de la microtoponymie en Albanie. / . - - transparant - met legenda: recueil avant 1944 ; recueil après 1944
436:352 a-
[VERWIJDERD] Kartenaufnahme der Rheinlande / Tranchot en v. Müffling. . 1803/1820 - Schaal 1:25.000 - gekleurd - reprint 1968; 7 bladen vergelijk 9120 c11 Maas/Rijn
436:353
[VERWIJDERD] [Volksrepubliek Bulgarije] / . Sofia, 1971 - schaal 1:1000.000 - gekleurd - tekst in het Bulgaars
436:354 a-
Die Orts- und Flurnamen Nordfrieslands / J. Schmidt-Petersen. Husum : Nordfriesischen Verein für Heimatkunde enz. , 1925 - schaal 1:25.000 - ongekleurd - 11 kaarten: 71.0076 ; Affichemap J
436:355
[VERWIJDERD] Ubersicht der Landschaften [...] vom Staatsgebiet den Deutschen Demokratischen Republlik / Ministerium des Innern Verwaltung Vermessungs - und Kartenwesen. . Berlijn,1980 - schaal 1:750.000 - ongekleurd - "Entwurf"
436:356
[VERWIJDERD] Map of recent vertical movements in the Carpatho-Balkan region / ed. Istvan Joo. Budapest 1985 - schaal 1:1000.000 - gekleurd - 1e van 2 stukken
436:357
[VERWIJDERD] Map of recent vertical movements in the Carpatho-Balkan region / ed. Istvan Joo. Budapest 1985 - schaal 1:1000.000 - gekleurd - 2e van 2 stukken
436:358
[VERWIJDERD] Satellite image map of Hungary / György Domokos. 1982 - schaal 1:500.000 - gekleurd -
436:360
[VERWIJDERD] Regionale geographische Namen der Deutsche Demokratische Republik / Ministerium des Innern Verwaltung Vermessungs - und Kartenwesen. . Berlijn,1982 - schaal 1:800.000 - ongekleurd -
436:361
[VERWIJDERD] De Europese Gemeenschap; llidstaten, regio's en administratieve eenheden / Commissie van de Europese gemeenschappen. Rueil-Malmaison, 1981 - 1:8000.000 - gekleurd -
436:362
Übersichtskarte des Deutschen Reiches / Reichsamt für Landesaufnahme. Berlijn; 1922 - schaal 1:1000.000 - gekleurd - met Namenverzeichnis ; LADENKAST VI, lade 11
436:363
[VERWIJDERD] Kreiskarte Landkreis Coesfeld / Landesvermessungsamt Nordrhein-Westfalen. Nordrhein- Westfalen 1950 - schaal 1:50.0000 - gekleurd - Kreiskarte no. 45 ; 3. Aufl. 1970
436:364
[VERWIJDERD] Kreiskarte Landkreis Steinfurt / Landesvermessungsamt Nordrhein-Westfalen. Nordrhein- Westfalen 1959 - schaal 1:50.000 - gekleurd - Kreiskarte no. 41 ; 2. Aufl. 1965
436:365
[VERWIJDERD] Topographische Karte Vreden / Landesvermessungsamt Nordrhein-Westfalen. Nordrhein- Westfalen 1963 - schaal 1:50.000 - gekleurd - L 3906 ; 2. Aufl. 1965
436:366
Verden / A. Papen . Hannover 1836 - - - ongekleurd - met kleurpotloodlijnen ; LADENKAST VI, lade 11
436:367
Operations Carte der Koenigl. Englischen-Hollaendischen und Franzoesischen Nord Armee für den Feldzug von 1794 / H.P.R. von Porbock. - - - - ongekleurd; duitstalig - Kritische Geschichte der Engl. comb. Armee in 1794 u. 1795 (1e Theil);op linnen ; Affichemap J
436:368
Ie Karte zur allgemeinen Uebersicht der Operationen in Holland während dem Winter von 1794 zu 1795 / H.P.R. von Porbock. - - - - ongekleurd; duitstalig - Kritische Geschichte der Engl. comb. Armee in 1794 u. 1795 (2e Theil) ; Affichemap J
436:369
Operations Karte der Combinirten Englischen und Franzoesischen Nord Armee für den Feldzug von 1795 / H.P.R. von Porbock. - - - - ongekleurd; duitstalig - Kritische Geschichte der Engl. comb. Armee in 1794 u. 1795 (2e Theil) ; Affichemap J
436:370
Ordre de Bataille der Englisch-Combinirten Armée im Monath August dses Jahrs 1794 / H.P.R. von Porbock. - - - - ongekleurd; duitstalig - Kritische Geschichte der Engl. comb. Armee in 1794 u. 1795 (2e Theil) ; Affichemap J
436:373
Historische Grundkarte der Rheinprovinz / . z.p.; [1924] - schaal 1:80.000 - gekleurd - 5 bladen met pen genummerd 7-11; stempel "Institut für geschichtliche Landeskunde Bonn"; map: Die Rheinprovinz. W.Fabricius ; LADENKAST VI, lade 11
436:375 a-
Kirchliche organiisation und Verteilung der Confessionen im Bereich den heutigen Rheinprovinz um 1610. / bearb. und entworfen von W. Fabricius. Bonn, 1902 - schaal 1:250.000 - gekleurd - 2 bladen ; LADENKAST VI, lade 11
436:376
Die Rheinprovinz im Jahre 1789; Uebersicht der Kreiseintheilung / bearb. und entworfen von W. Fabricius. Bonn, 1897 - schaal 1:500.000 - gekleurd - ; LADENKAST VI, lade 11
436:377 a-
Karte der politischen und administrativen Eintheilung der heutigen Preussischen Rheinprovinz für das Jahr 1789 / bearb. und entworfen von W. Fabricius. Bonn, 1894 - schaal 1:160.000 - gekleurd - 3 bladen ; LADENKAST VI, lade 11